Číslo: 13
30.03.1998
Článků: 15

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Byt musím koupit jen s vojenským krytem
Kolik je množství větší než malé?
Mrtvý muž nalezen u hřbitova
Učitel roku 1997
Ministr Sokol mezi učiteli
Na očkování nejvyšší čas
Jaký postup zvolí v nemocnici?
Nikolčiny šance rostou
Nájem nebytových prostor snížen
Umělci jedou do Mayenu
Ve Dvorku se začne stavět

Byt musím koupit jen s vojenským krytem

Vojenský kryt ztrpčuje život nájemníkům - Foto: Kk
Uh. Hradiště - Na ulici B. Němcové v Uherském Hradišti, v domě čp. 774 žije paní Anna již mnoho let. Na tom jistě není nic zvláštního, trnem v patě se však stal vojenský kryt, který se nachází přímo pod jejím a sousedním bytem. Kryt je tady dlouho a zažili jsme s ním již dost. Je stavěný jak pro Hitlera, zkrátka tuny betonu, ukazuje paní Anna pancéřové dveře. Dle jejích slov byl kryt ještě za totality docela dobře využitý, neboť tady pořádali, vždy třetího a osmnáctého v měsíci, z okresního úřadu mejdany. Vybaven byl pěkně, včetně sedačky, stolku a obývákové stěny. Nyní však není využitý vůbec. Vzali nám vlastně přilehlé místnosti, to znamená, že díky krytu, který je nanic, nemáme kolárnu, sušárnu ani prádelnu. Proč tam vlastně musí být místnosti, které jsou k ničemu a znehodnocují tak dva byty? Krušné chvíle paní Anně přinesla loňská povodeň. Tak jak všechny sklepy byl i kryt zatopený až po vrch.
Po povodních tam Referát civilní obrany a ochrany Okresního úřadu v Uherském Hradišti, kterému kryt patří, poslal vojáky. Ti vystěhovali nábytek. To však bylo všechno a pancéřové dveře opět zavřeli. Teď se tam už nechodí pít, ale nechodí se tam už ani větrat, prý tam nejde elektřina. Součástí krytu je větrací šachta, která je přímo pod mým oknem, tou se vlhkost a plíseň dostává do bytů. V ložnici se mi z toho důvodu zvedají parkety. Do krytu nemá nikdo kromě CO přístup, takže nikdo neví, jak to tam teď vůbec vypadá. Ale když se tam nevětrá, sucho tam už jenom logickým uvažováním být nemůže, upřesňuje dále uživatelka bytu. Když paní Anna tedy nechá den nebo dva svůj byt nevětraný a ztlumí topení, je vzduch v bytě zatuchlý a vlhký. Dalším nepříjemným faktem je navezený břeh zeminy nad krytem, který zasahuje mimo dům. Díky němu se snížila poloha okna bytu paní Anny proti ostatním natolik, že pro případného zloděje není problém se do okna lehce vloupat.
Části zdí, které ke krytu patří, obouchávali teprve před čtrnácti dny, (pozn. redakce, osm měsíců po povodni). S ostatními uživateli bytů jsme na tuto skutečnost poukazovali a napsali jsme stížnost starostovi Uherského Hradiště, neboť majitelem bytů je město. Ten nám odpověděl, že dle sdělení R. K. Servisu, společnosti, která byty spravuje, je kryt v pořádku, vypráví roztrpčeně. V roce 1996, kdy si paní Anna zažádala o koupi bytu, jí bylo tehdejším úředníkem sděleno, že tento lze koupit pouze s věcným břemenem - vojenským krytem. Prý bychom dostali slevu plných 11.000,-Kč, ovšem ne jeden byt, ale celý dům. No uznejte, dům je dvaačtyřicet let starý a znehodnocený krytem, kterého se není možnost zbavit, říká dále paní Anna. R. K.
Servis, který byty spravuje, zastoupený Pavlem Bílou k celé věci uvádí: Vojenský kryt patří Okresnímu úřadu, referátu obrany a ochrany Uherské Hradiště. My jako správci bytů jsme s nimi v korenspondenci, kdy jsme zjistili, že kryt je po povodních v pořádku. Byl vyklizený, čistý, a vypadalo to, že je i suchý. Jeho konstrukcí je smíšená železobetonová směs, která má nasákavost vlhkosti minimální. Objevil se však sekundární efekt - plísně, které se nahoru dostávají větrací šachtou. Vše se ale odstraňuje. Jedinou ochranou, avšak to je záležitost referátu CO, neboť kryt je součástí jejich mobilizačních plánů a my k němu nemáme žádný majetkoprávní vztah, a vlastně ani přístup, je větrání. Prováděli jsme kroky k tomu, aby CO dala tento kryt do pořádku. Bylo přislíbeno a následně provedeno vyčištění krytu a jeho dezinfekce. Jediné, co pomůže, je instalace nového filtroventilačního zařízení, neboť staré bylo zničeno povodní. To ale stojí peníze, na které čeká CO od státu, uvádí Bíla.
Zástupce Referátu CO, Okresního úřadu v Uherském Hradišti uvedl, že celý problém se momentálně řeší a jde pouze o to, že je kryt uzavřený a je tam zvýšená vlhkost vzduchu. V nejbližších dnech by se zde mělo začít intenzivně větrat a měla by být místo pancéřových dveří instalována mříž. O celkovém zrušení tohoto vojenského krytu však nemůže být ani řeč.
Karin KuchtováKolik je množství větší než malé?
O novele zákona mluvíme s Mgr. Irenou Pilařovou z HELPu
Uh. Hradiště - Druhý březnový týden nečekaně prošel hlasováním v Senátu ČR poslanecký návrh, který tvrdě potírá držitele drog. Celkem čtyřicet hlasů rozhodlo o tom, že dva roky ve vězení budou čekat na každého, kdo u sebe přechovává drogy v množství větším než malém.
Proti této přinejmenším sporné formulaci vystupovali především drogoví odborníci i mnozí senátoři, kteří jsou toho názoru, že policisté dostali do rukou příliš velkou moc. Bude to totiž právě policista, kdo bude jako první zvažovat, zda je třeba jedna zabavená marihuanová cigareta jen přestupkem, nebo už trestným činem. Naproti tomu zejména zástupci KDU-ČSL a ČSSD se novelou zákona rozhodli bojovat proti nepřátelům protidrogových odborníků. Navíc by novela měla s sebou přinést lepší potírání pouliční drogové kriminality.
Co přijetí sporné novely říká ředitelka protidrogového centra Střediska výchovné péče Help v Uh. Hradišti Mgr. Irena Pilařová?
Osobně si myslím, že zákon, který za trestné považuje držení jakéhokoliv předmětu, bez ohledu na to, co s tímto předmětem jeho držitel udělá, zda s ním následně třeba někomu ublíží, již sám v sobě popírá presumpci neviny. A takový zákon je pro mne zcela nepřípustný. Rozhodně si však myslím, že drogovou problematiku je třeba řešit a že je nutné a také dobré zpřísnit tresty pro dealery drog, třeba i na 20 let. Ale pozor, mluvím o trestech pro dealery drog.
Jaký je váš názor na definované množství držených drog, které je považováno za trestné?
Protože potřeby lidí jsou značně odlišné, odpovědět je složité. Například mladý člověk, který si během dvou let vypěstoval silnou závislost na heroinu, potřebuje k zahnání abstinenčního syndromu denně 1 až 2 gramy této drogy. Ale pro člověka, který nikdy drogy nebral, by 1 gram znamenal 10 až 15 dávek. Kdyby tento 1 gram užil najednou, zabilo by ho to. I mezi kuřáky marihuany jsou značné rozdíly. Jeden vykouří 2 cigarety za týden, jiný 2 krabičky denně. Jak edy stanovit optimální množství pro vlastní potřebu? Nemluvě o tom, že marihuana je rostlina, která se sklízí jednou do roka, a tak množství, které kuřák marihuany potřebuje pro sebe na 1 rok, se může pohybovat v rozmezí několika kilogramů. Tak bychom mohli probírat jednu drogu za druhou. Pokud se však někdo rozhodl stanovit a schválit limit množství drog pro vlastní potřebu, pak by měl být přsně vymezený a držet se horní hranice možné denní dávky. Senátem schválený limit množství větší než malé je asi nejnešťastnější ze všech možných.
V čem negativním se podle vás přijetí novely odrazí v praxi?
Obávám se, že schválený zákon s sebou přinese více škody než užitku. Dnes je doba sice v mnohém jiná, než jaká byla třeba v čase našeho dětství, kdy jsme tajně kouřili nedopalky cigaret a ochutnávali z rodičovkých alkoholových zásob. Ale stejně jako tehdy dělají i dnes děti věci, o kterých předem ví, že by se rodičům nelíbili. Dnes už nemají k dispozici jen cigarety a lahvinky vína, zkoušejí drogy, sprejují domy, hrají na automatech... Zjednodušeně řečeno, objevují svět kolem sebe, svět dospělých, hledají samy sebe a při tom narazí i na drogy. A jak to souvisí s novelou trestního zákona? Obávám se, že velmi, neboť právě oni se mohou stát snadným terčem pro policii. Lidé, kteří užívají drogy, a většinou se jedná o osoby ve věku 14 až 25 let, mají v současné době možnost vyhledat pomoc a začít se léčit. V okamžiku, kdy vyjde v platnost novela trestního zákona, uživatel drog se automaticky stane potenciálním pachatelem trestného činu za držení drog a zůstane raději v ilegalitě a léčit se nebude.
A důsledek ? Více ůmrtí mladistvých toxikomanů, snadnější šíření infekčních chorob (AIDS, žloutenka) mezi běžnou populací, obtížné odhalování zdroje nákazy...
Připravila M. MiškeříkováMrtvý muž nalezen u hřbitova
Uh. Hradiště (JiV) - V neděli v podvečer po osmnácté hodině byl náhodným chodcem nalezen poblíž obřadní síně hřbitova v Mařaticích mrtvý muž. Jednalo se o bezdomovce Stanislava Mana (1951), v minulosti několikrát soudně trestaného. Mrtvý byl nalezen bez dokladů, pouze s několika osobními věcmi, které měl uložené v kapsách. Jeho poslední hlášené trvalé bydliště bylo v Uherském Brodě - Těšově. Cizí zavinění jeho smrti nebylo zjištěno a je pravděpodobné, že jeho smrt zavinilo prochladnutí.Učitel roku 1997
Uh. Brod (VaMP) - Slavnostní předání ocenění Učitel roku proběhne v úterý 31. března 1998 v 15. hodin ve Sloupovém sále Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Toto ocenění každoročně uděluje Školský úřad Uherské Hradiště nejlepším pedagogům našeho okresu na základě návrhů ředitelů a pedagogů škol a školských zařízení. Letošního předání ceny se zúčastní rodinní příslušníci, ředitelé škol, starostové obcí a přednosta okresního úřadu.Ministr Sokol mezi učiteli
Uh. Hradiště (JiV) - Na návštěvu mezi učitele našeho okresu přijel v sobotu 28. 4. ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR doc. dr. Jan Sokol CSc. Navštívil jsem programátorskou olympiádu, protože tady je vidět, že ve školách se dělá nejenom to, co se musí, ale také to, co studenty baví, řekl ministr. Dopoledne se sešel se starostou Šupkou, ředitelem školského úřadu Vařechou, ředitelem gymnázia Botkem a poradcem premiéra Pitharta Radovanem Kuncem. Odpolední program pokračoval na školském úřadě, kde debatoval s odboráři a učiteli. Největším problémem školství, jak uvedl ministr, je decentralizace státní správy, udržení nadaných mladých učitelů ve školství a přizpůsobení vzdělávací nabídky trhu práce. Ministr dále mluvil o problematice učňovského školství, kde chybí učni v klasických řemeslech a na strojařských oborech a naopak je přebytek žáků v ekonomických oborech. Dále ministr mluvil o připravovaném zavedení státní maturity.Na očkování nejvyšší čas
Uh. Hradiště (Kk) - Očkování proti klíšťové encefalitidě, které hromadně prováděla Okresní hygienická stanice v Uherském Hradišti, bylo již ukončeno. Očkování se provádí vždy na jaře a na podzim. Ti zájemci, kteří se přihlásí na očkování na začátku roku, jsou očkováni v měsíci únoru a březnu, ostatní, kteří se přihlásí na podzim, pak v říjnu a listopadu. U nás očkujeme již sedm let a počet zájemců je obrovský. V současné době jsme ale již očkování ukončili. V průběhu zvýšené aktivity klíšťat, to znamená od začátku května až do konce září, očkování v hromadném měřítku zásadně neprovádíme. Pokud tedy zájemci o očkování nestihli dané termíny, mohou se obrátit na své ošetřující lékaře, kdy na jeho doporučení pak mohou vakcinu zakoupit v lékárně, uvedla MUDr. Juřičková z Okresní hygienické stanice.
Cena vakciny na očkování proti klíšťové encefalitidě se pohybuje přibližně od 200 do 400,-Kč a v hradišťské lékarně ji lze pořídit za 400,-Kč. Vakcina nemá stanovenu jednoznačnou cenu a někteří lékaři očkují i za 500,-Kč. My používáme rakouskou vakcinu, se kterou máme ty nejlepší zkušenosti, je výborná a nemá žádné nežádoucí účinky, uzavřela Juřičková.Jaký postup zvolí v nemocnici?
Uh. Hradiště - Spor o to, kolik budou dostávat zdravotnická zařízení za péči od zdravotních pojišťoven, půjde nyní poprvé do vlády. Vláda, která měla už od konce ledna dostatek času na to, aby rozhodla, však řešení neustále odkládala, načež Asociace českých a moravských nemocnic pohrozila omezením provozu nemocnic. Na to, zda chystá také okresní nemocnice nějaká opatření, jsme se byli zeptat jejího ředitele Miroslava R”sslera.
Mám už dnes k dispozici kompletní oficiální materiál z Asociace a také materiál o tom, jak dopadlo výběrové řízení, které jsem v pondělí obhajoval na ministerstvu. Na základě tohoto bude v příštím týdnu svolána schůze primářů, kde se musíme domluvit na dalším postupu. V tu dobu už bude jasné, zda vláda přijala nějaké rozhodnutí. Naše výsledné stanovisko bude vydáno po řádném projednání a zřejmě i hlasování. Materiály jsou údajně do vlády připraveny, takže je předpoklad, že do 1. dubna by mělo být rozhodnuto. Pochopitelně se nezříkáme protestních akcí, včetně plánované demonstrace ředitelů nemocnic sdružených v Asociaci. V případě, že vláda včas nerozhodne, máme připravenu v Asociaci variantu, jak budeme postupovat dále. V žádném případě by se ale nemělo stát to, že by pacientům nebyla poskytována péče, říká R”ssler.
Určitě ale nebudeme mezi těmi nemocnicemi, které by výrazně omezily péči a pokusíme se spíš najít nějaké vnitřní rezervy. S tímto návrhem půjdu na jednání s primáři, ale mám za to, že tentokrát nebude pohled všech jednotný. Osobně si ale myslím, že nebude mnoho nemocnic, které se vydají cestou omezení péče pro občany, řekl ředitel na závěr.
Jindra VáverkováNikolčiny šance rostou
Uh. Hradiště (JiV) - Jak už jsme psali v minulém čísle, čeká malou Nikolku Drgovou náročná operace. Na pomoc Nikolce bylo zřízeno konto u České spořitelny, pobočky Bojkovice 6020753-728/0800, kde každým dnem přibývají peníze dárců. Podle posledních zpráv však pojišťovna přislíbila, že na operaci, pokud by se nepodařilo sehnat od dárců nebo sponzorů dostatečný obnos, by chybějící část peněz dodala ona. Také ministerstvo zdravotnictví přispěje jedním milionem korun. Ministerstvo uvádí, že operaci mohou provést ve velmi krátké době zahraniční experti v některé z našich nebo zahraničních klinik. Na pomoc Nikolce se začínají pořádat také benefiční koncerty.Nájem nebytových prostor snížen
Uh.Hrdiště (JiV) - Městská rada po projednání v komisích schválila snížení nájemného u všech nebytových prostor v přízemí domu č. 517 na sídlišti Louky v Jarošově, a to na 500 Kč/m2. Tato nabídka platí od l. dubna.Umělci jedou do Mayenu
Uh. Hradiště (JiV) - V družebním městě Mayen bude 4. dubna zahájena výstava uherskohradišťských výtvarníků, které budou zastupovat ak. mal. Jan Gajdoš a ak. mal. Tomáš Měsťánek. Za účasti obou dvou autorů uvede výstavu ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec. Jako host je pozván také starosta Ladislav Šupka. Při této příležitosti bych chtěl osobně poděkovat mayenským občanům za sbírku, kterou v náš prospěch uspořádali po povodních, řekl starosta. V minulosti se již několik výstav uskutečnilo a také mayenští umělci vystavovali na oplátku u nás.Ve Dvorku se začne stavět
St. Město (MIKI) - V polovině dubna bude městskému zastupitelstvu předložen k projednání architektonický návrh využití lokality Dvorek akademického architekta Jaroslava Strnadela, který dopracoval podle připomínek soutěžní poroty a odborné veřejnosti. Využití Dvorku zahrnuje zpřístupnění a zvýraznění Památníku Velké Moravy z hlavní ulice, pracoviště depozitáře a přednáškový sál pro Moravské zemské muzeum Brno, který bude využívat i naše město. První stavbou by mohl být kostel, na který pořádá místní farnost už více jak dva roky dobrovolné sbírky a se zahájením stavby se počítá v nejkratší možné době.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund