Číslo: 35
01.09.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ohnivá noc před 25 lety v Uh. Brodě
Pomoc z Anglie
Kam pro nové boty ?
Celostátní biodožínky
AKCE x REAKCE
Z redakční pošty
No to se fakt povedlo
Mistrovství ČR v orbě
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Ohnivá noc před 25 lety v Uh. Brodě
Uh Brod - Před čtvrtstoletím, 4. září 1972, vyhořela do základů v Uherském Brodě #katolka. Pamětníci si na dlouhou ohnivou noc jistě živě vzpomínají. Zmizela z povrchu země budova, která pro mnohé Broďany znamenala spoustu příjemných zážitků z kulturních představení, vzpomínky na první nesmělé krůčky v tanečních i na bohulibou činnost v mnoha zájmových kroužcích. V té době se Závodní klub pracujících, jak se tehdy oficiálně tato budova v dolní části ulice Bří Lužů nazývala, chystal na novou sezónu. V uplynulých týdnech proběhla rekonstrukce jeviště, byl vybudován výtah z #pekla a několik dalších vylepšení čekalo na návštěvníky tohoto kulturního stánku. Kvůli čerstvě nalakované podlaze jeviště odmítlo tehdejší vedení vystoupení bulharského folklórního souboru, aby se ne zcela zatvrdlý nátěr neponičil.
Nepodařilo se ale již zabránit zahájení školního roku učňovské mládeže, tato akce samozřejmě zapříčinila poškození podlahy a pracovník ZKP ji musel znovu vybrousit. Bohužel byl od své práce odvolán a nechal přístroj zapojený v elektrické síti. Ve večerních hodinách nastal ve vedení zkrat a vzniklý požár se díky ohromnému množství hořlavých materiálů velmi rychle rozšířil do všech prostor závodního klubu, které zničil do základů. Požár hasilo tehdy několik hasičských sborů...
Vzhledem k tomu, že v ZKP byla soustředěna téměř veškerá veřejná kulturní činnost ve městě, znamenalo zničení budovy nenahraditelnou ztrátu pro většinu občanů Uherského Brodu. Osmnáct z dvaceti zájmových kroužků, které zde provozovaly činnost, muselo výrazně omezit svoji činnost a hledaly se náhradní prostory. Ty se nakonec našly v sokolovně, která se ale nacházela v dosti zanedbaném stavu. Všude bylo plno špíny a nepořádku. Všichni tehdy doufali, že se v co nejkratší době najdou prostředky na znovuobnovení kulturního stánku. Nové #katolky na stejném místě se brodští občané již nedočkali a teprve za dlouhých 13 let byl otevřen nový Dům kultury, který je v současnosti důstojným nástupcem naší #katolky.
B. Smržová (čerpáno z textu N. Horáňové v Brodských novinách.)Pomoc z Anglie
Uh. Hradiště (Mac) - Již více než 5 let trvá přátelství mezi Uh. Hradištěm a městem Bridgwater v jihozápadní Anglii. Tato dvě města mezi sebou uskutečňují nejenom výměnné pobyty studentů a dospělých, ale podílí se také na různých kulturních a podnikatelských akcích. Z anglické strany stojí v čele této spolupráce pan Brian Smedly, který je zároveň předsedou česko-anglického klubu v Bridgwateru. Jakmile se tato společnost v Bridgwateru doslechla o záplavách, které postihly naší oblast, uspořádala sbírku. Prostřednictvím česko-anglického klubu bylo předáno prvních 7.500 Kč do Uh. Hradiště. Pro I. základní školu Komenského byla určena částka 4.000 Kč a 3.500 Kč připadlo knihovně Beneše Bedřicha Buchlovana. Tato sbírka pokračuje do konce prázdnin.Kam pro nové boty ?
Uh.Hradiště (Mac) - Od prvního července tohoto roku je nově otevřena prodejna obuvi v ulici Na Splávku. Obuv EL-TEAM spol.s.r.o. nabízí svým zákazníkům široký výběr dětské, dívčí, chlapecké, ale i dámské a panské obuvi. Je zde zastoupena obuv sportovní, společenská, vycházková, ale i domácí za celkem přijatelné ceny. Sortiment zboží zahrnuje také kožené doplňky, dámské punčochy a jiné drobné zboží. Otevřeno je denně od 8.00 do 17.30 hod a v sobotu od 7.30 do 11.00 hod.Celostátní biodožínky
Starý Hrozenkov (Mac) - Obec Starý Hrozenkov, svaz producentů a zpracovatelů biopotravin,PRO-BIO (ČR) a EKOTREND (SR) zároveň s ekologickými zemědělci z Bílých Karpat si Vás dovolují pozvat na celostátní biodožínky, které se konají 7. září 1997 na prostranství před obecním úřadem. Můžete navštívit ekologicky hospodařící podniky a ochutnat jejich bioprodukty. Kromě ekologického zemědělství a biopotravin bude akce zaměřena na prezentaci údržby kulturní krajiny a ochranu přírody. Dožínková slavnost bude v den, kdy jsou v obci tradiční hody, takže se můžete těšit na krojovanou chasu a dožínkový průvod s jízdou na koních. K tanci a poslechu budou hrát čtyři muziky (dechovky a cimbálovky). Vystoupí místní národopisný soubor Kopaničář a Kopaničářek. Nebude chybět ani bohaté občerstvení od bio-zemědělců, ale i košt místních specialit.
PRO-BIO jehož členem je také Střední zemědělská škola ze St. Města, zorganizuje malý bio-jarmark. Předpokládaný začátek je v 8.00 hod. a ukončení akce přibližně mezi 18. - 19.00 hod. Do příjemného prostředí zvou pořadatelé.AKCE x REAKCE
Jak se dá měřit?

Dokumentační foto: M. Kristková
V minulých novinách byla pod nápisem #No to se fakt povedlo otištěna část mojí tabule s ordinačními hodinami, na které je mimo jiných metod, které používám, i měření dle Volla (čti Fola).
Pro čitatele rovněž méně sběhlé v základech české gramatiky připomínám, že se nejedná o ono čtyřnohé zvíře, které by se někdy mohlo právem urazit, když tak nazveme někoho ze svého okolí. To bychom napsali #měření dle vola.
V této souvislosti si však musím postesknout, že zatímco Vollova metoda nám dá jasné údaje o energetickém stavu organismu a o tom, jak které homeopatikum nebo jiná látka na jednotlivé akupunkturní dráhy působí, ostatní metody už tak jednoznačné nejsou, zvláště ty ve společnosti. Znovu jsem se o tom přesvědčila při těchto záplavách - tady se skutečně neměřilo všem stejně, nebo aspoň ne jedním metrem. Jistě je chvályhodné, že střed města je již relativně uklizený, a že lidé zde dostali pomocnou ruku - já sama mám ordinaci na Svatoplukově ulici a vím, že hromady zničených věcí odsud zmizely velmi rychle. Bohužel v Sadech to přes všechny naše urgence ještě víc jak měsíc po záplavách stále vypadá tak, jak ukazuje přiložená fotografie.
A zatímco rakouští lektoři, kteří se u nás stavovali po ukončení kurzu homeopatie v Kroměříži, ohodnotili naši situaci stavem #frchterlich se soucitnými, ale i udivenými pohledy, některé naše instituce stále neví, že i část lidí v Sadech byla povodní nějak postižena (např. v seznamu zaplavených ulic ulice Za dědinou také chybí) a k našim problémům se staví naprosto lhostejně. Myslím, že nad tento snímek by se nápis #No to se fakt povedlo opravdu nehodil.
Milada Kristková, klinická psychologieZ redakční pošty
Žítková, Žítková, na pěknej rovnici...
Těmito slovy začíná jedna rázná lidová píseň. Obávám se však, že její autor na Žítkové nikdy nebyl, neboť o #rovnici (předpokládám, že jde o rovinu) nemůže být řeč. Jedná se totiž o členitou krajinu typu horatiny se širokými hřbety a hluboce zařezanými údolími. Žítková je co do počtu obyvatel, kterých je 27O, malá vesnička na východním okraji našeho okresu při státních hranicích se Slovenskem. Nachází se v CHKO Bílé Karpaty, v níž zaujímá rozlohu 61O ha. Jedním z problémů obce je nedostatek pracovních příležitostí, což má za následek, že většina trvale žijících obyvatel je nucena za prací vyjíždět.
Zemědělské družstvo se rozpadlo, část pozemků byla postupně vrácena vlastníkům, další část je pronajímána. Největším zemědělsky hospodařícím subjektem je p. Koudela, který jednak obdělává ornou půdu a většinu luk a pastvin, jednak využívá odchovnu ovcí a středisko, kde je chován skot, ovce a koně. Farma je registrována jako ekofarma, zaměřená na ovčí mléko a maso, ovčí sýr a vlnu. Centrální část Žítkové tvoří seskupení obchodu, hostince, obecního úřadu a v neposlední řadě domova důchodců. V roce 1950 byla v obci otevřena základní škola, která byla později přebudována jako jediná v okrese do internátního typu a v roce 1987 zrušen. V současné době musí žítkovské děti dojíždět do školy ve Starém Hrozenkově, přičemž udova bývalé školy je ve vlastnictví Realitní kanceláře z Olomouce.
Kulturní využití zde není bohužel žádné, veřejná knihovna je již mimo provoz. Pro sportovní účely je využíváno fotbalové hřiště při budově bývalé školy, v centru obce. A pro účely pobytové rekreace, rekreační středisko v údolí Žítkovského potoka. Specifickou formou jsou četné chaty a chalupy, sloužící k individuálnímu odpočinku zejména městských obyvatel. Vodomilové a rybáři se mohou potkat u zdejšího přírodního koupaliště. Celá oblast je protkána poměrně hustou sítí značených turistických cest. Hromadná doprava osob je zajišťována převážně autobusy. V obci se nacházejí celkem čtyři autobusové zastávky, ke dvěma z nich jezdí autobus pouze v letním období. Docházkové vzdálenosti jsou pro většinu obyvatel nevyhovující.
Chcete-li cestovat vlakem, musíte překonat asi desetikilometrovou vzdálenost do Bojkovic nebo Pitína. Tato fakta zřejmě v budoucnosti povedou k tomu, že na jedné straně bude ubývat lidí s trvalým bydlištěm na Žítkové, na druhé straně přibývat rekreantů a turistů, kteří se sem budou rádi vracet a obdivovat krásy moravské přírody.
Ivana Dujková

Poděkování
Povodeň, která v uplynulých dnech svým rozměrem postihla značnou část města Uh. Hradiště, obce Staré Město a okolních obcí se vymyká z běžných událostí lidského bytí. Síla, doba trvání a ničivé účinky řádícího živlu zařadili tuto povodeň mezi největší přírodní katastrofy nejen tohoto století. Na obranu proti povodni se od samého počátku zapojili všechny složky k tomu určené, samostatní občané, skupiny a jednotlivci, kteří nabízeli pomoc materiální, finanční, nabízeli sami sebe. Mezi nimi byli i mnozí zaměstanci naší akciové společnosti. Pochopili, že solidarita a pomoc v neštěstí jsou nejvyššími lidskými hodnotami.
Představenstvo a vedení COLORLAK, a.s. děkuje touto cestou za aktivitu, prokázanou v uplynulých dnech při pracech spojených s povodněmi a likvidací jejich následků ať v místě svého bydliště, humanitárních a evakuačních centrech, krizových povodňových šťábech či v samotné naší akciové společnosti nebo lidskou pomocí a účastí těm, kteří povodní byli postiženi. Věříme, že vzájemná pomoc bude i nadále stát na nejvyšším žebříčku lidských hodnot.
Ing. Zdeněk Tůma, místopředseda představenstva, výkonný ředitel a.s.No to se fakt povedlo
Uh. Hradiště - Jsou prodejny nábytku, které vám zboží nejen prodají, ale také nabídnou zdarma jeho montáž. Mnozí jistě zajásají. Ovšem né všechny firmy se zachovají seriózně. Jednou z těch, kterým na pověsti zřejmě nezáleží, je Prodejna nábytku a bytových doplňků KASVO, se sídlem v Prostřední ulici v Uh. Hradišti. Odborníkům této firmy na montáž nábytku se podařilo při instalaci dvou skříněk kuchyňské linky, kdy museli vyvrtat čtyři díry, celkem třikrát provrtat přes normální zeď až do koupelny. Na jedné skříňce navíc urazili roh, a jelikož začali skříňky umístňovat zleva, tak na konci zjistili, že ta poslední se nějak nevejde, a proto následovalo nové vrtání, tentokráte zprava. Instalaci kuchyňského dřezu neprovedli vůbec, neboť si prý nevzali to správné koleno. Tři otvory s vypadlým zdivem, které po nich zůstaly v koupelně okomentovali pouze slovy: Nám to ujelo! Nasedli do auta a bez omluvy ujeli také.
Smutné je, že ani po reklamaci v prodejně KASVO, v níž je vedoucí paní M. Piškytlová, do dnešního dne, což je již téměř měsíc, nedošlo ani k omluvě, natož k nápravě vzniklých závad. Proto tedy, rada pro všechny: Pokud vám někdo nabídne něco zadarmo, tak pokud chcete ušetřit, tak to raději s díky odmítněte, zvláště bude-li se jednat o firmu KASVO z Uh. Hradiště.
Vojta JohaníkMistrovství ČR v orbě
Nivnice - V sobotu 6. září 1997 se uskuteční 24. otevřené mistrovství České republiky v orbě a 14. mistrovství Evropy v orbě otočnými pluhy na pozemcích Zemědělské akciové společnosti Nivnice. Sejdou se zde oráči nejen z České republiky, ale také například. z Anglie, Finska, Francie, Španělska, Rakouska, Švýcarska.
Soutěž slavnostně zahájí místopředseda vlády ing. Josef Lux. Připraven je také bohatý kulturní program.POLICEJNÍ TÝDENÍK
Odnesl si počítač
V době od 22.8. do 25.8. odcizil neznámý pachatel z firmy MIPEXA v Traplicích přenosný počítač v hodnotě 20.000,- Kč.

Krádež kol
Kriminální policie zjistila 30 letého pachatele (J.J.) z Uh. Hradiště, který od měsíce března do července 1997 odcizil v Uh. Hradišti 7 jízdních kol v celkové hodnotě 40.480,- Kč.

Srážka v horách
Dne 26.8. v 17.30 hod došlo v Buchlovských horách na silnici I. třídy k dopravní nehodě, kterou způsobil 27 letý řidič motocyklu zn. Suzuki, který nepřízpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, motocykl nezvládl, vjel do protiměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním automobilem zn. Opel. Došlo k těžkému zranění řidiče motocyklu a k celkové hmotné škodě ve výši170.000,- Kč.

Krádež prstenů
Dne 27.8. odcizil neznámý pachatel v odpolednch hodinách v Uh. Hradišti z prodejny s.r.o. Zlatokov nezjištěným způsobem 2 plata s asi 120 ks. prstenů ze žlutého kovu, čímž způsobil majiteli škodu 200.000,- Kč.

Zavinil si smrt
Dne 26.8. v 21.00 hod. došlo v Uh. Hradišti na silnici I. třídy č. 50 k dopravní nehodě, kterou zavinil 67 letý řidič osobního automobilu zn. Škoda 120 z Uh. Hradiště tím, že nepřízpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a svým schopnostem, přičemž v zatáčce vyjel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím nákl. automobilem zn. Avia. Řidič osobního automobilu zn. Škoda utrpěl zranění, kterému na místě podlehl. Řidič Avie utrpěl lehké zranění. Celková škoda je 50.000,- Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund