Číslo: 46
16.11.1998
Článků: 43

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

Malý Jarinek Křápek došél jednú v Horněmčí do té jejich restaurácie a objednávál si u servírky velikého ruma. Ona sa na něho podívala a pravila: Ty sas snáď zblázníl, chlapečku, to ně chceš dovést do maléru?
Napřeď ně dajte ten rum a potem uvidíme!


Důvod k rozvodu
Jane, a proč sas, prosím ťa, rozvédl? Ále, moja stará byla o hlavu vyšší jak já. To ale přeca néni dúvod na rozvodu! Přál bych ti teda ale vidět tú hlavu.

Bylo by to najlepší
Strýc Křúmalú vešél v Hradišti na nádraží do vagónu pro kuřáky a hneď si aj zapálíl cigaretu. Tetina, co seděla naproti, sa strašně rozčílila: Vy jeden burane! To nevíte, že dřív než si zapálíte, tož sa máte optat, estli to nekomu nevadí, né! Tetino, nevidíte ten nápis Kuřáci, pravíl strýc pokojně. Kdybych byla vašú robú, tož bych vám dala do kafého jed! Kdybych já býl vaším chlapem, tož bych to kafé rychlo vypíl!

Na lovu
Myslivci z Nedachlebic vzali jednú na hon Jožu Třepotu, známého policajta. Po honě sa každý chválíl úlovkem, enom policajt nezastřelíl nic. Jak je to možné, Jožo, šak si vyhlášený střelec u policajtů? To teda su, ale než sem dycky třikrát vykříkl stoj nebo střelím, tož zajíc býl pryč.

Jeden trhový
V Hradišti na tržnici kupovál jeden chlápek kuře. Dlouho enom tak pokukovál, omakávál, přebírál, až nakonec si nic nekúpíl a odešél. Trhovkyně tetina Otrusilová sa otočila k svojí súsedce a pravila: Sakra, to sú dnes ale ludé! Okukujú, ochytajú a nakonec nic nekúpíja! To mně vykládajte, říkala súsedka, já mám doma tři céry na vdávání!

Nový objev
Potkaly sa v Kunovském lesu dvě myši: Čau, Mařko, už ti to říkali, že mám nového galána? To teda nevím, tož sa pochval? No, šak počkaj, mám tady jeho fotku. Ty poslyš, dyť to je ale přeca netopýr! Ale néni. Je, je, enom si ho dobře prohlédni. A sakra, věříš, že máš pravdu, a mně ten sviňák říkál, že je pilot!

Dvě zprávy
Ruda Brázdú sa probrál po autohaváriji v hradišťském špitále a doktór mu pravíl, že má pro něho dvě zprávy, jednu dobrú a druhú špatnú. Tak napřed mně řekněte tú špatnú, pravíl Ruda. Moseli sme vám uřezat obě nohy. A tá dobrá? Máte ho včíl až po zem!

Měl důvod
Jane, enom mně řekni, prosím ťa, proč si utékl z operačního stolu, ptál sa Ruda Klásek strýca Otépky. No, protože sem zaslechl, jak sem tam ležál, jak sestra povídala: Enom žádnú paniku, operace slepého střeva je jednoduchá věc! No, šak ale to je pravda. To vím aj já, ale ona to říkala tomu doktorovi.

Svatba
Rozumovál jednú strýc Halúzkú v hospodě: Chlapé, tak vám řeknu, že tá svatba, to je neco jak oběd nekde v restauraci. Objednáte si sice podle chuti, no ale když uvidíte, co si objednali všeci okolo vás, tak si hneď říkáte, že ste si měli dat to stejné jak oni.

Důchodcovský sex
Střetli sa na Masarykově náměstí v Hradišti dvá dúchodci a přišla řeč také na sex: Tak ti povím Jane, že mně trvá včíl milování hodinu a jednu minutu. Nekecaj, fakt. Opravdu, minutu sa miluju a potem mě hodinu křísíja!

Nová učitelka
Do Bílovic do školy přišla nová učitelka přírodopisu a hned v první hodině donésla do třídy vycpaného ptáka. Měla ho celého přikrytého a enom nohy mu trčaly. Učitelka vyvolala jednoho kluka z první lavice a ptala sa ho: Poslyš chlapče, řekni mně, co je to za ptáka? Ten enom pokrčíl ramenama a nic neříkál. Jak sa menuješ? ptala sa ho učitelka. Klučicko si stáhl gatě až ke kolenám a pravil: Šak včíl hádajte vy!

Policejní přijímačky
Šéf policajtú přijímál nového adepta, a tak sa ho ptál: Umíte číst? Ano. Umíte psat? Ano. A naučíte mě to?

Jak sa do lesa volá#
Jednú navštívíl psycholog z Brna školu v Boršicách, a že si udělá u děcek test inteligence. Tak mně teda řekni, ptál sa malého Matúška, si chlapec nebo děvče? Děvče. No dobře, pravíl psychológ trochu vyvedený z míry. To je zajímavé. A čím budeš až vyrosteš? Babičkú. Ale Matúšku, nevydržala to už přísedící paní učitelka, proč vykládáš panu psychológovi takové ptákoviny? To máte tak, paní učitelko, kdo sa na ptákoviny ptá, ten sa ptákoviny aj dozví.

Dobrá rada
Jeden hradiššký taxikář celý vyplašený pravíl pasažérovi, když jeli z mistřického kopca: Je to prúser, nemožu zastavit auto, selhaly mně brzdy! Tož aspoň vypněte taxametr.

Jedna ze života
Tetka Otrusinová sa stěhovala z Míkovic a pravila svojí súsedce: Růžo, tak od zitřka budeme už bývat v krásnějším prostředí. A my zas v daleko klidnějším prostředí, odpověděla jí ona. Co, vy sa také stěhujete? Né, my ostáváme doma.

Provokatérka
Malý Rudinek býl se svojím tatú v Nové Vsi na kúpališti a uviděl tam aj jejich učitelku, kerá měla prsa jak melúny. Rudinek sa na ňu podívál a pravíl tatovi: Vidíš ju, nás ve škole pořád buzeruje a sama má čtverky!

Likvidace řízkú
V jedné hospodě v Brodě doletěl číšník ke stolu jak eroplán a udýchaně pravíl hostom: Prosím vás, rychlo dojezte ty řízky, keré sem vám před chvílú přinésl! A proč ten fofr? ptali sa oni. Protože nám přišla kontróla z hygiény!

Hotelové služby
Strýc Beránkú sa jednú ubytovál v Hradišti v Grandu. Hneď u recepce sa tam ten recepční ptál: Bude si pán přát nejakú dámu na obveselení? To víte, že aha! A budete při tom svítit nebo si zhasnete? A to chcete vědět proč? ptál sa strýc. No enom proto, abysme věděli kolik vám účtovat. Tož teda svítit! Tak teda svítili celú noc a bylo to fajnové. Ráno recepční předložíl strýcovi účet na tisíc korun. Velice sa ně to lúbilo, pravíl strýc, dnes bych si to eště zopakovál. Večér si ale strýc vzpomněl, že tetka mu dycky říkala, že má spořit, tož sa teda rozhodl, že nebude svítit, aby to bylo levnější. Tak sa aj stalo. Ráno když mu recepční předložíl účet na dva tisíce korun, tož sa strýc enom vyvalíl očiska a ptál sa: Jak je to možné? To máte tak, když ste vítíl, tož ste to měl se slevú, protože sme to mohli vysílat v hotelové televizi!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund