Číslo: 39
29.09.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Speciální mateřinka
Peníze na opravy přiděleny
Chovatelé zvou na výstavu
Do Helpu pro jehlu i stříkačku
Provoz na kanále zahájen
Studenti ISŠ už nemusejí za tělocvikem dojíždět
Středisko výchovné péče Help pracuje od července 1997

Speciální mateřinka
Uh.Hradiště (Mac) - V budově bývalých jeslí na ulici Šafaříkova je zřízená Speciální škola, která se dříve nacházela na ulici Jana Blahoslava. V této budově je kromě Speciální školy také speciální mateřská škola pro postižené děti. O vzniku této mateřské školy rozhodl městský úřad. Původně v budově fungovalo rehabilitační oddělení jeslí a vzhledem k tomu, že bylo plně využito, nebylo nutné ho rušit. V současné době je zde zapsáno osm dětí podle vyhlášky o speciálních školách, což je maximálně stanovený počet dětí.
Jsou to děti po dětské mozkové obrně spolu s vadou mentální nebo řečovou. Pracuje zde jedna zdravotní sestra, která podle potřeby podává léky a injekce, pečuje o celkový zdravotní stav dětí. Je placena městským úřadem. Dále je dětem k dispozici rehabilitační sestra, jež je placena z prostředků nemocnice. Tato rehabilitační sestra provádí s dětmi cvičení individuálně a podle potřeby každého dítěte. O rozumový rozvoj dětí pečuje speciální pedagog.
V pondělí 15.9. se v mateřské školce konala malá oslava k příležitosti znovuobnovení. Červencové záplavy bohužel neušetřily ani tuhle budovu, takže se muselo dát všechno zase do pořádku.Po záplavách to zde vypadalo katastrofálně, uvedla paní Kolaříková. Vytrhané podlahy, zničený nábytek, mokré a plesnivé zdi. Za pomoci učitelek, brigádníků a firem, které se podílely na popovodňových pracích, kterým tímto za děti i rodiče děkuji, se tento velký problém nakonec podařilo s úspěchem zvládnout.Peníze na opravy přiděleny
Uh. Hradiště (JiV) - Na 10. okresním shromáždění, konaném v pátek 26. září, byl schválen návrh rozdělení finanční spoluúčasti státu na rekonstrukci místních komunikací. Pro potřeby našeho okresu bylo uvolněno celkem 35.014 tis. Kč, přičemž jsou přesně stanoveny podmínky čerpání této dotace. Ta je účelově určena pro obce na opravy a rekonstrukce místních komunikací a mostů ve vlastnictví obcí. Dotaci může čerpat obec až do výše 60 procent skutečně vynaložených nákladů. Jejich celková výše je u nás odhadována na 52.455 tis. Kč. Finanční spoluúčast státu představuje částku 31.474 tis. Kč a na obce zbylo 20.981 tis. Kč. Vzniklá rezerva 3.540 tis. Kč bude rozdělena dodatečně. Nejhůře je na tom samotné Uh. Hradiště, kde náklady na opravy komunikací dosahují výše 20 milionů Kč. Starému Městu by pak stačilo okolo 5 milionů Kč.Chovatelé zvou na výstavu
Uh. Ostroh (red) - Základní organizace Českého svazu chovatelů pořádá u příležitosti 30. výročí trvání své činnosti ve dnech 10. až 12. října 1997 výstavu drobného zvířectva. Výstava umístěná v zahradě klubu městského úřadu bude otevřena v pátek od 14 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 17 a v neděli od 8 do 16 hodin. Na výstavě bude zajištěno občerstvení a možnost nákupu zvířat. Z darů od sponzorů bude rovněž uspořádána bohatá tombola a uskuteční se prezentace výrobků zúčastněných firem.
Výstavní prostory budou rovněž obohaceny o prodej pěstitelských, chovatelských a hospodářských potřeb. Všechny srdečně zvou pořadatelé.Do Helpu pro jehlu i stříkačku
Uh. Hradiště (VaMP) - Kromě poradenského servisu poskytuje Středisko výchovné péče Help, sídlící vedle uherskohradišťského gymnázia, i tzv. terciální prevenci. Lidem, kteří užívají drogy, jsou na nich závislí a nehodlají se v žádném případě podřídit protidrogovému léčení, nabízí Help servis výměn jehel a stříkaček. Aby v žádném případě mezi sebou neroznášeli nákazy, upřesňuje význam servisu Help jeho ředitelka Irena Pilařová. Z důvodu omezené kapacity se bohužel Help nemůže věnovat všem v maximálně možné šíři. Podle Pilařové je v našem okrese okolo deseti lidí, u kterých je možné diagnostikovat závislost na drogách. Je ovšem třeba počítat s tzv. stínovou populací, připouští Pilařová, sem patří lidé, kteří užívají drogy a nechtějí k nám přijít. Tito lidé zůstávají v kontaktu s Help pouze přes telefon. A to se ještě většinou na nás obracejí rodinní příslušníci nebo partneři lidí na drogách závislých, protože oni sami nemají potřebu daný problém řešit.
Do stínové populace ovšem spadají i mladí lidé, kteří z místa svého bydliště dojíždějí do velkých měst za studiem a dostanou se do situace, která je přivede ke drogám.Provoz na kanále zahájen
Veselí nad Moravou (JiV) - Plavební sezona, která letos začala koncem května a byla nešťastně přerušena povodní, opět pokračuje. Jak nám sdělil Ivo Ondračka z Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, povodeň naštěstí nezpůsobila téměř žádné škody mimo již uvedené přerušení sezony. Pro zájemce je ale až do 25. října opět k dispozici možnost zapůjčení motorových člunů k projížďkám po řece Moravě nebo Baťově kanále. Půjčovna v Uh. Hradišti je k dispozici na telefonickou objednávku po celý týden, další dvě ve Spytihněvi a Veselí jsou v provozu už jen o víkendu. Během několika dní by měly být zprovozněny další dva jezy. Zájemcům jsou při projížďkách k dispozici také dvě expozice - rybářská v Kostelanech a sladovnická v Uh. Ostrohu. Během letošní krátké sezony byly čluny zapůjčeny 250krát pro 800 lidí. Přestože by se mohlo zdát, že letošní sezona nemůže být pro agenturu vůbec úspěšná, opak je pravdou.
Ondračka k tomu řekl: Bereme letošní rok jako velký úspěch,protože se povedlo všechno nastartovat a ten zájem právě v květnu a červnu byl mimořádný. O víkendech jsme dokonce nebyli schopni uspokojit všechny návštěvníky. Do tohoto jsou zapojeny další subjekty, podnikatelé, Povodí Moravy a správci kulturních zařízení a to se nám podařilo zkoordinovat.Jen v letošním roce bylo otevřeno sedm plavebních komor. Celý projekt probíhá pod záštitou Evropské unie, která ho z výrazné části financuje. Na příští sezony jsou naplánovány další zajímavé projekty, které ovšem musí nejdříve být schváleny statutárním výborem agentury. Mezi ty zajímavější patří spojení turistiky na Baťově kanále s vinařstvím nebo cyklistická stezka podél Moravy. Některé projekty jsou pozdrženy pozdními platbami od Evropské unie. Celková dotace je 2,2 mil. Kč, prozatím je vyčerpáno 840 tis. Kč.Studenti ISŠ už nemusejí za tělocvikem dojíždět
Uh. Brod (VaMP) - Stavba je řešena pomocí nosného ocelového oblouku. Proto je ve svém provedení v porovnání s ostatními velice levná, řekl Karel Zavadil, jednatel jedné z firem, jež se podílely na stavbě nové tělocvičny Integrované střední školy v Uh. Brodě. Ta se otevírala v úterý 23. září v 11 hodin, když slavnostní ráz celé události dokreslovala cimbálová muzika Strýci ze Strání a účast předních představitelů města spolu s vedením školy. V technických parametrech se tělocvična vybavená dvěma šatnami, sociálním zařízením a posilovnou může pochlubit rozměry 38 krát 20 metrů a možností pojmout na dvě stovky diváků. Stavba tělocvičny, jejíž zahájení bylo v říjnu 1996 a dokončení v červenci 1997, tedy zhruba za deset měsíců, si vyžádala náklady na realizaci ve výši sedm a půl milionů korun. Návrh konstrukce vypracoval pan Obruča z Kroměříže, její realizace a zateplení bylo svěřeno stavební firmě z Břestu, stavební část měla na starost šumická firma pana Lisoňka, podlahu dodal Tennis Zlín.
Na stavbu přispěla vedle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i řada sponzorů (bylo jich více než padesát), mezi ty nejvýraznější patří: Slovácké strojírny, Chedo, Impost a Intradex. Byl bych rád, aby tělocvična sloužila co nejdéle a všem, nejen studentům, uvedl mimo jiné ředitel ISŠ Rostislav Šmíd. Uherský Brod má po areálu na ZŠ Pod Vinohrady už druhý reprezentativní sportovní stánek. Jak se sluší a patří na podobná slavnostní otevření sportoviště, byli vyzváni všichni hosté k provedení pokutového hodu na koš. Zdaleka nejlepším střelcem se stal ředitel Školského úřadu Jiří Vařecha, který nešetřil slovy obdivu na adresu ředitele ISŠ: V době, kdy je peněz ne až nazbyt, se na této novostavbě úspěšně snoubí potřeby a zájmy. Kdekterý manažer by se mohl od ředitele Šmída učit.
Připomeňme jen, že studentům ISŠ díky otevřené tělocvičně v areálu školy odpadá povinné dojíždění na sportoviště v centru města, které byli nuceni vždy jedenkrát týdně podstoupit.Středisko výchovné péče Help pracuje od července 1997

Do Střediska výchovné péče se denně scházejí děti a mládež, kteří zde chtějí kvalitně strávit svůj volný čas. - Foto: VaMP
Uh. Hradiště - Středisko výchovné péče Help je ambulatním zařízením určeným především pro děti a mládež s negativními jevy v chování. Přicházejí k nám děti, které neposlouchají, kradou, lžou, jsou agresívní a provozují záškoláctví, prozradila Dobrému dnu ředitelka střediska Irena Pilařová. Jak ale dále uvedla, je Help určen pro děti a mládež, kteří se stali oběťmi násilí a zneužívání. Na rozdíl od pedagogicko - psychologických poraden, kde jsou řešeny především problémy, které děti mají ve škole, ve Středisku výchovné péče Help je směrodatným chování dětí. Kromě toho se zde specializovaní pracovníci zabývají drogovou problematikou. Lidem, kteří k nám přicházejí umožňujeme být v anonymitě. A mohou k nám přijít ve všední dny v době od osmi do dvaceti hodin, řekla dále Irena Pilařová. Kromě ambulantní péče se středisko Help nemalou měrou věnuje prevenci, kdy dopolední čas je věnován práci v terénu, a tedy i návštěvám škol.
Do střediska Help může kdokoli se svým problémem přijít neohlášen, nebo pokud využije pouze kontaktu na telefon, stačí vytočit 0632/555 782. Oficiálně pracuje Středisko výchovné péče od poloviny července 1997, ale jeho vzniku předcházela řada příprav. Nejdříve jsme se zhruba před dvěma lety zabývali globální prevencí drogové problematiky. Po jakémsi nezbytném zmapování celé oblasti jsme dospěli k přesvědčení, že je nezbytné zřídit krizovou linku, vzpomíná na začátky ředitelka Pilařová. Krizová linka ovšem pracovala nejdříve jeden den v týdnu. Dnes, kdy je v provozu téměř jeden rok, je její činnost rozšířena na všechny všední dny v čase od 12 do 20 hodin. Protože bylo třeba nepodceňovat práci v terénu, vytvořili jsme speciální projekt, ve kterém pracovníci v místě bydliště dětí začali organizovat různé sportovní aktivity, přiblížila činnost pracovníků ředitelka střediska.
Největší problém spatřovali psychologičtí odborníci na sídlišti Východ. I tam se ale ve spolupráci s vedením ZŠ podařilo děti zaměstnat a řadu z nich ochránit před negativním chováním a drogami.
Zřizovatelem Střediska výchovné péče Help je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době v něm pracují čtyři pracovníci: ředitelka a psycholog v jedné osobě, sociální pracovnice vykonávající zároveň práci účetní a dva terapeuti. Práce podobného zařízení však není možná bez spolupráce s dalšími odborníky a školami.
První velkou zkouškou střediska byla pomoc při řešení důsledků povodně, která postihla náš region. Pro děti z postižených oblastí jsme v našem sídle otevřeli klubovnu, kde mohly trávit svůj prázdninový čas, vrací se k červencovým událostem Pilařová. Děti měly a stále mají k dispozici video, počítač, jsou s nimi vedeny neformální debaty o problémech, které je nejvíce zajímají. Sestavili jsme si na veškerou činnost určitá pravidla. Pokud je někdo poruší, může dostat červenou kartu, největším postihem je týdenní zákaz vstupu do střediska, uvedla dále ředitelka. Pokud chtějí děti trávit svůj volný čas mimo středisko, mohou si zde zapůjčit např. skeatebord, kolečkové brusle.
Další skupinku, která nárazově vyhledává pomoc Helpu, tvoří ti, kteří přijdou s konkrétním problémem, jejž se rozhodli řešit. V tomto případě dokonce ne zřídka přicházejí sami rodiče. Samostatný okruh lidí je pak složen z těch, kteří se dostali do kontaktu s drogou, ať už mají za sebou první zkušenost, nebo se stali na droze závislými.
Středisko Help navštěvují děti od sedmi let, nejstaršímu návštěvníkovi je dvacet pět. V nabídce kvalitně stráveného volného času vidím nejlepší prevenci vzniku jakýchkoliv problémů, které děti mohou mít, konstatuje na závěr Pilařová. Středisko výchovné péče Help sídlí v Uherském Hradišti, Velehradská třída 247, tel. 0632/ 555 782.
M. Miškeříkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund