Číslo: 11
17.03.1997
Článků: 37

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Topoly ve starém městě zachráněny!
Letní filmová škola do roku 2000 v Hradišti!
Střelecká legenda z USA u nás
Mor přichází ze Slovenska

Topoly ve starém městě zachráněny!
Nezbytnost pokácet vzrostlé stromy se nakonec ukázala lichou

Topoly jsou zachráněny, o břízách se ještě bude jednat.
St. Město - Na jaře loňského roku přišla při sekání kopřiv o život starší žena, když na ni spadl topol na Hradišťské ulici ve Starém Městě (v zatáčce naproti prodejny koberců KTI). Z toho důvodu tenkrát rozhodl Obecní úřad ve Starém Městě vykácet zbývající stromový porost, který opět tvořily vzrostlé topoly. Zpětně ovšem ing. Čížková z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Kunovicích zjistila, že pokácené stromy nevykazovaly takové poškození, jaké se u nich předpokládalo. O to větší překvapení nastalo, když se před pár dny rozhodla obec Staré Město #zrušit stromy na protější straně. Opět z důvodu bezpečnosti. Protože jsou však topoly majetkem Povodí Moravy, měl se právě tento podnik postarat o jejich odstranění. #Výzvu na odstranění stromů podal obecní úřad. Na jejím základě jsme museli zpětně podat žádost. Pokud nám ji obec nepovolí, kácet se nebude. V plánu jsme to ani neměli, odpo-věděl nám na telefonický dotaz ing. Mařák z Povodí Moravy.
#Všude jinde v zahraničí se bojuje o každý strom a tady se kdokoli může rozhodnout kácet, řekla Dobrému dnu paní Lea Slo-váčková, která vidí stromy z oken svého domu a nemusí být ještě tak velkým pamětníkem, aby se jí vybavila vzrostlá alej lemující obě strany vozovky. Společně se svým manželem zaslali dopis starostovi Starého Města, kde žádají o zachování topolů. V něm mimo jiné upozornili na to, že stávající stromy jsou přirozenou bariérou před hlukem a prachem od silnice a jsou jediným větrolamem od severu. Díky úředním formalitám se naštěstí zahájení kácení protáhlo. A ke slovu se mohli dostat odborníci s posudkem o kvalitě stromů a s doporučením, jak stávající vzrostlé topoly ošetřit. Ing. Alena Pluhařová z odboru výstavby a životního prostředí Obecního úřadu ve Starém Městě proto mohla ve středu 12. března 1997 konstatovat: #Kácet se nebude!
Bohužel další kácení stromů ve Starém Městě zřejmě nepůjde obejít. Na ulici Huštěnovské by se mělo v blízké době kácet z důvodu silniční přípojky, která by se do budoucna měla stát součástí malého obchvatu. #Kácení povolím, až bude územní rozhodnutí na provedení stavby, uvedla při této příležitosti ing. Pluhařová.
M. MiškeříkováLetní filmová škola do roku 2000 v Hradišti!
Město podepsalo smlouvu s asociací filmových klubů
Uh. Hradiště - Na úterní tiskové konferenci Městského úřadu v Uherském Hradišti seznámil ředitel Městských kin ing. Jiří Králík přítomné novináře se situací kolem pořádání Letní filmové školy. Definitivně totiž padly úvahy o případném přestěhování této stále úspěšnější akce mimo Slovácko. 7.března došlo k podpisu smlouvy o spolupráci mezi Asociací českých filmových klubů a městem Uherské Hradiště při pořádání LFŠ do roku 2000. Asociace se postará o program, město bude garantovat organizační, technické a finanční zabezpečení akce.
Letošní, již 23. letní filmová škola proběhne od 25.7. do 3.8. 1997 v tradičních prostorách kinosálů Hvězda a Mír a ve Slovácké búdě, novinkou je rozšíření #školních prostor o velký (s kapacitou 800 míst) a konferenční (150 míst) sál Klubu kultury v Uherském Hradišti. V záloze zůstává ještě kino Lípa v Kunovicích (staroměstský Sputnik plánuje rekonstrukci).
Filmová škola je letos připravena přijmout 2000 lidí, především členů a organizátorů filmových klubů a artkin, studentů, filmových kritiků a pracovníků. Školné by nemělo přesáhnout 700 korun, bude možné zúčastnit se pouze části projekcí za přiměřeně méně peněz.
Zvýšený počet účastníků LFŠ najde ubytování na ZŠ na Mojmíře, ve Starém Městě a na Velehradě. Potěšitelný je nárůst rozpočtu letošní filmové školy na dvojnásobek oproti loňsku - na 2,5 miliónu korun. Před podpisem je smlouva s generálním sponzorem - SPT Telecom.
Základem 23. letní filmové školy je samozřejmě program. Letos kromě standartních cyklů (Zlatý fond světové i domácí kinematografie či Filmové osobnosti) budou uvedeny dva hlavní cykly - Film a literatura a Film a náboženství.
Jak přislíbil na tiskové konferenci ing. Králík, můžeme se těšit, že projekce filmů v cyklu Film a literatura zpestří účast spisovatelů Josefa Škvorec-kého, Arnošta Lustiga, Vladimíra K”rnera či současného prezidenta českého PEN klubu Jiřího Stránského a že o Filmu a náboženství zajímavě promluví kněz Tomáš Halík či filozof Zbyněk Hejdánek, Martin Putna nebo Antonín Přidal... Celkem by mělo být promítnuto asi 150 celovečerních a 100 krátkometrážních filmů.
ivonStřelecká legenda z USA u nás

Uh. Brod - V úterý 11. března 1997 pět minut po půl desáté dopoledne přiletěl do Prahy John Dean Cooper, přezdívaný #Jeff. Tato pětasedm-desátiletá legenda amerických sportovních a praktických střelců do naší republiky přijela na pozvání vedení uherskobrodské České zbrojovky. #Jeho jméno prodává, konstatoval hned v úvodu Milan Trkulja, viceprezident americké filiálky ČZ v Kalifornii, který plukovníka Coopera při jeho sedmidenním pobytu u nás doprovází. Taky proto se Jeff Cooper společně se zbrojovkou chystal na evropskou výstavu zbraní do Norimberku. Kromě toho chystají brodští konstruktéři do výroby novou zbraň, pistoli, která by měla nést Cooperovo jméno. On sám se ke zbraním dostal v deseti letech. Později v II. světové válce bojoval v řadách zelených baretů a účastnil se vojenského konfliktu v Koreji.
Dnes je to muž uznávaný v celém střeleckém světě. Tím, že cestuje a učí profesionální střelce na celém světě, má přehled o zbraních a zbrojařském trhu. I těchto vědomostí hodlá zbrojovka při prosazování svých výrobků na světových trzích využít.
#Mou největší životní trefou je však má žena. To je ten nejlepší člověk, kterého jsem v životě potkal, řekl novinářům Jeff Cooper. Manželka Janell, se kterou má tři dospělé dcery, jej také na cestě do Evropy doprovázela. Jedné z dcer právě před pár dny vyšla kniha, ve které píše o životě svého otce. Jeff Cooper založil ve svém rodném městě ve státě Arizona věhlasnou americkou střeleckou školu, kterou prošli významní vojenští instruktoři, agenti FBI a CIA, ve světě školil v bezpečném užívání zbraně ochranku řady prezidentů. #Vždycky se mi líbily zbraně České zbrojovky, smekl pan Cooper poklonu svým hostitelům při rozhovoru s novináři. Jak dále uvedl, i v Africe používají lovci a průvodci divočinou brodské kulovnice. On sám naposled touto zbraní skolil lvici před pěti lety.
Při příletu do Prahy měl ze všeho nejvíce chuť na české pivo. Díky rodinnému příteli Cooperových, který má předky v České republice, přijeli oba manželé vyzbrojeni několika českými slovíčky. I proto se Jeff Cooper mohl v Brodě dotazovat na slivovici a víno. Návštěva u nás není jeho prvním pobytem v České republice, byl zde již v roce 1930.
M. Miškeříková

(Exkluzivní rozhovor s Jeffem Cooperem přinášíme na str. 2)Mor přichází ze Slovenska
Uherskohradišťsko hlásí tři případy nemocných divočáků
Uh. Hradiště (paf) - Problém zvaný mor prasat, virové onemocnění postihující prase domácí, viet-namské a prase černé, se, jak se zdá, netýká už jen okresu Břeclav. Podle informací Okresní veterinární správy putuje prasečí mor směrem k nám na Uherskohradišťsko, kde se všechny doposud zaznamenané případy onemocnění týkají jen divokých prasat. Jak řekl Vilém Vládek, ředitel Okresní veterinární správy Uh. Hradiště:
#Poslední případ je ze 7. března, kdy jsme po vyšetření označili za nakažené sele prasete divokého nalezené na Žítkové. Na okrese Uh. Hradiště se nemocná zvěř vyskytuje zatím jen okolo Bojkovic a Záhorovic. Je zajímavé, že zvěř, která byla vyšetřena, nebyla uhynulá, ale postřelena, což vzbuzuje předpo-klad, že se nejedná o zvěř místní, ale odněkud přiběhlou. Podle slov Vládka u místního stáda dopadla zatím všechna vyšetření negativně, narozdíl od poraněných divočáků. #Naše populace je v současnosti zdravá, ale vzhledem k tomu, že prase divoké je za noc schopné urazit až třicet kilometrů, nelze podceňovat možnou nákazu i místního stáda".
Prasečí mor k nám míří ze Slovenska a je otázka. jak dalece zasáhne oblast Chřibů", uvedl Vládek. Ochranná pásma v současnosti sahají až k Uherskému Brodu a Nivnici, oblast Kunovska a Starého Města je zatím bez problémů. Kontroly se preventivně provádí i u základních stád chovu bílých prasat, a ty jsou rovněž negativní. Všechny tři zazname-nané případy onemocnění divoké zvěře jsou spíše jen ojedinělé případy a podle našich informací u jednoho serologicky vyšetřovaného kusu byly odhaleny pouze proti-látky. To znamená, že ve sku-tečnosti tento divočák ani postižený morem nebyl.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 1 sekund