Číslo: 2
10.01.2000
Článků: 79

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Za informace můžeme zaplatit až několik set korun
Vojáky postihla nákaza
V kasárnách jsou nováčci
V novém roce více nehod
Otevřeli počítačovou učebnu
Navrhovaný zákon ochrání jen některé zaměstnance
Tři krále jsme čekali, oni ale nepřišli
Anketa na aktualní téma


Za informace můžeme zaplatit až několik set korun

Za informace, které budou vyžadovat fotodokumentaci, disketu, vyhledávání v archivu, zaslání informací občanovi, či letecký snímek, můžeme zaplatit i několik set korun - ilustrační foto
Uh. Hradiště (fal) - Konečně si můžeme chodit na úřady pro informace různého druhu. Od prvního ledna je totiž v platnosti nový zákon o svobodném přístupu k informacím. Za některé z nich ale budeme muset zaplatit. Tento zákon totiž umožňuje hrazení nákladů, ovšem ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací. Například při pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadatelům. Do ceny se přitom promítne i hodinová mzda pracovníka, který informace bude zjišťovat. Přitom se cena některých informací může vyšplhat až na několik set korun. Běžné informace, které jsou denně poskytovány, prý budou zdarma.
"Každý občan může chtít zjistit cokoli, odpovíme jen na to, na co smíme odpovědět," řekl starosta Uherského Hradiště Ladislav Šupka. "Zákon totiž upřesňuje, na co nelze občanům odpovědět. Chránit utajované skutečnosti, ochranu osobnosti a soukromí, obchodního tajemství, důvěrnosti majetkových poměrů, jsou v něm i další omezení," upřesnil Šupka.
Ve vestibulu městského úřadu je vyvěšen kompletní zákon o přístupu k informacím včetně cenového sazebníku. "Uvažujeme o posílení odboru vnitřní a organizační správy. Ten totiž bude mít na starosti zpracování těchto informací," uvedl tajemník Městského úřadu v Uherském Hradišti Josef Botek. Podle něj prý vstupní instruktáž lidé dostanou také na podatelně, kde jim řeknou, na kterého pracovníka se se žádostí o zjištění informací mohou obrátit. "Prozatím se neobjevily nějaké návaly lidí, kteří by již využívaly tohoto zákona. Nepočítáme s tím ani v budoucnu, v každém případě však bude pro tuto činnost vyčleněný pracovník," upřesnil Botek. Tak by se například občan oproti minulosti mohl dozvědět více informací ze zasedání městské rady. "My se ale snažíme po celou dobu dávat lidem co nejvíce informací," tvrdil Botek a dodal, "vždy jsme zveřejnili vše, co jsme mohli. Pro nás se tím vlastně nic nezmění".Vojáky postihla nákaza
Uherské Hradiště (ja) - Hned začátkem roku postihla vojáky v posádce Uherské Hradiště neznámá nákaza. Druhého ledna, v neděli navečer, totiž náhle onemocnělo přes dvacet vojáků, kteří byli postiženi nevolností, průjmem a zvracením. Podle prvních příznaků se mohlo dokonce jednat o salmonelózu. Nemoc však po několika hodinách rychle odezněla a podle prvních odhadů lékaře Josefa Mesarkina šlo zřejmě o otravu neznámým jídlem. Salmonelóza byla po rozboru vzorků stravy vydávané v kasárnách vyloučena, vojáci byli už během následujících dvou dní z posádkové ošetřovny propuštěni.
Toxikóza má na rozdíl od salmonelózy kratší průběh a není doprovázena vysokými horečkami. Prudký nástup nemoci se během několika hodin zklidní a nemoc brzy odezní. Salmonelóza může být nebezpečná pro starší lidi, neboť při ní mnohdy dojde k dehydrataci organismu. V obou případech však je vhodné v následujících dnech dodržet dietu.V kasárnách jsou nováčci
Uh. Hradiště (red) - Do uherskohradišťských kasáren se v posledním roce jejich existence sjelo více než sto nováčků z celé republiky.
Ti se zde sešli k výcviku v oboru zdravotní instruktor a řidič. Po uplynutí přibližně tří měsíců se vrátí ke svým útvarů. Slavnostní přísaha se uskuteční v únoru.V novém roce více nehod
Region (Kk) - Za prvních pět dní nového roku 2000 došlo v našem regionu celkem k šestadvaceti dopravním nehodám. Podle statistik dopravních policistů je to v porovnání se stejným obdobím roku minulého o celých čtrnáct nehod více. Jak upřesnil vedoucího dopravního inspektorátu, zvýšenou nehodovost zavinila změna povětrnostních podmínek na přelomu roku. Naštěstí tyto nehody nikdo nezaplatil životem a došlo pouze k jednomu těžkému zranění.Otevřeli počítačovou učebnu
Březolupy (red) - Na konci loňského roku se konečně podařilo otevřít počítačovou učebnu při místní Základní škole v Březolupech. Vybudování této učebny si vyžádalo sto padesát tisíc korun. Kromě obcí Březolupy, Svárov a Školského úřadu v Uherském Hradišti přispěli pětapadesáti tisíci také místní podnikatelé a rodiče. "Učebna vybavena pěti PC bude sloužit nejen pro výuku a kroužky základní školy, ale také široké veřejnosti," uvedl březolupský starosta Petr Kukla. "Učebna je schopna okamžitého připojení k internetové síti. To však ukáže teprve zájem z řad žáků a občanů.Navrhovaný zákon ochrání jen některé zaměstnance
Region (fal) - V minulém týdnu schválila vláda návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. V případě schválení tohoto zákona a tím jeho platnosti od poloviny letošního roku však stejně nebudou ochráněni všichni ti, kteří své výplaty i dlouhodobě nedostanou.
"Podmínkou pro vyplacení dlužných mezd i odstupného totiž bude podání návrhu na vyhlášení konkurzního řízení v neplatícím podniku," upřesnil ředitel uherskohradišťského Úřadu práce Richard Janíček. "Nedokážu odhadnou, kolika lidí by se to mohlo týkat. Samozřejmě víme o některých firmách, které zaměstnancům dluží mzdu, ale málokdy je u nich prohlášen konkurs," řekl Janíček. Nevyplacenou mzdu budou moci uplatňovat nejvýše za tři měsíce do výše maximálně 1,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství.
Pro uherskohradišťský Úřad práce to však bude zřejmě znamenat mnohem více práce než dosud. "Našemu úřadu to přinese mnoho povinností navíc. Nejen že budeme vyplácet ušlé mzdy, ale z výdělku budeme také odvádět daně a zdravotní a sociální pojištění. Bude to pro nás dost náročné, protože dosud se toto u nás neprovádělo," předvídá Janíček s tím, že současné kapacity úřadu práce by poté zřejmě byly nedostačující.Tři krále jsme čekali, oni ale nepřišli
Region (fal) - V pětadvaceti obcích našeho regionu se v minulém týdnu uskutečnila tříkrálová sbírka. Sbírku vyhlásil arcibiskup Jan Graubner a zajišťovalo ji více než sedmdesát skupin dobrovolníků. Pro město Uherské Hradiště však byly zajištěny pouze čtyři skupiny. S koledou za lidmi do bytů a domů chodily dokonce jen dvě. "Oba dva dny jsme čekali na to, až se u nás skupinka Tří králů zastaví. Měli jsme nachystaných sto korun. Nejen že se u nás nezastavili, ale na sídlišti jsme je vůbec neviděli. Myslím, že organizace nebyla příliš dobře zajištěna. Určitě by se totiž vybralo více peněz," posteskla si obyvatelka sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti Dana Moudrá.
"Zajištění této akce vůbec nebylo jednoduché. Sehnat dobrovolníky ve městě byl větší problém než v obcích. Doufám, že se nám v budoucnu podaří řady dobrovolníků rozšířit," uvedla ředitelka Charity v Uherském Hradišti Anna Konvalinková.
Množství vybraných finančních prostředků se prý ale dozvíme až během příštích čtrnácti dní. Takovou lhůtu totiž nechala ředitelka charity jednotlivým skupinkám k tomu, aby vybrané finance charitě odevzdaly. "Lidé na tuto sbírku reagují přiměřeně době a situaci. V žádném případě nebyli koledníci nikde odmítnuti, ani je nikde nevyhodili. Lidé přispívají částkami od jedné koruny do dvou až pěti set korun. Myslím, že každý začátek je pro dnešní dobu dost složitý. Je v tom ale určitá naděje. Snad totiž lidé postupně pochopí, že se někdo má ještě hůř než on sám," řekla Konvalinková.
Vybrané finanční prostředky budou použity pro lidi v nouzi u nás i v zahraničí. "Od jedenadevadesátého roku můžeme lidem vypomáhat, ovšem jen materiálně. Doposud nám právě chyběla možnost pomoci jim finančně. Pokud nám bude Olomoucí přidělena část finančních prostředků ze sbírky, budeme moci lidem v nouzi pomoci i finanční částkou," dodala Konvalinková.Anketa na aktualní téma
Lidé, kterým nebyla v loňském roce vyplacena mzda, si mohou na svých obecních úřadech zažádat o bezúročnou půjčku ve výši deseti tisíc. Okresnímu úřadu v Uherském Hradišti na tyto účely poskytlo ministerstvo financí jeden milion čtyři sta tisíc korun.
"Dosud obce požadovaly informace o těchto půjčkách, o finanční prostředky však nepožádala žádná. Prozatím lze jen těžko odhadnout, kolik lidí v našem regionu o tuto půjčku zažádá," objasnil vedoucí finančního referátu Okresního úřadu v Uherském Hradišti Miloslav Slováček. "Zákon říká, že obec může dát půjčku nebo úvěr tehdy, pokud o to požádá jedna desetina zastupitelů, v ostatních případech o tom rozhoduje rada nebo starosta. V tom to však koliduje se zákonem o obcích," upřesnil Slováček.
Pokud lidé mají zájem o tuto půjčku, je nutné na obecní úřad přijít s potvrzením zaměstnavatele o tom, že jim dva měsíce nebyla mzda vyplacena. Na úřadě s každým zájemcem bude sepsána smlouva o žádost; o tuto půjčku. Na základě těchto podkladů okresní úřad obecnímu úřadu poskytne dotaci. Bezúročnou půjčku mohou poskytovat všechny obce našeho okresu těm lidem, kteří nedostali výplatu během kterýchkoliv dvou měsíců v loňském roce. Půjčku, jejíž poskytnutí by mělo schválit obecní zastupitelstvo, je nutné splatit do dvou let. Přihlásil se již na vašem obecním úřadě některý zájemce o tuto půjčku? Jak je váš úřad na tyto případné zájemce připraven?

Jiří Deml, starosta Kunovic:
"Doposud se na našem úřadě o tuto půjčku nikdo nepřihlásil. Pokud však budou zájemci, podle pokynů, které k tomu máme, samozřejmě půjčku poskytneme. Na to jsme připraveni. Nedovedu si ale zatím představit, jak zajistíme , aby lidé tyto peníze posléze vrátili. Schvalování těchto půjček zastupitelstvem se ale zdá dost neoperativní."

Vlastimil Vaněk, starosta Uherského Ostrohu:
"Připraveni jsme, dveře máme otevřené. Prozatím ale o půjčku nikdo nezažádal. Pokud se někdo na nás obrátí, víme, jak máme postupovat. Vyřizování těchto půjček bude mít na starosti hospodářsko správní odbor. Lidé se ale mohou obrátit i na podatelnu městského úřadu. Potřebují mít potvrzení o tom, že nedostali dva měsíce výplatu. Přestože by výplatu bezúročných půjček mělo schválit zastupitelstvo, hledali bychom zřejmě rychlejší cestu. Například poskytnutím půjčky na základě rozhodnutí městské rady a dodatečným schválením zastupitelstvem, což by bylo operativnější. Myslím, že bychom dokázali reagovat tak, aby na peníze lidé nemuseli čekat třeba dva měsíce. Co ale vím, podniky v Uherském Ostrohu a jeho nejbližším okolí v takové situaci zatím nejsou."

Stanislav Tureček, starosta Ostrožské Nové Vsi:
"Zatím u nás v obci nikdo z lidí o tuto bezúročnou půjčku nežádal, ani o ni neprojevil zájem. Je smutné, že to nejde jinak, než řešit tuto situaci přes obecní úřady. Už dávno měla být na neplatící firmy uvalena konkursní řízení. Pokud se ale člověk prokáže potvrzením od zaměstnavatele, náš úřad mu po vyřízení formalit tuto půjčku poskytne. Jsme na to připraveni."

Ladislav Kryštof, starosta Uh. Brodu:
"Není mi známo, že by někdo o půjčku požádal. Vím, že toto vyplácení je nejdříve nutné schválit městským zastupitelstvem, přesto jsou obce, které půjčku vyplatí a ke schválení dojde až poté. My jsme ale veškeré materiály od ministerstva práce a sociálních věcí předali na příslušný odbor a jeho pracovníci jsou dobře informováni a vědí, jak mají postupovat."

Antonín Zámečník, starosta Strání - Květné:
"U nás se nikdo zatím nepřihlásil a ani jsme nedostali instrukce, že bychom půjčky mohli vyplácet a za jakých podmínek. Pokud by se na nás občané obrátili, museli bychom si tyto informace zjistit na okresním úřadě."

Ivana Šobáňová, zástupce starosty Bojkovic:
"Prozatím se na nás s touto žádostí nikdo neobrátil ani se nepřišel informovat. Pokyny od ministerstva jsme ale dostali a víme, jak bychom měli postupovat. V případě, že by některý z občanů půjčku požadoval, zřejmě by rada svolala mimořádné zastupitelstvo, aby lidé nemuseli čekat až do plánovaného zasedání v březnu."www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund