Číslo: 12
24.03.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Oficiálních skládek ubývá a černých přibývá
Bojkovická Zeveta se potápí
Nedostatečnou kontrolu zbrojovka nepřipouští
PŘÁTELÉ DOBRÝCH KNIH, JEŠTĚ MÁTE ŠANCI!
Udrží se kino ve Starém Městě ?

Oficiálních skládek ubývá a černých přibývá
Centrum Hradiště sice vzkvétá, ale jeho okrajové části si neví rady s odpadky

Fotografie z března roku 1995 zachycuje černou skládku na svahu pod železniční tratí ve Véskách. Takřka v nezměněném stavu jsme ji zastihli letošní březnové dny přesto, že prostor měl být už rok zabezpečen zátarasami proti dalšímu ukádání.
Uh. Hradiště - Díky programu odpadového hospodářství okresu, který byl zpracován v roce 1992, se za posledních pět let podařilo snížit počet oficiálně registrovaných skládek z 54 na pouhé čtyři, které jsou zabezpečeny v souladu se zákonem. Jak uvedl referát životního prostředí OkÚ v Uh. Hradišti, ze zákona o odpadech skládky musely provoz ukončit ke 31. 7. 1996. Dnes jsou oficiální skládky v Bojkovicích sk. 2 na ostatní odpad, v Dolním Němčí a Buchlovicích sk. 1 jen na výkopovou zeminu hlušinu a skládka 4. skupiny pro komunální a zvláštní odpad funguje v Prakšicích. Jak řekla ing. Jiřina Gaťáková z odboru ŽP OkÚ: #Ukončením provozu skládek vyvstal obcím problém s jejich likvidací. Obce mají sice zpracované projekty na rekultivace, ale velkým problémem jsou finance.
Existuje ale řada skládek, např. v Korytné, Březové, Komni, v Rudicích, kam je možno ještě ukládat právě v rámci rekultivace. Figuru skládky je totiž potřeba doplnit do střechovitého tvaru, aby voda stékala a průsak byl omezen na minimum, pak teprve zatěsnit, překrýt zeminou a ozelenit. Takto se v současnosti upravují skládky v Babicích, Traplicích, buchlovské Křižní cesty. Nejproblematičtějším odpadem jsou stavební sutě. Podle referátu životního prostředí OkÚ se jako vhodné řešení nabízí v budoucnu recyklovat tento odpad v centrech ve Starém Městě a na Křižních cestách v Buchlovicích.
Druhou stránkou našeho problému jsou skládky černé. #Musím říct, že za poslední dva roky se spolupráce se starosty zlepšila, říká ing. Gaťáková a pokračuje, #protože chápeme, že malé obce nemohou finančně zabezpečit milionovou likvidaci skládky a šance na státní dotaci jsou minimální, spokojíme se s tím, že obce zabrání dalšímu skládkování oplocením a ozeleněním určité plochy. Existují ale samozřejmě obce a starostové, kteří zas až tak velký zájem na řešení společného problému nemají. Konkrétně to dokazuje černá skládka ve Véskách podél železniční trati. Podle slov ing. Gaťákové už před dvěma lety odpovědný úřad, tedy městský úřad Uh. Hradiště, přislíbil, že zajistí alespoň to nejnutnější, tedy zebezpečení proti dalšímu ukládání a povrchovou úpravu.
#Připravili jsme městu finančně nejprůchodnější návrh, ale dnes, tedy po roce od stanovené lhůty na likvidaci, nemůžeme být s jeho realizací spokojeni. Urovnaný terén není osázený a o zabezpečení proti dalšímu sypání od trati nemůže být ani řeč, uvedl vedoucí odboru ochrany prostředí ing. Miloš Šťastný. Ing. Pavel Vojáček, vedoucí odboru ŽP MěÚ Uh. Hradiště, argumentuje tím, že současné množství odpadu je asi desetina toho, co zde bylo ještě v roce 1995. Vojáček rovněž hovoří o provedení zábrany, ale kdo se na #místo činu přijede podívat, žádnou nenajde. Argument, že výstražné tabule varující před pokutou byly zničeny, nás rovněž nepřesvědčil o tom, že se udělalo maximum pro vyřešení prostoru skládky. #V jarních měsících letošního roku provede město vyčištění celého prostoru. Avšak jak dlouho zůstane po vyčištění tento prostor bez odpadu, záleží pouze na lidech z okolí, případný neúspěch dopředu omlouvá ing. Vojáček.
Pavlína KřůmalováBojkovická Zeveta se potápí
Bojkovice (šep) - Bojkovická Zeveta je zřejmě posledním velkým státním podnikem v našem regionu, který o svou existenci bojuje ve vleklém konkurzním řízení.
Po převratu v roce 1989 se Zeveta rozpadla na tři právní subjekty, z nichž dva představující lukrativní provozy pohotově odkoupily zahraniční firmy. Zeveta group, jak zní její nynější oficiální název, se potýká s prohlubujícími se existenčními problémy. Kromě toho, že je již dva roky v konkurzu, chybí jí majitel nebo investor a postrádá výrobní program, který by jí zajistil ztracenou prosperitu. Dříve totiž stěžejní část produkce tvořila zbrojní výroba, která dnes už své opodstatnění nenachází. Hlavní složkou současné výroby je lisovna kovů, jejíž činnost spočívá v kooperativní výrobě pro firmu Bosch a některé holandské firmy. Ředitel ing. Jan Michálek zdůvodnil pokles výroby v oblasti zábavné pyrotechniky a posuvných měřidel používáním na dnešní poměry zastaralých technologií, a tím pádem vyššími náklady na výrobu. Navíc si postěžoval, že dvě stovky budov patřících pod Zevetu jsou nevyužité a na skladech leží polotovary v hodnotě 25 milionů jako nemilá vzpomínka na dřívější výrobu.
#Linka na výrobu posuvných měřidel bude ke konci června asi uzavřena kvůli své nerentabilnosti a zábavnou pyrotechniku dnes už vyrábíme víceméně jen na zakázku, uvedl ing. Michálek. V otázce prodeje Zevety mu připadají odhady výboru věřitelů jako přemrštěné, což dokládá i skok z původně zamýšlených 300 milionů na současných 150. #Osobně se přikláním k metodě, s jakou při prodeji podobných podniků postupovali např. v bývalé NDR po sjednocení. Podnik by byl nabídnut ke koupi za #symbolickou cenu s tím, že nový majitel se postará o potřebnou rekonstrukci, podrží výrobu a stav zaměstnanců. Konkrétně v případě Zevety by byl střízlivý odhad asi 50 milionů, avšak vklad do nutných oprav činí zhruba 70 mil. Jenom do přestavby nevyhovující kotelny je potřeba zainvestovat 20 - 30 mil, řekl ing. Michálek. Z důvodu nepříznivých ekonomických podmínek bylo potřeba zredukovat stav zaměstnanců asi o dvě třetiny, přičemž průměrná mzda je 7600 Kč.
#Dokážeme se stěží uživit, ale na investice a opravy nám nezbyde ani koruna, dodává ing. Michálek. Osud podniku tedy závisí na včasném vyřešení majetkoprávních otázek, které se však pohybují ve sféře nekonečného konkurzního řízení. Poslední se konalo 14. března.Nedostatečnou kontrolu zbrojovka nepřipouští
Stanovisko České zbrojovky, a.s. Uh Brod
Ve veřejných sdělovacích prostředcích proběhla v minulých dnech zpráva o zadržení dvou řadových zaměstnanců České zbrojovky a.s. Uherský Brod, kteří s cílem smontovat hotové pistole, vynášeli ze společnosti hotové součástky a rozpracované díly. Tyto neevidované pistole měly být předmětem černého trhu. Vzhledem k tomu, že subjektivními komentáři byla do zpráv zahrnuta řada nepřesností, zaujímá vedení České zbrojovky a.s. Uherský Brod následující stanovisko. Vedení akciové společnosti vyjadřuje uspokojení nad tím, že se po několikaletém společném úsilí příslušných složek policie ČR a České zbrojovky a.s. Uherský Brod podařilo odhalit pachatele.
Bylo vynaloženo mnoho práce a nemalá část finančních prostředků na odhalení a utěsnění kanálů, kterými docházelo k nelegálním únikům součástí. Jen v investiční oblasti přímo orientované do zajištění bezpečnosti a zamezení takovéto nekalé činnosti bylo vynaloženo za poslední tři roky 6,5 milionu Kč. Byla realizovaná opatření týkající se ochrany a ostrahy společnosti z pohledu její organizace, vybavenosti pracovišť ochrany, personálních otázek i vlastního výrobního procesu. Byl vytvořen systém tak zvaných režimových pracovišť se zpřísněným systémem bezpečnostních opatření přesahujících rámec zabezpečení ostrahy celého areálu akciové společnosti. Česká zbrojovka investovala do systému řízení výroby včetně zabezpečovacího a vstupního systému na bázi bezdotykových čipových karet, řešícího i výše uvedená režimová pracoviště v posledních třech letech cca 60 mil. Kč. Ujišťuji veřejnost, že výraz nedostatečné zabezpečení a kontrola nelze na Českou zbrojovku Uh. Brod vztahovat.
V současné době se velmi často setkáváme s dotazy dávajícími do souvislosti tyto události se zájmem České zbrojovky vyzbrojit Policii ČR pistolemi CZ. Domníváme se, že je zcela nesprávné tyto na sobě nikterak nezávislé věci jakkoliv spojovat.
Na zadržení pachatelů Česká zbrojovka Uherský Brod účinně s policií ČR spolupracovala a hodlá nadále spolupracovat na odhalování nelegální činnosti a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Vyjadřujeme jednoznačný zájem o trvalou spolupráci počínaje vývojem, výrobou a dodávkami kvalitních finálních výrobků i náhradních dílů a servisem konče. Ruční palné zbraně jsme ozbrojeným složkám dlouhodobě dodávali a dále nabízíme své služby s vědomím, že uplynulých 60 let naší existence nás zavazuje.
Chceme Policii ČR i touto cestou poděkovat k úspěšné akci z minulého týdne.
Ing. Jiří Frenzl, vedoucí kanceláře GŘPŘÁTELÉ DOBRÝCH KNIH, JEŠTĚ MÁTE ŠANCI!
Uh. Hradiště (ivon) - Díky prodloužené uzávěrce 2. ročníku Literárního klubu (LK) máte ještě možnost vybrat si ze čtyř desítek titulů beletrie i literatury faktu, jak je společně nabízejí nakladatelství Argo, Atlantis, Mladá fronta, Nakladatelství Lidové noviny, Paseka a Volvox Globator. Základní výhodou členství v LK je výrazná sleva představovaná členskou cenou - deset i více procent!
Pouze je třeba si z katalogu objednat alespoň 2 tituly. Knížky LK si můžete objednat ve stovce vybraných knihkupectví z celé republiky - v našem okrese je takto poctěno pouze knihkupectví U sovy na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti.
A které tituly vás mohou letos zlákat? Z krásné literatury například povídky Johna Fowlese (známe román Francouzova milenka), pozoruhodný román G. Grasse, deníky Josefa Váchala nebo pokus o Fausta u nás populárního Fernanda Pessoy. Nebo vzpomínky Isaaca B. Singera či eseje George Orwella? Literatura faktu nabízí takové perly, jako je poslední kniha Konrada Lorenze či vyprávění Ch. Hibberta Vzestup a pád rodu Medici. Můžete si objednat dvoudílné Dějiny Prahy či Anatomii lidské destruktivity od Ericha Fromma - také ve dvou svazcích.
Ale třeba vás zaujme ze čtyř desítek titulů něco úplně jiného. Chce to jen zastavit se v knihkupectví U sovy a vyzvednout si u pokladny katalog II. ročníku Literárního klubu...Udrží se kino ve Starém Městě ?
Staré Město (šep) - Každý návštěvník kina Sputnik ve Starém Městě mně určitě dá zapravdu, že kulturní přínos kina není vzhledem k jeho návštěvnosti čítající v průměru 8 osob na jedno představení příliš přesvědčivý. Navzdory své jednoúčelovosti a zjevné nerentabilitě si však zachovává obdivuhodnou přízeň obce, což dokládá i částka 470 tisíc, která se každoročně na jeho provoz vyčleňuje z obecního rozpočtu. Ta však asi sotva #stačí na provoz kina, a to je také důvod proč na opravu chátrající budovy už nezbývá. Proto se také může zdát zarážející, jak netečně se obec staví k připravované rekostrukci. Budova byla postavena r. 1931 a používána jako sál s rovnou plochou jak pro široké využití Orla, tak i pro různé kulturní aktivity. Po rozpuštění spolků a také Orla byl celý majetek zabaven a asi v r. 1960 byl sál rekonstruován na kino se svažitým hledištěm, šatny pod jevištěm byly zavezeny, a tím pádem bylo víceméně jiné využití sálu znemožněno.
Po restituci byl stanoven nájem za kino ve výši 100 tisíc Kč ročně, avšak obec ke smluvním závazkům povinujícím nájemce udržovat budovu v náležitém technickém stavu přistupovala docela ležérně. A protože organizace Orla nechce, aby došlo k úplnému zchátrání, rada jednoty Orla se rozhodla přistoupit k opravám zásadním způsobem. Plánovaná celková rekonstrukce zajistí objektu nejen novou tvář, ale hlavně široké možnosti kulturního využití, které sál v současnosti poskytnout nemůže.
#V žádném případě nechceme kino zrušit, usilujeme pouze o to, aby byla Orlovna účelněji využívána, řekl starosta Orla Josef Pavlica.
Dalším důvodem pro přestavbu je otázka spojená se zachováním samotné existence Orla ve Starém Městě. #Naše organizace má ve Starém Městě 180 členů zainteresovaných ve značné tělovýchovné a kulturní činnosti a pokud chceme nadále cvičit, museli bychom platit nezanedbatelné částky za pronájem tělocvičny, dodává Pavlica. Mimo to, že se zaručil za pokračování činnosti kina, uvedl také další veřejně prospěšné aktivity, pro něž se rekonstrukcí vytvoří podmínky.
Zmiňoval možnost vystoupení folklórního souboru Dolina nebo dechové muziky Zevesanka. Rada jednoty Orla ve Starém Městě se také dohodla na možném pořádání tanečních zábav, koncertů, večírků a besídek. Zahájení rekonstrukce zatím brání nedostatek finančních prostředků, jejichž výše do začátku činí několik set tisíc.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund