Číslo: 53
30.12.1996
Článků: 24

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Hradišťská Reduta hlásí návrat starých časů
Koncert na Velehradě
Staroměstské zpívání
Nejen labutě v ohrožení
Pivo Janáček na 6. místě v republice

Hradišťská Reduta hlásí návrat starých časů
Po rekonstrukci se okresnímu městu vrátí důstojný kulturní stánek

Uh. Hradiště (paf) - V dubnu letošního roku byla zahájena rekonstrukce Reduty v Uh. Hradišti. Její koncertní sál zná starší ganerace jako místo čajáků a plesů, do kterého se sjížděli lidé z blízkého, ale i dalekého okolí. Mnozí máme ještě v živé paměti koncerty a vystoupení různých hudebních a dramatických těles nebo výstavy výtvarných děl.
V posledních letech ale Reduta ztrácela na lesku i slávě (útočiště zde našel například secondhand) a v povědomí mladší generace byla jen díky existenci oblíbeného M - klubu. Budoucnost by měla být růžovější.
Reduta je nemovitou, státem chráněnou kulturní památkou a jak uvádí historikové, přes dílčí klasicistní přestavby si zachovává svůj barokní ráz. Autorsky se připisuje pražskému architektovi italského původu Janu Dominiku Orsi de Orsini.
V roce 1980 se z havarijních důvodů omezil její provoz a později byl úplně zastaven. Jak se píše ve zprávě Městské rady, stavebně technický stav se po dokončení statických průzkumů a projektu statického zajištění ukázal daleko závažnější, než bylo známo. V roce 1995 bylo nutno přistoupit k záchraně původního barokního krovu částečným statickým jištěním. V roce 1996 byl tento záměr realizován zajištěním spodní stavby - mikropiloty. Účelem rekonstrukce je vrátit do Reduty původní funkci kulturního stánku města a okresu ve správě Klubu kultury, uvádí městská rada a pokračuje, redutní sál nahradí nevyho-vující nevkusný a neperspektivní stávající kulturní dům (bývalý Sdružený klub pracujících) v Hradební ulici. Při rekonstrukci bude zachována tradiční kompozice sálu s jevištěm a demontovatelným pódiem v čele. Koncertní sál bude mít kapacitu 400 míst.
Městská Reduta se tedy opět stane centrem kulturního života okresu Uh. Hradiště a nejen to. Sál bude využíván i pro nejrůznější konference nebo přednášky. Některé prostory budou sloužit jako zkušebny pro loutkaře nebo hudební soubory, kterých je na našem okrese požehnaně. Trvalé místo snad konečně najde i jazzový klub. Zcela nově má být využito podkroví pod barokním krovem. Historické prostory by měly být úctyhodné pro stálou expozici historického vývoje královského města.Koncert na Velehradě
Velehrad (šen) - Svatý Štěpán byl letos ve Velehradské bazilice opět ve znamení zpěvů. Úvodní slovo pronesl superior baziliky Stanislav Peroutka. Zahájení koncertu patřilo již tradičně Hradišťanu. Zazněl Pavlicův Velkomoravský chorál na staroslověnský liturgický text. Hostem koncertu byl tentokrát polský sbor pravoslavné církve Oktoich, který na chorálovou atmosféru navázal byzantským, bulharským a ruským hymnem. Tento soubor pravoslavných popů z Wroclavi vyvolal v mnohých z nás představy dávného středověku, dob, kdy se tehdejší svět rozdělil na Západ a Východ, dob cyrilometodějských misií. České koledy jsme si připomněli v podání uherskohradišťského dětského sboru vedeného Karlem Dynkou. Na závěr svatoštěpánského koncertu jsme si všichni společně zazpívali staré české koledy. Velehrad je a má být, jak se zmínil papež Jan Pavel II., kulturním a církevním mostem mezi Západem a Východem.
Před rokem v bazilice zpíval americký soubor luteránské církve, tedy soubor navazující na reformační tradice západního křesťanství. Letos jsme si poslechli soubor pravoslavných popů, hudbu, která je naopak plodem tradic východních. Rozdílnost hudby církve východní a západní paradoxně odhalila blízkost a duchovní spřízněnost zdroje, z něhož obě vychází.Staroměstské zpívání
Staré Město (MIKI) - Poslední adventní neděle byla ve Starém Městě ve znamení Vánočního zpívání. Již šesté předvánoční posezení se uskutečnilo před zaplněným sálem sokolovny. V pořadu, který uváděl Jiří Pavlica, vystoupili flétnový soubor ZUŠ pod vedením učitelky Evy Blažíčkové, sedmičlenný pěvecký soubor RAMUS, varhaník Pavel Berka, baletky ze základní umělecké školy, které dovedla na jeviště Laďka Košíková a samozřejmě nechyběly děti z mateřské školy Rastislavova, Orlík, Dolinečka a sólová vystoupení Jardy Suchánka, Pavla Berky, Jakuba Kotačky a Petra Číhala. Vánoční zpívání připravila Komise kultury, výchovy a vzdělání Obecního úřadu ve Starém Městě.Nejen labutě v ohrožení
Uh. Hradiště (red) - Velmi nepříjemná situace vznikla s prosincovými mrazy pro vodní ptactvo, v našem případě hlavně pro kachny, lysky a labutě. Oproti minulým letům o celé dva měsíce dříve zamrzly nejen stojaté vody, ale i největší moravská řeka, na kterou se s postupným zamrzáním ostatních vod stáhlo vodní ptactvo. Malé, dosud volné vodní plochy nestačí uživit své návštěvníky. Člověk regulací toků vytvořil ptákům jakousi past, do které se nyní stáhli. A je tedy na nás, jestli je nyní necháme bez povšimnutí, budeme se na ně chodit dívat nebo jim účinně pomůžeme. Každý z nás, ale také rybáři, myslivci a město Uherské Hradiště, neboť v zájmu všech těchto organizací by měla být záchrana ohrožených ptáků. A čím přikrmovat? Jakýmkoliv zrním či zelenou hmotou, pečivo spíše v omezené míře, protože je suché, tvrdé a obsahuje hodně soli. Vlastně stačí uvědomit si, že tito ptáci potřebují totéž co drůbež a podobně, tedy nejrůznějšími zbytky je lze podělit.Pivo Janáček na 6. místě v republice
Uh. Brod - V posledním vydání měsíčníku Pivní kurýr byly vyhlášeny výsledky celoroční ankety o Pivo roku 1996. O celkovém pořadí rozhodlo 47011 anketních lístků, které zaslali čtenáři a pivovarští odborníci. V nejprestižnější soutěži Pivo roku 96 byla hodnocena téměř všechna piva, která se vaří v České republice. To znamená dvanáctky, jedenáctky i piva desetistupňová a podle barvy světlá i tmavá. Na 1. místě se umístil s velkým náskokem Radegast 12%, třetí Starobrno 10%, čtvrtá je jedenáctka Vratislav a pátá příčka patří pivu Šerák 11%.
Vynikajícího úspěchu dosáhla desítka z Pivovaru Janáček Uh. Brod, která obsadila se ziskem 971 bodů šesté místo. Oproti loňskému roku si výrazně polepšila o osm míst. Je potěšitelné, že za brodskou desítkou se umístila tak známá piva, jako je Radegast, Litovel, Samson, Bernard a Regent. Nejlepší desítkou roku 96 se stalo Starobrno, druhé místo patří Krušovicím a třetí nejvyšší počet hlasů získal Staropramen.
V další soutěži Naše pivko 96, kde se hodnotí index obliby zlatavého moku k velikosti výstavu pivovaru, zvítězil třeboňský Regent, náš Janáček je na pěkném osmém místě mezi všemi pivovary v České republice. O hlavních cenách, které Pivní kurýr tradičně uděluje, rozhodují čtenáři, o ceně Českých sládků zase rozhodují sládci. Hodnotilo se 44 značek bez rozdílu stupňovitosti a charakteru piva. Sládkům nejvíce chutnalo desetistupňové pivo TAS z Černé Hory.
Ještě výraznější umístění Pivovaru Janáček můžete ovlivnit také vy, a to tak, že zašlete hlasovací lístek, který je otištěn v každém čísle pivního kurýra. Hodně však záleží na přístupu a čepování piva ze strany hostinských a servisu ze strany pivovaru. V restauracích stále pracuje mnoho výčepních a číšníků, které nelze považovat za hvězdy pivnic. Noví majitelé hospod si často myslí, že pivo může čepovat a roznášet kdekdo. Aby ušetřili, přijímají obvykle za číšníky lidi, kteří si řeknou o nejméně peněz. Na place to podle toho vypadá. Naše regionální pivo Janáček, ale i Jarošov a Uherské Ostroh si zaslouží dokonalé ošetření v restauracích a hospůdkách. Hodně záleží i na harmonii, která musí panovat mezi výčepem a lidmi v lokále.
Milan Kubíčekwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund