Číslo: 3
17.01.2000
Článků: 83

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE
Kanoisté Nové Vsi odhaleni

FÓR TÝDNE

Drahá plastika

K doktorovi došél Jura Hnátkú z˙Osvětiman a chtěl, zda by neudělál jeho robě plastiku, protože je strašně škaredá.
"Možu jí to udělat, ale stójí to pět tisíc korun."
"Tož to je moc drahé," pravíl Jura a odešél.
Doktor ho potkál náhodně na trhu v˙Hradišti asi za 14 dní a pravíl mu:
"Tak dobře, já bych jí teda tú plastiku udělál o dva tisíce levnějc."
"Pozdě, doktore, pozdě. Hajný mně ju zastřelíl za stovku."

Sexuální problém
Došla Jarča Patáková před vánocama k doktorovi a pravila: „Poslyšte, doktore, mám problém. Ten můj starý už vůbec nemá chuť na ten sex a já bych sa tak strašně ráda eště milovala.“ „Nic si z toho nedělajte. Já vám tady dám nové švýcarské prášky, dajte mu jich do kafého a uvidíte, že budete spokójená.“ Druhý deň přišla Jarča zas k doktorovi: „Doktore, bylo to úžasné. Starý si vypíl to kafé, postavíl sa, zařvál jak býk, strhál šaty ze sebe a potom aj ze mě a přímo tam na stole mě fantasticky pomilovál.“ „No vidíte, takže ste spokojená…“ „To teda su, ale v té naší hospodě sa už nemožeme ukázat!“

Špatně umyté
Vrátíl sa kulturista ze sútěže dóm a z ložnice slyšél veliký chechot. Došél teda do kuchyně a načál si z ledničky lahváča. Mezitím sa chechot přesunúl do kúpelky. Kulturista si otevřél druhého lahváča a sedl si v ložnici na skříň. Sedí tam, svaly mu enom hrajú a čeká. V tom sa vrátila manželka s milencem s koupelky a hurá do postele. Milenec ju začál lúbat na krku, na prsách, břúšku a níž a níž. Když sa dostál ke klínu, tož pravíl: „Á, tady sme to nejak špatně umyli.“ „Umyli sme to dobře,“ odpovídala nevěrnica, „ale když sa otočíš, tak sa ti to stane také…“

Nivea
Babka s dědú Malinovi z Kunovic byli jednú v Hradišti nakupovat a tam si všimli nápisu: NIVEA OMLAZUJE Kúpili si tedy každý krabičku, chvílu sa dohadovali jak sa to užívá, ale nakonec si dali obá po veliké polévkové lžičce a vykročili přes les dóm. Uprostřed lesa sa najednú rozběhli každý na jinú stranu. Když sa po delší době zas sešli, povídá babka dědovi: „Člověče, dědku, ono to fakt funguje. Já sem letěla jak šestnáctka.“ „Máš pravdu, babko,“ odvětíl děda, „dyť já sem sa posral jako tříletý.“

Telefonát z lázní
Jura Klásek volál svojí robě z lázní: „Su tady a mám jinú!“ Ona mu odpověděla: „A má jinú?“ „Nemá, ale má ju tady!“

Kocúři
Kocúři v Mařaticách sa domlúvajú, že pújdú večér na střechu, že sa tam pořádně pomilujú s kočkama. Malý kocúrek Berýšek jich otravovál, že by chtěl jít také. No, nakonec jich ukecál a oni ho vzali sebú. Na střeše byla děsná kosa, pršalo, větr fúkál a kočky nikde. Kocúři sa tam klepali a najednú ten malý Berýšek pravíl: „Ták, chlapé, eště chvílu tady s vama sa budu milovat a potom už pújdu dóm, protože je mně strašná zima.“

To bude teda oslava
Starý děda Otrusinú v Novéj Vsi pravíl svojím vnukom: „Celý život sem nekúříl, nepíl, nikdy sem nešél spat pozděj jak v devět hodin večér a nikdy sem také neměl v posteli jinú robu jak vašu babku. Díky tomu také zitra oslavím svoje sté narozeniny:“ „To su teda zvědavý, jak to chceš oslavit,“ zeptál sa malý Jurka.

Specialita
„Pane vrchní, co je to zač ten koktejl s názvem Podzimní listí?“ ptál sa strýc Junáškú v restauraci. „To je naša specialita strýcu. Dáte si dva, tři pohárky, změníte barvu a padáte k zemi!“

Vlak do Brodu
Jél jednú vlak z Hradišťa do Brodu. Kúsek za Kunovicama ale najednú sjél z kolejí do pole, potom sa přeca vrátíl zas na koleje. Průvodčí sa velice vylekál a utěkál za strojvůdcem. „Sakra, chlape, co tady blbnete?“ „No, co bych blbnúl. Jedu a najednú Miloš Zemanú leží na kolejách. Tak co byste udělál vy?“ „Já nevím, ale asi bych ho přejél.“ „No, to sem chtěl udělat také, ale on mně utékl do pole!“

Návrat z lázní
Vrátí sa Jura Plátek z lázní, přivítál sa s manželkú a hneď sa jí ptál: „Tak co, Růžo, bylas mně tady věrná?“ „Ale to víš, že byla… dvakrát…“

Asi má pravdu
„Chlapé, tá moja tchýňa, to je ale bestija. Včéra mně řekla, že jí připadám, že su zženštilý. No, abych pravdu ale řekl, tož ve srovnání s ňú asi su!“
Kanoisté Nové Vsi odhaleni
Až po důkladné prověrce bdělých pracovníků finančního úřadu v Uh. Hradišti se podařilo odhalit nezdaněné zdroje financí kanoistů z Ostrožské Nově Vsi. "Stále nám v hlavě ležely ty jejich sportovní úspěchy v kanoistice, které dosahovali bez větších sponzorských příspěvků," řekl nám jeden z pracovníků finančního úřadu, který si pochopitelně nepřál být jmenován.
"Jelikož do fotbalu přichází velké peníze a výsledky našich celků nejsou nic moc, trochu jsme si na kanoisty posvítili," dodal finanční úředník. Při kontrole účetních dokladů čekalo kontrolní orgán nečekané překvapení. Hlavní přínos peněz do kanoistického klubu totiž nebyl od sponzorů, ale z lovu perlorodky říční (Margaritifera), jejiž lastury obsahovaly vzácné perly. "Když už to na nás prasklo, tak nebudeme nic tajit," přiznal novoveský manažer Vít Pjajčík.
K prvnímu překvapivému nálezu perlorodky v štěrkopískových jezerách Nové Vsi došlo ve chvíli, kdy kanoisté vytáhli ze dna utopenou loď na jejímž dně leželo pět lastur perlorodek. "Když jsme je otevřeli, tak se před námi zaleskly krásné perly. Hned jsme věděli, že máme postaráno. Prodejem těchto perel jsme měli finančně zajištěnu celou loňskou sezónu," konstatoval Pjajčík.
Co však se bude dít nyní, to nedokáže nikdo odhadnout. I když byla od 1. ledna 2 000 novoveská jezera pro veřejnost uzavřena, přesto jsme při naší návštěvě nalezli na břehu několik otevřených lastur. "Přijeďte se podívat večer," řekl nám jeden z obyvatel Nové Vsi, "vypadá to tady jako na zimním sjezdu potápěčů. Všichni chtějí zbohatnout a nevadí jim ani zima."
Na náš dotaz tiskový mluvčí policie Krejčíř řekl: "Vše je v šetření. Nic víc vám nemohu říct." O další kauze "Perlorodky v O. N. Vsi" vás budeme informovat.
Pavel Slavíkwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund