Číslo: 13
31.03.1997
Článků: 32

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zrušení se mohou bát hlavně malé školy
Strážníci chtějí od policie odejít
Už máte vypálené?
Medaile pro Zbrojovku
Velikonoční jarmark v Hradišti

Zrušení se mohou bát hlavně malé školy
Jednání o změnách oborů na středních školách teprve začínají

Ředitelé středních škol z Uh. Hradiště byli přijati ke Dni učitelů starostou města Ing. L. Šupkou.
V minulých dnech proběhly ve sdělovacích prostředcích zprávy o chystaných změnách ve středním školství. Protože si tyto informace často protiřečily i v rámci dvou textů v jedněch novinách, pokusíme se co nejpřesněji popsat skutečný stav věcí.
Celé to začalo tím, že MF Dnes uveřejnila celostránkový seznam středních škol, jichž by se v rámci Programu optimalizace sítě středních a vyšších odborných škol a školských zařízení, jak zní oficiální název dokumentu, který připravilo ministerstvo školství, mělo týkat omezení provozu či dokonce zrušení. První problém, který seznam přinesl, komentovala už v průvodním textu k přehledu škol MF Dnes. Došlo totiž v rámci seznamu, který původně čítal přes tisíc škol, k jediné tiskové chybě. Školy, které v něčem nevyhověly optimalizačním parametrům, byly vytištěny kurzívou, navíc na šedém podkladu. Uherskohradišťská průmyslovka #dostala také tento podklad a proto se neprávem na tomto seznamu objevila.
K tomu, aby se škola na #černé listině ocitla, stačilo, aby v jediné položce z desítek sledovaných - například nástavbové studium oboru ekologie - nevyhověla počtem studentů tabulkovým kritériím (třeba jen proto, že tento obor se na škole vyučuje teprve první rok). Nebo: Střední zemědělská a rodinná škola ve Starém Městě je na seznamu pouze proto, že její součástí je škola rodinná, která už stejně byla předchozím rozhodnutím ministra odsouzena k postupnému zániku. Podle ministerských materiálů je třeba vztáhnout některé optimalizační opatření na drtivou většinu středních škol. Konkrétní podobu případných změn upřesnila RNDr. Věra Machová ze Školského úřadu v Uherském Hradišti, v jejíž kompetenci jsou střední školy našeho okresu:
#Optimalizace může mít několik forem. Splynutí, sloučení či sdružení škol přináší snížení počtu škol. Dále je to odstátnění, které v našem okrese nepřichází do úvahy. A konečně forma, která u nás bude asi hodně užívaná. Jedná se o optimalizaci vzdělávací nabídky čili jenom zásah do struktury oborů, které se na škole vyučují. Jestliže například máme na okrese tři učiliště, a všechna budou učit švadlenku, tak bude asi rozumnější nechat tento obor učit na jednom učilišti, které na to bude specializováno a vybaveno. A další učiliště se zaměří na jiný obor apod. Tímto způsobem náš úřad také vede jednání s řediteli středních škol. Materiál z ministerstva také ponechává školským úřadům prostor v případě konkrétní školy zohlednit její historickou tradici, dostupnost z hlediska dojíždění či potřeby regionu, jen je potřeba to řádně zdůvodnit. Například Integrovaná střední škola Uherský Brod učí v převážné většině obory technické a také obor umělecký kovář. Samozřejmě těchto uměleckých kovářů učí v ročníku maximáln ě deset a je jasné, že takovýto obor nebude mít nikdy šedesát žáků i proto, že by se tolik kovářů na trhu práce neuplatnilo. Ale pokud víme, že žáci mají kvalifikovaného mistra, mají se kde učit i uplatnění v praxi, pak my jako školský úřad nevidíme důvod, proč zrovna tento obor by se tam měl rušit a jsme schopni zdůvodnit ministerstvu, že trváme na zachování tohoto oboru v regionu."
Další jednání a případná konkrétní rozhodnutí se uskuteční tuto středu, kdy se na půdě školského úřadu sejdou ředitelé všech středních škol okresu a budou jednat mimo jiné i o spolupráci, která by vedla k udržení nabídky studijních a učebních oborů a zároveň co nejméně zasáhla do chodu škol. Ve stejný den se ředitel školského úřadu ing. Vařecha zúčastní v Brně schůzky s ministrem školství ing. Pilipem.
Samozřejmě vás o těchto akcích budeme informovat.
Ivo VojtíkStrážníci chtějí od policie odejít
Uh. Hradiště (paf) - Městská policie Uh. Hradiště má šestnáct strážníků, z toho jednoho velitele a dva zástupce. Ze zbývajících třinácti polovina sboru vážně uvažuje o odchodu ze služeb městské policie. Důvodem je nespokojenost s vedením sboru MP velitelem Dočkem a jeho samozvaným zástupcem Pauříkem. #Na naprosto neprofesionální vedení jsme starostu ing. Ladislava Šupku upozorňovali už v lednu tohoto roku, ale naše stížnost nebyla vůbec projednávána, říká jeden z městských strážníků, #proto jsme začátkem března starostovi předali otevřený dopis, ve kterém jsme mimo jiné žádali o jeho předložení městské radě.
Hlavní výhrady směřující k velitelským postům se týkají údajné neschopnosti a neodbornosti, která stojí v cestě jakékoliv snaze zkvalitnit činnost městské policie. #Jsem u policie už pátý rok a za tu dobu se tu nic nezměnilo. Velitelé naprosto postrádají organizační schopnosti a často se stává, že o nějaké naší akci se dozví až z tisku. To, že vedení vpodstatě není, do sboru vnáší nejistotu a nervozitu, říká o poměrech v MP jeden z jejích příslušníků. Přístup starosty Šupky k tomuto problému je mnohem méně dramatičtější.
#Nejsem spokojen s činností městské policie. Nejsou to samozřejmě zásadní výhrady, ale nedá se říct, že by všechny problémy veřejného pořádku zvládali v souladu s mojí představou. Postrádám zásahy strážníků v takových případech, které není třeba řešit přímo pokutou a které by měly být rutinní náplní jejich činnosti. Městské radě dopis nepředám. Byl adresován přímo mně a důsledky z něj vyvodím sám. Jaké, to zatím ještě nevím, ale změny na velitelských postech nevylučuji, řekl starosta Šupka.
Podle slov některých strážníků je současná situace ve sboru neudržitelná, snaha starosty věnovat jí dostatečnou pozornost nulová, a tak uvažují o tom, že od MP hromadně odejdou. #Jsem ochotný jednat o věcných námitkách, které se dají nějakým způsobem prokázat, ale pod nátlakem jednat odmítám, řekl starosta přesto, že před tím řadu prokazatelných námitek sám vyslovil.
Jako názorný příklad toho, že hlava městského úřadu neví, co dělají ruce, nám poslouží podivné okolnosti okolo existence služebního psa, kterou starosta potvrdil. Vlčáka, kterého MěÚ před několika lety zakoupil, v ulicích Uh. Hradiště už více než dva roky nikdo neviděl, protože nemá základní zkoušky o oprávnění vykonávat službu u MP a stal se soukromým majetkem jednoho z velitelů.Už máte vypálené?
Buchlovice ve znamení destilace
Buchlovice (VaMP) - Pro slovácký region je kromě jiného více než typická vůně čerstvě vypálených trnek. I když doba zrání těchto oblíbených peckovin je ještě hodně za obzorem, je dobré býti připraven. A třeba se inspirovat na výstavě Už máte vypálené?, kterou pořádá Folklorní studio, Památková správa Buchlovice s podporou Obecního úřadu Buchlovice a Spolku pro podporu historie Buchlovic. Díky těmto patronům mohly být exponáty z Moravského zemského muzea v Brně, kde jej shromáždila PhDr. Helena Beránková, převezeny právě do výstavních prostor státního zámku Buchlovice, jedenáctého putovního místa. Zde rovněž 21. března 1997 proběhla vernisáž výstavy, kde ve svém příspěvku Proč pijeme aneb sací reflex oslovil všechny přítomné i duchem nepřítomné degustátory PhDr. Pavel Popelka. Tu více, tu méně funkční destilační zařízení poctila náš region již v samém počátku, kdy hned druhým místem konání výstavy se stalo muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě.
#Tehdy byl slogan výstavy: Přijďte hlavně vy, kteří na výstavy nikdy nechodíte. V Buchlovicích říkáme: Děti do osmnácti let nechť přicházejí v doprovodu rodičů, rodiče ať jsou doprovázeni dětmi, prozradil Dobrému dnu ing. Miloslav Hrdý, jeden z organizátorů akce. Během prvních třech dnů trvání této unikátní expozice (do konce března byla přístupná veřejnosti jen v sobotu, neděli a ve svátky od 10 do 17 hodin) se podle odhadů přišlo podívat více než pět set lidí. Podle Hrdého jde o výstavu, která se neustále vyvíjí. Proto se zde můžete setkat s výtvory lidské fantazie jak nejstaršími, jejichž původ stanovili odborníci na dobu 3000 let před Kristem, tak z doby Velké Moravy, až po artefakty z našeho století. Nechybějí ani zabavené domácí pálenice, které pro výstavu zapůjčila Česká policie. #Než o návod, jak si sestrojit kondenzační přístroje, jde o jistý druh folkloru a ukázku tvůrčího přístupu lidí, kteří jsou schopni v různých podmínkách vyprodukovat pálenky všeho druhu, řekl nám Hrdý.
Vystavené exponáty doplňuje rozsáhlá dokumentace, s popsem celé dlouhé historie vývoje páleničářství.
Doplňkovou akcí výstavy by měl být 12. dubna košt pálenek, kterému bude předcházet tradiční degustace vzorků. Výstava potrvá do 1. června 1997. Jak nám sdělil Miloslav Hrdý: #K tomuto datu se v zámeckém parku plánuje druhé setkání se zpíváním koseckých písní.Medaile pro Zbrojovku
Pretorie, Uh. Brod - Dalším významným úspěchem pistolí CZ z Uh. Brodu je zlatá medaile za vítězství pana Kerby C. Smitha na kontinentálním mistrovství Afriky v praktické střelbě IPSC, které se uskutečnilo před několika dny v jihoafrické Pretorii.
Kerby C. Smith je nejen ředitelem CZ - USA, dceřinné společnosti České zbrojovky ve Spojených státech, ale rovněž úspěšným střelcem, který střílel ze šestnáctiranné pistole CZ 75 Modify ráže 40 S&W. Právě tato pistole byla vyvinuta a vyrobena kolektivem vývojové dílny České zbrojovky, vedené Petrem Zpěvákem, podle konstrukčních návrhů Jaroslava Červíka a Stanislava Střižíka. Po vítězství v Africe zaslal do Zbrojovky pan Smith dopis, ve kterém se mimo jiné píše: #...Po úspěšném představení spolupráce CZ UB s panem Jeffem Cooperem - otcem praktické střelby na veletrhu zbraní a střeliva IWA 97, jsem cestoval do jižní Afriky, abych se zúčastnil mezinárodní soutěže ve střelbě z pistole IPSC, Level IV. Africe Open. Předvedl jsem střelecké veřejnosti pistoli CZ 75 M, která na sebe na Africa Open upoutala veškerou možnou pozornost. Jedinečná spoušť a kompenzátor se dvěma otvory mi umožnily získat pro vás zlatou medaili v soutěži Modified Division.
Všichni střelci IPSC chtějí vědět, kdy si budou moci koupit vlastní CZ 75 M a jejího bratra CZ 75 S pro soutěže ve standardní kategorii. Řekl jsem jim, že pistole budou připraveny do letošního srpna... Úspěch na Africe Open patří České zbrojovce Uh. brod, a proto vám zlatou medaili předávám. Kerby C. Smith.
Úspěch v Africe navazuje na řadu předchozích úspěšných prezentací soutěžního týmu České zbrojovky na Mistrovství světa v Brazílii, Anglii i České republice, což potvrzuje vysokou technickou úroveň uherskobrodských pistolí.
Jiří FrenzlVelikonoční jarmark v Hradišti

Uh. Hradiště (Dítě) - Už tradičně se v sobotu před Velikonocemi koná na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti jarmark, na kterém nabízejí své výrobky umělečtí řemeslníci z řad keramiků, košíkářů, uměleckých kovářů či maléreček. Nelze opomenout ani prodejce všelijakých dobrot medových (včetně medoviny či medu až z Turecka). Kdo chtěl, koupil si pěknou loutku. K nejnavštěvovanějším patřil stánek Jarošovského pivovaru, přestože letos počasí jarmarku nepřálo a lidí moc nepřišlo.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund