Číslo: 35
01.09.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Klub Mír - teď ho opravdu nepoznáte
Šance pro ty, kteří se neholí (a přitom mají co)
HITPANORAMA Zdeňka Dudy
Problémy Pro Pana Petra Parmu

Klub Mír - teď ho opravdu nepoznáte
Přívětivý bar láká nejen k posezení

V těchto místech se dříve nacházelo předsálí a šatna umělců. Nyní zde příchozí nalezne další místa k posezení (v pozadí nové minijeviště) - foto: dítě
Poté, co sdružení TT 206 (pánové Richard Tesař a Petr Tománek) uspělo v konkurzu a získalo na deset let pronájem prostor dosavadního baru a vestibulu kina Mír, okamžitě zahájilo jejich rekonstrukci. Přes požár i velkou vodu (ta naštěstí nezasáhla vnitřní část budovy) práce úspěšně a rychle probíhaly a po koncertu Waltari byl podstatně vylepšený Bar na Míru minulý týden zkolaudován.
Autorem kompletního řešení interiéru (včetně nábytku) je zlínský designer Luděk del Maschio.
Dobrá a těsná spolupráce Městských kin (Jirka Králík, Víťa Chromek) s TT 206 by měla vést i v budoucnu ke kvalitní (a bohatší) programové náplni klubu Mír s neméně kvalitním barovým zázemím.
Richard Tesař a Petr Tománek

...by chtěli
Aby program na Míru byl co nejpestřejší a probíhal alespoň čtyři dny v týdnu.

...nabízejí příchozím
Bezbariérový vstup do všech prostor na Míru (včetně WC - hodně vylepšeno!)

...rozšířili kapacitu Baru
Přitom vzniklo komorní jeviště, které by mělo být využíváno při jazzových a folkových koncertech Takže u dlouhého baru lze nově sedět (dokonce na devíti místech) A celkem šest desítek lidí si bude moci sednout.

...vyřešili akustické otázky
Nástřikem speciální hmoty Klimatex na strop A reproduktory jsou nyní v Baru rozmístěny tak, že hudební produkce nebude rušit hovory návštěvníků.

...mysleli i na účinkující
Tudíž šatna umělců umožňuje těmto nerušený průchod do sálu přímo na jeviště (a tito se budou moci též osprchovat).

...mysleli na všechny
Vybudováním klimatizace (která je fakt skvělá).

...čepují
Desítku Janáčka (a podávají kvalitní zahraniční lahvová piva).

...a kromě toho jsou připraveni hostům podat
Některý z pětadvaceti druhů bourbonů a whisky.

dítěŠance pro ty, kteří se neholí (a přitom mají co)
Máš-li mužný vous, nebo švihácký knír, neváhej a přijeď dne 13. září 1997 do Osvětiman na Rekreační středisko Vlčák. Jen pro ty správně zarostlé muže, jejich věrné družky a přátele tu bude hrát country kapela Sešlost pod vedením pana Talicha na srazu vousatých, plešatých a jejich přátel, zvaném II. ročník Vousfestu.
Nebude chybět ani opékané sele na rožni a správně vychlazené pivo. Navíc kuchyně místního Dallas clubu se představí jedinečným #Pasekářským gulášem.
Chceš-li na něco pěkného vzpomínat c elý rok, než pojedeš na další Vousfest, zavolej na tel. 0632/94125 objednej si místo a chceš-li tu nocovat i ubytování.
redHITPANORAMA Zdeňka Dudy

Premiéra - středa od 20 do 22 hod.
Repríza - sobota od 19 do 21 hod.

	35. týden
	1. Puff Daddy - Iďll Be Missing  You
	2. Aqua- Roses Are Red
	3. Alphaville - Wishful Thinking 
	4. Blossom - Nur Getraum
	5. Worlds Apart - Iďll Be Dreaming Of You
	6. Backstreet Boys - Everybody
	7. Funky Diamonds - Itďs My Game
	8. Erasure - Donďt Say Your Love Is Killing Me
	9. PET shop boys - Somewhere 
	10. UB 40 - Tell Me Itďs True

	novinky týdne
	HITRIDE - Sundance
	No MERCY- Kiss You All Over
	Carillio - Samba De Janeiro
 Problémy Pro Pana Petra Parmu

Každý se může v životě setkat s problémy, na které sám nestačí. Někteří se je pokusí nejprve zvládnout silou a pak pochopí, někteří vyhledají pomoc hned. Trápí-li vás (či jen zajímá) něco v komunikaci a lidských vztazích, pište či volejte do redakce nebo přímo do Soukromé psychosociální poradny, St. Tenice 1195/A, 686 01 UH, tel. 40518. Ve spolupráci s redakcí Dobrého dne připravuje PaeDr Petr Parma, systemický terapeut a soukromý sociální poradce.

exuální ochutnávka III
(závěrečné ukázky z připravované knihy o sexu a lidských vztazích s humorem i vážně - autoři: Parma P. , Uzel R. a kolektiv)
V˙okamžiku, kdy se zrodilo klasické západní sochařství, vulva zmizela v ilegalitě. Jejich Venuše mají již jen pahorek, který nese jejich jméno, ale postrádá posvátný les. Sochař již neměl právo vytesat ani štěrbinu Misogynie - odpor k chlupaté zvířeckosti, nechuť k dutým orgánům dovolily, aby ženský erb, chlupatý a˙rozpolcený, byl prohlášen za nereprezentativní. Dokonce si myslím, že ruka umělcova se bála otvoru a˙dutiny. (Louis Radosa o˙estetice vulvy)
Z historie morálních systémů plyne jednoznačný poznatek, že sexuální chování, které je v určité době tvrdě sankcionováno, nejednou i pod hrozbou smrti, může být v jiné době či jiné společenské atmosféře považováno za plně normální nebo maximálně za neškodnou libůstku. Plyne z toho závěr, že když mluvíme o sexuálních deviacích, mluvíme často především o společenském systému, který určil danou sexuální normu. Čím bude tato norma restriktivnější, tím bude ve společnosti i více #deviací. (Petr Weiss o˙normalitě sexuálního chování)
Tak se v˙evoluci rozmnožil typ muže otce, který se staral o˙rodinu, a˙typ muže rozsévače, který jen široko daleko své semeno, své geny rozséval. Logicky se osvědčila směs obou variant - prototyp muže schopného vazby, ale se slabostí k˙odskoku bokem. U˙ženy se vyvinula dvojstrategie držeti si živitele, ale příležitostně zařídit soupeření spermií. (Jiří Šráček v˙některých poznatcích o˙biologickém základu nevěry)
Problémy s používáním kondomu nejčastěji byly uváděny: 1. Příliš malá velikost, 2. Mechanismus nasazení.
Nejčastěji používané značky kondomů: 1. Kondomy Pepino, 2. Kondomy Vulkán, 3. Kondomy Durex (Yvetta Vrublová o˙mládeži a˙prezervativu)
Nejvášnivějšími odpůrci pornografie jsou vlastně úchylní lidé, kteří se při pohledu na takovou podívanou sami zhrozí skutečnosti, že to na ně vlastně příznivě působí. Dosud maskovaná úchylka je náhle konfrontována se vzrušující podívanou, její nositel se vyděsí a zoufale hledá ztracenou sebeúctu. Nenávist k˙autorovi a distributorovi pornografie pak není nic jiného než typickým mechanismem přenosu. Postižený se pak sám staví do role spasitele lidstva a hlasatele morální čistoty. (Radim Uzel o˙škodlivosti pornografie - mýtu a˙skutečnosti)
Dispozice, postoje a osobnostní charakteristiky neumožňují některým občanům založení rodiny a manželství. Stávající právní úprava pak neřeší uspokojivě jejich párové soužití, pokud se pro ně rozhodli. Neposkytuje mu dostatečnou oporu a společenské zakotvení, nestimuluje je k udržení pevných vztahů. (Ivo Procházka o˙registrovaném partnerství pro všechny)
Dovolím odpovědět na otázku, proč všichni partneři a partnerky pacienta byli ženatí, resp. vdané. Pacient se obával, že kdyby s˙nějakou ženou nebo mužem vytvořil vztah, musel by jim být plně k˙dispozici, jako musel být k˙dispozici své matce a jejím nenaplněným potřebám, musel by osvědčovat svoji velikost a dokonalost, jak to vedle matky vyžadoval také otec, který chtěl, aby jeho syn naplnil jeho vlastní sny a získal Nobelovu cenu. (Miroslav Petržela o˙perverzích u˙pacientů s˙narcistickou poruchou osobnosti)

K zamyšlení na závěr:
Z asertivních dětských práv:
Mám právo určit, kdo se bude dotýkat mého těla a kdo ne.
Mohu odmítnout všechny něžnosti a dotyky, když se mi nelíbí.
Mohu odporovat dospělým.
(Vladimír T„ubner o˙asertivní komunikaci jako možnosti prevence sexuálního zneužívání dětí)www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund