Číslo: 3
17.01.2000
Článků: 83

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Jak jsme s manželem prošli smutnou školou života
Sportovci předají majetek
Návštěva v nákladním vozidle
Sladké mámení, chvíle zázraků...
Stanovisko Klubu nezávislých zastupitelů k otevření LDN
SOŠ se konečně přestěhuje do nových prostor

Jak jsme s manželem prošli smutnou školou života
V dnešní době, která určitě není chudá na různé skandály, podvody, krádeže, násilí i jinou trestnou činnost, je obyčejný a důvěřivý člověk naprosto bezmocný. Myslíte, že ne?!
Tak proti tomuto tvrzení jsme halasně protestovali. Přece není možné, aby po pádu totality přišla doba jiná a zase špatná pro ty, kteří buď nepřevyšují svoji solventností průměrný plat nebo nesouhlasí s pochybnými aktivitami některých vládních činitelů či justice o kterých nelze říci, že by byly poctivé.
Oči se nám otevřely a růžové brýle mámení nám spadly až v roce 1995. Předali jsme tehdy běžně praktikovanou zálohovou platbu na zboží v hotovosti našemu známému a téměř sousedovi, který se zabýval obchodem tuzemským i zahraničním. Tudíž znalý věci. Ale ouha! Jednali jsme dle rčení "Podle sebe soudím tebe", a tak nás ani nenapadlo, že by nás mohl podvést. Ale pan Vrzal nás podvedl. A začal kolotoč... Firemní i půjčené peníze nepřišly na místo určení, ale dostaly se do rukou člověka, který s nimi zmizel někde na Slovensku, což nám potvrdila i uherskohradišťská policie. Výdělek z prodeje zboží, který měl pokrýt naše výdaje a závazky, se rozplynul.
V tísni jsme byli nuceni požádat o pomoc úvěrem bankovní domy. Nejdříve v Uh. Hradišti, později v dalších městech naší republiky, včetně Prahy. Se zlou jsme se tázali, když jsme ve své naivitě doufali v regulérnost příslibu o pozitivním výsledku naší žádosti. "Potřebujete úvěr? Ano, pochopitelně, ale ......" Bez obalu nám bylo sděleno, že do kapsy dotyčného z představenstva schvalovací komise musí putovat od 50 000 Kč až po cca 500 000 Kč.
V zoufalství jsme se obrátili o pomoc na vedoucího drobných podnikatelů v ČR pana Dudáka. Bezvýsledně. Dále na prezidenta republiky pana Havla. Odpověď přišla, ale od paní JUDr. Burgiové, jak si to vlastně představujeme. Jistě, jak? Nevíme to sami, proto jsme se opovážili o pomoc požádat. Leč pro naši útěchu nám bylo sděleno, že nás všichni chápou.
Nám se samozřejmě začali pomalu i rychle, v klidu i s amokem ozývat věřitelé a požadovali peníze i s úroky zpět, které ovšem dodnes vězí neznámo kde. Dali jsme do zástavy dům, rozprodali některé věci, které šly zpeněžit. Jeden z nás začal vedle invalidního důchodu pracovat neúměrně svému zdravotnímu stavu a činí tak stále. Vše málo. Úroky dluhu přesahují výdělek, nemluvě o základu.
Došlo to tak daleko, že vše se projednává soudně. Nepomáhají prosby, malé splátky, pracovní činnost. Všichni jsou neteční k argumentu, že co se stalo nám, zítra se může stát jim.
Při exekuci majetku, který u nás prováděla pracovnice exekučního oddělení Okresního soudu v Uh. Hradišti paní Šustková, nám nebyl zabaven jenom majetek firemní, tento by uhradil naše závazky, ale především vybavení bytu, jako lednička, pračka, klavír aj.. Zkrátka i to, co je nutné k zabezpečení hmotných potřeb domácnosti či výuky. Dále věci, které dle přiloženého kupního dokladu nebyly evidentně naším vlastnictvím. To znamená, že se jednalo o protiprávní zabavení dle Občanského soudního řádu (OSŘ) v úst. paragrafu 322. Naše protesty proti jejímu postupu naprosto ignorovala, písemný právnický doklad taktéž.
Podobně jsme dopadli i u jednoho z místních podnikatelů, pana Šlámka. Ten zřejmě nepovažuje výši našich měsíčních splátek za dostatečné. Pojistil se trestním oznámením vůči nám. Výsledkem - podmínkou - je snad něco vyřešeno? Dalším taky nelze vysvětlit, že naše možnosti finanční i fyzické jsou už tak na hranici únosnosti, a to, co je pro někoho kapesné, pro nás je týdenní žití.
Taková zkušenost někdy odpoví i na léta nevysvětlenou otázku, jak může být ten druhý necitelný, nechápající? Jak může například prodat matce dům nad hlavou, zavřít ji do domova důchodců a nechat ji stezkem se utrápit? Dnes už to víme. Možné je všechno.
Nepíšeme tohle snad jenom jako ubohou zášť. Spíše pociťujeme bolest nad jednáním okolí, "kamarádů" i "známých". Především je to varování obyčejným a poctivě smýšlejícím lidem. Takoví se mohou stát velmi jednoduše obětí podvodu a platit za to celý život. Zkrátka i toto je škola života, i když smutná.
Víme, že lidé nejsou všichni stejní. Věřící člověk věří v sílu modlitby a v zázraky z vůle Boží. Jiní zase v to, že zázraky lze dělat pomocí peněz, výhradně pomocí peněz.
SchwarczoviSportovci předají majetek
Uh. Brod (jac) - O darování veškerého majetku TJ Spartak městu rozhodli zastupitelé na svém posledním zasedání. Jeho hodnota představuje asi 38 milionů korun bez objektu ubytovny.
"Nejsme schopni uhradit celý náš dluh, proto jsme se rozhodli předat majetek městu. Jde nám o to, aby v prostorách sportovní haly byla zachována tělovýchovná jednota," uvedl předseda Spartaku Radek Jarko. V této době činí dlužné pojistné okresní správě sociálního zabezpečení téměř milion korun a dalších osm set tisíc tvoří penále, které stále roste. To by však podle starosty Ladislava Kryštofa mohlo být prominuto.
Samotný Spartak však stále zvažuje, zda tuto nabídku města přijme. Zastupitelé totiž nepřijali jejich požadavek na pronájem haly na dalších dvacet let. Nového provozovatele chce město vybrat ve veřejné soutěži.Návštěva v nákladním vozidle
Osvětimany (vb) - Z pondělí na úterý se neznámý pachatel vloupal do zaparkovaného nákladního vozidla zn. DAF, které bylo odstaveno v obci Osvětimany. Odcizil 100 litrů nafty a z nákladního prostoru větší množství přepravovaných lihovin různých značek. Způsobená škoda činí 173 746 Kč ku škodě soukromého autodopravce.Sladké mámení, chvíle zázraků...
Uh. Brod, Bojkovice (vb) - Lidé už nevědí, jak by bez práce přišli k co největšímu "balíku". Všechny tyto události se staly ve středu 11. ledna.
Brodská policie odhalila sedmatřicetiletou ženu z Bruntálu, která ve čtyřech případech vybrala od občanů celkem 47 000 Kč. Představila se jako zástupce firmy Destina Telecom International a uzavřela s novými "klienty" smlouvy o používání telefonních hovorů s 40% slevou. Nezapomněla si vyžádat "malou" zálohu. Uvedená firma však na českém trhu nepůsobí a v budoucnu ani nebude. Další, tentokráte skoro dvacetiletá Broďanka je obviněna, že za svého působení v roli servírky v brodském baru "Eso" zpronevěřila částku 11 000 Kč. Třetí případ začal v říjnu minulého roku. Tehdy si jeden muž z Bojkovic půjčil od druhého muže z Brodu 10 000 Kč. Chtěl za ně koupit několik plynových radiátorů do rodinného domku. Ty však nekoupil a peníze použil pro vlastní potřebu stejně jako obě ženy u výše zmíněných případů.Stanovisko Klubu nezávislých zastupitelů k otevření LDN
Otevřením oddělení LDN na Poliklinice v Uh. Brodě se naplnilo jak přání většiny občanů města, tak i nás, členů zastupitelstva a tímto s radostí plníme jeden z bodů našeho volebního programu. Proti vůli místní organizace ODS a ČSSD, prezentované jejich představiteli v městské radě i městském zastupitelstvu, se podařilo zprovoznit oddělení LDN právě v té podobě - jako samostatnou organizační jednotku Městské polikliniky Uh. Brod, s. r. o., která jediná může dlouhodobě zajistit zachování původního záměru, s nímž bylo toto oddělení budováno. Jsme totiž přesvědčeni, že zachování účelu tohoto zařízení požadovaného občany města a celého brodského regionu může optimálně garantovat jen město, resp. jím zřízená organizace, nikoliv pronájem soukromé osobě. Nyní záleží jen na tom, jestli se v městském zastupitelstvu i do budoucna najde dostatečný počet odvážných zastupitelů ochotných tuto úspěšně rozjetou akci uhlídat před zneužitím ke zcela jiným záměrům, motivovaným pouze osobním či skupinovým zájmem a prospěchem. Věříme, že zastupitelé za KDU - ČSL ve stávající nové radniční koalici nezapřou své dosavadní přesvědčení veřejně deklarované po celý rok 1999. Petr Vrána, Libor Nováček, Hana MahdalováSOŠ se konečně přestěhuje do nových prostor
V těchto chvílích zažívá Střední odborná škola (Sv. Čecha) nelehké období. Od 1. září 1999 probíhá výuka na několika náhradních prostorách - jedná se o učebny v budově SOU zemědělského a SOU stavebního na Mariánském náměstí (vyučování v odpoledních hodinách), klubovnu TJ Spartak na sokolovně a tři místnosti ve ŠD při 1. ZŠ v Nerudově ulici (v dopoledních hodinách).
Z výše uvedeného je zřejmé, že organizace studia za těchto podmínek je značně náročná, jak pro studenty, tak i pedagogy. Časový harmonogram "přesunu" se musí zvládat max. do 10 minut. Proč tato situace nastala? Naše škola vznikla v r. 1991 v rámci projektu rodinných škol, od 1. července 1997 byla přejmenována na SOŠ a došlo ke koncipování nových oborů. Díky nově otevíraným, atraktivním oborům se škola postupně rozrůstala, zvyšoval se počet tříd, přibývalo studentů a současně nastal problém nedostatečného prostoru pro výuku. V minulém roce škola získala novou budovu v ulici Předbranské (v bývalém areálu VOP). Na začátku letních prázdnin bylo započato s celkovou rekonstrukcí objektu. V současné době je provedena výměna všech oken a kompletně dokončena úprava interiéru. Na tento rok je naplánována druhá etapa rekonstrukce včetně fasády a vybudování sportovního zázemí školy. Termín slavnostního otevření je předpokládán na tento měsíc s tím, že výuka začne v nových prostorách probíhat od II. pololetí.
Budova poskytne mimo jiné kmenové a odborné učebny, studovnu s PC připojenými na internet, společenskou místnost pro kulturní akce školy, studentskou a učitelskou knihovnu nebo přednáškový sál. Dále nabídne posilovnu, stravování ve školní jídelně, rychlé občerstvení v prostorách denního baru a posezení na terase školy s panoramatickým výhledem na Bílé Karpaty. V současné době se na SOŠ vyučují obory: rodinná škola se zaměřením na veřejnosprávní služby, veřejnosprávní činnost, veřejnosprávní činnost se zaměřením na celní deklarantství a obchodní akademie. Záměrem vedení školy je vytvoření dalšího atraktivního studijního oboru tak, aby studenti v uherskobrodském regionu našli zajímavé studijní zaměření s následným uplatněním v praxi. Ve škole má své trvalé místo studentská firma,která je svými aktivitami zapojena do celostátního programu výuky aplikované ekonomie.
V budově SOŠ se bude rovněž nacházet pobočka Okresní pedagogicko - psychologické poradny Uherské Hradiště a centrum "Výchovy ke zdraví", v němž bude poskytována poradenská a metodická činnost v oblasti prevence drogové závislosti, kouření, alkoholismu, sexuální výchovy, etické a ekologické výchovy. Budou zde organizovány přenášky a besedy pro studenty nejen naše, ale i jiných středních škol a pro žáky ZŠ. Upřímný dík patří všem, kteří svým postojem přispěli k získání budovy a podíleli se na její rekonstrukci a vybavení. Poděkování patří také školám a organizacím, které měly pro nás pochopení a poskytly nám náhradní prostory pro výuku.
Vedení Střední odborné školy Uh. Brodwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund