Číslo: 14
07.04.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

V Hradišti na náměstí sa v nedělu potkaly dvě dámy z téj lepší společnosti. Paninka Velíková si pohrávala s paraplíčkem, zatímco paninka Baráčková védla za ruky dva malé chlapečky. #Dobrý den, paní Baráčková! To jsou ale krásní hošíčci! A kolik je jim roků? #Doktorovi sú tři, pyšně odpověděla paní Baráčková, #a advokátovi budú dva.

PRAVDA JE PRAVDA
Tetina Okurková povídala svojí dcéři: #Mařko, estli bude ten tvůj chlap zas tak ožralý, až k vám příště přijedu, tož sa okamžitě vrátím dóm a už k vám víckrát nepřijedu! - #Mami, proboha, nekřič tak, kdyby ťa Franta slyšél, tož by stým pitím už asi nikdá nepřestál.

VÝROBNÍ TAJEMSTVÍ
Janek Štěrbú, starý mařacký vinař, ležál na smrtelnéj posteli, zavolál si k sobě svojého jediného syna a pravíl mu: #Tož víš, Jaryne, já už to mám na tomto světě spočtené, tož ti odkazuju chalupu, vinohrad, sklépek aj s demižónama, aj trochu vína v nich eště ostalo. Mosím ti ale prozradit eště veliké vinařské tajemství naší rodiny. Víš, Jaryne, víno sa dá dělat aj z hroznú.

UČIT SE, UČIT SE, UČIT SE ...
#Kravička sa otelila, kočička sa okotila ...," pravila pani učitelka děckám ve škole v Bílovicách, #a včíl ně řekněte nejaké podobné případy aj vy. - #...sím, sím, přihlásíl sa Jurka Drozdú, #žralok sa ožrál.

TO SNÁĎ NÉNI ANI MOŽNÉ
V Hradišti v tom jednom nóbl podniku si strýc Papučú objednál smažené kuřátko. Vrchní, když mu ho donésl, tož eště pravíl: #Strýcu, enom abyste býl v obraze, tož táto porca stójí 120 korun. Strýc enom vyvalíl očiska jak žaba z kyšky a zařvál: #A tož ste blbí, jak ste mohli zabit tak vzácného ptáka.

ZE ŽIVOTA
Před svatbú sa přiznávál jeden ženich v Kunovicách: #Poslyš, Raduno, ale já dělám v Letu a vydělávám enom tři tisíce měsíčně. Bude ti to stačit? - #Mně ano, odpověděla budúcí nevěsta, #ale nevím, z čeho budeš žit ty?

DOBRÁ RADA JE NEKDY NA NIC
Babička Hrušková z Pitína poučovala svoju sedmnáctiletú vnučku: #Víš, Maruško, proti počestnosti možeš zhřešit aj v myšlenkách! - #Šak já vím babi, odpovídala vnučka, #enomže to néni ono!

CHYTRÝ ZLODĚJ
V Hradišti vletěl do téj Komerční banky zloděj s kuklú na hlavě, s pistolú v ruce a zařvál: #Ludé, kdo je pro, abych vykradl túto banku, ať dá obě ruky navrch! Výborně, jednohlasně ste pro. Děkuju vám za důvěru ....!

STARÝ PRAKTIK
Strýc Hrubošú býl jednú v Paříži a podařilo sa mu nabalit krásnú Francúzku. Večér s ňú tak seděl v parku a enom tak polykál. #Ráda vám splním každé vaše přání, pravila tá Francúzka a přitiskla sa ke strýcovi. #Opravdu? ožíl najednú strýc, #akorát sem dostál chuť na jarošovskú desítku!

NÁVRAT Z DOVOLENÉ
Vracál sa z dovolené na motorce Janek s Maňú. #To sa nebójíte púšťat děvčicu s takovým prútníkem? ptala sa matky súsedka. #Ale, co bych sa bála. Šak sa jí nemože nic stat, divila sa matka, #přeca má přilbu.

TO NÉNI DOBRÝ NÁPAD
Stalo sa letos na gymplu, když jedna profesórka pravila: #venku krásně padá snih, co kdybysme začali s koulováním? - #Ano, ano ... křičali všeci študáci. #Tož teda dobře, k tabuli půjde Súkeník!

STALO SA V HRADIŠTI
Stalo sa nedávno v Hradišti na Ledovci. Vrátila sa jedna pára do tanečního sálu. Ona byla celá červená a enom si pořád upravovala šatečky. Pozorovál to Janek Trčkú, naklóníl sa k té děvčici a pravíl: #Slečno, mohl bych vás poprosit o příští přestávku?

V RESTAURACI
Stalo sa v jednéj veselskéj restauraci, že když tam přišél strýc Jura aj se strýcem Jankem, tož sa jich číšník optál: #Pánové si dají čaj nebo kávu? Strýc Jura sa na něho podívál tým škaredým a pravíl: #Já bych si teda dál pivo. Strýc Janek sa také přidál: #Mně doneste také pivo, ale ať je tá sklenka pěkně čistá. Za chvilku sa číšník vrátíl a říká: #Tak to máme dvě pivečka. Kdo z vás chtěl tu čistou sklenku?

TO JE ALE NEŠTĚSTÍ
#Bože to je strašné, stěžovál si strýc Prčú svojému súsedovi přes plotek, #ten můj zeť, to je hrozné. #A co takého vyvédl, strýcu? ptál sa súsed. #Ále, co by vyvédl, sténál strýc Prčú, #dyť ten blbec neumí vůbec pit a ani hrát karty! - #No ale šak to néni až takové neštěstí, co by za to iní dali, mět takového zeťa. - #No ja, ale on pije a karbaní!

KDO SA OPTÁ, TEN SA DOZVÍ
Stará tetina Drátová, známá to klepna ze Žitkové, cestovala do Brodu vlakem. V kupé s ňú seděl jeden mladý ogar a četl si noviny. #Poslyšte, mladíku, možu sa vás na neco optat? Nehrajete vy náhodú za Brod fotbál? #Né, nehraju. Za chvilku tetina spustila zas: #A opravdu nehrajete? #To víte že né! pravíl ogar už dosť ostře a skovál sa za noviny. Tetině to ale zas nedalo a po chvilce spustila znova: #Odpusťte ně to, ale ste si istý, že opravdu nehrajete za Brod fotbál? Mladý už teho měl dosť a tak zařvál: #Tož dobře, ať máte radost, hraju teda za Brod fotbál! #No, ale věříte, že na to nevypadáte! pravila tetina.

ROZVOD, TO JE VĚC
Stává sa, že sa dvá ludé veznú, ale eště častěj, lebo aspoň ně to tak připadá, sa stává, že sa potem aj rozvedú. No a při tech rozvodoch nastávajú problémy s tým vyrovnání a rozděléním majetku. Děcka ty pravda dycky ostanú robě, protože chlapé ti majú svých starostí aj tak víc než dosť. Ale co to ostatní. Tak sa stalo aj jednú v Šumicách, že sa dvá rozváďali a nemohli sa domlúvit, jak si rozdělit kozu, krávu a slépku. #Já už vím jak, pravila tetina. #Ty si vezneš slépku a já kozu a krávu. #Tož to né, pravíl strýc, #to bych býl pěkně hlúpý. Ty si vezneš kozu a já krávu a slépku. #To sa zas nezdá mně, říká tetina, #já to vidím tak, krávu snězme a já si veznu kozu a tobě ostane slépka. Strýc enom vrtěl hlavú: #Víš co, estli chceš, vezmi si kozu, a my s krávú si necháme slépku.

NEBEZPEČÍ ŽIVOTA
Ptaly sa děcka staříčka: #Staříčku, vy ste býl prý takový zkušený hasič, stalo sa vám, že ste býl nekdy aj v nebezpečí života? - #Tož ba, že aha. To bylo jednú, eště když sem býl mladý a zaměníl sem tatovi flašku rumu za rybí tuk.

ŠPATNÁ ZPRÁVA
Přišél Janek Kročú dóm a pravíl: #Maňo, užs to slyšela? zdražili gořalku. Nedá sa nic dělat, budeme moset méněj jest!

BEČÁL A BEČÁL
V Kunovicách sa vdávala v kostele pěkná Janinka. Stranú stál takový starší strýček a bečál a bečál. Jeho nelíčená lítost vzbudila pozornost tetky Vaculkové, a tak sa ho optala, proč bečí. #Když si enom spomenu, jak sem ju chovávál na klíně ...bé, bé! - "Ona je nejaká vaša příbuzná? - #Ale né, to je moja bývalá sekretářka!

ROMANTIKA JE ROMANTIKA
Býl teplý večér a děda s babičkú sa procházali v březolupském parku. #Slyšíš, babko, jak zpívajú cvrčci? Babka sa eno ušklébla a pravila: #Ty si myslíš, že sú to cvrčci? Já bych řekla, že to najspíš Janek Krajčú rozepíná Mařeně zip na gaťách ...

BANÁNOVÁ ŠŤÁVA
Strýc Pučalíkú jél v Hradčovicách s vozem, kerý táhl jeden kůň a na voze měl naložené sudy. Zastavíl ho policajt a ptál sa: #Strýcu, co to vezete v tech sudech? - #Ále, banánovú šťávu. Policajt nevěříl, a tak mu strýc nalél plný pohár té šťávy a povídál: #Tož šak to oprubujte! Policajt to vypíl, odplúl si a pravíl: #Fuj, to je hnusné, rači už jeďte! Strýc enom práskl bičem a zakřičál: #Vijéé, Banáne!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund