Číslo: 11
16.03.1998
Článků: 6

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Hrací automaty - oprava
Poplatky za odvoz stanoveny
Tibetská vlajka nevlála

Hrací automaty - oprava
Uh. Hradiště (JiV) - V minulém článku týkajícím se hracích automatů došlo k nepřesnosti ohledně poplatku za provozování hracího automatu. Poplatek nečiní, jak bylo uvedeno, i nadále 5000 Kč na tři měsíce, ale o tuto částku se poplatek za tento časový úsek zvyšuje. Tzn., že poplatek za jeden hrací přístroj na jeden rok činí 50 000 Kč.Poplatky za odvoz stanoveny
Uh. Hradiště (JiV) - Městská rada schválila dne 10. 3. výši úhrady za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu ve výši 225,- Kč na osobu a rok. Tato úhrada je příjmem obce a budou z ní hrazeny náklady spojené s tříděním, sběrem, svozem, tříděním, využitím a zneškodněním komunálního odpadu umístěného na nemovitosti obce, u kterého není známá fyzická nebo právnická osoba, která odpad umístila. Celkové náklady jsou ovšem vyšší a rozdíl doplácí město.Tibetská vlajka nevlála
Uh. Hradiště (JiV) - Tibetská vlajka zavlála v našich zemích více než v padesáti městech či obcích, které tak daly najevo solidaritu s lidem Tibetu, okupovaným Čínou. V Uherském Hradišti jsme o vyvěšení nejednali, neboť informace o této akci nám nebyly včas dodány a zřejmě by byl velký problém tuto vlajku sehnat, řekl nám k tomu tajemník Rochovanský. Nejbližší města, která vlajky vyvěsila - a také včas sehnala - byla Zlín a Kyjov.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund