Číslo: 29
20.07.1998
Článků: 65

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Úprava komunikace si vyžádá 3 miliony
Lékárenské služby
Schválen pořadník na byty
Zápisník: Léta ničím nenahradíš
Fond živelné pohromy rozebrán
Šupka chce kandidovat
100.000 pro fotbal
Upozornění pro podnikatele i občany
Cena města podruhé
Salmonela se nejvíce vyskytuje ve výrobcích studené kuchyně
Artróza, bolesti kloubů, stavy po sportovních a pracovních úrazech
Ve stáji TJ Monty v Mařaticích o mnohém rozhoduje láska ke koním

Úprava komunikace si vyžádá 3 miliony
Uh. Hradiště (VaMP) - Zhruba tři miliony korun si vyžádá vybudování kanalizace a rekonstrukce komunikace v prostoru garáží mezi Svatováclavskou ulicí a železniční tratí. V minulém roce právě v těchto místech v době povodní vydržela stát voda více než tři týdny a někde dosahovala výšky okolo dvou metrů. Výpusti kanálů, které se nacházejí na ulici Svatováclavská, pochopitelně nemohly odvést vodu ze všech míst této části města. Současný nekvalitní povrch vozovky, kdy každý projíždějící vůz zvedá oblaka prachu, se navíc neblaze podepisuje na tamním životním prostředí.
Musím přiznat, že v zastupitelstvu jsme o těchto problémech dlouho jednali, řekl nám zástupce starosty Petr Taťák, nakonec jsme právě pro tyto potřeby využili možnosti použít dotace na opravu komunikací a odvodnění. Majitelé zhruba dvou stovek garáží, stejně jako obyvatelé ze sídliště, či zahrádkáři se zde kromě nové kanalizace dočkají i nové čtyřmetrové komunikace s živicovým povrchem. Město před časem vypsalo za tímto účelem výběrové řízení, ze kterého vyšla jako vítězná firma SVS, s.r.o. Bílovice. Město předpokládá, že stavební práce budou dokončeny s posledním prázdninovým dnem.Lékárenské služby

	Uherský Brod

	20. července - 27. července Lékárna Poliklinika sídliště


	Uherské Hradiště

	20. července 		- 	Františkánská
	21. července 		- 	Vodní
	22. července 		- 	Havlíčkova
	23. července 		- 	Nemocnice
	24.- 26. července 	- 	Masarykovo náměstíSchválen pořadník na byty
Uh. Hradiště (VaMP) - Městská rada schválila pořadník na nájem městských bytů na 2. pololetí 1998. Z volných bytů bude 5 žadatelům přidělen byt 2+1, 15 jich požádalo o byt 1+1 a 3 žadatelé měli zájem o garsonku. Přičemž pět žadatelů přechází z pořadníku na městské byty z prvního pololetí roku 1998, upřesnila zástupkyně starosty Božena Tvrdíková. Důvodem je ta skutečnost, že prozatím některé byty jsou obsazeny nájemníky, kterým město nabídlo náhradní ubytování po loňské povodni. Další náhradní ubytování bylo poskytnuto lidem, v jejichž městských bytech v současnosti město provádí rekonstrukci.Zápisník: Léta ničím nenahradíš
Čínská kuchyně nabízí hloubátko pěti vůní, česká sněmovna alespoň opozici tří barev. Za prvé smluvní opozici, působící v prostoru oploceném dohodou, alespoň do té doby, dokud nebude mít dost pádný důvod dohodu vypovědět. Za druhé nesmluvní opozici, kterou patrně čeká boj na dvou frontách: s vládní stranou a se smluvní opozicí. A nakonec je tu opozice komunistická, která se pokouší dostat do hry, všichni však nad ní ohrnují nos. (I když...od voleb jsem nezaslechl, že by někdo označil komunisty za extremisty, jak bývalo ještě zjara dobrým zvykem. Už snad nejsou? Nebo se zvažuje, co kdyby některý jejich hlas přece jen nebyl někdy zapotřebí...?).
Dost možná se díky té slavné dohodě dočkáme také dvou stínových vlád - smluvní a nesmluvní. Inu, proč ne, zažili jsme už ledacos. Ale stejně nechápu, proč se tato britská instituce těší zrovna u nás tak skvělé pověsti: stínová vláda může skutečně fungovat pouze v odpovídajícím parlamentním prostředí, u nás však je odsouzena k tomu být nanejvýš potravou pro média. Navíc: když už stín, pak přirozený je jen jeden, dvojí už vyžaduje umělý zdroj energie.
Když už jsme u těch kopírovaných institucí, minulý týden přinesl v rámci běžného informačního smogu také zprávu o tom, že by se Miloš Zeman měl stěhovat do premiérské vily v Sušické ulici, zatímco jeho dosavadní příbytek měl začít obývyt Václav Klaus. Obávám se, že Sušická ulice číslo 19, jejíž premiérskou tradici založil, tuším, Lubomír Štrougal, není zdaleka tak dobrá jako londýnská Downing Street číslo 10, kterou obýval Sir Robert Walpole (1676-1745), případně washingtonská Pennsylvania Avenue 1600, které prvního lesku dodal Theodore Roosevest(1858-1919). Málo platné, stejně jako u budování demokracie, výrobky whisky a pěstování trávníku, ani tady léta ničím nenahradíš.
První schůze sněmovny však přes všechna silná slova kolem licitování o volbách funkcionářů byla pouhým zahřívacím kolem. To podstatné, oč v ní půjde, pojmenoval možná Josef Lux v rozhovoru v Lidových novinách (16.7). kupodivu hned v první větě:Myslím, že Václav Klaus je připraven smést vládu ČSSD po dosažení svého hlavního cíle, a tím je změna volebního systému. Škoda, že se ho autor interview okamžitě nezeptal, jak se v takové chvíli zachová nesmluvní opozice. Dost by mě to zajímalo. Vzhledem k tomu, že se netají tím, jak velký strach právě ze změny volebního systému obě strany mají (kde že jsou ty časy volání US po většinovém systému), není vyloučeno, že nesmluvní opozice v takovém případě vládu ČSSD podrží, když pro nic jiného, tak proto, aby stávající sněmovna (a v ní i ona), vydržela. Nebylo by půvabné, kdyby dohoda o stabilitě byla naplněna právě takto?
Ale abych pořád jen nekveruloval: když jsem se doslechl, že Ministerstvo dopravy nenápadně homologovalo pro Českou republiku silniční antiradary, pomyslel jsem si něco nikoliv o amerikanizaci, ale o byzantinizaci této země. Odvážní mladí muži v silných autech už tak jezdí jako vepři (případný čelní náraz odnese spíše chodec nebo nešťastník v dvanáct let staré prorezlé škodovce), i policajti se většinou snaží jen uskočit, když už na ně takový borec najíždí. Okamžitá reakce ministra Moose potěšila. Zdá se, že přes veškeré uplivování tato poloúřednická vláda zanechá velmi dobrý dojem i kus práce - jmenovitě Bursík a Lobkowicz z mladíků či Sokol a Šedivý z řad kmetů. Doufám, že jí ještě někdo poděkuje.
Jaroslav Veis, volný novinář
tento článek dnes vychází v týdeníku TÝDENFond živelné pohromy rozebrán
Uh. Hradiště (VaMP) - I v čase prázdnin se sešla městská rada, aby na svém již 65. zasedání projednala mezi jinými poskytnutí půjčky majitelům bytů a bytových domů z Fondu živelné pohromy - záplavy 1997. Jednalo se o částky uvolněné pro druhé čtvrtletí roku 1998. Tato půjčka je poskytována na dobu 6 let s pětiprocentním úrokováním, přičemž čerpat z ní lze okamžitě.
Na základě určitých kritérií jsme stoprocentně vyhověli žádostem, které souvisely s loňskými záplavami, uvedl úvodem zástupce starosty Petr Taťák. Nebyly to však jen zaplavené a vodou poničené domy a byty, kterých se poskytnutí půjčky týkalo. Téměř 1,5 milionů korun město uvolnilo pro 35 domů, kterých se týká plynofikace částí města Míkovice a Vésky. Část peněz, které se z tohoto Fondu živelné pohromy daly čerpat, město uvolnilo i na opravy a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů.
Město přitom v druhém čtvrtletí tohoto roku obdrželo celkem 57 žádostí, na které poskytlo celkem 9,282 milionů korun. Z této částky si více než jednu třetinu vypůjčilo Stavební bytové družstvo Slovácko, které chystá opravu dvou výškových domů (č.p. 936, 937, 940 a 941) a tato oprava by měla stát 3,864 milionů korun.
Letos tedy opakovaně město rozdělovalo peníze z Fondu živelné pohromy - záplavy 97. O prvním rozdělování, kdy bylo vyhověno 23 žádostem, na které bylo vyplaceno 2,846 milionů korun, městské zastupitelstvo jednalo v závěru roku 1997. V dubnu 1998 bylo městem rozděleno 10,2 milionů korun, v červenci 7,35 milionů korun. Celkový objem fondu použitelných finančních zdrojů představoval 36,3 milionu korun.Šupka chce kandidovat
Uh. Hradiště (VaMP) - Ano, mám v úmyslu kandidovat v komunálních volbách, odpověděl na dotaz o případné účasti v blížících se komunálních volbách současný starosta města Ladislav Šupka. Jak sám dále uvedl, nemá zatím informace o dalších protikandidátech na post starosty města. Šupka by se měl stejně jako v minulém volebním období ucházet o přízeň voličů coby člen volební strany Kruh, která v minulých volbách sdružovala politické strany Svobodných demokratů, ODA a nezávislých.100.000 pro fotbal
Uh. Hradiště (VaMP) - Celkem třem pracovníkům bude za údržbu fotbalového hřiště od 1. srpna do 31. prosince 1998 hradit mzdové náklady město. Tito pracovníci se stávají zaměstnanci Technických služeb města. Rozhodla o tom městská rada na svém jednání 14. července 1998. Kromě toho rada doporučila zastupitelstvu ke schválení zvýšit rozpočet na opravy a udržování hradišťského fotbalového stadionu o sto tisíc korun, doplnila zástupkyně starosty Božena Tvrdíková.Upozornění pro podnikatele i občany
V poslední době se značně rozšířilo u podnikatelských subjektů pálení odpadů ve snaze se rychle a levně zbavit odpadu. Za toto hrubé porušení zákona o odpadech č. 125/97 Sb. byl nucen okresní úřad, referát životního prostředí uložit několik sankcí. Vzhledem k tomu, že tyto sankce již nenapraví vzniklé poškození životního prostředí, je nutné si uvědomit, že odpady jsou složeny z různých materiálů a při pálení se mohou uvolňovat do ovzduší různé směsi nebezpečných plynů, které poškozují nejenom naše zdraví, ale celé životní prostředí. Zvláště to platí při spalování odpadů z umělých hmot, zbytků barev, gumy, ropných látek apod., kdy se za běžných spalovacích teplot uvolňuje velké množství rakovinotvornýc látek. Když někoho uvidíte, jak pálí odpady, tak ho upozorněte, ať si uvědomí, že svojí činností nekrátí život jenom sobě. Pokud to nevezme jako Vaši dobrou radu, tak jej oznamte na referát životního prostředí Okresního úřadu Uh. Hradiště, tel.:523 457(8).Cena města podruhé
Uh. Hradiště (VaMP) - Stejně jako v minulém roce bude i letos jedné z osobností našeho společenského, kulturního či sportovního života ve městě udělena Cena města za rok 1998. Tu již podruhé v krátké historii udělí město tomu, kdo se zasloužil o šíření dobrého jména Uh. Hradiště za pomyslnými městskými hranicemi. Návrh na udělení ceny města může podat každý občan nebo instituce s bydlištěm nebo sídlem na území okresního města. V každém návrhu je třeba uvést jméno a bydliště kandidáta, oblast jeho činnosti, konkrétní dílo nebo aktivitu a stanovení jeho přínosu pro město. Písemné návrhy na udělení Ceny města za rok 1998 přijímá starosta do 30. září 1998.Salmonela se nejvíce vyskytuje ve výrobcích studené kuchyně
Uh. Hradiště (Kk) - Mezi rizikové potraviny, ve kterých se mohou v letních měsících ukrývat bakterie salmonely, patří především masné výrobky, které neprošly dostatečnou tepelnou úpravou, jako jsou játrovky, dále ryby, výrobky z ryb, lahůdkářské a tvarohové výrobky, pomazánky, zmrzliny a všechny výrobky studené kuchyně, varuje okresní hygienička MUDr. Zdenka Skulová. Pozor bychom si také měli dávat na cukrářské výrobky s náplněmi a vejce, která nejsou dostatečně tepelně zpracována. Za dostatečnou tepelnou úpravu vejce se považuje jeho var, který trvá alespoň deset minut od začátku varu. Salmonela se může také rozšířit sekundární kontaminací u drůbeže, v případě, že se používá stejná pracovní plocha na porcování syrové a tepelně zpracované drůbeže.
U salmonel je důležité myslet na to, že se primárně mohou vyskytovat ve vejcích, v mase, v málo tepelně opracované drůbeži, rybím mase a všude tam, kde dochází ke kontaktu syrového výrobku s tepelně opracovaným. To bývá velmi často příčinou epidemií. Roznašeči salmonely mohou být také lidé, kteří mají různá průjmová onemocnění. Tito pak mohou salmonelu vylučovat ve stolici a znečištěnýma rukama pak kontaminovat potraviny.
To se týká především hromadných výskytů. Samozřejmě provádíme pravidelné kontroly ve výrobnách studené kuchyně a u prodejců zmrzlin. Letos však zde žádné salmonely zjištěny nebyly. Bohužel salmonela bývá zjištěna, až když dojde k nějakému onemocnění. Mylným názorem je, že salmonela může vzniknout špatným skladováním. Tady upozorňuji, že ve výrobku již salmonela musí být, aby se pak nevhodným skladováním pomnožila. Jasným příkladem toho byl případ uzených makrel, kde vlastně od výrobce už v těch makrelách salmonela byla. Špatným uskladněním se pak bakterie pomnožily a průběh onemocnění byl vážnější, upřesnila dále hygienička. Inkubační doba u salmonely je do 48 hodin. Onemocnění se projevuje zvýšenými teplotami, nevolnostmi, zvracením, průjmovou stolicí, mohou nastat také bolesti hlavy. Onemocnění se však nemusí projevit vždy stejně, proto je třeba v co nejkratší době navštívit lékaře, který vyšetřením výskyt salmonely potvrdí nebo vyvrátí.Artróza, bolesti kloubů, stavy po sportovních a pracovních úrazech
Všem čtenářům si dovolujeme sdělit, že je možno ve středisku Léčebné rehabilitace, Větrná ul. 1390, Mařatice - Východ, Uherské Hradiště, tel: 0632/579 500 získat podrobné odborné informace od odborného lékaře fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace MUDr. Josefa Kaluse. Přijít můžete každou sobotu od 9.30 do 12.30 hodin, kdy vám bude provedeno bezplatné předběžné vyšetření i bez jakéhokoliv doporučení.Ve stáji TJ Monty v Mařaticích o mnohém rozhoduje láska ke koním
Mařatice - Od roku 1993 je součástí výuky jízdy na koních v mařatické dostihové stáji TJ Monty tzv. hipoterapie. Podle slovníku cizích slov jde o způsob léčby pomocí jízdy na koni.
Nejčastějšími návštěvníky, kteří do Mařatic dvakrát týdně dojíždějí a ve společnosti koní a jejich ošetřovatelů stráví tři hodiny, jsou děti ze Speciální školy pro žáky s více vadami, kterou vede ředitelka Marta Elfmarková. K tomuto účelu jsme pro děti vyčlenili dva koně Ertu a Sordinu, kteří mají za sebou úspěšnou klusáckou dostihovou kariéru a jsou pod sedlem velice klidní, upřesňuje Světlana Mazáčová, chovatelka stáje TJ Monty. Do Mařatic chodí jezdit i ti nejmenší, ze speciálních jeslí pro děti s více vadami, kterým dělá trpělivého společníka malá huculská kobylka Livie. Majitelem všech tří koní je pan Ivo Valenta.
Díky vstřícnosti a podmínkám v mařatické stáji vzniká mezi dětmi a zvířaty trvale krásný vztah, který může velmi účinně pomoci při rehabilitaci každého z postižených dětí. Že je o hypoterapii mezi dětmi a jejich rodiči zájem, svědčí nejlépe skutečnost, že v úterý a čtvrtek jich do Mařatic přijdou někdy i dvě desítky. Děti, které se umí na koních samy udržet rukama, používají speciální madla, ostatní jezdí vleže a učí se zvedat.
V Mařaticích je dnes ustájeno celkem dvaadvacet koní, o které se starají mladí lidé ve věku od devíti do dvaadvaceti let. Kromě toho sem chodí zhruba dvacet dospělých. Mezi nimi jsou pochopitelně majitelé koní, kteří přispívají na chod stáje a bez jejichž především finanční pomoci si v dnešních podmínkách existenci podobného zařízení lze jen stěží představit.
Kromě Světlany Mazáčové je v zaměstnaneckém poměru ve stáji i Petra Šebestíková, absolventka odborného učiliště v oboru chovatel a jezdec koní v Kladrubech nad Labem. Petra spolu s trenérem Evženem Pindurem, dlouholetým úspěšným překážkovým jezdcem, který je už více než čtyři desítky let považován za jednu z největších osobností dostihového a jezdeckého sportu, se starají o přípravu koní, kterým je předurčena dostihová kariéra. Ti jsou tady ustájeni čtyři: dva pětiletí a jeden sedmiletý, kteří běhají dostihy přes překážky, a jeden dvouletek, kterého čeká první rovinový dostih. Svůj první letošní start v květnovém hlavním dostihu v Pardubicích proměnil ve vítězství pětiletý Epitaf. Dalším úspěšným mařatickým dostihovým koněm je pětiletá Berna, která rovněž v Pardubicích obsadila letos čtvrté místo. Sedmiletý Devil doběhl dvakrát čtvrtý a jednou druhý v dostihu I. kategorie. Nejmladším dostiháčem je dvouletek Kileyďs.
Nejbližší dostihy, na které se chystáme, budou 29. srpna v Pardubicích, poodhalila plány na nejbližší budoucnost Světlana Mazáčová. Možná právě Devilovi, případně Epitafovi budeme moci letos, nebo v příštím roce držet pěsti při startu v populární Velké pardubické.
A kde tak malá stáj shání nezbytné prostředky na svou činnost?
Své koně zde mají společnosti FC Synot, Schuwa - Konfektions, Hamé, Elektro Štěrba a Inpost, kteří zároveň patří mezi největší sponzory stáje. Stáje, které TJ Monty užívá a provozuje firma Inpost Uh. Hradiště, patří ZOD Mír Kunovice. To pochopitelně určuje pravidla, za která pozemky s budovami pronajímá. Kdybych z toho udělal sklady, měl bych jistě vyšší zisky, poodhalil výši nájmu předseda družstva Karel Gbelec. Proto si každý může jen tipnout, kolik peněz ročně musí na sebe koně vydělat.
K těmto počtům je však třeba přičíst náklady na vodu, elektriku, opravy budov, krmivo pro koně a platy zaměstnanců. Právě z důvodu finančních na čas změnila stáj TJ Monty své působiště a odstěhovala se nakrátko do Horního Němčí, kde byly sice ideální podmínky, zato vzdálenost od Uh. Hradiště přinášela s sebou denně menší či větší problémy. Především díky nadšení podnikatele Bohumila Píšťka, jednoho z majitelů koní, měli, mají a snad do budoucna i budou mít koně v Mařaticích zelenou.
M. Miškeříkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund