Číslo: 24
15.06.1998
Článků: 73

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Volební KUKátko
Předvolební perličky

Volební KUKátko
A je to tady. Měsíc s měsícem, týden s týdnem a den se dnem se sešly a vzávěru tohoto týdne většina z nás znovu a opět zamíří do volebních místností. Politická situace v České republice tomu chtěla, aby se v půli června uskutečnily mimořádné parlamentní volby. Na nás voličích teď je, jak opět naložíme s šancí promluvit do sledu dnů budoucích. Věřme, že tentokrát, nepočítáme-li blížící se komunální volby, to nebude na dobu kratší než čtyři roky. Ať už se každý rozhodne dát hlas vpravo či vlevo, udělejme to tak, abychom si s klidným svědomím mohli říci: Ano, tak jsem to chtěl, za tím si stojím! Na této novinové stránce jsme pro Vás, naše čtenáře, připravovali přehled toho nejdůležitějšího, co souviselo s blížícími volbami. Dnes, kdy máte před sebou jakýsi stručný přehled, volební seriál končí. Možná, že jste si zde našli to, co jste potřebovali. Pokud ne, i tak Vám přeji v pátek a sobotu šťastnou ruku.
Na úplný závěr jsme položili tři společné otázky představitelům nejsilnějších stran, které mají, podle posledních průzkumů, největší šanci v našem regionu uspět. Jejich odpovědi jistě o mnohém vypovídají.
1. Proč by lidé měli volit právě vaši stranu?
2. Zkuste odhadnout, jaké bude mít podle vás složení vládní koalice.
3. Na řešení kterého problému by se měl nový parlament nejdříve zaměřit?

Ing. Ludvík Hovorka, starosta, KDU - ČSL
(12. místo na kandidátce jihomoravského kraje):
1.Protože KDU-ČSL je stabilní politická strana, nezatížená korupčními aférami, která nabízí velmi dobrý program pro naše občany. Neslibujeme nesplnitelné a ukazujeme způsob, jak vyřešit mnoho problémů současné doby, se kterými se naše země potýká.
2. Na tuto otázku dostaneme odpověď po zveřejnění volebních výsledků. Z odhadů předvolebních výzkumů veřejného mínění lze předpokládat, že pravice ani levice nezískají potřebný počet hlasů kvytvoření většinové vlády. Z toho důvodu je pravděpodobné, že dojde k vytvoření vlády za účasti KDU-ČSL, ODS, US a ČSSD, která bude mít šanci přežít celé 4 roky. Cestu k tomuto spojení ukazuje zdravý rozum a rovněž předpoklad, že pravděpodobně žádný ze zvolených poslanců nebude mít zájem na opakování voleb.
3. Jednoznačně na novelizaci všech špatných zákonů, aby se české právo stalo přehledným a slučitelným se zeměmi Evropské unie, reformu soudnictví a přísné trestání podvodů a násilných trestných činů. Pravda a právo musí zvítězit, aby lidé získali důvěru v lepší budoucnost.

Ing. Jiří Volařík, metalurg, DEU
(3. místo na kandidátce jihomoravského kraje):
1. Demokratická unie má v současnosti výjimečné postavení, a to z těchto důvodů: a) Od založení v roce 1994 nemusela DEU měnit svůj program. Programové prohlášení, stručně vyjádřené heslem Nejen prosperita, ale i morálka a právo, bylo nejvyšším vedením státu a ostatními stranami ignorované. Po nastalých skandálech se myšlenka morálky a práva konečně dostává na tituly našich médií. Program DEU se stal inspirací i pro jiné politické strany, zejména US. A to je dobře! b) DEU se nepodílela na minulých vládách. Naopak byla první, kdo si již v roce 1994 dovolil kritizovat vládní koalici zprava, za což byla DEU zatracována. c) Finanční záležitosti DEU jsou průhledné. DEU není vydíratelná a závislá na záhadných sponzorech. d) Čtyřleté působení prověřilo jednotlivé členy DEU. Příslušnost k DEU nepřinášela nikomu žádné výhody, spíše naopak. Nikdo tomu nevěří, ale je to pravda. DEU tak může garantovat, že na své kandidátky staví lidi, kteří politiku chápou jako službu občanům a netouží po osobních výhodách.
2. Velmi náročný dotaz, těžká odpověď. Záleží na účasti občanů ve volbách. Pokud nepůjdou lidé volit, bude to horší než zlé. Zvýší se procento pro extremistické strany. Podle výsledků průzkumů veřejného mínění vychází, že vládu bude sestavovat ČSSD a ODS. A za dva roky budou předčasné volby. Ale objevuje se jiný a překvapující průzkum z virtuálních voleb na internetu. Tento průzkum, který nelze nijak ovlivnit, říká, že ČSSD má bramborovou, US bronzovou a ODS zlatou medaili. A světe, div se, DEU svým trvalým nárůstem preferencí se probojovala na stříbrnou pozici. Čili (dle internetu) povolební koalice: ODS, DEU, US. Jak bude DEU postupovat po volbách, jste se mohli dočíst v minulém čísle DDS na straně 5. DEU bude spolupracovat jen na základě jasné koaliční smlouvy a bude hlídacím psem parlamentní demokracie, jak prohlásila zpěvačka paní Marta Kubišová.
3. DEU bude garantovat pokračování reforem na základě jasného právního rámce. Bude trvat na revizi zákonů a doplnění tvrdých sankcí pro všechny bez rozdílu při neplnění zákonných povinností. Čili pořádně začít pracovat, zajišťovat hospodářský růst na základě jasných pravidel a řádných zákonů. Jedině tak lze docílit řešení všech nastálých ekonomických problémů.

Ing. Jaroslav Plachý, poslanec PSP ČR, ODS
(2. místo na kandidátce jihomoravského kraje):
1. Protože ODS jako jediná ze všech pravicových a nelevicových stran usnesením jihlavského kongresu jednoznačně deklarovala závazek vůči svým voličům, že v žádném případě nebude po volbách kolaborovat s levicí. Průzkumy volebních preferencí nám bohužel naznačují, že levice (ČSSD, KSČM a DZŽJ) v parlamentu posílí. Hrozí dokonce reálné nebezpečí, že by mohla získat v poslanecké sněmovně většinu mandátů. Vzhledem k programové blízkosti, spíše shodnosti těchto tří stran, projde sněmovnou jakýkoliv nesmyslný levicový experiment, a to i bez uzavření veřejné koaliční dohody. Za čtyři roky vlády této, byť neformální, ale zato spolehlivě rudé trojkoalice, lze změnit celou legislativu a nezabrání tomu ani senát, ani prezident, které je možno sněmovnou kdykoliv přehlasovat. Pro případ koalice ČSSD, DZŽJ a KDU-ČSL. Josef Lux sice tvrdí, že bude stavět mantinely nástupu levice a že bude zárukou kontinuity politického vývoje. Ve skutečnosti však bude dělat pouze politické křoví - nic víc. Při hlasování ve sněmovně bud ou hlasy jeho strany vždy nahraditelné hlasy komunistů. Proto, nechceme-li, aby u nás bylo za čtyři roky vymalováno do ruda, volme všichni jedinou bariéru proti nástupu levice v ČR, kterou je pouze ODS!
2. Složení vládní koalice je přirozeně závislé na výsledku voleb. Vyhraje-li pravice, věřím, že vznikne trojkoalice US, KDU-ČSL a ODS. Doufám, že osobní rozpory nepřeváží nad zájmy státu a občanů. Dopadnou-li volby v neprospěch pravice, pak se vytvoří formální trojkoalice ČSSD, DZŽJ a KDU-ČSL, která bude pouze kamuflovat vládu skutečné a bohužel víceméně rudé trojkoalice ČSSD, DZŽJ a KSČM. Tím skončí definitivně období ekonomické prosperity v Čechách a na Moravě. Útoky na soukromé vlastnictví a na další základní lidská práva vyženou z naší republiky investory nejen zahraniční, ale i domácí a bez kapitálových investic neočekávejme žádný hospodářský růst.
3. Po vítězství pravice je nezbytně nutné dokončit co nejrychleji transformaci hospodářství a obnovit ekonomický růst při malé a klesající inflaci. Tím se vyřeší hned několik problémů najednou, jako např. nezaměstnanost, stagnace či pokles reálné mzdy, problémy s příjmy do státního rozpočtu atd. Nutným předpokladem je však ukončení stávající vnitropolitické krize po volbách a vytvoření přátelského a důvěryhodného prostředí pro investory. Toto všechno jsou úkoly, které nezvládne vláda bez parlamentu a parlament bez vlády. Bude tedy nutná rychlá a účinná vzájemná spolupráce. Zvítězí-li levice, bude exekutiva a parlament řešit úkoly, jako např. akci čisté ruce, milionářské dávky, co znárodnit a co ponechat (kamarádům), kde sehnat peníz, když se slíbilo všechno všem a na závěr, co dělat s hyperinflací, která připraví důchodce o celoživotní úspory a zničí hospodářství. Úkolem pravice by pak bylo bojovat o záchranu holé podstaty demokracie tak, jak je tomu na Slovensku po mimořádných volbách v roce 1994. O tom , jaké úkoly ve skutečnosti bude parlament po volbách řešit, rozhodne náš volič a já sázím na jeho zdravý rozum. Vždyť pečení holubi se musí nejprve vychovat a pak upéct a na modré z nebe je žebřík přece jen krátký. Všem voličům přeji proto dobrou náladu a šťastnou ruku ve volbách 98, aby své volby nemuseli litovat. Hlavu vzhůru, bude lépe!

Ing. Hana Příleská, textilní technolog, ČSSD
(16. místo na kandidátce jihomoravského kraje):
1. Pravice již dokázala, co dokáže. Nechala rozbujet korupci do takové míry, že někteří přestávají rozlišovat mezi zlodějinou a odměnou. Pod heslem co není zakázáno, je dovoleno přestala dbát na etický rozměr chování. Sociální demokracie má připravený program, který ukazuje, jak posunout naši zemi blíž hospodářské prosperitě a současně bere ohled na nějakým způsobem oslabené skupiny obyvatelstva.
2. První varianta: ČSSD, KDU-ČSL, DŽJ. Druhá varianta: ODS, KDU-ČSL, DŽJ, US.
3. Prioritou by měl být účinnější postih hospodářské kriminality, následován zákonným zlepšením podnikatelského ovzduší a obnova důvěry lidí v právo a spravedlnost. Dalšími okruhy problémů budou bezpochyby zdravotnictví a vzdělávací systém. Na rozdíl od bývalé vládní koalice bych chtěla jednotlivá témata před projednáváním v parlamentu konzultovat s co nejširším okruhem voličů. Proto se pokusím ze zájemců vytvořit variabilní tým odborných poradců, na které se budu s jednotlivými problematikami obracet. Zájemci z řad našich voličů se mohou hlásit v hradišťském sídle naší strany.

RNDr. Vladimír Koníček, středoškol. učitel, KSČM
(10. místo na kandidátce jihomoravského kraje):
1. Naším cílem je rozvoj občanské společnosti, v níž se rozšiřuje možnost všech občanů ovlivňovat veřejné dění a rozhodovat o něm. Chtějí-li nás občané na cestě k tomuto cíli podpořit, mohou volit č. 9 - KSČM.
2. O vytvoření koalic je dobré mluvit až po volbách. Věřím ale, že volební výsledek KSČM umožní ovlivnit složení příští vlády. Vláda, která vzejde z nadcházejících voleb, bude levicová.
3. Není oblasti, která by si nezasluhovala urychleného řešení. Základ dnešních problémů leží v ekonomice, v samotné podstatě kapitalistického systému. Ten je u nás od počátku založen jen na pouhém majetkovém převratu spojeném s výlučnou podporou soukromého vlastnictví a na tolerování špinavých peněž. Je proto nutné zajistit podmínky pro skutečnou pluralitu vlastnických a podnikatelských forem a zároveň přistoupit k promyšlené regulaci tržních vztahů.

Ing. Monika Mitošinková, manažerka, US
(9. místo na kandidátce jihomoravského kraje):
1. Unie svobody je strana nová nejenom názvem a členskou základnou, ale hlavně programem. Její program nabízí řešení problémů, které se objevily během transformace, nebo které byly až doteď opomíjeny. Program je zaměřen na rozvoj regionů, podporu mladých rodin, ochranu přírody, hospodářství, sociální solidaritu a odpovědnost, aktuální právní otázky a změnu stylu vládnutí směrem k občanské službě. Unie svobody se nezaměřuje na rychlé a levné řešení všech problémů. Jejím cílem je odstranit aktuální problémy koncepčně a tím si vytvořit kvalitní zázemí pro stabilitu a bohatství v budoucnosti. Unie svobody je moderní strana, která má ambice stát se stranou s vysokou důvěrou občanů. Je to strana s mladým týmem, pluralitní a otevřená všem kategoriím voličů. Prostřednictvím různých platforem jako např. platformy komunální politiky, platformy důchodců, podnikatelů, mladých, internetovské politiky atd., má celé spektrum občanů možnost vyjádřit se a prosazovat své názory. Unie svobody nabízí nový politický styl bez osobních střetů a invektiv. Dává důraz na slušnost a dodržování pravidel. Proto pokud občané chtějí, aby jejich potřeby a problémy byly řešeny, aby se jejich obec a stát rozvíjely v duchu moderní Evropy, měli by volit Unii svobody.
2. Vyjádřit se k otázce složení vládní koalice po volbách do poslanecké sněmovny je velice obtížné. Volební preference všech stran kandidujících do PSP ČR se stále mění. Podle posledního vyjádření agentur pro výzkum veřejného mínění je ještě stále velká skupina nerozhodnutých voličů. Jelikož jde hlavně o prvovoliče, je vysoká míra pravděpodobnosti, že tyto hlasy ovlivní volební výsledky významným způsobem. Proto bych nerada spekulovala nad budoucím složením vládní koalice.
3. Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Jednotlivé strany jdou do voleb s programem, který je, nebo měl by být kompaktní a měl by řešit otázky v oblastech ekonomické, sociální, samozřejmě v oblasti práva, bezpečnosti, zahraniční politiky atd. Z programu Unie svobody vyplývá několik priorit, jako např. dokončit transformaci, zajistit ekonomický růst, podpořit rozvoj samospráv, zavést reformu školského a sociálního systému atd. Ale co by mělo být zcela prioritní, je otázka obnovení důvěry občanů ve stát a jeho aparát. Mělo by být v zájmu jak parlamentu, tak vlády, aby jejich práce byla produktivní, kultivovaná a probíhala bez zákulisních bojů a tahanic. Jen s tímto přístupem se Česká republika může vrátit mezi elitu Evropy, kam zcela jistě patří.

Stanoviska kandidátů stran SPR-RSČ a DŽJ se nám do uzávěrky listu nepodařilo zajistit.
Připravila M. MiškeříkováPředvolební perličky
* Na kandidátní listině č. 1 je pod číslem 1 uveden Ing. Jan Kasal. Jedná se o suverénně nejstaršího kandidáta letošních voleb. Podle údaje ve volebním lístku se totiž narodil před 347 lety - 6.11.1651.
* Nejvíce kandidátů z okresu Uh. Hradiště najdeme na hlasovacím lístku US. Je jich 5: Monika Mitošinková, Milan Kup, Jan Vyskočil, František Kleiner, František Noha. ODS jich nominovala o jednoho méně: Jaroslav Plachý, Jan Šimčík, Libor Karásek, Jiří Durďák. 4 kandidáty z našeho okresu má i ČSSD: Hana Příleská, Antonín Seďa, Ladislav Kryštof, Josef Malovaný. 3 kandidáty má KDU-ČSL: Josef Borák, Josef Vaculík, František Slavík. KSČM budou reprezentovat 3 z okresu, všichni učitelé: Vladimír Koníček, Zdeněk Hrdina, Rostislav Prchlík. Za Moravskou demokratickou stranu kopou 4 naši: Miroslav Zahradníček, Josef Katrňák, Jindřich Mikula, Jan Bartoš. Za DEU kandidují rovněž 3: Jiří Volařík, Miroslav Burget, Josef Lukeš. DŽJ mají opět 3 kandidáty: Stanislav Gajdoš, Josef Popelka, Tomáš Gabriel. Mezi Zelenými kandiduje Libor Nováček.
* Nejvíce žen najdeme na hlasovacím lístku Občanské koalice - Politického klubu. Z 49 kandidátů je 20 žen, přitom jen 3 strany kandidující v jihomoravském kraji mají volebního lídra - ženu. ODS - Miroslava Němcová, Republikáni - Laura Rajsiglová, DŽJ - Ludmila Šilhavá.
* Na kandidátce Nezávislých najdeme i nezaměstnané a ženy v domácnosti.
* Kandidátka KDU-ČSL obsahuje 14 jmen starostů a 1 zástupce starosty.
* Největší počet lékařů jsme nalezli na kandidátce ČSNS (4).
* Z 55 kandidátů DŽJ je 47 důchodců. Na seznamu je ovšem i 22letá žena z Třebíče.
* Na kandidátce ODS najdeme především podnikatele, ředitele, starosty a poslance. Ovšem i 1 údržbáře a 1 osobního bankéře.
Připravil MIKIwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund