Číslo: 14
07.04.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Starý Hrozenkov hlásí 100% nárůst uprchlíků
Mírové slavnosti ď97
Obchod s městskými byty pozastaven
Čápi se do Ostrohu vracejí
Nová diabetologie v Dolním Němčí
Pivovar Jarošov bez kupce

Starý Hrozenkov hlásí 100% nárůst uprchlíků
Vinou nedostatku pohraničních policistů a špatného vybavení se podaří zadržet jen desetinu skutečných utečenců.

Neoficiální tlumočnice, obyvatelka Starého Hrozenkova, Ivana Křížková asistuje při výslechu mladé úřednice ze Srí Lanky, která byla zadržena při nelegálním přechodu státní hranice.
Starý Hrozenkov - Od začátku roku k 31. březnu 1997 pohraniční policie ve Starém Hrozenkově zadržela 108 cizinců, kteří se pokusili nelegálně překročit hranici se Slovenskem. Odhaduje se, že je to zhruba jen 10% skutečných nelegálních přechodů. Zatímco v minulých letech se jednalo především o Jugoslávce, letos se spektrum běženců díky složité politické situaci v jižní Evropě a na blízkém východě rozšířilo o občany Albánie, Afghánistánu, Indie, Srí Lanky a dokonce Libanonu. #Oproti loňskému roku je nárůst uprchlíků více než stoprocentní, říká velitel pohraniční policie ve Starém Hrozenkově mjr. Josef Kubáník a pokračuje, #v minulých letech jsme zaznamenali v prvním čtvrtletí maximálně padesát běženců. Tlak ze slovenské hranice neustále narůstá. Každoročně jsou snahy překročit hranici nejfrekventovanější od měsíce října do konce roku. Pokud ale už na začátku roku zaznamenáváme tak vysoká čísla, je důvod obávat se podzimu.
Minulý týden bylo na velikonoční neděli ve St. Hrozenkově zadrženo 14 běženců, v pondělí 12 ve Strání, ve čtvrtek 7 ve Strání a 5 v Hrozenkově, všichni ze Srí Lanky. Přitom policie v Hrozenkově má k dispozici jedinou celu předběžného zadržení.
Podle slov velitele Kubáníka má pohraniční policie problémy nejen s umísťováním zadržených, kterým musí být poskytnuto kromě ubytování také strava a lékařské zabezpečení, ale hlavně se zajišťováním tlumočníků. #Seženeme tlumočníky do srbochorvatštiny, angličtiny, ale problémy jsou s afghánštinou, protože jediný oficiální tlumočník je až v Praze. Pokud zadržení Afghánci nechtějí mluvit jinou řečí, nejsme schopni provést výslech, řekl Kubáník.
Utečenci přecházejí hranici v různě velkých skupinách, na našem okrese zhruba po dvanácti převaděčských stezkách. Pěšky chodí zpravidla skupiny deseti až třiceti lidí, objevil se ale i případ, kdy se na Žítkové pokusil přejet hranici autobus se 45 běženci. Podle slov zadržených zaplatí jugoslávec převaděči 2 500 - 4 000 marek a lidé z jižních států až 3 000 dolarů za osobu. Jak uvedl mjr. Kubáník: #Převaděči jsou v poslední době zpravidla Slováci. Je velmi obtížné dokázat jim trestný čin a když jim ho dokážeme, trest je pro ně zanedbatelný. Letos se nám to podařilo pouze dvakrát. Zákon stanovuje, že převaděči hrozí #AŽ jeden rok odnětí svobody nebo peněžitý trest a pokud za službu vzal úplatu, jak je tomu ve většině případů, rozmezí trestu se pohybuje od šesti měsíců do tří let. Jaké jsou tedy skutečné šance pohraničních policistů chránit neporušenost státní hranice?
#Moc šancí nemáme, uznává mjr. Kubáník, #na patnácti kilometrovou hranici je nás pouze 22 a navíc paradoxně nemáme k dispozici tak dobrou techniku, jakou používají převaděči, tj. krátkovlnné vysílačky, mobilní telefony nebo dalekohledy pro noční vidění, které jsme po roční snaze konečně nedávno získali. Nejlepší vybavení je pro nás zatím tužka a papír.
Podle slov Kubáníka se nedá argumentovat tím, že nejsou peníze, vzhledem k tomu, jak vysoké náklady jsou spojené s pobytem zadržených cizinců v Čechách. Pokud totiž policie zadrží utečence na východní hranici, je okamžitě vrácen na Slovensko, ale pokud jej chytnou až za západní hranicí, tedy v Německu, je utečenec vrácen zpět do Čech. U nás mu musí být 30 dní poskytnuto ubytování, strava, zdravotnické zabezpečení a nakonec musí být na naše náklady vystěhován do domovské země.
Pavlína KřůmalováMírové slavnosti ď97
Uh. Hradiště (VaMP) - Tradiční Mírové slavnosti v klubu a kině Mír a kině Hvězda odstartují letos 10. dubna 1997 Jazzovým večerem. V kině Mír bude od 19.30 h k vidění film Belgie - Francie - SRN: Toto hrdina. Po něm příjdou na řadu kapely Aurelius kvintet z Trenčína a Druhé housle z Valmezu. V rámci pátečního Rockového koncertu se po filmovém představení Leningradští kovbojové dobývají Ameriku (Finské - SRN) vystřídají slovenská skupina Bez ladu a skladu a brněnská Zhawanadra.
Populární, toho roku již třetí jubilejní ročník Hodů Východu zahájí v sobotu 12. dubna 1997 sraz všech u dřeváku na Východě, #s juchačků a koštoviců donesenej východovice. Příchod na Mír a začátek hodové veselice je plánován na 14.30 hodin. Mírové slavnosti budou v podvečer pokračovat uvedením českého filmu Kouř (kino Hvězda v 17.30 h), vystoupením skupiny Vltava (Praha) a speciálního hosta večera Milana Hlavsy + Emana E.T. #Po skončení nebo vypískání promítání Simpsonů až co gdo vydérží, slibují pořadatelé.
Simpsonovi budou mít hlavní slovo i v neděli, kdy se v první minutě nedělního dne (mysli hned po půlnoci v sobotu) roztočí jeden za druhým filmové kotouče se všemi dostupnými díly seriálu Simpsonovi. Jak se nám podařilo z dobrých zdrojů zjistit, projekce bude #až do úplného zblbnutí v jednom kuse za sebou a to tak, že nonstop. Poslední díl by měl být ukončen v neděli ve 24.00 hodin. Pořadatelé se netají možností, že se tímto činem pokusí zapsat do Guinessovy knihy světových rekordů.
Permanentky na Mírové slavnosti jsou už dnes k dostání v pokladně kina Hvězda, možnost vstupu i na jednotlivá představení.Obchod s městskými byty pozastaven
Noví vlastníci domů zapomínají na zřizování fondu oprav
Uh. Hradiště - Městská rada na svém zasedání 25. března rozhodla pozastavit prodej městských bytů do 30. března 1997. #Bereme si čas na přehodnocení zásad a případné vydání nové obecně závazné vyhlášky, zdůvodnil toto rozhodnutí starosta Ladislav Šupka. Město ústy starosty má s prodejem různé, někdy rozporuplné zkušenosti. V mnohých případech se prý nájemníci cítí pod tlakem. #Není to ovšem tlak ze strany města, upřesnil starosta, #my totiž nabízíme byty k prodeji bez nátlaku. Jiná situace je podle starosty v domě, kde většina nájemníků se rozhodne byt koupit a pak nějakým způsobem tlačí na ostatní spolunájemníky. Šupka je rovněž toho názoru, že řada lidí nakupuje byty neuváženě: #Vidí pouze efekt, že nebudou muset nikomu cizímu, tedy městu, platit za užívání bytu. Zapomínají však na to, že jsou to oni, kteří pak musí veškeré opravy a údržbu v domě financovat. Proto je běžným jevem, že noví majitelé bytů nevytvářejí nezbytný fond oprav.
Starosta je toho názoru, že v takovém případě neexistují domy, kde by si lidé do fondu ukládali více jak 400 korun měsíčně. Město prodává novým majitelům byty v takovém stavu, v jakém právě jsou, proto se částka na údržbu některých bytů a domů může pohybovat od tisíce do patnácti set korun měsíčně. Město je rovněž toho názoru, že k provedení oprav by měli noví vlastníci bytů více čerpat z fondu rozvoje bydlení.
Odbor správy majetku města pozastavil projednávání dalších žádostí na prodej domů podle starosty i proto, že: #Mezi lidmi panuje díky sdělovacím prostředkům nejistota z dalšího zvyšování nájemného. Město tedy chce počkat, až se situace uklidní a vyjasní, aby mohli lidé kupovat domy s rozmyslem, bez jakéhokoli vnějšího tlaku. Jak později starosta uvedl: #Je třeba přehodnotit pohled na bytové domy i z hlediska majitele. Rozdíl mezi příjmy z domu a výdaji není tak propastný, jak byl třeba v počátku roku 1995. Město zahájilo prodej bytů 1. srpna 1995, k 7. únoru bylo prodáno 19 městských domů, což je zhruba 110 bytů. Nejmenší dům, který byl v Uh. Hradišti za tu dobu prodán, měl 4 bytovky, největší 30.
M. MiškeříkováČápi se do Ostrohu vracejí
Uh. Ostroh (šep) - Zbrusu nové hnízdiště u nás chráněného čápa bílého se připravuje na jednom z dnes už nepoužívaných komínů bývalého cukrovaru v areálu ostrožské firmy Dyas. Jeden z komínů vysoký 70 metrů podlehne plánované demolici, na ten druhý zhruba o 30 metrů nižší byl v nedávné době umístěn kovový rošt, který tvoří kostru hnízda a několik větví dodávajících novému čápímu hnízdišti přirozený vzhled.
Čápi zde ovšem už hnízdili do roku 1967, ale hnízdo se na 1, 5 m širokém komíně neudrželo. Od té doby čápi na komíně občas sedávali a zřejmě si připomínali staré hnízdiště. Podle slov paní Klimozsové z firmy Dyas byli do roku 1967 na okrese čapí hnízdiště tři, v Uh. Brodě, v Kunovicích na starém mlýně a třetí právě v Uh. Ostrohu.
Po úpravě komína, o kterou se Dyas postaral, teď nezbývá než čekat, jak tento vstřícný krok zhodnotí noví čápí nájemníci.Nová diabetologie v Dolním Němčí

Nové zdravotní středisko by mělo být zprovozněno do konce roku.
Dolní Němčí (šep) - O vznik nového, moderně vybaveného zdravotního střediska se v Dol. Němčí rekonstrukcí toho starého snaží MUDr. Vladimír Sváček. Na základě vítězného projektu na privatizaci zdravotního střediska získal tento objekt do svého vlastnictví v srpnu 1996. Jak uvedl MUDr. Sváček, v době převzetí byl suterén budovy neuživatelný pro špínu, vlhkost a různorodý odpad zde uložený. Přestože přízemí bylo jako jediné celkem udržované a provozuschopné i zde je rekonstrukce nezbytná kvůli vysoké vlhkosti zdiva i prostředí a nevyhovujícímu vytápění. V naprosto havarijním stavu však bylo shledáno první podlaží, kde vinou špatné střešní krytiny a především přítomností přerostlých stromů v těsné blízkosti budovy provlhaly podlahy a obvodové zdivo. Nacházela se zde bytová jednotka a zubní oddělení, ale provoz celého podlaží musel být z pochopitelných důvodů okamžitě ukončen.
Toto bylo ovšem provedeno na základě technického posudku autorizovaného inženýra v oboru pozemního stavitelství a Okresní hygieny v Uh. Hradišti. Opravy probíhají podle plánu, byla provedena výměna střešní krytiny, klempířských výrobků, nový komín pro plynofikaci a do června letošního roku by měla být dokončena první fáze rekonstrukce, která zahrnuje 1. podlaží. #Bude zde zatím gynekologie, zubař a obvodní lékař. Po dokončení rekonstrukce přízemí, což bude přibližně za rok, se zde počítá s otevřením obvodního oddělení, rehabilitačního oddělení a chirurgie, říká MUDr. Sváček. Své opodstatnění určitě najde oddělení diabetologické a pravidelné ordinační hodiny bude mít vyhrazeny i kožní lékař. #Realizací výše uvedených stavebních prací vznikne nové, moderně vybavené středisko, které zajistí široký rozsah zdravotních služeb a bude mít velký přínos nejen pro obec, ale i pro široké okolí, dodává MUDr. Sváček.Pivovar Jarošov bez kupce
Uh. Hradiště (paf) - #Zaručené zprávy o prodeji pivovaru Jarošov se objevují v masmédiích našeho regionu pravidelně, ale o jejich věrohodnosti lze pochybovat. Otázku, v jakém stadiu prodej skutečně je, jsme proto položili přímo řediteli pivovaru Jarošov Tomáši Hosnedlovi. #Všechny publikované zprávy jsou stále nepodložené, spadají do oblasti dohadů a mohou, ať už nechtěně, či cíleně, negativně ovlivňovat zájmy pivovaru Jarošov. V žádném případě však v tuto chvíli nemohou být předmětem seriózního rozhovoru, řekl Hosnedl. Podle slov ředitele skutečný stav věcí je takový, že pivovar Jarošov je stále ještě začleněn do akciové společnosti Pivovary a sodovkárny Brno. Vedou se jednání s více zájemci, z nichž doposud nikdo nebyl vyloučen. #Nikdo nedal zatím takové záruky, které by mohly být podnětem k okamžitému prodeji, uvedl Hosnedl. O tom, jak budou jednání pokračovat, vás budeme informovat v některém z příštích čísel našeho týdeníku.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund