Číslo: 1
06.01.1997
Článků: 34

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Tomáš Svoboda - první dítě roku 1997
Brodská pohotovost se nenudila
Válka hradišťských autoškol
Nehledáte psa?
Městské komunikace většinou bez problémů

Tomáš Svoboda - první dítě roku 1997
Uh. Hradiště - Čtyřicet minut po deváté hodině ranní přišel na svět první človíček nového roku 1997 v okrese Uherské Hradiště. Jméno: Tomáš Svoboda. Datum narození: 1.1. 1997. Míra, váha: 49 centimetrů, 3,5 kilogramu. Bydliště: (prozatím lůžkové oddělení porodnice v Uherském Hradišti a už brzy:) rodinný domek v Ostrožské Nové Vsi.
Termín porodu byl stanoven na Silvestr, takže jsem více méně počítala s tím, že Nový rok strávím v porodnici, prozradila Dobrému dnu šťastná maminka Tomáška, dvacetiletá Jana Svobodová. Ve středu ráno, v osm hodin a třicet minut přijela sanitka, i když manželka neměla skoro žádné bolesti, doplnil její slova šťastný otec. Protože hustě sněžilo, netroufl si manželku do porodnice odvézt sám. Na příjmu se pan Svoboda dověděl, že to nebude dlouho trvat a že se může osobně porodu zúčastnit: Nejdřív jsem o to, přiznám se, neměl moc zájem, ale pak jsem byl moc rád, že jsem všechno mohl s manželkou prožít. Tomáška Svobodu pomáhala přivést na svět lékařka MUDr. Jarmila Posseltová, službu měl sám nový primář MUDr. Březina. Samotný porod trval podle rodičů asi dvacet minut. A co se honilo PO spokojené mamince hlavou?
Byla jsem ráda, že to mám za sebou a že jsme oba zdraví. Manžel mi zejména po psychické stránce moc pomohl. Zatím je to tak, že Tomášek přes den spí a v noci se budí hladem, řekla nám maminka Jana, že se nám narodí kluk, jsme do poslední chvilky nevěděli. Proto měl určitě velikánskou radost i můj otec, jsme totiž doma tři sestry. Chtělo to nějakého chlapa. A co popřáli rodiče Svobodovi svému prvorozenému synovi: Nejdůležitější určitě je, aby byl zdravý. A pak mu přejeme úspěch v životě, shodli se oba. Redakce Dobrého dne se připojuje k jejich přání.
M. MiškeříkováBrodská pohotovost se nenudila
Zatímco v Hradišti proběhly oslavy nového roku poklidně, v Brodě zaznamenali dva úrazy způsobené petardami
Uh. Brod, Uh. Hradiště (paf, VamP) - Letošní silvestrovská noc proběhla v Uherském Brodě poněkud bouřlivěji než loňská. Jak nás informovali lékaři pohotovostní služby, ošetřili 26 lidí, kteří si převážně stěžovali na teploty, bolesti v krku a onemocnění horních cest dýchacích. Bezprostředně s oslavami nového roku souvisejí dva případy. Šestadvacetiletý mladík vyhledal lékařskou pomoc poté, co neodhodil petardu, a ta mu explodovala v ruce. Způsobil si tím na dlani popáleninu druhého stupně, která byla ošetřena ještě na pohotovosti. I další úraz souvisí s neodbornou manipulací zábavné pyrotechniky. Mladému muži po odpálení světlice vletěly střepiny do pravého oka. Cizí tělíska byla z oka odstraněna a pacient byl převezen na oční oddělení nemocnice v Uh. Hradišti.
Klidnější službu strávili lékaři v Uh. Hradišti. Úrazové oddělení chirurgie nemělo žádný případ, pouze ortopedie zaznamenala díky špatnému ošetření chodníků další případy zlomenin končetin.
Silvestrovská noc se stala dramatem pro obyvatele jednoho domu na uherskohradišťském sídlišti Východ. Šestnáctiletá dívka se rozhodla nešťastnou lásku řešit skokem z okenní římsy 3. patra panelového domu, když před tím požila větší množství prášků. Přítomným přihlížejícím se nakonec podařilo dívku přesvědčit, aby od svého úmyslu ustoupila.Válka hradišťských autoškol

Uh. Hradiště (paf) - Na okrese Uh.Hradiště existují v současnosti dvacet čtyři autoškoly, které zápasí o přežití. Konkurenční boj, odehrávající se na poli neudržitelných minimálních cen a maximálních slibů, je často prohraný pro firmy nabízející ceny přímo úměrné vysoké kvalitě výuky. Situace se vyhrotila poté, co majitel autoškoly Primka, jablka sváru, na stránkách nejmenovaných regionálních novin označil Cech autoškol Uh. Hradiště za opoziční sdružení založené proti Primce. Cech autoškol byl založen v lednu roku 1996 a organizuje autoškoly, v jejichž zájmu je chránit práva svá i svých žáků, dbát na dodržování legislativních ustanovení a udržet kvalitu výcviku na vysoké úrovni. Jak uvedl Miroslav Bukvic, předseda Cechu: Provádíme vlastně samočistící činnost. Řešíme i ekonomické problémy týkající se především platů učitelů. Tato profese totiž patří k nejhůře placeným. V rámci Cechu neurčujeme ceny. To je věc každé firmy.
V současnosti ceny za výcvik na okrese Uh. Hradiště nedosahují ani čtyř tisíc korun, což jen stěží vystačí na pokrytí nákladů. Ekonomický rozbor, ve kterém nejsou zahrnuty náklady na audiovizuální pomůcky, nebere v úvahu ani inflaci a nezapočítává pronájem za prostory, ve kterých se vyučuje, stanovuje na jednoho žáka náklad 3 528 korun za předpokladu výcviku osmi žáků za měsíc. Učitel je ohodnocen 40 korunami na hodinu. Pokud tedy majitel autoškolu nedotuje z jiných příjmů, jeho autoškola není zisková. Jak uvedl M. Bukvic: Autoškola Primka, která má pravděpodobně zdroj svých příjmů jinde, určuje např. u studentských slev tak nízkou cenu, že to nemůže vystačit ani na pokrytí nákladů.
Pokud nedojde k zásadní změně, tak nízké ceny mnohé autoškoly zničí, protože se stávají prodělečné. Zlikviduje se tím ale i množství pracovních míst na okrese. Zůstává otázkou, zda je vůbec technicky možné za tak nízké ceny, jaké má Primka, nabízet kvalitní služby. Ing. mjr. Jaroslav Prchlík z dopravního inspektorátu PČR Uh. Hradiště uvádí: Kvalita výcviku je různá. Když vydáváme autoškole nezbytnou koncesní listinu, musí být u jednotlivých předmětů uvedeni kvalifikovaní učitelé. Jestliže ale v průběhu kurzu přijde jiný, třeba i nekvalifikovaný učitel neodhalíme to. Policie má k dispozici pouze čtyři komisaře, každý může za jeden den vyzkoušet maximálně 12 žáků, autoškol je 24. Kolik času mohou věnovat prověřování odbornosti učitelů autoškol? Nelze se pak divit tomu, jak uvedl jeden z bývalých žáků Primky, že jej vyučoval voják z povolání, který jako státní zaměstnanec nemůže tuto profesi vykonávat.
Kvalita připravenosti žáků se samozřejmě projeví u zkoušek. V masmédiích se jako nejlepší autoškola prezentuje Primka, která uvádí úspěšnost u první zkoušky 94%. Jde ale pouze o reklamní trik. Mohou tohoto čísla dosáhnout, ale není to průměr. U některých z jejich kurzů nebyla úspěšnost ani 50%. Veřejnost je pak vystavována spekulacím o jakési toleranci policie vůči této firmě, a to rozhodně odmítáme.Nehledáte psa?
Uh. Hradiště (red) - V sobotu 4.ledna v ranních hodinách byli ve Staré Tenici v Uherském Hradišti nalezeni dva psi. Mladá fenka dlouhosrstého jezevčíka zlatého má na sobě dva obojky, jeden kožený, pobitý stříbrnými druky a druhý světlý proti blechám. Druhým ztraceným pejskem je starší (asi osmiletý) basset barvy trikolór s převládající barvou bílou bez obojku. Informace o vašich ztraceným miláčcích vám podá jejich dočasná opatrovatelka, paní ing. Janíková do 18 hodin na telefonním čísle 551 720 a po 18. hodině na tel. č 401 103.Městské komunikace většinou bez problémů
Veselí n. Mor., Uh. Brod, Uh. Hradiště - Průběh letošní zimy se beze sporu markantně projevuje i na stavu vozovek a chodníků měst a obcí. Jak jsou na tom největší města v našem regionu? Sjízdnost městských komunikací ve Veselí nad Moravou zajišťuje podnik technických služeb. Jak nám řekl vedoucí provozu městských komunikací Libor Bezděk, má jejich podnik na starost celkem 32 kilometry chodníků a silnic. Na jejich schůdnost a sjízdnost dohlíží 4 lidé, kterým pomáhá jednak zametač značky ČICHO, vyrobený ve Slováckých strojírnách, traktor se zadní radlicí a speciálně upravený vůz Liaz. Myslím, že můžu říci, že nástrahy letošní zimy se nám daří odstraňovat. Problémy jsou se zamrzající naftou v autech, prozradil Dobrému dnu Libor Bezděk.
Komunikace a chodníky v Uherském Brodě má na starost Rumpold s.r.o. Podle tvrzení Františka Szymurdy, vedoucího střediska městských komunikací, probíhá letošní odklízení sněhu z 56 kilometrů silnic a 71 kilometrů chodníků bez komplikací.
Patnáctičlennému kolektivu pomáhají kromě multikáry na odhrn, traktory s radlicemi a sypač s předsazenou radlicí.
Nonstop službu 24 hodin hlídá v Uherském Hradišti 5 dispečerů a 21 pracovníků. Kromě cest v Uherském Hradišti má podnik Technické služby města na starost i satelitní obce Sady, Vésky, Míkovice, Jarošov. Na 96 kilometrů komunikací a 23 kilometrů chodníků vyčlenilo město z rozpočtu 1,5 milionu korun, do kterých se musí dostat jak zimní, tak letní údržba. Čím horší a delší bude zima, tím samozřejmě vzrostou náklady na údržbu v jarních a letních měsících, řekl nám Antonín Bureš, šéf městských komunikací. Na ulicích v Hradišti můžete potkat sypače - škody 706 vybavené radlicí, nákladní vozy, multikáry, vůz Magma a mercedes pro zimní údržbu, který město zakoupilo v loňském roce. Vozovky se podle důležitosti a časovosti zásahu dělí do 3 kategorií. Nejdůležitější jsou silnice hlavní v centru města, kudy vedou trasy MHD, kde je třeba začít s odklízením sněhu do 4 hodin po spadu sněhu. Naproti tomu nejméně důležité jsou odstavné plochy a slepé ulice, kam se musí vyjet nejpozději po 10 hodinách.
Přetrvávajícím nedorozuměním mezi obyvateli většiny měst a obcí je tvrzení, že za špatný povrch vozovek a chodníků může město. Pravda je to jen částečná, neboť podle silničního zákona za chodníky a cesty odpovídá majitel nemovitosti, ke které přiléhají. Posypový materiál vozíme z Uh. Brodu a Jarošova. Chybí nám zastřešená skladovací hala, která by zabránila znehodnocování posypového materiálu vlivem povětrnostních podmínek, uvedl Antonín Bureš. Ale i tato otázka bude možná letos vyřešena uskutečněním projektu v hodnotě 2 milionů korun. Problémem, který jen tak vyřešit nelze, jsou špatně projektovaná městská sídliště, která postrádají odstavné parkovací plochy a šířka mnohých komunikací je tak malá, že tudy vůz údržby vůbec neprojede.
M. Miškeříkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund