Číslo: 15
14.04.1997
Článků: 41

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Loupež v Klášterní vinárně vynesla čtvrt milionu
Vlaky do Břeclavi pojedou až 160 km/h
Obchvat do konce tisíciletí nebude
Králík čtyřicetiletý
JET - Další čerpací stanice na obzoru
Městské informační centrum nezahájilo

Loupež v Klášterní vinárně vynesla čtvrt milionu
Zakuklený ozbrojený muž mířil přepadenému do obličeje

Tudy ve čtvrtek do vinárny přišel a s 250 tisíci odešel zakuklený muž.
Uh. Hradiště (VaMP, paf) - Scéna, která se odehrála zhruba necelou hodinu před čtvrtečním polednem 10. dubna 1997, připomíná spíše rutinní scénu z amerického akčního filmu. V 10 hodin 50 minut vešel do podniku Kovak - Klášterní vinárny pistolí ozbrojený muž s kuklou na hlavě. Klášterní vinárně slouží dva vchody. Jedním se dostanete do prostoru určenému pro návštěvníky provozu jídelny, druhý je tzv. klubový. Tento vchod, bližší Nádražní ulici, zůstává podle tvrzení vedoucího provozovny Bohumila K. uzavřen a v pravidelně vyhrazený čas tudy přicházejí zájemci na nákup stravenek firmy EXIT Group Brno, nikoli firmy SYAS, jak mylně uvedla páteční MF DNES. #Nezavírej ten kufr, poručil neznámý muži, který se narychlo snažil zavřít kufřík s tržbou za prodané stravenky. Pistole přiložená k nosu padesátisedmiletého přepadeného jasně naznačila, že není záhodno pochybovat o odhodlání maskovaného muže.
Podle očitých svědků, kterým kromě přepadeného byla i jeho starší spolupracovnice, byla akce provedena bleskově a pachatel si po několika desítkách sekund odnášel kořist v hodnotě zhruba čtvrt milionů korun.
#Během chvilky tady byla nejdřív obecní a později i kriminální policie, prozradilo nám vedení vinárny. Tiskový mluvčí okresního ředitelství PČR kpt. Krejčíř v pátek potvrdil, že okresní úřad vyšetřování hledá svědkyni loupeže, která se v inkriminovanou dobu snažila nakoupit stravenky EXIT Group. Ředitel okresního úřadu vyšetřování Barák k případu dodal: #V současnosti je už případ v šetření brněnského Krajského úřadu vyšetřování. My jsme provedli pouze základní šetření, k jejichž výsledku se v zájmu dopadení pachatele nemohu zatím vyjádřit.
Okolo loupežného přepadení se samozřejmě točí celá řada dohadů. Je otázkou, zda se jedná o sólovou akci jednoho člověka. Podle výpovědí byl pachatelem muž středních let, s výškou postavy okolo 182 centimetrů. Je možné, že tentýž muž si zhruba před čtrnácti dny v EXIT Group v Klášterní vinárně vyměňoval stravenky. Na tuto skutečnost se mnozí v souvislosti se čtvrtečním přepadením rozpomněli, protože není totiž obvyklé, aby se někdo dotazoval, zda v místě prodeje funguje ochranka. Rovněž nikdo z přítomných nedokázal vyloučit shodu pachatele s mužem, který týž den, tedy ve čtvrtek, zhruba deset minut před #svou akcí stravenky skutečně nakupoval. Všechny okolnosti případu nasvědčují tomu, že šlo o akci, kdy pachatel šel najisto. Společnost EXIT Group totiž stravenky vykupuje vždy jednou za čtrnáct dní v předem stanovené hodiny.

P.S: Okresní ředitelství PČR v Uh. Hradišti žádá v souvislosti s loupežným přepadením zam. fy EXIT group z Brna v klubové místnosti Klášterní vinárny v Nádražní ulici v Uh. Hradišti ze dne 10.4. 1997, provedeného kolem 10.45 hodin doposud neznámým pachatelem, aby se přihlásila žena, která se dostavila v inkriminovanou dobu do uvedené místnosti za účelem nákupu stravenek u této firmy, přičemž však byla již odmítnuta z důvodu loupežného přepadení, aby se přihlásila buď osobně na OŘ PČR v Uh. Hradišti nebo telefonicky na čísle 55 13 81-5, a to kl. 324 nebo 308, popř. na tel. lince 158 k podání informace k uvedenému loupežnému přepadení.
Tiskový mluvčí OŘ PČR

kpt. Krejčíř JaroslavVlaky do Břeclavi pojedou až 160 km/h
Staré Město (šep) - V rámci celostátní rekonstrukce hlavních železničních tras dojde k závažným modernizačním opatřením i v našem okrese. Úsek trati mezi Moravským Pískem a Huštěnovicemi je totiž součástí mezinárodní železniční magistrály E 65 spojující polský přístav Gdaňsk a Vídeň. Na základě předchozích výhledových úvah a studií o rozvoji železniční sítě, byla zařazena mezi tratě, u nichž bylo rozhodnuto o zvýšení traťové rychlosti formou modernizace. Ing. Pavel Schrott, odpovědný projektant stavby o ní prohlašuje: #Jejím konečným cílem je zvýšení propustnosti trati, spolehlivosti a bezpečnosti provozu a hlavně přepravní rychlosti, jejíž zvýšení bylo v návaznosti na již podepsané mezinárodní dohody navrženo na 160 km/h. Tato maximální hranice však platí pro vlakové soupravy EC a IC, pro osobní vlaky byla stanovena max. rychlost na 120 km/h.
Podle předběžných propočtů ing. Zapletala, vedoucího projektového střediska firmy Sudop v Olomouci je možné zkrácení současných pravidelných jízdních dob až o 33%. Modernizace s sebou přinese ke spokojenosti cestujících kompletní rekonstrukci rozhlasového zařízení ve všech stanicích a zastávkách, opravám se nevyhnou také mosty, kde budou provedena sanační opatření a vesměs menší opravy (izolace). V úterý 8. 4. proběhla na referátu životního prostředí jednání týkající se zásahu stavby do krajinného rázu. Jak uvedl pracovník projekční firmy Kohlíček, svahy drážního tělesa jsou vedeny jako interakční prvky, které jsou součástí územního systému ekologické stability, a proto bude stavební zásah doplněn vegetačními úpravami. Dále je nutné zohlednit, že území, na kterém se akce uskuteční, je bohaté na archeologické nálezy, a proto před zahájením prací musí investor uzavřít smlouvu s institucí oprávněnou na provedení záchranného archeologického výzkumu.
Ke stavbě bylo vydáno územní rozhodnutí, v současné době se zpracovává dokumentace ke stavebnímu povolení a po zdárném průběhu schvalovacího řízení by se na zdejším 18 kilometrovém úseku mezi Mor. Pískem a Huštěnovicemi mohla ke konci roku rozběhnout modernizační opatření. Termín dokončení celého projektu doposud nebyl jednoznačně určen, avšak jako reálné se jeví dokončení v roce 1999.Obchvat do konce tisíciletí nebude
Uh. Hradiště (šep) - Pátek 11. 4. si ministr dopravy a spojů Říman v rámci své pracovní návštěvy vyhradil na posouzení situace na uherskohradišťsku v perspektivě svého resortu. Návštěvou poctil dva významné průmyslové podniky našeho regionu. V kunovickém Letu ho zajímaly perspektivy podniku v souvislosti s vývojem nového letounu. ŽPSV Uh. Ostroh, což je monopolní dodavatel železničních pražců, je podle slov ministra spolehlivý výrobce a o konkurenčním zahraničním dodavateli se pro chystanou modernizaci některých tratí neuvažuje. Se starosty Uh. Hradiště a Kunovic projednával otázku silničního tahu E 50 a jako reálné označil zahájení výstavby obchvatu Uh. Hradiště v roce 1999. Stavba úseku mezi Kunovicemi a Véskami by měla být odstartována už letos. Říman zároveň připustil, že se mohou vyskytnout jisté potíže s vyvlastněním pozemků, což doložil příkladem plzeňského obchvatu, jehož výstavba se právě těmito problémy nesmírně zkomplikovala.
Pokračování dálnice D 1 bude směřováno z Vyškova na Kroměříž, Hulín, přičemž se do roku 2002 počítá se zprovozněním otrokovického obchvatu. Důležitý silniční tah směrem na Slovensko bude i do budoucnosti zajišťovat E 55 napojením na náležité obchvaty. V souvislosti s privatizací regionálních tratí uvedl, že k privatizaci je zatím připraveno 128 tratí, avšak zájem investorů v různých regionech je odlišný a tomu samozřejmě odpovídá i postup privatizačního řízení. Krátce se též vyjádřil k dnes tolik diskutovanému Baťově kanálu. Ministerstvo podle jeho slov poskytnulo dotaci ve výši 5 milionů na splavňování dalších úseků Baťova kanálu.Králík čtyřicetiletý

Uh. Hradiště (VaMP) - #Chodil jsem do školy v Zarazicách a byl jsem ve třídě největší bijec, zavzpomínal si 9. dubna 1997 u příležitosti dožitých čtyřicátých narozenin ředitel Městských kin, ničitel ženských srdcí a máma-táta Letní filmové školy Jiří Králík. Oslava ve foyer kina Hvězda probíhala za asistence těch nejbližších přátel, zaměstnanců kina a televizního štábu ostravské televize. Stoly se prohýbaly pod pečenými kuřaty, domácí sekanou a masovou roládou. Pilo se znamenité červené a bílé domácí víno, přípitek obstaral šumivý sekt. Na otázku Dobrého dne, jaké má největší přání, Jirka bez dlouhého rozmýšlení odpověděl: #Dobrou babu!
Na co všechno nám ještě stačil odpovědět, se dovíte v příštím vydání našich novin v Rozhovoru týdne. Tak ještě jednou: #Všechno nejlepší!JET - Další čerpací stanice na obzoru
Uh. Hradiště (VaMP)- Městská rada rozhodla o třicetiletém pronájmu pozemků o rozloze zhruba 500 m2 v blízkosti nákupního střediska Centrum zahraniční firmě DuPont - Conoco ČS s.r.o., která má u nás zastoupení v Praze 4. Jde o plochu jak mezi parkovištěm o obchodního domu, tak o průjezdnou komunikaci, včetně úzkého pruhu stávajícího parkoviště. #Tato firma by zde měla vybudovat čerpací stanici pohonných hmot a měla by téměř zdvojnásobit kapacitu stávající parkovací plochy, uvedl na setkání s novináři tajemník Městského úřadu František Rochovanský. Podle již existujících projekčních plánů tak téměř v centru města vznikne vícepodlažní parkoviště, jehož náklady na výstavbu údajně dosáhnou 10 milionů korun. Ve výhledu města by potom v návaznosti na uskutečnění výstavby mělo dojít k vybudování nadchodu nad frekventovanou Velehradskou třídou. Po patnácti letech odkoupí město parkovací plochu do svého majetku. Cena parkoviště bude odpovídat výši nájemného za čerpací stanici po dobu 30 let.
Konečnou podobu čerpací stanice podle tvrzení tajemníka Rochovanského předurčuje územní plán města. Její konstrukční řešení přirovnal Rochovanský k brněnskému nádraží na Zvonařce. #Pro město tato nabídka znamená okamžité posílení parkovacích kapacit, jejichž rozšíření by město muselo financovat, uvedl při této příležitosti Rochovanský.
K čerpacím stanicím BP a Aral na území okresního města tak v dohledné době, která by neměla přesáhnout jeden a půl roku, přibude JET.Městské informační centrum nezahájilo
Uh. Brod (paf) - Před nedávnem jsme vás informovali o tom, že začátkem dubna bude v Panském domě v Uherském Brodě konečně otevřeno Městské informační centrum. Do dnešního dne se tak ale nestalo. Informační servis Uhersko-brodska mohl být už několik týdnů v provozu, kdyby finišující přípravy oficiálního otevření nepřerušila kulturní komise městského úřadu. Ta totiž přišla na to, že Městské informační centrum se do uznávaného kulturního stánku jaksi nehodí. #Kulturní komise projevila svou nevoli s tím, aby toto zařízení bylo v Panském domě, protože provozovatel hodlá vykazovat i čistě komerční aktivity, což by v prostorách galerie nebylo vhodné.
Jako náhradní prostor byla vybrána místnost v přízemí samotného městského úřadu, zřizovatele MIC, řekl vedoucí odboru školství, kultury, soc. věcí a zemědělství Mgr. Miloslav Štěrba, #je to místo lépe dosažitelné a navíc MIC v těchto prostorách může naplnit funkci doposud chybějící informační vrátnice, která by občanovi pomohla orientovat se na samotném městském úřadě. V současnosti se čeká na uvolnění prostoru, který má v pronájmu firma provozující kopírování. Podle slov Mgr. Štěrby je zde šance, že prostory budou uvolněny i dříve než do tří měsíců, které jsou stanoveny jako výpovědní lhůta. Provozovatelem informačního centra bude Acadia - sdružení podnikatelů. Jeho zástupce Lubor Souček řekl: #Jako důvod zamítnutí původně navržených prostor nám bylo řečeno, že není přípustné, aby do kulturního prostoru, jakým Panský dům bezesporu je, přišel např. turista v zablácených pohorkách. Teď čekáme na přidělení místnosti na MěÚ, která bude pro rozjezd snad dostačující.
Je to dobré strategické místo. O tom, zda budou informačnímu centru konečně vyhrazeny vhodné prostory, rozhodne ve středu městská rada. Pokud někdo nevznese další, doposud nevyřčené námitky, mohlo by MIC zahájit provoz na radnici začátkem května. Technické i personální vybavení je zajištěno, čeká se jen na požehnání #z hůry. Jakmile k otevření MIC v Brodě dojde, nezapomeneme vás informovat.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund