Číslo: 39
04.10.1999
Článků: 72

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Václav Havel ocenil snahu lidí při odstraňování povodňových škod
Lidé z cihelny jsou bez práce
Před opravou "skleňáku" dostal přednost stravovací provoz
Stávku podpoří lékaři a sestry z okresní nemocnice
Staré Město má konečně městský znak
Budou muset přistoupit k vyvlastnění pozemků
Žena našla smrt v Moravě
Konference archeologů skončila
Omluva

Václav Havel ocenil snahu lidí při odstraňování povodňových škod

Prezident Václav Havel v doprovodu starosty města Ladislava Šupky vyslechl na Mariánském náměstí jazz v podání Lazara Cruze - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště - Ve středu 29. září navštívil v odpoledních hodinách prezident ČR Václav Havel Uherské Hradiště. Hlavním důvodem jeho cesty, kterou začal návštěvou obce Bochoř (okres Přerov) a Otrokovic, bylo zjistit, jak byl využit čas a prostředky pro obnovu sídel a krajiny po povodních v roce 1997 a co zbývá v tomto směru učinit pro současnost a prevenci. Po přijetí starostou města Ladislavem Šupkou na Masarykově náměstí pozdravil Václav Havel stovky občanů, kteří se zde shromáždili, poděkoval jim za vlídné přijetí a ocenil jejich snahu při odstraňování povodňových škod. Poté prošel prezident v doprovodu zástupců městského a okresního úřadu Protzkarovou ulicí a Mariánským náměstím ke Galerii Slováckého muzea, kde krátce pohovořil s archeology, kteří se účastnili mezinárodní konference Velká Morava mezi východem a západem.
Na závěrečném setkání s novináři Havel ke své cestě uvedl, že povodně by lidé mimo jiné měli přijímat i jako výzvu k přemýšlení o vlastní zemi a budování sídel. "Když jsem v době záplav přelétal nad postiženým územím, upoutalo mě, že historická sídla měst, kláštery a kostely, zůstaly vodou nedotčeny. Jako by lidé dříve lépe věděli, jak stavět," řekl prezident. Jak následně dodal, tyto úvahy jej vedly k iniciování semináře v Kroměříži, který se těmito otázkami zabýval. Zároveň však prezident zkonstatoval, že ve směru základní koncepčnosti týkající se ochrany území proti povodním se příliš daleko nepostoupilo.
"Nechtěl bych ovšem, aby to vyznělo tak, že se v těchto oblastech po povodních stalo málo. Stalo se tady toho mnoho. Celkové škody jsou odhadovány na 65 miliard korun, z čehož polovina by měla být postupně uhrazena ze státního rozpočtu a veřejných rozpočtů. Zbylou polovinu zaplatí občané. Zdá se, že občané opravdu hodně investovali, postavili po povodních nové domy a obnovili domy staré. Když tudy člověk projíždí, nesetkává se s viditelnými následky povodní, což je velkým dílem občanů, měst a obcí, které zasluhuje uznání," řekl dále Václav Havel.
Závěrem besedy prezident přiznal, že na cesty po republice jezdí rád a chtěl by občany navštěvovat častěji: "Na těchto cestách se setkávám s velmi vlídným přijetím, které mě znovu a znovu dojímá. Tato skutečnost je pro mě povzbuzující a dává mi energii k další práci. Na druhé straně setkání nepřeceňuji. Vím, že ti, co mě nemají rádi, odsuzují mě či dokonce nenávidí, prostě na náměstí nepřijdou, sedí doma nebo v hospodě a "žbrblají"."
Karin KuchtováLidé z cihelny jsou bez práce
Kunovice (JOH) - Od pátku 1. října zastavila výrobu Abrhámova cihelna v Kunovicích. I když se tak stávalo přes zimní období každým rokem, přesto v tom letošním se tak stalo o několik měsíců dříve."Provedli jsme klasickou zimní odstávku, během níž prodáváme zásoby, které jsme vyrobili v letním období," řekl nám ředitel společnosti Vladimír Glaser. "V letošním roce nás situce však přinutila k tomu, že jsme k tomuto kroku museli přistoupit již nyní k 1. říjnu, z důvodu toho, že máme na skladě velké množství neprodaných výrobků."
Z důvodu zastavení výroby dostalo v cihelně výpověď dohodou k 30. 9. třináct pracovníků výroby a v cihelně zůstali pouze pracovníci expedice a dopravy. "Všichni propuštění však již nyní dostali nové pracovní smlouvy na nastávající sezonu, ve kterých jim byla přislíbena opětovná možnost nastoupení k 1. březnu příštího roku. Jestli dojde ještě k další redukci zaměstnanců, to ukáže až čas, neboť situace v našem stavebnictví je velmi obtížná," dodal ředitel Glaser. V nových smlouvách se společnost Abrhámova cihelna zavázala, že pokud se výroba v březnu nerozběhne, pak každý z pracovníků dostane dvouměsíční odstupné.Před opravou "skleňáku" dostal přednost stravovací provoz
Uh. Hradiště - Již několik let chátrá tzv. "skleňák" v areálu uherskohradišťské nemocnice. Přestože je už roky vypracována studie, která měla rekonstrukci "skleňáku" řešit v první řadě, zdá se, že jeho oprava je opět odsunuta. Navíc je v současnosti vyhledáváným objektem bezdomovců.
"Jedná se o dlouhodobě řešený problém." řekl pro DDS ředitel nemocnice v Uherském Hradišti Miroslav R”ssler. "Podle původního záměru mělo dojít nejdříve k rekonstrukci "skleňáku", poté stravovacího a prádelenského provozu. Tato studie je již řadu let na příslušných ministerstvech, ovšem realizace rekonstrukce je závislá na uvolnění finančních prostředků ze státní pokladny. Protože se ale jedná o investici celkem několik set milionů korun, byli jsme nuceni tuto akci rozdělit do tří samostatných etap."
Ovšem jako první přijde na řadu výstavba nového stravovacího provozu, což si vyžádá kolem devadesáti milionů korun. K této změně pořadí přispěl katastrofální stav současného stravovacího provozu, který je podle hygieniků absolutně nevhodný. "Z tohoto důvodu bylo nutné tuto akci upřednostnit, a navíc se nám již podařilo na stravovací provoz zajistit od státu finanční prostředky. Půjde-li vše bez komplikací, v polovině příštího roku by mohl být stravovací provoz kompletně dokončen," vysvětlil R”ssler, "neustále se ale pracuje na tom, aby byly od státu prostředky také na rekonstrukci "skleňáku", která by mohla začít snad již v příštím roce."
Podle ředitele by se do "skleňáku" po jeho rekonstrukci opět měla vrátit infekční oddělení, v budoucnosti možná i s observačními lůžky pro terminální stadia AIDS, dále by se sem měla nastěhovat dialýza, rehabilitace rozšířená o hydroterapii a také centrální dezinfekce a sterilizace. Nově by zde mělo také vzniknout oddělení paliativní terapie pro nevyléčitelně nemocné pacienty, které není v našem okrese ani okolních. "Je možné, že "skleňák" může být provozuschopný i za dva roky. Je to otázka správného režimu stavby a technického dohledu. Záleží to ale na přísunu finančních prostředků ze státní kasy," dodal R”ssler, ovšem protože se jedná o investici více než dvě stě milionů korun, nelze dnes jednoznačně říci, zdali se opravdu v nejbližší době změní "strašák nemocnice" na provozuschopný pavilon.
Lenka FalešníkováStávku podpoří lékaři a sestry z okresní nemocnice
Uh. Hradiště - Ke Dni protestu zdravotníků, který je vyhlášen na středu 6. října 1999, se připojili i lékaři z uherskohradišťské nemocnice. O poskytnutí podrobnějších informací proč a jak bude stávka probíhat jsme proto požádali představitele místního stávkového výboru - MUDr. Jaromíra Maláče, MUDr. Jana Uhýrka a MUDr. Jana Píšťka. "Stávka ve zdravotnictví je vždy velmi problematická záležitost. Uvědomujeme si, že nemůžeme zastavit provoz nemocnice, tak jako železničáři nebo letečtí dispečeři. Forma stávky se tedy vždy velmi diskutuje, aby jednak upozornila na problémy ve zdravotnictví a přitom aby nedošlo k ohrožení života či zdraví pacientů. Jelikož je chystaný protest zdravotníků, dá se říc, po určité době první, bude v nemocnici probíhat formou služebního provozu," vysvětlil lékař Jan Píštěk.
Ve středu bude tedy nemocnice v Uherském Hradišti v provozu tak, jako by byly dny volna či státní svátek. Jak potvrdil dále Píštěk, nebudou se provádět plánované výkony, nicméně zdravotníci, lékaři a sestry budou v zaměstnání v posíleném služebním režimu. "V případě akutních záležitostí bude pacient v každém případě ošetřen.
Chtěli bychom ovšem vyzvat občany, kteří mají chronické problémy nebo kteří mají na tento den naplánované vyšetření, aby se včas informovali a raději se přeobjednali," upřesnil MUDr. Jan Uhýrek. Požadavky zdravotníků jsou jasné: žádají především okamžité výrazné zlepšení ohodnocení jejich práce a vyřešení rozporu mezi objemem a kvalitou poskytované péče a množstvím finančních prostředků, které stát na tuto péči vynakládá. Rovněž lékaři protestují proti arogantnímu chování vlády, ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven a žádají zrušení výběrových řízení ve stávající podobě, neboť dle jejich názoru tyto představují pouhé mrhání prostředků daňových poplatníků.
"Z našeho pohledu jde o podporu odborovým organizacím. Víme, že se problém zdravotnictví nevyřeší v Uherském Hradišti. Den protestu zdravotníků je akcí, jejímž cílem je upozornit vládu na postavení zdravotníků ve společnosti, způsob jejich odměňování a vše, co s tím souvisí. Pacienti se však nemusí ničeho bát, stávka je natolik organizačně zajištěna, že nemůže dojít k ohrožení jejich životů a zdraví," dodal závěrem MUDr. Jaromír Maláč. Den protestu zdravotníků podpořila i Česká lékařská komora, Lékařský odborový klub, Svaz českých lékařů, Profesní a odborová unicie zdravotnických pracovníků, Liga na ochranu soukromého zdravotnictví, Svaz soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR. Prohlášení zdravotníků s podrobným výkladem jednotlivých požadavků přinášíme na straně deset.
Karin KuchtováStaré Město má konečně městský znak

St. Město - Minulý čtvrtek se na svém dalším veřejném zasedání sešli členové městského zastupitelstva. Na programu tentokrát bylo také určení vítězného návrhu na budoucí městský znak. Proto byl jako host přivítán poslanec Vladimír Cisár, člen Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který zasedá v heraldické komisi.
Staré Město je již devátým rokem samostatnou obcí, přičemž 1. listopadu budou dva roky tomu, kdy byla kdysi největší obec České republiky povýšena na město. Městský znak a prapor však městu doposud chyběly.
V první části jednání poslanec Cisár posoudil čtveřici předložených návrhů městských znaků, dva z nich ale nedoporučil pro druhé kolo jednání, s čímž byl ale značně znepokojen Jiří Chlachula, autor jednoho z vyřazených návrhů.
"Meče ve znaku jsou archeologicky doloženy, ve Starém Městě nikdy nebyla žádná hradba. Jsou meče symbolem moci?" zeptal se Chlachula přítomného Cisára. Na tuto otázku se však odpovědi nedočkal.
Marie Hrabcová měla podobný názor, líbil se jí návrh znaku s hradbami a církevní stavbou. "Zajímám se o historii svého města, ale nevím, jestli tu někdy nějaké hradby vůbec byly postaveny. Ale ve staré části našeho města máme ulici Na Hradbách a je to docela možné," dodala Hrabcová.
"Nacházíme se na půdě jednoho z nejstarších měst v České republice. Osobně nedoporučuji meče ve znaku, návrh znaku s meči se mi jeví jako přehuštěný, většina obcí se snaží vložit svou starobylost do jednoduchosti štítu. Hradba je symbolem města a Staré Město má jednu z nejdelších křesťanských tradic," řekl Cisár. "Před dvěma roky jsme získali titul města a jsme povinováni našim předkům, abychom konečně měli i svůj městský znak," dodal Jaroslav Januška. Po krátké rozpravě byl nový městský znak a prapor schválen téměř jednomyslně, pouze jeden ze zastupitelů se zdržel hlasování.
Koncem října zasedá heraldická komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a teprve po jejím schválení, což se předpokládá, bude staroměstským zástupcům předán nový městský znak a prapor z rukou předsedy poslanecké sněmovny Václava Klause. Vše by se mělo stihnout ještě do konce roku 1999.
Milan KubíčekBudou muset přistoupit k vyvlastnění pozemků
Region (fal) - Koncem listopadu minulého roku byly zahájeny přípravné a následně také stavební práce na výstavbě mostu přes řeku Moravu, přičemž ukončení stavby se předpokládá v polovině roku 2000. Práce prý pokračují podle harmonogramu, ovšem to už nelze tak jednoznačně říci o druhé etapě obchvatu Zlechov - Staré Město - Uherské Hradiště. V Kunovicích totiž ještě zdaleka není ukončen výkup pozemků, tudíž ještě není vydáno ani stavební povolení.
"Stavba od Zlechova po Kunovice je délkově, pozemkově i objektově podstatně náročnější a složitější než například třetí etapa vedoucí od Kunovic po Vésky," vysvětlila vedoucí referátu dopravy Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jana Míšková.
Přestože přípravy všech etap začaly téměř současně, nemá druhá etapa až do dnešního dne stavební povolení. "Zpoždění vyplývá z předloňských povodní, což dobu projektové přípravy prodloužilo téměř o jeden rok. Teprve až po vypracování dokumentace je pak možné uskutečnit výkupy pozemků. Ty v současnosti probíhají celkem rychle, vyskytly se však problémy ze stran některých soukromých majitelů pozemků," řekla Míšková, a jak i na okresním shromáždění potvrdila, bude zřejmě nutné přistoupit i k vyvlastňování. "Doufám, že tato skutečnost neovlivní předpokládaný termín zahájení stavby 2. etapy v září roku 2000, a tím její dokončení v roce 2002," řekla Míšková.
Dokončení a zprovoznění třetí etapy výstavby obchvatu Kunovice - Vésky se předpokládá v polovině příštího roku, kdy by tento úsek mohl být zpřístupněn pro osobní dopravu.Žena našla smrt v Moravě
Uh. Hradiště (red) - Minulé pondělí těsně před čtvrtou hodinou odpoledne byla pod splavem v řece Moravě za sídlištěm Štěpnice nalezena utonulá žena.
"Přivolaná lékařka konstatovala smrt utonutím, která nastala tři hodiny před nalezením ženy," objasnil uherskohradišťský mluvčí Policie Jaroslav Krejčíř. Jak dále uvedl, přestože na těle ženy nebyly nalezeny stopy násilí, doporučila lékařka zdravotně bezpečnostní pitvu.
"U splavu na levém břehu Moravy byla nalezena černá nákupní taška a vlaková jízdenka ze stanice Holešov do Starého Města. Jedenačtyřicetiletou utonulou invalidní důchodkyni z Holešova trpící depresemi dva dny poté identifikoval její otec," dodal závěrem Krejčíř.Konference archeologů skončila
Uh. Hradiště, St. Město (Miki, Kk) - Čtyřdenní mezinárodní vědecká konference Velká Morava mezi východem a západem byla v pátek 1. října ukončena. Konference, jež se konala u příležitosti 50. výročí objevu první zděné stavby z doby Velké Moravy kostela ve Starém Městě v lokalitě Na Valách, se nesla v duchu referátů, jež si připravili přítomní archeologové. Ty rovněž na začátku konference pozdravil přednosta Okresního úřadu v Uherském Hradišti Ivan Palacký: "Velmi jsem záviděl mému bratru, kterého vyučoval pan Vilém Hrubý." Právě Vilém Hrubý byl vedoucím výzkumu, při němž byly před padesáti lety ve Starém Městě nalezeny pozůstatky zděných staveb.
Archeologové si v průběhu konference prohlédli kostel sv. Michala ve Starém Městě, kde se základy původní velkomoravské rotundy nachází, a poklonili se památce prof. Viléma Hrubého, který je pochován na staroměstském hřbitově. Jelikož se toto zastavení nečekaně protáhlo, začala vernisáž v Památníku Velké Moravy - "Meč, symbol moci, cti a odvahy" téměř s hodinovým zpožděním. První den konference byl ukončen slavnostním přijetím archeologů starostou Starého Města Františkem Slavíkem na radnici.
Jelikož se konference konala pod záštitou Kanceláře prezidenta České republiky, pozdravil hned následující den archeology prezident Václav Havel v Galerii Slováckého muzea. Jaký je vztah prezidenta k historii vůbec? "Historie mě vždy velmi zajímala, bohužel se mi nedostalo řádného systematického historického vzdělání. Historie, mimo to, že je součástí naší identity, by měla být i zdrojem poučení a inspirací. V naší historii jsou velmi neblahé okamžiky. Bylo by dobré pochopit, čím byly neblahé a co máme dělat proto, abychom tyto neblahé okamžiky v budoucnu své zemi nechystali."Omluva
Redakce Dobrého dne, Slovácko se tímto omlouvá Slovači DUV za zveřejnění neověřených informací v článku vydaném 20. září pod názvem "Budou pracovat zadarmo?". Osobním jednáním s vedením DUV jsme se přesvědčili o nepravdivosti tvrzení, že pracovnice po MD nutí vedení DUV pracovat zadarmo.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund