Číslo: 14
03.04.2000
Článků: 101

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Jeden ze svědků založil svou výpověď na hospodských povídačkách
Změní LET majitele?
Ředitel policie zřejmě nepokládá práci tiskového mluvčího za příliš důležitou
Dívka si prý zranění vymyslela

Jeden ze svědků založil svou výpověď na hospodských povídačkách

Uh. Hradiště - V úterý v odpoledních hodinách proběhlo u okresního soudu hlavní líčení s referentkou Okresního ředitelství Policie ČR v Uherském Hradišti. Ženu obžaloval státní zástupce ze spáchání trestného činu podplácení, kterého se měla dopustit v létě loňského roku v budově ředitelství, v kanceláři pracovníka dopravního inspektorátu. Tomu měla položit na stůl obálku s penězi a vyzvat jej k jejímu převzetí.
"V úřední hodiny mě navštívila kamarádka a požádala o zjištění sankce, která hrozí jejímu příteli. Ten je řidič z povolání a dopravní hlídka mu při jízdě kontrolou zjistila přítomnost 0,32 zbytkového alkoholu v krvi. Jelikož si vycházíme s ostatními kolegy na pracovišti vstříc, zeptala jsem se proto pracovníka DI na bližší informace. Ten nejenže byl natolik ochotný sdělit, jaká sankce muži hrozí, ale dokonce jej přijal k vyřízení přestupku o den dříve," uvedla před soudem obžalovaná. Jelikož byla již do případu s přestupkem zapojena, zajímalo ji následně, jak byla věc ukončena a po odchodu řidiče přišla do kanceláře dopravní policie.
"Obžalovaná se mě zeptala, jaké sankce hrozí muži, jenž se dopustil dopravního přestupku. Řekl jsem jí, že podle zákona mu nebude odebráno řidičské oprávnění, ale výše sankce sdělím řidiči osobně až při ústním projednání a vyřízení přestupku," řekl pracovník DI. Po vyřízení, dle jeho dalších slov, přišla obžalovaná k němu do kanceláře a na stůl položila bílou nepopsanou obálku. Co mu přesně ale k předávané obálce řekla, nevěděl, uvedl pouze, že to mělo být prý poděkování za to, že muži nebyl řidičský průkaz odebrán. Tento postih mu však stejně podle zákona nehrozil a svědek ženu vyzval, aby si obálku vzala zpět. To taky následně udělala.
Obžalovaná se však hájí tím, že v tu dobu měla u sebe složku s úředními dopisy. "Je možné, že jsem některou z obálek položila na stůl. Byla jsem rozrušená, neboť se v ten den konal pohřeb mého blízkého rodinného příslušníka. Řidič ani jeho přítelkyně mi navíc žádné peníze k poskytnutí úplatku nedali. Nevím, jaký bych tedy měla důvod dávat svědkovi úplatek ze "svého." V kanceláři se v uvedenou dobu nacházeli pouze referentka a pracovník DI. Ten na dotaz obhájkyně uvedl, že neví, co v obálce bylo, a také to, že podávání informací kolegům, ale i veřejnosti není v tomto směru zvláštností. Z jeho výpovědi rovněž vyplynulo, že obžalovaná po něm nepožadovala pro řidiče žádné konkrétní zvýhodněné rozhodnutí. Zvláštností zůstává i fakt, že událost s údajným úplatkem nahlásil pracovník DI svým nadřízeným až o tři dny později. To u soudu odůvodnil slovy: "Až později mi došlo, že v obálce byly asi peníze." Jedním z důvodů nahlášení bylo sdělení dalšího ze svědků, rovněž pracovníka policie. Ten se doslechl, že se prý berou na DI úplatky a zeptal se proto dotyčného kolegy, zda je to pravda. Od kterého konkrétního člověka se však informace o braní úplatků dověděl, však na dotaz obhájkyně odpovědět nedovedl. "Slyšel jsem to v hospodě u svého bratra," dodal svědek. Referentka, jež vykonává svoji funkci několik let a je hodnocena jako výborná pracovnice, se po sdělení obvinění psychicky zhroutila a na doporučení lékaře zůstala doma ve stavu nemocných. Další zvláštností je ovšem způsob, jakým jí byl snížen plat. "Byla jsem nemocná, když za mnou přijel nadřízený domů se slovy, že v rámci reorganizace se snižují platy, abych podepsala nějaký formulář. Aniž bych se řádně podívala, podepsala jsem. Následně jsem ale zatelefonovala mým kolegyním zda o snižování mezd vědí. Nejenže nevěděly, ale krátce nato jsem se dověděla, že plat byl snížen pouze mě." Celému jednání byl proto přítomen i zástupce Odborového svazu pracovníků státních orgánů a organizací Policie ČR Správa jihomoravského kraje Brno. Ačkoliv již státní zástupce nepožadoval provedení dalších důkazů, soudce rozhodl, že svědci navržení obhájkyní budou u soudu osobně slyšeni. K odročenému hlavnímu líčení by se tedy na začátku května měli dostavit nejen všichni nadřízení, jimž byl případ nahlášen, ale i řidič, který se dopustil přestupku.
Karin KuchtováZmění LET majitele?
Kunovice (PS) - Situace v Letu Kunovice se stává pro zaměstnance stále více zoufalejší. Americký majitel firma Ayres stejně jako v předcházejících měsících nezajistila lidem včas výplaty. "Očekávám, že k připsání výplat na účty zaměstnanců dojde nejpozději do 5. 4. 2000," uvedl generální ředitel Letu Tarner Bostwick ve svém prohlášení.
V minulém týdnu vedení odborů připravilo setkání Bostwicka se zaměstnanci, ale to se nakonec nekonalo. "Na čtvrtek 30. 3. jsme chtěli uskutečnit mítink zaměstnanců s generálním ředitelem Turnerem Bostwickem," řekl odborový předák Zdeněk Zajíček, "jenže Bostwick nám oznámil, že se mítinku nemůže zůčastnit, neboť v pátek cestuje služebně do Prahy a musí se připravit na tamní jednání." A protože v Letu není žádný jiný vedoucí pracovník, který by měl jakékoliv informace o strategii firmy, museli odboráři mítink odvolat. "Snad se nám podaří tento týden nějaké setkání s ředitelem uskutečnit. Je třeba, aby on sám lidem vysvětlil, jaká budoucnost je čeká," konstatoval Zajíček. V uplynulém týdnu se na svou mateřskou základnu do Letu vrátil ze svého maltského výletu letoun L 610. Tvrzení Bostwicka, že letoun zde zůstane po několik týdnů, dokud se neuskuteční další předváděcí lety, se tak stalo dalším z jeho mlživých tvrzení.
Stejně tak se jeví i Bostwickovo tiskové prohlášení o smlouvě s firmou Pan Pacific, ve kterém uvádí, že pan Brink smlouvu s Letem nikdy nepodepsal, neboť zřejmě neměl peníze. Ve vydání podnikového zpravodaje LET-AYRES však vedoucí prodeje Lubor Směřička jednoznačně přiznává, že Let od firmy Pan Pacific obdržel na prodej čtyř letounů L-420 předplatbu. "Před nedávnem pan Bostwick vyhlásil, že není daleko doba, kdy budou zájemci o práci v Letu stát před branami fronty. Jeho slova však už nikdo nebere vážně," prohlásil jeden z pracovníků výroby.
Dle ZN by Let Kunovice mohl mít v dohledné době nového majitele. Nejvíce se hovoří o britské firmě BAE Systems, jejíž vstup je však zřejmě podmíněn podpisem zakázky nadzvukových stihaček čtvrté generace Jas-39 Gripen pro českou armádu. BAE Systéms by pak mohla poskytnout kompenzační programy právě pro Let Kunovice. Dobře informované kruhy uvádí, že zástupci BAE systéms již několikrát jednali s americkou firmou Ayres na toto téma. Podporu tohoto kroku by měla dát i Konsolidační banka, která díky svým pohledávkám v Letu ve výši přes dvě miliardy korun by firmu Ayres Corporation donutila k odstoupení.Ředitel policie zřejmě nepokládá práci tiskového mluvčího za příliš důležitou
Uh. Hradiště (Kk) - Uplynulý týden sdělil tiskový mluvčí uherskohradišťské policie Jaroslav Krejčíř všem novinářům a médiím zprávu o změně doby, po kterou bude podávat informace. Tato se zúžila na dvě hodiny denně v průběhu pracovní doby. Proč k omezení došlo, jsme se zeptali přímo ředitele okresního ředitelství Evžena Tomana: "Omezení podávání informací novinářům bude platit již nastálo. Náš zaměstnanec Jaroslav Krejčíř totiž nemá stanoven úvazek tiskového mluvčího na sto procent a musí se věnovat i své další práci. Na to, aby plně věnoval funkci tiskového mluvčího, nemám potřebnou tabulku. V případě, že ji budu mít, nevidím ve stoprocentním fungování mluvčího žádný problém." Paradoxem ovšem je, že kýžené tabulky si stanovuje sám ředitel. "Existuje schválená výběrová systematizace pracovních míst okresních ředitelství (tabulky - pozn. red), kterou navrhuje okresní ředitel a v konečné fázi ji schvaluje policejní prezident nebo ministr. Každý okres je řízen jinak. Ředitel zná nejlépe svůj region a tím i potřebu tiskového mluvčího. Obecně můžeme říct, že místo tiskového mluvčího okresní ředitel policie může navrhnout, ale musí zvážit všechny aspekty. Mezi nejdůležitější patří dostatek finančních prostředků a zda bude tento člověk ve funkci dostatečně vytížen.
V tomto případě uznal ředitel za vhodné, že je zmíněný pracovník potřebnější na jiném místě a proto zastává funkci tiskového mluvčího uvedeným způsobem," upřesnila pro DDS Marie Masaříková z odboru tisku ministerstva vnitra. Jak je ale možné, že v jiných okresech tabulky a peníze na funkce tiskových mluvčích mají? Tisková mluvčí Policie ČR Zlín, Petra Malovaná: "Informace novinářům podáváme v průběhu týdne každý den a to po celou pracovní dobu. Pokud je to ale naléhavé, jsme připraveni informace sdělit i mimo pracovní dobu."
Zástupce ředitele okresního ředitelství policie v Hodoníně František Hudec: "Tiskový mluvčí, v našem případě Lucie Krašteničová, je zařazen do prevetivní informační skupiny, která má na starosti poskytování informací. Tyto jsou médiím sdělovány denně kdykoliv v pracovní době, a to od 7 do 15.30 hodin. V případě zájmu informace novinářům i faxujeme. V souvislosti se zákonem č. 106 o svobodném přístupu k informacím, který v lednu nabyl platnosti, bude součástí povinností tiskového mluvčího i kontakt s veřejností. Tak, jako ostatní státní instituce, jsme i my povinni veřejnosti poskytovat informace. Za tímto účelem bude tedy na policii vyčleněn jeden či dva úřední dny, prozatím počítáme se středou, kdy bude tiskový mluvčí veřejnosti k dispozici. V jeho náplni práce bude také přijímat od občanů písemné žádosti a v zákonném termínu je vyřizovat. Předpokládám, že naše tisková mluvčí prostřednictvím médií podrobnosti o podávání informací pro veřejnost včas zveřejní." O tom, jak bude občanům poskytovat informace naše okresní ředitelství policie, dnes můžeme pouze spekulovat, vždyť jen médiím jsou vyčleněny dvě hodiny denně. Podrobnější informace, na jaké otázky musí řadovému občanovi policie odpovědět, přinášíme na straně sedm.Dívka si prý zranění vymyslela
Uh. Hradiště (Kk) - "Byl jsem z toho v šoku," uvedl ke čtvrtečnímu incidentu, ke kterému došlo na Mariánského náměstí v Uherském Hradišti, ředitel zlínského rádia Kiss Publikum Zdeněk Jurásek. Tento den zde totiž v odpoledních hodinách probíhala jejich reklamní akce, při níž přijely na náměstí tři speciální vozy. Zaměstnankyně rádia pak na každé z aut umístily reproduktor a za zvuku hudby rozdávaly kolemjdoucím propagační materiály.
"Byla to jedna z našich běžných reklamních akcí. Navíc byla oficiální a povolena uherskohradišťskou městskou policií. O to víc mě překvapila reakce podnikatele Mikela, majitele blízké prodejny potravin. Ten k našim děvčatům přišel a nůžkama jim přestřihl dráty od reproduktorů. Když se dívkám podařilo dráty spravit a reproduktory tak opět zprovoznit, přišel pan Mikel podruhé a dráty přestřihl znovu. Přitom ještě fyzicky napadl jednu z dívek," popsal situaci ředitel. František Mikel připustil, že dívkám dvakrát přestřihl dráty vedoucí k reproduktorům, rezolutně však nesouhlasí s tím, že by jednu z nich fyzicky napadl. "Jsem majitelem celého domu, ne pouze prodejny potravin. Velmi hlasitá reprodukovaná hudba plynoucí ze třech instalovaných reproduktorů, však rušila nejen zákazníky, ale i ostatní pracovníky firem, které v budově sídlí. Kromě toho jsem pracovnice rádia upozorňoval několik měsíců předem, aby hudbu ztišily, nebo jely hrát jinde. Vyšel jsem proto ven, neboť se situace opakovala v tomto týdnu již podruhé a požádal je o ztišení hudby. Když nereagovaly a hrubě mě odbyly, vzal jsem nůžky a dráty od reproduktorů jsem jim odstřihl. Mezitím jsem ovšem zavolal městskou policii," upřesnil podnikatel. Dle jeho dalších slov nebyly pravdivé ani zveřejněné informace o údajném poranění nůžkami jedné z dívek. "Jak jsem se později dověděl, dívka si zranění vymyslela. Škrábnutí na jejím krku nebylo způsobeno nůžkami, nýbrž uzávěrem bundy. Navíc dle slov ředitele rádia je pro ně i nekalá reklama, založená na lži, vždy reklamou. Což potvrzuje fakt, že hlasitou hudbou rádio znemožňovalo práci podnikatelů v budově, pod jejímiž okny přímo hráli," ukončil Mikel.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund