Číslo: 3
17.01.2000
Článků: 83

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Silniční obchvat ulehčí dopravě ve městě
Obec postavila přes sto bytů
Ideální podmínky k lyžování
Na poliklinice se zvýší nájmy
Obce neřeší nedostatek bytů pro mladé rodiny
Kvalitnější zvuk za půl milionu
Krytý bazén by se mohl stavět letos na podzim
Oddělení dlouhodobě nemocných přijalo první pacienty
Pod Lopeníkem vyroste les
Vlek bude chybět dětem

Silniční obchvat ulehčí dopravě ve městě

Poklepáním na základní kámen zahájil stavbu obchvatu starosta Uherského Brodu - Foto: P. Paška
Uh. Brod - První práce na realizaci obchvatu Uh. Brodu započaly už v prosinci loňského roku a ukončení je naplánováno na říjen roku 2001. V úterý 11. ledna tuto stavbu poklepem na základní kámen oficiálně zahájili starosta Ladislav Kryštof, přednosta okresního úřadu Ivan Palacký a zástupci investora i dodavatele.
Obchvat se napojí na stávající silnici I/50 v blízkosti jednosměrky z Vlčnova a ve městě bude navazovat na ulici 26. dubna, kde by měla vzniknout světelná křižovatka.
"Tato přeložka významné silnice první třídy se připravovala od roku 1995 a potřebná dokumentace byla hotová o tři roky později," uvedl Pavel Havíř, zástupce investora stavby - Ředitelství silnic a dálnic Brno. Samotné město se do přípravy obchvatu zapojilo v roce 1997, kdy začalo spolupracovat na výkupu pozemků od jednotlivých majitelů. Celý úsek se podařilo vykoupit do konce loňského roku.
Firma Dopravní stavby holding, a. s., která je zhotovitelem díla, provede kromě dvou kilometrů dlouhé hlavní trasy také necelý kilometr silnice II. třídy. Dále vybuduje dva mostní objekty, provedl úpravy dvou křižovatek, koryta řeky Olšavy, střeleckého stadionu a protihlukové úpravy.
"Obchvat pomůže nejen těm, kteří míří na Slovensko, ale také značně zlepší těžkou dopravní situaci na Vlčnovské ulici. Myslím, že všichni Broďané budou rádi, až se dokončí," věří starosta Kryštof.
Jana CabákováObec postavila přes sto bytů
Strání - Květná (jac) - K celkem devadesáti šesti stávajícím bytům, které tato obec pro své občany postavila, přibyly další. Rekonstrukcí bývalé základní školy vedle obecního úřadu vzniklo šest bytových jednotek a zbývající prostory budou využity pro podnikatelské účely. Dva byty v kategorii 1+1 a další čtyři 3+1 byly v pátek předány novým nájemníkům. "Jeden byt jsme rezervovali pro potřeby základní školy a ostatní rozdělili mezi místní zájemce, kteří byli schopni uhradit dopředu část nájemného," prozradil starosta Antonín Zámečník. Tyto částky, které představují nájemné za přibližně deset let, se pohybovaly od sto třiceti tisíc do půl milionu korun podle velikosti bytu. Celkové náklady na rekonstrukci budovy, která trvala asi tři roky, dosáhly více než deseti milionů korun. Zhruba jeden a půl milionu tvořila státní dotace.
V přízemí objektu bude mít své prostory také hasičská zbrojnice včetně společenské místnosti, prodejna potravin, masna a kadeřnictví.Ideální podmínky k lyžování
Nezdenice (jac) - Za výbornými podmínkami pro lyžování nemusíme jezdit na Lopeník či Mikulčin vrch. Méně náročným lyžařům postačí i dvě stě metrů dlouhá sjezdovka s vlekem v Nezdenicích, která funguje už třináct let. Každý den ji navštíví okolo padesáti lidí, především rodin s malými dětmi. "Každý rok se tady lyžuje minimálně dva měsíce. Pokud není sníh, používáme sněhové dělo a během dvou dnů se už vytvoří základní sněhová vrstva. Teď je ale vynikající povrch a sníh se přidělávat nemusí," říká vedoucí sjezdovky Jaromír Datinský. V pracovní dny je vlek v provozu od čtyř hodin odpoledne do sedmi do večera, o víkendu už od rána. Za dvacet osm jízd zaplatí děti čtyřicet korun a dospělí o deset více. "Zatím pro nás tento provoz není ztrátový. Ze získaných peněz teď začínáme stavět menší bufet, aby se lidé mohli někde ohřát," prozradil Datinský, který je také členem majitele vleku, místní TJ Sokol.Na poliklinice se zvýší nájmy
Uh. Brod (jac) - Společnost Městská poliklinika, s. r. o., zvýší svým nájemníkům ceny za užívání plochy i poskytované služby. "Návrh, který vychází od nás, je motivovaný změnou metodiky výpočtu nájemného i tím, aby nárůst pro lékaře nebyl velký a nezpůsobil vylidňování polikliniky. Je kompromisem mezi ekonomickým požadavkem a únosností," říká ředitel společnosti Stanislav Lečbych, který podával radě ke schválení dva návrhy. Ta ve středu přijala druhou variantu, která počítá s průměrným nárůstem o 23%, což zvýší výnosy polikliniky zhruba o jeden milion korun. Lékaři by tedy měli zaplatit 1350 Kč/m2 a rok včetně služeb, ostatní podnikatelé o čtyři sta korun více.
V této době pokrývá vybrané nájemné stěží režijní náklady, tato úprava by však měla stav polikliniky zlepšit. V dalších letech se ve stanovení nájemného zohlední pouze inflace nebo zvýšení cen energií. Nárůst by tedy měl představovat zhruba 15% a brodská poliklinika se tím přiblíží podobným zdravotnickým zařízením v jiných městech.Obce neřeší nedostatek bytů pro mladé rodiny
Region (jac) - Předběžné výsledky ankety provedené v rámci strategického rozvojového plánu ukazují, že obyvatelé nejsou spokojeni s řešením nedostatku bytů pro mladé rodiny.
Na dotazy související s životem v obci odpovědělo celkem 894 obyvatelů z dvanácti obcí mikroregionu Uherskobrodska v závěru minulého roku.
"Cílem ankety bylo zmapovat názory místních občanů na úroveň zvelebování jejich obce a na zlepšování životních podmínek v ní," uvedl organizátor akce Pavel Kuča, vedoucí Regionální rozvojové agentury Bílé Karpaty. Podle odpovědí jsou velmi závažným a neřešeným problémem také nedostatky v čištění odpadních vod, nedostatečná údržba krajiny nebo nevyřešená otázka rekonstrukce místního koupaliště. Závažné problémy se týkají především oblasti zemědělství, podnikání a služeb.
Přesto jsou obyvatelé obcí v naprosté většině spokojeni s vesnickým způsobem života a v jejich obci se jim líbí. Mají také velký zájem podílet se na dalším zvelebování obce. Za významnou aktivitu považují například úpravy pramenů v krajině, podobu veřejného prostranství a zeleně nebo činnost venkovských spolků. Podle odpovědí lze soudit, že občané jsou o dění v obci dostatečně informováni a i místní problémy jsou řešeny velmi uspokojivě. Výsledky této ankety budou sloužit především k potřebám obecních úřadů, které je mohou použít jako podklad pro další zvelebování.Kvalitnější zvuk za půl milionu
Uh. Brod (jac) - Nový systém zvukové reprodukce při filmových představeních nabízí od začátku roku uherskobrodské kino Máj. V prosinci 1998 byla provedena generální oprava zastaralých a závadných promítacích přístrojů a o rok později byl zabudován nový systém. To obnášelo dodání a odzkoušení procesoru, tří reproboxů hlavního a dvou efektového kanálu. Celkové náklady dosáhly více než 422 tisíc korun. "Na získání prostředků jsme vynaložili nemalé úsilí, ale nemuseli jsme požadovat zvýšený příspěvek od města ani dotaci. Peníze jsme čerpali především z vlastních zdrojů," objasnila vedoucí kina Irena Koubová. Tržby za uplynulý rok dosáhly 702 tisíc korun a na 377 filmových představení se přišlo podívat více než 21 tisíc diváků. Ceny vstupného se zavedením nového systému nezvýší.Krytý bazén by se mohl stavět letos na podzim
Uh. Brod (jac) - První přípravné práce na vybudování krytého bazénu by podle starosty Ladislava Kryštofa mohly začít už na podzim letošního roku. Prozatím však není definitivně vybrána nejvhodnější lokalita pro jeho umístění. Vedle dvou už známých variant v blízkosti zimního stadionu a koupaliště byla městské radě předložena na posledním zasedání další možnost. "Nová studie, kterou připravilo Sdružení Uherskobrodska, řeší přestavbu domu kultury na kongresové centrum a jako jeho součást je navržen i bazén. Rada prozatím nerozhodla, protože k této studii nebylo předloženo finanční ohodnocení," uvedl starosta. Pokud by se však vybrala tato lokalita, v letošním roce by se mohl připravit pouze projekt. S výstavbou hotelu se totiž v rozpočtu nepočítá. Pomoci by v tomto případě mohl některý ze dvou zájemců, kteří s městem jednají o možném zainvestování stavby. "Věříme, že se nám podaří hotel postavit za něčí peníze a že ho někdo postaví pro sebe, ne pro město," říká starosta. Pro lokalitu u zimního stadionu, kterou doporučuje také komise pro rozvoj města, existují dva posudky. Podle prvního dosáhne investice osmdesáti pěti milionů, druhý - oponentní - však předpokládá sto milionů korun. Toto umístění má oproti jiným řadu výhod. Nabízí se zde využití odpadního tepla ze stadionu, využití spodních vod pro zásobování bazénu i možnost vytápění formou tepelného čerpadla. "Na tuto technologii by bylo možné získat i dotaci. Budeme se snažit, aby všechny tyto prvky byly zapracovány do stavby a město už nedoplácelo na provoz," uvedl starosta.
Radní by měli o konečné lokalitě rozhodnout za čtrnáct dnů.Oddělení dlouhodobě nemocných přijalo první pacienty
Uh. Brod (jac) - První tři pacienti byli přijati na oddělení lůžek dlouhodobě nemocných v pondělí 10. ledna, v den slavnostního otevření. Do konce tohoto měsíce bude podle primáře Rozbroje obsazeno všech šedesát lůžek. Celkové náklady na novou část polikliniky dosáhly dvaceti tří milionů korun, z nichž dvanáct tvořila dotace od okresního úřadu a zbývající část hradilo město. Vybavení bylo pořízeno za čtyři a půl milionu korun a nabízí mimo jiné také samopolohovací postele ve čtyřech jednolůžkových pokojích. Jejich součástí je také samostatné sociální zařízení a budou zde umísťováni především soběstační a pohyblivější pacienti. Pro ostatní bude k dispozici dalších dvacet osm dvoulůžkových pokojů. O pacienty se bude starat celkem osmnáct zdravotních sester, tři lékaři a další pracovníci jako pomocný zdravotní personál.
"Na základě doporučení lékařů zde budou přijímáni pacienti, kteří mají stabilizovaný zdravotní stav po předchozím léčení a nadále vyžadují celodenní ošetřování. Doba následné péče v tomto oddělení je určena na tři měsíce, ale může být ve vyjímečných případech i prodloužena," uvedl ředitel společnosti Městská poliklinika, s. r. o., Stanislav Lečbych.
Budoucí přijímání nových pacientů se bude řídit podle evidence jejich pořadí.
Už v této době se provádí další rekonstrukce polikliniky, kde by v příštím roce mělo vzniknout ještě třicet lůžek následné péče. "Věřím, že se nám společně s brodskou radnicí toto zařízení podaří nejen udržet, ale také rozšířit na službu akutních lůžek," uvedl na slavnostním otevření přítomný poslanec a místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach. To by podle něj přispělo nejen k problematice zaměstnanosti, ale také lepší dostupnosti zdravotnických služeb v regionu.Pod Lopeníkem vyroste les
Bystřice pod Lopeníkem (jac) - V tomto roce hodlá Obecní úřad v Bystřici pod Lopeníkem provést celkové zalesnění pozemku o rozloze téměř třiceti hektarů. Tím by zvýšilo objem svých lesů na více než 440 hektarů. Tato část obecního majetku se nazývá Polaně a nachází se na svahu pod lesem. "Dlouhou dobu už tento pozemek neslouží ani jako pastvina, ale pouze jako louka. K zemědělským účelům je půda na tomto místě nevhodná, a proto jsme se rozhodli ji využít k vysázení lesa," zdůvodnil rozhodnutí zastupitelů starosta Milan Bauka. Důvodem, proč se obec rozhodla rozšířit své lesní hospodářství, je podle starosty také velká naděje na stoprocentní státní dotaci: "Stát tímto podporuje využití půdy, která by jinak mohla zůstat bez užitku."
Koncem tohoto měsíce obec vypíše veřejnou soutěž a vybere vhodnou firmu na provedení zalesnění. To by mělo být provedeno v průběhu března a dubna. Celkové náklady dosáhnou zhruba dvou a půl milionu korun.Vlek bude chybět dětem
Mikulčin vrch (jac) - Dosud neznámý pachatel odcizil kompletní, dvě stě metrů dlouhý lyžařský vlek na sjezdovce Mišačka na Mikulčině vrchu, který sloužil především malým dětem.
"Dole zůstal pouze hlavní vypínač a prostřední sloup, ztratil se závěsný sloup i s motorem, všechny kladky a lano. Myslím, že to byla práce tak na půl dne pro několik lidí," řekl pro DDS Antonín Janíček, předseda lyžařského oddílu Slovácké Slavie Uh. Hradiště, která vlek vlastní. Nebyl sice v poslední době příliš často v provozu, ale používal se především v období jarních prázdnin pro velké množství dětí. Před dvanácti lety byl dokonce rekonstruován a v této době měl hodnotu 125 tisíc korun.
"Pro nás je to velmi nepříjemná záležitost, ale nový vlek už zřejmě stavět nebudeme. Stále je v provozu ještě ten druhý, dlouhý čtyři sta metrů," uvedl Janíček.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund