Číslo: 35
01.09.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Slovácko sa súdí
FÓR TÝDNE

Slovácko sa súdí
Vážení čtenáři, opět vám přinášíme pokračování veselých soudních příběhů, které se opravdu staly v našem regionu.

Házel lahví od limonády
Havřice - V pohostinství v obci Havřice napadl jistý F. T. v klidu posedávajícího hosta tak, že mu nejprve začal slovně nadávat, poté jej polil pivem a nakonec po něm mrštil prázdnou lahev od limonády. Tato nešťastníka zasáhla přímo do hlavy a byl tak nucen vyhledat lékařské ošetření.

Hradišťák na Slovensku
Spiš - Slovenská policie přistihla pachatele I.K. z Uherského Hradiště, jak se beztrestně povaluje ve spišském podhradí v době, kdy oni neví kam dřív skočit. Aby nemohl ležet, bude patrně sedět. Na tuto skutečnost upozornil profesor Horák z Uh. Hradiště.

Dostal ránu telefonním sluchátkem
Vésky - Ve Véskách v blízkosti telefonní budky fyzicky napadl a zranil volajícího M. F. výtržník z Vések. Tento poškozeného udeřil telefonním sluchátkem do 4. a 5. záprstní kosti pravé ruky, což si vyžádalo lékařské ošetření, sádru a pracovní neschopnost.

Nepohodly se u kadeřnice
Uh. Hradiště - V provozovně kadeřnictví v Uh. Hradišti se zřejmě nepohodly dvě ženy a začaly se častovat hrubými výrazy, poté se také počaly tahat za vlasy, kopat nohama a také se vzájemně fackovat. Jedna si tak odnesla z kadeřnictví sice trvalou, ale pohmožděninu na hlavě a v obličeji, druhá zase modřiny a otoky na nohou a páteři.

Pomlouvat se nevyplácí
Bojkovice - Trestného činu výtržnictví se dopustily dvě mladistvé dívky, když v Bojkovicích na parkovišti před obchodním domem napadly svoji spolužačku. Každá jí dala jednu ránu takové síly, že spolužačku upadla na zem. Důvodem byly pomluvy, které si poškozená vymyslela u jejich chlapce.

Sepsala KKFÓR TÝDNE

"Na tech záplavách mně nejvíc vadilo, že nepřišly až v září."
Přijela jedna stařenka na púť na Velehrad a ptala sa policajta: #Pane policajt, su tady dobře na Velehradě? #Ste, tetino, ste. #A to je ten Velehrad, co tu býl aj ten Cyril s tým Metodějem? ptala sa dál stařenka. #Tož to teda nevím. Protože já tu slúžím teprú od desíti ráno.

NESPLNĚNÉ PŘÁNÍ
Strýc Békalú, známý to rybář, chytíl na Moravě zlatú rybku, kerá jak bývá u zlatých rybek zvykem mu nabídla, že mu splní tři přání, když ju pustí. Strýc sa teda zamyslél a pravíl: #Víš, já už su starší a už teho moc nepotřebuju, ale přál bych si, aby v Čečensku už nebyla válka, aby tam už bratr bratra nestřílál. Rybka sa zamyslela a řekla: #Tos ně teda překvapíl. Umím splnit moc přání, ale toto je aj pro mě nemožné. Máš teda právo řéct eště jedno přání. Strýc teda po chvilce vytáhl ze šrajtofle fotku téj svojéj tetiny a říkál: #Podívaj sa na tú moju starú, jak je tlustá, jak je škaredá a navíc eště jak furt papuluje. Nemohla bys z ní udělat hodnú, štíhlú krasavicu? Zlatá rybka si enom povzdechla: #Tož ně prosím ťa rači řekni, kde je to Čečensko ...

TOŽ TO JE PRAVDA
Spadla jednú myš do slivovice. Křičala, křičala, až ten její řev uslyšél kocúr. Doletěl rychlo a pravíl: #Já ťa vytáhnu, ale mosíš mně slúbit, že ťa možu potem sežrat .. #Tož to ně rači sežer, než bych měla sa utopit v té ohavné gořalce. Kocúr teda vytáhl myšku z té slivovice, ale tá nemeškala a fúk do ďúry. Kocúr zostál jak opařený a rozčíleně křičál: #A co ty tvoje sliby, ty myšo jedna? Myška enom vystrčila hlavu a pravila: #Kocúre, tož přeca bys nevěříl ožralé babě?!

CO SA DALO DĚLAT
#Matúšu, proč si včéra nepřišél do hospody na pivo? vyzvídál strýc Cyril. #Ále, ani sa neptaj, Cyrile, mávl rukú strýc Matúš, #nejaký vnitřní hlas ně pořád říkál, nechoď do téj zakúřené hospody, nechoď do téj zakúřené hospody, .... #A tys ho poslechl? #To máš těžké, dokáď ten hlas býl sám, tož to né, ale jak sa k němu přidala aj Anéša, tož ňa překřičali...

PODCEŇOVAT SA NEMÁ
Po veliké hádce u Trtkú zařvál Francek na svoju robu: #Ty si tak blbá, že bys nedokázala rozeznat ani osla od koňa! Tetka sa enom uščúřila a pravila: #To sa velice mýlíš, hošku, tebe bych poznala aj mezi stovkú koní!

KDO SI POČKÁ, TEN SE DOČKÁ
Do drogérie v Hradišti přišla taková dobře rostená panička a ptala sa: #Máte prosím vás tú pánskú ochranu, ale nejaké nadměrné velikosti? #To víte, že máme. Kolik si přejete krabiček? ptala sa prodavačka. #Žádnú, ale já bych si tady počkala, až si ju nejaký chlap příjde kúpit!

NEMĚLI DĚCKA
Manželé došli k doktorovi a stěžovali si, že nemožú mět pořád děcka. Všecky vyšetřéní, keré měli za sebú pravily, že sú obá zdraví. Doktór jich prohlédl a ptál sa: #Opravdu nevidím příčinu, proč by to nešlo. Leda by to eště mohlo byt v poloze při milování. Řekněte mně, jak to děláte. #No přeca ze zadu, pravila manželka. #Tož to zkuste teda ináč, doporučovál doktór. #Tož to by teda nešlo doktore, protože to bysme obá neviděli na televizu!

URČITĚ BUDE MĚT
Tetina Plžová hlásila na policii, že její manžél je nezvěstný. Už týdeň nebýl doma. Policajt psál protokól a ptál sa: #A má ten váš manžél nejaké zvláštní znaméní? #Zatím nemá, pravila tetina, #ale až přijde dóm, tož bude mět nekolik. Za to ručím!

SETKÁNÍ PO DLÚHÉ DOBĚ
Sešli sa po nekolika rokách cvrček a prcek. #Tak co, cvrčku, jak sa máš? pravíl prcek. #Ále, to víš, cvrkám, cvrkám ... a co ty? #No, mě už to ani nebaví ...

NA TRHU
Stalo sa minulý týdeň v Hradišti na trhu. Strýc Ostrčilík prodávál okurky. Přišla jedna taková tá městská panička, a že chce jednu takovú tenkú a dlúhú okurku. Strýc jí teda vybrál tenkú a dlúhú. Za chvílu přišla další a tá chtěla zas krátkú a tlustú. Tož teda dostala krátkú a tlustú. Když došla třetí, tož strýc sa už dopředu ptál: #Paničko, a vy chcete malú tenkú nebo velikú tlustú? Paninka enom mávla rukú a pravila: #Mně je to jedno, já to mám na salát.

KDO ŠETŘÍ MÁ ZA TŘI
Zajíc z horních pasek v Prakšicách si kúpíl nové kolo a projížďál sa po lúce. Potkál medvěda a ten sa ptál: #Poslyš, zajícu, kdes vzál to nové kolo? Zajíc sa enom tak ušklébl a pravíl: #Kdybys tolik nechlastál a šetříl, tož bys měl také kolo. Za nejaký čas sa potkali znovu a zajíc měl motórku. Medvěd sa zas ptál: #Zajícu, kdes vzál tú motórku? A zajíc říkál: #Kdybys nechlastál, tož bys měl také motórku. Neuběhl ani měsíc a zajíc si to proháňál po lúce v novém autě a hledál medvěda, aby sa mu pochválíl. Najednú slyšél nejaký hukot, podívál sa navrch a co nevidí. Medvěd si to letí ve vrtulníku! Zajíc vyvalíl očiska jak žaba z kyšky a křičál na něho: #Medvěde, kde jsi prosímťa vzál na ten vrtulník? Medvěd otevřél okénko a enom tak na půl huby pravíl: #To víš, stačilo enom vrátit prázdné flašky!www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund