Číslo: 10
10.03.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Úctyhodné náměstí pomůže získat statut města
MIC - kompletní informace o Brodsku
Housacar zpět na nádraží?
Do roku 2000 bude Velehrad jedno velké staveniště, řekl starosta Gregůrek
Kanál budou brázdit motorové čluny
Havárie ohrozila zdroj pitné vody

Úctyhodné náměstí pomůže získat statut města
Vedle Památníku Velké Moravy ve Starém Městě vyroste kostel

Pohled na vchod do Památníku Velké Moravy ze zapadlé Jezuitské uličky není příliš malebný. Nahradit by jej měl nový vchod z opačné strany, přímo ze zatím neexistujícího náměstí.
Největší obec v Čechách, Staré Město, usoudila, že pokud nebude mít vlastní náměstí, šance na získání statutu města je malá. Z toho důvodu přistoupila k plánům na jeho výstavbu. #Cílem studie, kterou připravujeme, je vytvoření klasického náměstí, které nám ve Starém městě chybí, uvádí starosta František Slavík a pokračuje, #současné náměstí ulicového typu je naprosto nevyhovující, a navíc se jeví jako reálné uvolnit pro nové náměstí lokalitu na Dvorku. Tento pozemek je z části majetkem obce, z části v restituci vrácený majetek místní rodiny a navíc je to chráněné pásmo národní kulturní památky Staré Město s archeologickými nálezy. S realizací náměstí jsou spojeny další stavby, a to zbudování zázemí pro Památník Velké Moravy a dlouho uvažovaná stavba kostela s farou. Památník současné podoby, jak naznačují původní plány, je totiž dílo nedostavěné. Uvažuje se proto o přístavbě přednáškového sálu a depozitáře.
PhDr. L. Galuška, archeolog Moravského zemského muzea dodává: #Existuje zatím jen úvaha přemístit sem z logických příčin jakési zázemí archeologického výzkumu Starého Města. Je dlouhodobým problémem, že materiál získaný ve Starém Městě se vozí do Brna. V současnosti jsou nálezy z lokality Uherskohradišťska umístěny na doslova provizorních místech. Je tedy šance, že ve Starém Městě vznikne jakýsi centrální depozitář slovácké archeologie pro střední Pomoraví.
Náměstí by Památníku navíc nabídlo úctyhodnější vchod, který by měl nahradit ten současný, nepříliš pohledný, ze zapadlé Jezuitské uličky. Jako problematická se zatím jeví stavba kostela, jejíž umístění vychází z urbanistické soutěže Dostavba Starého Města, která byla vypsána už v roce 1990, kdy ještě obec patřila pod Uh. Hradiště. Podle slov místních farníků je snaha o vlastní církevní stavbu stará už několik desítek let. Na její realizaci se pořádaly sbírky už před první i druhou světovou válkou. A právě dnes se jim šance na postavení kostela zdá největší.
PhDr. J. Spathová z odboru kultury referátu regionálního rozvoje OkÚ v Uh. Hradišti uvedla: #Stavba kostela se musí vhodně začlenit do komplexu Památníku Velké Moravy. Na předběžném jednání v loňském roce byly stanoveny pouze úvodní regulativy, jak by kostel měl či neměl vypadat. Musí se najít vhodné řešení a najít kompromis, aby stavba kostela nebyla příliš moderní nebo naopak poplatná nějakému starému, např. románskému, slohu. Zatím jsme se na našem okrese s podobným problémem nesetkali. Výsledky snah architektů budou představeny na jednáních v dubnu.
Pavlína KřůmalováMIC - kompletní informace o Brodsku
Městské informační centrum v Uh. Brodě zahájí v dubnu
h. Brod (paf) - Město Uherský Brod prostřednictvím Domu kultury a jeho ředitele Jaroslava Mikulíka už několik měsíců připravuje zbudování Městského informačního centra. K jeho otevření by mělo dojít 1. dubna tohoto roku. Jak uvedl ředitel Mikulík: #Informační centrum by mělo poskytovat služby komerčního i nekomerčního charakteru a mohou je využívat nejenom návštěvníci města, ale i jeho občané. Centrum bude poskytovat nejrůznější informace o regionu, o jeho pozoruhodnostech, a tím podpoří rozvoj agroturistiky v samotném Uh. Brodě a Bílých Karpatech. K dispozici budou samozřejmě základní informace o úřadech, zdravotnických zařízeních, bankách, ubytovacích kapacitách v hotelích, kulturních akcích nebo vyhláškách MěÚ. Komerční informace spočívají v prezentaci firem a podniků. Myšlenka zbudovat informační centrum se zrodila už v květnu roku 1996 a v současné době je její uskutečnění více než reálné. Podařilo se totiž najít dobrého partnera, kterým je společnost CHRPA.
Počítá se s tím, že brodské centrum bude nedlouho po svém otevření napojeno i na podobná zařízení ve Starém Hrozenkově, Mikulově a řadě jiných míst. Podle slov Mikulíka je největším problémem celého projektu jeho ekonomická stránka. Město Uh. Brod sice bezplatně pronajalo nebytové prostory v Panském domě, bude se podílet i na provozních nákladech a zajistí centru propagační plochy, ale finančně náročné zůstává technické vybavení MIC. Z toho důvodu je nezbytné, aby Informační centrum vykazovalo i vedlejší komerční aktivity a nabízelo firmám možnost vlastní prezentace. #Uherský Brod je příhraničním městem s velkým kulturním bohatstvím a jako takové si zaslouží vlastní informační centrum. Dnes už jsem optimista a věřím, že se nám Městské informační centrum, které už neoficiálně pracuje, podaří v dubnu oficiálně zapojit do života Uherskobrodska, uvedl na závěr Mikulík.Housacar zpět na nádraží?
Po posledním jednání je důvod k optimismu
Uh. Hradiště (paf) - Během několika příštích týdnů bychom se mohli dočkat toho, že ulice přilehlé autobusovému nádraží v Uh. Hradišti by konečně mohly přestat fungovat jako parkoviště a autobusové zastávky soukromé autobusové dopravy Housacar. Jak uvedl generální ředitel ČSAD a. s. ing. Antonín Kusák: #To, co ČSAD požadovalo zaplatit, pan Housa uhradil. Minulý týden mu byla odeslána smlouva jak na autobusové zastávky, tak i na stanoviště na nádražích v Uh. Hradišti a Uh. Brodě. Jakmile se k ní Housacar vyjádří, může dojít k podpisu smlouvy. Zhruba koncem března by mohl Housa začít užívat nádraží ČSAD. Poslední splátkou 150 tisíc Housacar uhradil zhruba dvojnásobnou pohledávku, ale podle slov Kusáka, další dluhy bude ještě ČSAD vymáhat soudně. #Nechtěli jsme spor zbytečně prodlužovat, protože soudní jednání budou pravděpodobně náročná. Tyto dluhy lze vymáhat i v době, kdy už bude Housacar využívat naše autobusové nádraží, doplnil Kusák.
Finanční stránka budoucí spolupráce ČSAD a Housacar je, jak se zdá, pojištěna proti podobné tahanici, jakou jsme zažili v uplynulých měsících. #V návrhu smluvy jsme sami nabídli, že pokud budeme užívat majetek ČSAD, budeme za pronájem platit zálohově už měsíc dopředu, uvedl Karel Housa. Obě strany vyslovily názor, že teď už by nic nemělo bránit tomu, aby obě autobusová nádraží nejpozději od konce března byla otevřena i pro Housacar.Do roku 2000 bude Velehrad jedno velké staveniště, řekl starosta Gregůrek
Velehrad (paf) - Poutní místo Velehrad bude následující roky procházet velkými stavebními úpravami. Jak uvedl starosta ing. Stanislav Gregůrek: #Na Velehradě byly započaty čtyři stavební akce. Jde o výstavbu desetitřídní školy, nového ústavu sociálních služeb, ambitu a přístavby Stojanova. Zbudování nové školy a ústavu souvisí s tím, že do roku 2000, po desetiletém pronájmu, musí být uvolněny stávající prostory, které byly v restituci vráceny Kongregaci sester sv. Cyrila a Metoděje. Škola, která zanedlouho vyroste v prostorách bývalé farmy zemědělského družstva, bude mít kapacitu maximálně 250 dětí, a navštěvovat ji budou děti z Velehradu, Modré a Salaše. Náklady na její výstavbu dosahují 80 milionů (včetně sportovišť a terénních úprav), z toho obec přispěla 3 miliony. #Začalo se asi před dvěma týdny a už na podzim by se mělo vyučovat, uvedl Gregůrek.
Do nového ústavu sociálních služeb by mělo být umístěno asi 120 chovanců, zbývající více než dvě stovky obyvatel ústavu Vincentina bude umístěno v ústavech, které se mají stavět na Modré a ve Starém Městě. Další stavební akcí, která je terčem kritiky, je výstavba ambitu. #Se stavebním tempem nemůžeme být spokojeni, protože už na podzim měla být hotová hrubá stavba.
Současný stav je ale stejný jako při loňské pouti. Žádali jsem Arcibiskupství olomoucké, investora této akce, o harmonogram prací, ale na náš dopis jsme odpověď nedostali, stěžuje si Gregůrek. Podle slov starosty obce by měly na Velehradě vzniknout jakési dva okrsky. Tím, že se postaví ambit, uzavře se komplex církevních budov kolem baziliky a obecní okrsek se posune na současné staveniště školy. Tady by mělo postupně vyrůst nové náměstí. Do roku 2000 by se tedy měly uvolnit všechny církevní budovy, které obec dnes využívá. Jediným a současně největším oříškem zůstává statek, který je dnes ve správě pozemkového fondu jako nevyřešený církevní majetek.Kanál budou brázdit motorové čluny
Uh. Hradiště, Veselí n. Mor. (šep) - Nejen příznivcům vodní turistiky, ale také všem, kteří mají zájem prozkoumat a poznat krajinnou a přírodní rozmanitost v povodí řeky Moravy, jsou určeny dvě nově zavedené půjčovny loděk. Agentura pro Baťův kanál v květnu připravuje otevření půjčovny motorových člunů v Uh. Hradišti a ve Veselí n. Moravou. Nemusíte vlastnit průkaz #Vůdce malých plavidel, po krátkém zaškolení se můžete plavit, aniž byste měli zkušenosti s plavbou na motorových člunech.
Nabízí se několik plavebních tras, z nichž jedna vedoucí z Veselí n. Moravou končí u vnorovského jezu, kde je připravena naučná stezka u slepého ramene a místo na posezení. Prohlídku pivovaru spojenou s možností občerstvení budou mít ti, kteří se rozhodnou pro plavbu přes plavební komoru ve Veselí n. Moravou do Uherského Ostrohu. Zvídavého návštěvníka zaujme expozice o historii pivovarnictví spojená s prohlídkou zachovalé staré sladovny.
Z uherskohradišťké půjčovny se nabízejí další dva plavební směry, a to buď proti proudu řeky Moravy ke spytihněvskému jezu a nebo naopak po proudu řeky do Kostelan nad Moravou s proplutím přes plavební komoru v Kunovském lese. Na všech trasách bude v určené hodiny zajištěna obsluha komor.
Půjčovny nabízejí několik možností, na které se váže jak provozní doba, tak cena za vypůjčení. Celodenní výpůjčka přijde ve všední den na 300, v sobotu na 400 a slunečná neděle strávená na klidných vodách moravského toku bude stát 500 Kč (s příplatky či slevami v souvislosti s aktuální povětrnostní situací se nepočítá).
Cena půldenní výpůjčky se pohybuje v rozmezí od 200 do 400 Kč. Loďku si vyzvednete odpoledne, je možná individuální dohoda s personálem půjčovny na čase, který vám bude vyhovovat nejlépe. Tarifní cena za hodinovou výpůjčku je 60 Kč ve všední den, 90 v sobotu a 120 v neděli. Provoz v půjčovnách končí v 19 hodin. Při nedodržení tohoto limitu budou uživatelé loděk penalizováni. Před zahájením plavby je nutné složit vratnou bezpečtnostní zálohu ve výši 1000 Kč. Ta vám bude za předpokladu dodržení plavebního a půjčovního řádu vrácena.
Při celodenních a půldenních výpůjčkách je celkem výhodné využít možnosti rezervace a získat tím 20% slevy. Rezervační záloha činí 200 Kč, můžete ji složit přímo v půjčovně a vyplujete ve vámi zvolený den. Klidné a tiché okolí Baťova kanálu mohou obdivovat též cyklisté, protože právě jim je určena stezka lemující břehy kanálu.Havárie ohrozila zdroj pitné vody
Polešovice (šep) - V úterý 4. března došlo v odpoledních hodinách k havárii nákladního automobilu. Jak uvedl tiskový mluvčí PČR kpt. Krejčíř: #Řidič popelářského vozu Liaz 110 KUKA se nevěnoval plně řízení vozidla a vjel na nezpevněnou a vodou promáčenou část krajnice, která se pod jeho vahou utrhla.
Nikdo z posádky vozu neutrpěl zranění, firma OTR a.s., která provádí svoz odpadu v našem regionu, vykazuje hmotnou škodu zhruba deset tisíc Kč, což je částka investovaná do zaplacení jeřábu potřebného k vyproštění vozu ze strouhy. Podle policie došlo k úniku menšího množství nafty, ale kontaminaci se díky včasnému zásahu hasičů a nasazením sanačních opatření podařilo zabránit.
Podle odborníků údajně není záhodno podobné malé incidenty podceňovat, zvláště ve vodárenských zónách, kam potok protékající Polešovicemi patří. Z důvodů plynoucích ze stanoviska vodohospodářů se firma OTR a.s. zřejmě nevyhne finančnímu postihu.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund