Číslo: 26
28.06.1999
Článků: 64

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


NEZÁVISLÝ TÝDENÍK
UHERSKOHRADIŠŤSKA, UHERSKOBRODSKA A VESELSKA

Na Internetu je od 11.11.1996 do 15.05.2000
pak došlo ke sloučení s týdeníkem Velkomoravský kurýr
ARCHIV minulých čísel
Rok 1999
Rok 2000

Vaše připomínky a náměty posílejte na E-mail redakce: dds@uh.cz
do HTML převádí: Stanislav Lopata standa@hradiste.cz
Zpracovává se v úterý večer, nové číslo se na server posílá těsně po půlnoci.


Vydává: M-Studio s.r.o.
Šéfredaktor Vojtěch Johaník
Zástupce šéfredaktora Karin Kuchtová
Grafická úprava Martin Kučera
Redaktoři Pavel Paška, Lenka Falešníková, Jana Cabáková
Sport Vojtěch Johaník
Administrace Krystýna Galušková
Inzertní oddělení Hana Strýčková
Adresa redakce Na Morávce 605, 686 01 Uh. Hradiště
Tel. / fax 0632 / 540 777, 554 158
Příjem inzerce pondělí - pátek 8.00 - 16.30 hod
Rozšiřuje MORAVA PRINT objednávky na předplatné přijímá PNS, a.s.
Reg. značka 3711001/95
Vychází v pondělí náklad 18 500 ks
www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund