Číslo: 35
01.09.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Letní Procházka Galerií Slováckého muzea
Jako předkrm: Brouk v hlavě
Uherskohradišťský dětský sbor

Letní Procházka Galerií Slováckého muzea
Idylický titulek skrývá krušnou realitu těchto dnů

Během povodní tato metráková dřevěná koule plavala po hladině v přízemní výstavních prostor galerie. - Foto: Dítě
Ani o prázdninách nezůstávají uzavřeny výstavní síně a galerie, vyjimkou nebyla Galerie Slováckého muzea, která sídlí v historické budově v Otakarově ulici v Uherském Hradišti. Již v prvním červencovém týdnu proběhla vernisáž rozsáhlé výstavy děl umělců, kteří prošli školou umění ve Zlíně a zlínskou, posléze hradištskou Umprumkou.
To ještě nikdo netušil, že nastávající víkend bude jedinou příležitostí k návštěvě této pozoruhodné a pracovníky Galerie SM dlouho připravované expozice.
V pondělí 7. července, když sdělovací prostředky informovaly o záplavách na severu Moravy, po poradě se svými zaměstnanci prozíravě rozhodl ředitel SM Dr. Ivo Frolec o přestěhování uměleckých sbírek z depozitáře do 1. patra budovy, stejná cesta čekala rozsáhlá plátna z výstavy Zdenka H ly. Umělecká díla byla tedy zachráněna, avšak nemalé škody napáchal vodní živel na samotné budově Galerie SM.
Máme za sebou neskutečně slunný srpen a my vás prostřednictvím Mgr. Marie Martykánové a redakčních snímků zveme na procházku galerií...

V jakém stavu se objekt galerie měsíc a půl po povodni nachází?
Ve stavu velice zoufalém. Budova, která je pět let po rekonstrukci, je povodní tak zpustošená, že bude ještě několik měsíc trvat, než ji dáme do pořádku. Práce na tom se nedají nijak urychlit, protože obrovský příval vody vnikl i do zdiva, které je sypané a pod pevným obalem z kamene a cihel je ukryt písek a malta. Stěny jsou nasáklé vodou jako houba. Statikové a další specialisté odhadují, že zevnitř by zdivo mělo ještě dva až tři měsíce vysychat. Takže jsme odstranili omítky z budovy do mnohem větší výšky, než kam sahala voda, aby vznikla co největší plocha na odpařování. Venkovní omítka zůstane v současném stavu přes zimu a nové fasády se budova dočká až v příštím roce.
Mnohem závanější než promáčené zdi je skutečnost, že při príchodu povodňové vlny došlo k pohybu spodních vod a podloží se s celou budovou zhouplo. V klenbě sálu v přízemí vznikly obrovské trhliny a první názory statiků byly velmi opatrné. Dnes už snad nehrozí zřícení klenby, ale čeká ji injektáž a následné zafixování, sloupy budou zpevněny betonovou manžetou a získají širší základnu. Už týden po záplavách nastoupili zaměstnanci firmy Tradix, se kterou jsme dříve úspšně spolupracovali, vše další je otázkou času (než vyschne zdivo) a peněz.
Jak se vám daří získávat prostředky na obnovu galerie? Dosavadní práce hradíme z vlastního rozpočtu, ale to už dlouho nevydržíme. Okresní úřad, jakožto náš zřizovatel, nám pomoc přislíbil, ale zatím není dostatek finanťních prostředků.
V souťasné době zpracovává ministerstvo kultury podklady o rozsahu škod na památkově chráněných objektech a v nejbližších týdnech by se tímto problémem měla zabývat vláda. Pokud je nám známo, tak Slovácké muzeum a galerie patří k těm nejhůře postiženým, což by mělo ovlivnit výši mimořádné dotace.
Slovácké muzeum, to není jen galerie a výstavní sály. Více než milionovou škodu způsobila voda v suterénu frantikánského kláštera, kde byly depozitáře archeologického oddělení SM. Na sbírkových předmětech, které zde byly uloženy, se velmi daří plísním a komplikovanému čištění se pracovníci muzea věnují již několik týdnů.
Tady se projevila solidarita ostatních muzeí, které nám nabídly pomoc a ke dnešnímu dni (27.8., pozn. aut.) nám pomáhá s obnovou archeologických sbírek čtrnáct muzeí a o našich potřebách se informovalo také praâské Uměleckoprůmyslové muzeum. Slovácké divadlo 1. září odehraje na nádvoří galerie ve prospěch Slováckého muzea benefiťní představení Šest žen Jindřicha VIII. Dokonce ve vzdáleném Pelhřimově proběhne aukce výtvarných děl, jejíž výtěžek opět obdrží Slovácké muzeum.
Vzhledem k tomu, že v oblasti Uherskohradišťska působí řada výtvarných umělců, s nimiž Galerie SM udržuje stále kontakt, věřím, že i z tohoto okruhu vzejde nápad, jak nám pomoci. Každá pomoc je vítaná a je dalším krokem k tomu, aby Galerie SM mohla brzy opět plnit své poslání, totiž přinášet lidem radost a potěšení z výtvarného umění.
Ivo VojtíkJako předkrm: Brouk v hlavě

Karel Hoffmann se představí v alternaci v hlavní dvojroli komedie Brouk v hlavě. - Foto: dítě
V sobotu 6. září se ve Slováckém divadle uskuteční první premiéra nové divadelní sezóny 1997-98. Bude to komedie francouzského dramatika G. Feydeaua #Brouk v hlavě, která se na jeviště SD vrací po osmadvaceti letech. Zápletka příběhu se odvíjí od podezření hlavní hrdinky, paní Champsbolsové z manželovy nevěry. Rozhodne se proto otestovat věrnost svého partnera dopisem, v němž jej jako tajemná neznámá vyzve na schůzku v hodinovém hotelu #U galantní kočičky. Sepsáním dopisu pověří svou nejlepší pří telkyni, jejíž písmo však pozná její žárlivý manžel. A tak se v hodinovém hotelu schází daleko více osob, než by kdo původně očekával. Další detaily však nebudeme prozrazovat, neboť se jistě stanou zdrojem vaší dobré zábavy v hledišti Slováckého divadla. Režie se ujal hostující Ján Fila, který si ke spolupráci přizval dva rovněž hostující výtvarníky: scénografa Jaromíra Pátka a výtvarníka kostýmů Miloslava Kocmicha.
V hlavní dvojroli uvidíme Jiřího Juřinu nebo Karla Hoffmanna, v roli Louisy se budou střídat Monika Horká a Ludmila Forétková. Dále si v inscenaci zahrají Robert Bellan, Alena Pavelková, Jiří Vobecký, Pavel Liška, Monika Horká, Lubomír Vraspir, Kamil Pulec, Irena Trpíková, Božek Tomíček, Anna Slezáková-Miková, Erika Pláňavská, Ivo Píža a Jfaroslav Kyncl. Protože se představitelé dvou rolí střídají, bude první premiéru následovat v neděli 7. září premiéra druhá, s jiným obsazením. Premiérám bude v pátek 5. září předcházet veřejná generální zkouška, která začíná v 10 hodin dopoledne.
Jiří VobeckýUherskohradišťský dětský sbor
...benefiční koncert, zájem o nové členy a jubileum.
Ve dnech 18. - 21.8.1997 studoval Uherskohradišťský dětský sbor na Lopeníku nový koncertní program. Kromě pěveckosborové přípravy využily děti krásnou přírodu Bílých Karpat i nádherné počasí ke své rekreaci a zábavě. Z kolektivu dětí tam zcela spontánně vzešla pěkná iniciativa uspořádat benefiční koncert na pomoc mnoha postiženým letošní červencovou povodní.
Koncert se bude konat v neděli 14. září 1997 v 19,00 hodin ve františkánském kostele. Zveme na něj širokou veřejnost. Uherskohradišťský dětský sbor by také rád rozšířil svou členskou základnu o větší počet dětí, které rády zpívají a obrací se proto na děti a školy v našem městě a zve je do svých řad. V našem sboru je výborná atmosféra a dobrá nálada. Věnujeme se studiu a koncertům tzv. vážné hudby. I když nás tato činnost stojí mnohou námahu a volný čas, výsledky práce na koncertech doma i v zahra ničí nám přinášejí velké radosti. Naši četní posluchači oceňují a obdivují naše umění, naše sborové písně.
V příštím roce slavíme 20. výročí založení našeho sboru. Rekapitulace činnosti Uherskohradišťského dětského sboru je velmi bohatá: byl to nespočet koncertů v Uh. Hradišti a to v akusticky skvělé Redutě, ve Slovácké galerii, ve Slováckém divadle, v Klubu kultury a v nádherném prostředí hradišťských chrámů: františkánského i farního. Uherskohradišťský dětský sbor navštívil Anglii, Holandsko (2x), Rakousko a Rumunsko. Zvlášť významně nás spojuje přátelství s partnerským městem Mayenem ve Spolkové Repub lice Německo, kde jsme zpívali již dvakrát a opravdu rádi tam jezdíme.
K jubilejním oslava, v květnu příštího roku zveme všechny své bývalé členy. Plánujeme vytvořit sborové těleso z bývalých členů dětského sboru, které by mohlo na našem koncertě zazpívat dvě sborové skladby. Jistě se na to připravíme několika zkouškami, o nichž budeme v tisku včas informovat. Vyvrcholením jubilejní sezóny by mohlo být také koncertní turné koncem června 1998 do Anglie, Francie, Holandska a Spolkové republiky Německo.
Závěrem tohoto článku bychom rádi poděkovali našim zřizovatelům Základní umělecké škole a Klubu kultury za veškerou pomoc v činnosti sboru a také všem dosavadním sponzorům paní Věře Zerzáňové, Radě města Uh. Hradiště, Školskému úřadu v Uh. Hradišti, Sdružení rodičů ZUŠ v Uh. Hradišti, Komerční bance. Hledáme i další sponzory, ochotné podporovat dětský sborový zpěv, který je důležitým prvkem výchovy mládeže.
Karel Dýnkawww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund