Číslo: 50
14.12.1998
Článků: 54

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Hlavní líčení s Aloisem Grebeníčkem opět zrušeno.
Budeme vychovávat odborníky pro letecký průmysl, říká ředitel SPŠ
Památkáří hodnotili úspěchy i prohry
Zimní pneumatiky jsou drahé, stěžují si řidiči
Lidé z Penzionu chtějí vrátit finanční dar
Vyhlašujeme konkurz

Hlavní líčení s Aloisem Grebeníčkem opět zrušeno.
Poškození jsou rozladěni a ptají se: Dožijeme se vůbec jeho odsouzení?

Uh. Hradiště - Hlavní líčení s Aloisem Grebeníčkem, bývalým vyšetřovatelem StB, které se mělo konat ve čtvrtek 10. prosince 1998, bylo opět zrušeno. Důvodem byla informace ošetřujícího lékaře obžalovaného Grebeníčka o jeho zhoršeném zdravotním stavu. Grebeníček je spolu se Zavadilíkem a Hlavačkou obžalován z toho, že v letech 1948-1950 jako bývalí vyšetřovatelé StB týrali v Uherském Hradišti politické vězně. Doposud však k hlavnímu líčení nedošlo a obžalovaným nebyla přečtena ani obžaloba. Nejprve se soudu omluvili dva z obžalovaných proto, že jsou nemocni. K dalšímu hlavnímu líčení se omluvil advokát Grebeníčka, který rovněž onemocněl. Poté se dobře necítil sám Grebeníček. Poslední hlavní líčení bylo zrušeno kvůli zahraniční cestě dalšího obhájce a ani čtvrteční hlavní líčení se nekonalo.
Jedním z rozhořčených poškozených je i bývalý vězeň Antonín Vaculka z Podolí, který na každé jednání vždy přijede: Byl jsem vězněn třináct let, z toho jeden rok ve vyšetřovací vazbě v Uherském Hradišti. Začátky mého vyslýchání byly bolestivé, až k šílenství. Po výsleších mě dali na kobku, na kterou byli dáni vězni, kteří dostali trest smrti. Kobka byla označena červeným kolečkem. Když jsem šel k výslechu, zavázali mi oči, abych neviděl, kam mě vedou. Po nějakém čase mi hodili na kobku zkrváceného, dobitého Bedřicha Kolera z Uh. Brodu. Ptám se jej, co se stalo. Říká: Byl jsem u výslechu, dovedli mě se zavázanýma očima na celu, hodili na mě deku a začali mě bít, až jsem spadl na zem, tam mě ještě dokopali. Asi za týden jej odvedli a za pár dnů mi hodili na kobku Aloise Hnilicu, zase celého od krve, opakuje mi ta samá slova co Koler. Byli biti jen proto, že nechtěli podepsat protokoly, které jim jejich vyšetřující předložil.
Pan Grebeníček byl vězněn v německém koncentračním táboře, tam viděl, jakou bestialitu provádělo gestapo. Tam viděl hrozné tragedie rodin, viděl pláč, viděl jak jsou vězni biti, mučeni a zabíjeni. Přesto, když se vrátil domů, stal se příslušníkem StB, která pokračovala ve Stalinových a Hitlerových šlépějích. Bitím, mučením a popravami. Dalším z poškozených je i Josef Pijáček z Ostrožské Nové Vsi: Ze strany vězňů je nám čtyřem, kteří by svědčili, divné, že na druhý soud, který měl být a pan Grebeníček byl zdravý, onemocněl jeho obhájce. Přece obhájce může být kdykoliv nahrazen jiným?! To znamená, že něco v našem soudnictví není v pořádku. Stejně tomu bylo i u zahraniční cesty druhého z obhájců. Obžalovaní raději zůstávají vrahy, nežli by předstoupili před spravedlnost, uzavřel trpce Pijáček.
Karin KuchtováBudeme vychovávat odborníky pro letecký průmysl, říká ředitel SPŠ
Uh. Hradiště (Kk) - Dle názoru ředitele střední průmyslové školy Beneše není v současné době v České republice škola, jež by vychovávala odborníky pro letecký průmysl. Tou by se v budoucnu měla stát právě uherskohradišťská průmyslovka. Máme již sepsány smlouvy s leteckými společnostmi o výchově odborníků v této oblasti. Tímto způsobem by se tak stala naše škola perspektivně školou pro všechny žáky z celé republiky, kteří by měli o studium v leteckém průmyslu zájem, upřesnil dále ředitel. Před nedávnem se střední průmyslová škola rozrostla o dvě nadstavby, které vznikly nad hlavní budovou školy a dílnami. Dřívějšími plochými střechami začalo zatékat a docházelo k havarijním stavům, proto se rozhodla škola řešit tento problém právě nadstavbami. Obojí nadstavby financovalo Ministerstvo školství ČR. Náklady na každou z nich činily osm a půl milionů korun, přičemž půl milionem se na stavbě podílela škola samotná.
Získali jsme tak nové krásné učebny. Naše škola měla 22-24 tříd denního studia, nyní se tento počet snížil na osmnáct, ale perspektivně budeme mít vždy 20-22 tříd denního studia. Tím, že jsme zbudovali nadstavby, zajistili jsme dostatek místností pro tento počet žáků. Získali jsme rovněž novou učebnu výpočetní techniky. Využití je perfektní, říká Beneš. V budoucnu by měla hlavní budova školy sloužit pouze pro výuku, zatímco ředitelna školy, sborovna, správa a školní kuchyně budou přesunuty do druhé nadstavby. Prostory, jež se tak uvolní, budou využity na zbudování projekční místnosti s odstupňovanými lavicemi na přednášky.
Žáků máme dostatek a naše škola má dobrý zvuk. Myslím si, že SPŠ má předpoklady na to, aby se v budoucnu stala ideálním areálem technické školy pro celoživotní vzdělávání celého regionu. Hodláme rovněž postavit svoji tělocvičnu, kterou nemáme a velmi nám chybí. Ta by měla vyrůst na místě nevyhovující přilehlé stavby v areálu školy, která byla velmi poškozena povodněmi. Škola by tak byla propojena nejen s jídelnou a dílnami, ale i tělocvičnou, která by sloužila i sousedícímu učilišti, uzavřel Beneš.Památkáří hodnotili úspěchy i prohry
Rok 1999 bude rokem škrtů v rozpočtu na obnovu památek
Uh. Hradiště (VaMP) - V prapůvodně vojenské zbrojnici, dnes Galerii Slováckého muzea, se v úterý 8. prosince za účasti starostů měst a obcí, nebo jejich zástupců sešli pracovníci Památkového ústavu v Brně a Okresního úřadu v Uherském Hradišti, odpovědní za stav a rekonstrukci památek v našem okrese. Sám objekt galerie si po loňských ničivých povodních vyžádal náklady ve výši 7 milionů korun na rozsáhlou rekonstrukci, kterou se v průběhu letošního roku podařilo dokončit.
Jak v začátku pracovního jednání připustil přednosta Okresního úřadu v Uh. Hradišti Ivan Palacký, rok 1999 bude patřit k těm, kdy se bude šetřit všude, tedy i na památkách: Rozpočet bude třeba proškrtat i s ohledem na rostoucí nezaměstnanost, se kterou úzce sovisí výše daní odváděná do státní pokladny, zdůvodnil částečné omezení výdajů na památky Palacký.
V tzv. Programu obnovy jsou na našem okrese zahrnuty nejen objekty církevní, ale i světské, či jiné architektonické památky. V roce 1997 bylo na památkovou obnovu věnováno v našem okrese celkem 27,410 milionů korun. Z této částky je nejvýznamnější pokrytí nákladů na rekonstrukci zámku v Březolupech, Reduty, zámku v Uherském Ostrohu, tvrzi v Hluku, Buchlovicích či již vzpomínané Galerie SM. Mezi památky lidové architektury, které si vyžádaly nemalé prostředky, patří Mlýn č.p. 105 v Dolním Němčí, domy ve Strání, Tupesích, sklep v Mařaticích. Náročné restaurátorské práce se ještě dnes provádějí na interiéru velehradské baziliky. Ze sakrální architektury se v uplynulém období věnovalo nejvíce péče kostelu v Kunovicích, kostelu sv. Františka Xaverského, kostelům v Boršicích, Jalubí, Polešovicích či Jankovicích.
V roce 1998 až dosud bylo na obnovu památek uvolněno 64,3 milionu korun, z toho okres ze svého rozpočtu poskytl 15,69 milionů. Přitom jsme se zaměřili pouze na konzervaci památek, nikoli na jejich přestavbu, upřesnila vedoucí odboru památkové péče Špáthová.
V galerii se ovšem mluvilo i o prohrách památkářů. Dvěma největšími jsou jednak výstavba jakési vinohradské půdy ve Vlčnově (ovšem památkáři jsou toho názoru, že stavba je prostě chata) a pak objekt v ochranném památkovém pásmu v Komni, kde se jeho investor ústy odborníků snaží uplatnit tzv. dallaský styl, či podnikatelské baroko. Bohužel se tak děje v těsné blízkosti Památníku J. A. Komenského. Jak v Komni, tak ve Vlčnově neměli památkáři právo a možnost mluvit do projektu stavby. Zatímco vedoucí referátu regionálního rozvoje Jan Slezák připustil v případě Komni pochybení své instituce, vzápětí nabídl možnost dodatečné dohody o způsobu dostavby zmíněného podnikatelského objektu. A to tak, aby co nejméně svým zjevem narušoval okolí. Povolení vlčnovské stavby má zase za následek tlak, pod kterým stavební úřad pracuje.
Rok 1997 se stejně jako ty předchozí stal časem krádeží v historických památkách. Jejich celkový objem dosáhl škody za 1 miliardu korun. Přičemž nejčastějším cílem lupu byly vesnické kostely, kde chybí bezpečnostní zabezpečení. Přitom by stačilo, aby majitel objektu požádal prostřednictvím památkářů Ministerstvo kultury, jeho speciální fond, o přispění na zabezpečení církevních objektů.
V boji proti zlodějům starožitností by mohla pomoci i kompletní archivace videozáznamem. Ovšem z 600 kostelů, které jsou dnes na území jihomoravského kraje, jich bylo podrobně kamerou zachyceno jen 120.Zimní pneumatiky jsou drahé, stěžují si řidiči
Uh. Hradiště (Kk) - Řidiči, máte již zkontrolovány pneumatiky? Že ne? A víte, že při silniční kontrole vás mohou policisté pokutovat až do výše 1.000,-Kč a současně zadržet osvědčení o technickém průkazu? Nemluvě o tom, že ohrožujete bezpečnost silničního provozu a život nejen svůj, ale i ostatních řidičů a chodců. K této problematice se vyjádřil vedoucí Dopravního inspektorátu v Uh. Hradišti Jaroslav Prchlík:
Každý řidič před výjezdem musí zkontrolovat technický stav vozidla, což mu ukládají pravidla silničního provozu a další předpisy. Jednou z podmínek kontroly vozu je i kontrola pneumatik a jejich správné nahuštění. Vyhláška č. 102/95 popisuje, jaké pneumatiky musí být na vozidle namontovány, jaký druh vzorku, dezénu a jeho hloubku, tím se musí řidič řídit. Pneumatiky musí odpovídat podmínkám provozu, zejména hmotnosti vozidla, povolenému zatížení a přitom dosahovat co největší životnosti a hospodárnosti provozu vozidla. Na vozidle nesmí být, s výjimkou nouzového dojetí, současně použity pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí. Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, stejného dezénu a značky.

Jak má tedy vypadat vyhovující pneumatika? A jaký je rozdíl mezi pneumatikami letními a zimními?
Činná plocha pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek a zářezů nejméně 1,6 mm. Zde je rozdíl v pneumatikách zimních a letních. Konstrukce letních pneumatik je zaměřena na dobrou přilnavost povrchu vozovky a na dobré odvedení vody. Zimní pneumatiky musí mít vlastnosti dobré přilnavosti, přilnavost na ledu a sněhu, určitou měkkost a samočistící schopnosti, tak, aby se při jízdě sníh dostal z drážek ven.

Kdy by měl řidič opatřit svůj automobil zimními pneumatikami?
Nejen dopravní policisté, ale i další odborníci doporučují začít používat zimní pneumatiky v momentě, kdy venkovní teplota klesne pod minus sedm stupňů Celsia. Zimní pneumatiky se používají nejen kvůli sněhovým podmínkách, ale konskutrukce zimní pneumatiky je měkčí a zajišťuje tak lepší přilnavost i na suché silnici v mrazivých podmínkách, kdežto letní pneumatika je konstruována na jiné bázi, pokud se dostane do mrazivých podmínek, ztvrdne a její přilnavost a jízdní vlastnosti jsou horší. V každém případě se doporučuje, aby byl vzorek co nejhlubší. Čím větší vzorek, tím větší bezpečnost.

Lze řidiče, který má špatné pneumatiky, nějak postihnout?
Nerespektování předepsané hloubky dezénu je závada na vozidle, která dočasně vyřazuje vozidlo z provozu. Při silničních kontrolách zjišťujeme, že se sjeté pneumatiky vyskytují poměrně často. Řidiči argumentují, že pneumatiky jsou drahé. To však nelze brát jako omluvu, prvořadá je bezpečnost silničního provozu. V případě takového zjištění se jedná o dopravní přestupek, který policista může řešit blokovou pokutou do výše 1.000,-Kč. Přitom však rovněž zadrží osvědčení o technickém průkazu. Osvědčení je odevzdáno na evidenci vozidel příslušného dopravního inspektorátu, kde majitel dostane určitou lhůtu, během které musí vozidlo opravit.Lidé z Penzionu chtějí vrátit finanční dar
Uh. Hradiště (VaMP) - Nevrátit finanční dar ve výši 70.000 a 100.000 korun jeho dárcům Marii Máčalíkové a manželům Vrbovým doporučila jednomyslně městská rada zastupitelstvu v Uherském Hradišti.
Tito dárci před více než dvěma lety projevili zájem získat ubytování v městském Penzionu. Protože ale nebyli obyvateli s trvalým bydlištěm v Uherském Hradišti, a tudíž jejich šance na získání ubytovacího dekretu se zdály býti značně omezeny, nabídli městu zmíněné finanční dary na podporu rozvoje bydlení. Na základě těchto skutečností město žadatelům poskytlo místo v Penzionu pro důchodce při Městském úřadě v Uh. Hradišti. Časem však oba dárci došli k názoru, že dar byl městu poskytnut bezdůvodně, a tudíž chtěli své peníze získat zpět.
Petr Taťák, zástupce starosty, prezentoval novinářům názor radnice, že: ...ze strany města nebyla smlouva mezi oběma nájemníky Penzionu a městem porušena. Tudíž nebyl shledán důvod, proč by se peníze měly vracet. Poskytnutou finanční částku přitom považuje město za gesto, které nebylo smlouvou deklarováno a bylo pouze projevem vůle obou žadatelů o ubytovací dekret. Rozhodně místo v Penzionu nezískali díky daru a na úkor hradišťských žadatelů o ubytování, reagoval na možná nařčení Petr Taťák. Rozhodně se podle Taťáka rovněž nezakládá na pravdě tvrzení, že by město finanční dar požadovalo.
V darovací smlově, která byla mezi městem a dárci sepsána, je možnost navrácení finančního daru rovněž podchycena. Ovšem uplatnění návratného je podmíněno dobou bydlení v Penzionu, která by nesměla překročit dva roky. Termín navrácení byl však promeškán. O navrácení darované částky, která byla časem rozdělena do aktivit města souvisejících s rozvojem bydlení, požádali oba dárci město dopisem.
Paní Máčalíková i manželé Vrbovi dosud v hradišťském Penzionu bydlí, přičemž Vrbovi projevili zájem odstěhovat se do penzionu ve Starém Městě.Vyhlašujeme konkurz
Redakce týdeníku Dobrý den, Slovácko vyhlašuje konkurz na redaktora -ku regionálního zpravodajství. Požadavky: novinářské předpoklady (praxe vítána), min. středoškolské vzdělání, všeobecný přehled o dění v regionu, bydliště v UH (příp. nejbližším okolí), věk do 35 let, schopnost samostatné a tvůrčí práce, jazykové a vyjadřovací schopnosti, řidičský průkaz sk. B. Nástup: leden 1999.
Hlaste se na tel. 0632/554158, 540777, nebo na adrese: Dobrý den, Slovácko, Na Morávce 605, Uh. Hradiště (ukázky své práce přineste s sebou).www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund