Číslo: 12
22.03.1999
Článků: 55

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Na 8. mezinárodním turistickém veletrhu Expotour Slovakia se představila města našeho regionu
V Hradišti nahlášena již osmá bomba
Silničáři začnou s opravami dříve
Počet zadržených běženců a převaděčů na našich hranicích stále roste
Úplná uzávěrka v centru města zkomplikuje život mnoha řidičům

Na 8. mezinárodním turistickém veletrhu Expotour Slovakia se představila města našeho regionu

Naše okresní město se letos představilo na Expotouru s novou krásnější tváří. - Foto: K. Kuchtová
Uh. Hradiště, Žilina - Expotour Slovakia, mezinárodní turistický veletrh, který se každoročně koná v Žilině, byl včera ukončen. Na veletrhu, který začal ve čtvrtek 18. března se společně představila města Uherské Hradiště, Uherský Brod a Kyjov. Expotouru se jako město Uherské Hradiště účastníme již počtvrté, přičemž letos máme poprvé společný stánek i s Uherským Brodem, Kyjovem a ostatními slovenskými městy z druhé strany hranice. Ukazujeme tak na jakési stálé vzájemné spojení moravských a slovenských měst, uvedla Marta Ondrová z odboru kultury Městského úřadu v Uherském Hradišti. Myšlenka prezentace okresního města na Expotouru Slovakia vznikla již z dřívější dobré spolupráce mezi Městskými úřady Trenčín a Uherské Hradiště. Přičemž letošním spojením s Uherským Brodem a Kyjovem tak mohli vystavovatelé návštěvníkům mezinárodního turistického veletrhu představit Moravské Slovácko jako celek.
Prezentujeme zde nejenom výrobky typické pro naši oblast, ale současně možnosti rekreace, kulturního, sportovního a turistického vyžití. Snažíme se ukázat celý region, pokračuje dále Ondrová. Folklór, který je Slovácku blízký, přiblížila návštěvníkům cimbálová muzika Hudci z Kyjova. Jednotlivá města se rovněž přítomným představila společným tištěným materiálem, kde poukazují především na své pamětihodnosti, zámky, hrady a významné kulturní akce. Jelikož se účastním tohoto veletrhu osobně již počtvrté, sleduji, že Slováci mají o naši oblast zájem. Zrovna tak, jako předešlé roky, je i letos u našeho stánku velmi živo. Nejvíce se návštěvníci zajímají o různé kulturní akce, Letní filmovou školu, dále pak o památky na Velehradě a zámky v Bojkovicích, Buchlovicích a Miloticích.
Naším záměrem je především prohlubovat a udržovat kontakty na obou stranách hranic. Blíže poznávat kulturu jedné i druhé strany, která je nám oběma velmi blízká. Samozřejmě máme snahu prezentovat region tak, aby se zvýšil cestovní ruch, zhodnotila veletrh Ondrová.
Karin KuchtováV Hradišti nahlášena již osmá bomba
Uh. Hradiště (Kk) - V SOU Jiřího z Poděbrad v Uherském Hradišti byla uplynulý pátek 19. března v ranních hodinách nahlášena bomba. Telefonní hovor, v němž žena ve věku kolem padesáti let uvedla: Ve škole máte výbušninu. Má rozstřel třicet metrů, přijal zástupce ředitele. Ten ihned vše sdělil řediteli školy, který neváhal a vytočil linku policie 158. Do akce bylo nasazeno sedm policistů z Obvodního oddělení v Uh. Hradišti a výjezdová skupina dopravního inspektorátu, která dočasně uzavřela komunikaci vedoucí od školy k Okresnímu úřadu. Byl povolán psovod z Brna, který po provedené prohlídce školy zjistil, že zde není žádný nástražný výbušný systém. Výbuch nenastal a v 10.00 hodin byl obnoven provoz. Od začátku letošního roku je to již osmý případ anonymního ohlášení bomby, přičemž nejvíce jich obdržela spořitelna (4), dva Slovácké strojírny a jeden kino Hvězda v Uh. Hradišti.Silničáři začnou s opravami dříve
Region (Kk) - Kolísavé zimní teploty se neblaze podepsaly na současném stavu vozovek našeho regionu, kdy v některých místech dochází dokonce až k jejich celoplošnému rozpadu. Nejhorší stav jsme zaznamenali například v Bílovicích, dále na hranicích okresu se Zlínem, na vozovce vedoucí od Březolup na Traplice a silnici I. třídy č. 50. Nyní již začínáme s opravami silnic I. třídy. Na konci měsíce tak budeme nuceni předčasně spustit i obalovnu. Doufám, že se ve spolupráci s firmou Strabag podaří poškozené vozovky co nejrychleji vyspravit. V Kunovicích, směrem na Uherský Brod plánujeme rovněž celkovou rekonstrukci vozovky I. třídy. Ačkoliv je tato stará pouhých sedm let, je potřeba ji vyfrézovat a udělat zcela nově. Nový koberec bude nutno udělat i přímo v Uherském Hradišti, kde byly z důvodu osmi až deseticentimetrových vln vyfrézovány úseky před světelnými ukazateli, zkonstatoval ředitel Správy a údržby silnic v Uh. Hradišti, ing. Buchtík.
Z tohoto výčtu a nákladnou zimní údržbou vozovek je však již nyní jisté, že se silničáři budou potýkat s nedostatkem finančních prostředků. Je sice pravdou, že se rozpočet oproti loňsku zvýšil. Bohužel, jsou ale i dvojnásobné škody. Na některé z uvedených akcí jsme proto požádali o zvýšení finančních prostředků, ukončil ředitel.Počet zadržených běženců a převaděčů na našich hranicích stále roste
Uh. Hradiště, region - Rok od roku se zvyšuje počet zadržených běženců a převaděčů na česko-slovenských hranicích. Zatímco v roce 1996 překročilo nelegálně hranici 550 běženců a zadrženo bylo 44 převaděčů, následující rok to bylo již 1288 uprchlíků a 46 převaděčů. V loňském roce se podařilo pohraničním policistům zajistit 1630 cizinců a 48 osob, které jim nelegální přechod zelené hranice umožnily. Od začátku letošního roku doposud bylo zadrženo již 189 uprchlíků a 7 převaděčů, přičemž sami pohraniční policisté uvádějí, že počty zadržených osob jsou pouhým zlomkem, toho, kolik jich skutečně nelegálně hranici překročí. Jak vidí problematiku převaděčů Mgr. Eduard Ondrášek, soudce Okresního soudu v Uherském Hradišti, který řeší v průměru jednu převaděčskou kauzu týdně?: Z mé soudní praxe mohu zkonstatovat, že v poslední době narůstají skupiny spoluobžalovaných. Dříve se podařilo zajistit jednoho, nanejvýš dva převaděče. Nyní jsou skupiny stojící před soudem větší, což zřejmě svědčí o lepší práci policie, kdy se jim daří zadržet i doprovodná vozidla.

Jak byste hodnotil převaděče jako takové?
V zásadě se dá říci, že se jedná o občany Slovenské republiky, kteří nebyli v minulosti soudně trestáni. Jsou to lidé s nižším vzděláním, dělnických profesí, nebo zcela bez zaměstnání. V některých případech jsou obžalováni taxikáři či autodopravci, kteří poskytnou svůj vůz k přepravě běženců. Pravdou však je, že před zdejším soudem skončí vždy až poslední článek řetězu převaděčské organizace, to znamená, že zde stanou skutečně jen ti, kteří běžence buď vedou přes hranice, nebo dělají doprovod. Co se týče dokazování jejich trestné činnosti, většinou převaděči nevypovídají nebo se, v lepším případě, doznají pouze k tomu, u čeho byli chyceni. Zaznamenal jsem ale také pokus o chabou obhajobu v podobě výmluvy, že pouze jeli za prací do Prahy, kdy náhodně vzali do svého vozu stopující osoby. Dokonce jednomu z převaděčů zněla albánština podobně jako moravský dialekt.

Převaděči bývají obvykle bráni ihned do vazby. Proč?
Obecně vzato, cizinci bývají téměř vždy bráni do vazby. Je totiž velmi složité doručovat jim na Slovensko a těžké je vůbec následně pohnat před náš soud. Myslím však, že v tomto směru je velká potíž ve spolupráci se slovenskou stranou. Vztahy mezi naší a Slovenskou republikou by měly být upraveny mezinárodní dohodou. Dochází totiž k tomu, že ačkoliv se jejich občan u nás dopustí trestného činu, slovenská strana jej za to nebude stíhat, s odůvodněním, že je zraňován zájem ČR, nikoliv SR. V některých případech, i když to není příliš často, převaděči prozradí i jména dalších osob na slovenské straně, které je kontaktovaly, nebo bývají nalezeny doklady, na jejichž základě by se dala zjistit jejich totožnost. Bohužel zatím nefunguje jejich stíhání na Slovensku, což je velká škoda, neboť by pro nás bylo velkou pomocí, kdyby byly tyto klíčové osoby převaděčských gangů zadrženy.

Převaděčům bývají ukládány nepodmíněné tresty. Myslíte, že jsou adekvátní?
Trestní sazba za trestný čin nedovolené překročení státní hranice sahá od šesti měsíců až po tři roky odnětí svobody. Jeví se mi však jako příliš mírná a navrhoval bych spíše trestní sazbu v rozsahu 1-5 let. Umožnilo by to tak ukládání vyšších trestů, i těm osobám, které nebyly v minulosti soudně trestány.

Uvedl jste, že spolupráce se slovenskou stranou příliš dobře nefunguje. Jaký je Váš názor na ostrahu hranic, která se na přílivu uprchlíků do naší republiky nemalou měrou podílí?
Mám za to, že ostraha hranic ze slovenské strany je buď velmi slabá, nebo dokonce žádná. Není potom divu, že naši pohraniční policisté nemohou vše sami uhlídat. Na hranicích se Slovenskou republikou by měla být ostraha podobná jako například na hranicích ČR a Německa, kdy hranici hlídáme nejen my, ale i Němci. Což se samozřejmě projevuje i v počtu zadržených osob.

Svůj názor na ostrahu hranic z pohledu pohraniční policie vyjádřil i ředitel Okresního ředitelství Policie ČR v Uherském Hradišti, Evžen Toman:
Našimi policisty je hranice se Slovenskou republikou, vzhledem k daným silám a možnostem, chráněna dostatečně. Snažíme se přibírat další nové policisty. Nějakou dobu však potrvá, než se místa zaplní. Minimálně dva až tři měsíce trvá výběrové řízení s tím daným uchazečem. Pokud je vybrán, tak nastupuje na dvanáctiměsíční základní odbornou přípravu, po níž jde sloužit ještě na tři měsíce do Prahy. Až poté může nastoupit k pohraničnímu útvaru. Zájem o tato pracovní místa je dostatečný, ale bohužel uchazeči mnohdy nesplňují kritéria, která jsou pro přijetí k policii dána.

Nebylo by vhodné spojit při ostraze hranic síly s armádou?
Spolupráce s armádou? Na to nemohu z pohledu okresního ředitele odpovědět.

Karin KuchtováÚplná uzávěrka v centru města zkomplikuje život mnoha řidičům
Uh. Hradiště (fal) - Z důvodu opravy kanalizace v délce 130 metrů, která je již v havarijním stavu, bude během dvou měsíců úplně uzavřena, a tedy neprůjezdná Svatoplukova ulice v Uherském Hradišti.
Jedná se o silnici III. třídy, kdy z důvodu požadavků Správy a údržby silnic Uherského Hradiště dojde k přeložce kanalizace ve směru od křižovatky na třídě marš. Malinovského směrem k úřadu práce. Kromě toho je zde plánována také oprava kanalizačních a vodovodních přípojek, objasnil pro DDS ředitel Slováckých vodáren a kanalizací v Uherském Hradišti Lubomír Trachtulec. Úplná uzávěra bude závislá na podmínkách povolení referátu dopravy Okresního úřadu v Uh. Hradišti, ale dobu jejího trvání předpokládáme od poloviny měsíce května do konce června tohoto roku.
Uzávěrka zkomplikuje život zejména řidičům, kteří budou směřovat do Štěpnic a nemocnice v Hradišti. Nejkratší cesta je totiž právě přes ulici Svatoplukova. Protože bude zcela neprůjezdná, povede oficiální objížďka Průmyslovou a Svatováclavskou ulicí, z druhé strany pak z hlavní křižovatky kolem spořitelny přes ulici Na Morávce a poté dál na Štěpnice, vysvětlil dopravní inženýr Policie ČR Milan Bania.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund