Číslo: 15
10.04.2000
Článků: 106

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zaměstnanci Letu se sejdou i bez Bostwicka
Chtěly se utopit?
Zbraně pro policisty vyrobí brodská zbrojovka
Chyba je v zákonu, říkají starostové o zrušení licence Housacaru

Zaměstnanci Letu se sejdou i bez Bostwicka

Zaměstnanci Letu Kunovice odcházeli na víkend opět bez výplat - Foto: P. Paška
Kunovice - Ani měsíc březen nebyl výjimkou ve vyplácení mezd zaměstnancům kunovického Letu, jehož majitelem je americká firma Ayres. Únorové výplaty, které podle kolektivní smlouvy měly být na konta zaměstnancům připsány do 25. března, se ani tentokráte americkému majiteli nepodařilo zajistit. "Několikrát nám oznámili termín výplat, ale stejně jsme nic nedostali. Stále jsme všichni chtěli poznat Ameriku, nyní tu možnost máme. Dobře nám tak," komentoval svou situaci jeden z pracovníků Letu.
Nespokojenost neskrýval ani odborový předák Zdeněk Zajíček: "Žádali jsme generálního ředitele Bostwicka, aby lidem situaci vysvětlil na mítinku. On nám však řekl, že pokud bude mít potřebu zaměstnancům něco říct, tak si je svolá sám a nepotřebuje to oznamovat prostřednictvím odborů."
Jelikož je situace v Letu stále napjatější, rozhodli se odboráři v Letu uspořádat mítink i bez účasti Bostwicka. "I když vedení firmy Ayres nemá zájem o setkání se svými pracovníky, přesto svoláme mítink sami v co nejkratším termínu," prohlásil odborový předák Zajíček.
To, že zaměstnancům Letu v této situaci zřejmě nikdo nepomůže, potvrdil svými slovy i senátor regionu Uh. Hradiště Jaroslav Petřík. "Já sice můžu navštívit ministra průmyslu a obchodu, ale ministerstvo anebo vláda dává rozhodně od těchto věcí, pokud se týkají soukromé firmy, ruce pryč. Pokud se na mne někdo obrátí se zcela konkrétní žádostí, pak se toho nezříkám. Ale má pomoc může být nejspíše morální."
Pracovníci v Letu mají zřejmě velkou smůlu, že tento nezáviděníhodný stav se neprojevil v době voleb. To by se zcela jistě jednotlivé politické strany, ale také samotní kandidáti do politických funkcí o své potenciální voliče zajímali daleko lépe.
"Mě samozřejmě mrzí, že je takový podnik zrovna v regionu, ve kterém jsem já senátorem. Těch firem, kde se nevyplácí mzdy jsou však desítky," konstatoval danou situaci Petřík.
Vše nasvědčuje tomu, že o dalším osudu firmy se rozhodne 16. května. K tomuto datu je firma dána do konkurzního řízení. Útěchou zaměstnancům proto může být snad jen zákon o bankrotu, jenž vstoupí v platnost na počátku května letošního roku. Dle tohoto zákona zaměstnanci již nebudou muset čekat na plat, který jim bankrotující firma dluží, až do chvíle, než správce konkurzní podstaty připraví konkurzní rozvrh, ale mohou jej dostat ihned po prohlášení konkurzu. Jistota malá, ale česká.
Pavel SlavíkChtěly se utopit?
Uh. Hradiště (red) - Zatím z neznámých důvodů minulý čtvrtek vstoupila mladá žena se čtrnáctidenní holčičkou v náručí nedaleko svého bydliště do řeky Moravy v Uherském Hradišti - Jarošově. Lidem z blízkého okolí se však podařilo obě zachránit. Podchlazené děvčátko bylo převezeno na jednotku intenzivní péče do nemocnice v Uherském Hradišti, její matka naopak skončila v psychiatrické léčebně v Kroměříži.
"Nevíme, jestli se chtěla utopit, ale protože je celá věc teprve v šetření, nemůžeme zatím poskytnout bližší informace," uvedl operační důstojník uherskohradišťské policie Ludvík Husek.
Lidé z okolí ženy přesto jen těžko věří tomu, že by se žena chtěla i se svým dítětem utopit. Už v poledne téhož dne byla holčička mimo nebezpečí ohrožení života.Zbraně pro policisty vyrobí brodská zbrojovka

Zbraně uherskobrodské zbrojovky si v loňském roce prohlédl a vyzkoušel také tehdejší ministr obrany Vladimír Vetchý - Foto: P. Paška
Uh. Brod - Jeden z posledních návrhů odstupujícího ministra vnitra Václava Grulicha potěšil nejen zástupce brodské zbrojovky, ale především její řadové zaměstnance. Vládou přidělená zakázka na výrobu čtyřiceti šesti tisíc kusů pistolí pro Policii ČR totiž zajistí práci pro dvě stě padesát lidí po dobu čtyř let.
Od začátku tohoto roku musela Česká zbrojovka, a.s., Uh. Brod propustit sedmdesát zaměstnanců a snižování počtu až o dalších pět set hrozilo v nejbližší době. Tyto obavy po zmíněné zprávě zmizely a podnik chce udržet dosavadních dva tisíce sto padesát pracovníků na svých místech.
Vláda k tomuto překvapivému rozhodnutí dospěla poté, kdy se jí ani ve třetí veřejné soutěži nepodařilo vybrat vítěze. Žádná z nabízených zbraní totiž nesplňovala technické podmínky zadání.
Účast v těchto soutěžích stála zbrojovku více než sedm milionů korun a ministerstvo do nich investovalo asi pět milionů. Zbrojovka byla nakonec vybrána na základě nového zákona, který umožňuje přímo zvolit jednoho kandidáta.
"Vedení společnosti považuje toto rozhodnutí za zdůraznění důvěry v kvalitu a spolehlivost světově uznávané značky. Z celospolečenského hlediska to hodnotíme jako vyjádření podpory tuzemskému průmyslu, které upevní nejen naši stabilitu, ale i celého regionu jihovýchodní Moravy," uvedl tiskový mluvčí zbrojovky Jiří Frenzl. Podobné vysvětlení podal i sám ministr Grulich, podle kterého je nesmyslzadávat tak velké zakázky zahraničním firmám domácí podniky potopit. Kromě jisté práce pro brodskou firmu totiž tato zakázka zajistí ve stejné míře i jistotu pro její tuzemské subdodavatele.
Zatím však podnik neví, na jaké množství zbraní dostane zakázku pro letošní rok ani v jakém objemu peněz. Ministerstvo vnitra bude výroba těchto zbraní stát asi šest set milionů korun.
Jana CabákováChyba je v zákonu, říkají starostové o zrušení licence Housacaru
Region - Zřejmě pouze do 27. května budou moci obyvatelé našeho regionu využít služeb autobusů Housacar. Tomu totiž skončila licence na dopravní obslužnost uherskohradišťského okresu a podle zákona mu už nemůže být obnovena. "Zákon nedovoluje vstup další společnosti do oblasti, kde už působí dotovaný dopravce. Tím je v tomto případě ČSAD," vysvětluje starosta Pašovic Jaromír Čáp. Dodržením jednoho zákona však okresní úřad porušuje zákon další, podle něhož musí zachovat pravidla hospodářské soutěže a neupřednostňovat pouze jednoho z podnikatelů. Zrušení linek Housacaru se navíc projeví v omezení autobusových spojů. To se dotkne nejen Pašovic, ale i ostatních obcí v okolí, jako jsou Zlámanec, Mistřice, Svárov, Bílovice, Topolná a Březolupy. Ve vzniklé situaci je okresní úřad ale bezmocný. Jeho povinností je totiž zajistit dopravní obslužnost v okrese a zákon říká, že dopravci, se kterým má uzavřenu smlouvu, je povinen uhradit případné prokazatelné ztráty. Uherskohradišťské ČSAD, se kterým je uzavřena smlouva až do roku 2003, vykazuje v autobusové dopravě vysoké ztráty a okresní úřad je proto povinen je hradit ze státních peněz ve formě dotací. "Aby tedy mohl provozovat autobusovou dopravu i Housacar, musely by zůstat obě společnosti bez dotací," uvedl k věci další ze starostů Petr Kukla (Březolupy).

Omyl už při výběrovém řízení?
Podle starostů zmíněných obcí se stala chyba již při vypsání výběrového řízení na dopravní obslužnost okresu, které proběhlo v roce 1995. "V daném okamžiku se totiž do této soutěže ani nemohl přihlásit nikdo jiný než ČSAD. To jediné mělo dostatek autobusů na pokrytí celého okresu.
V kompetenci OkÚ ale už tehdy bylo rozdělit okres na několik spádových oblastí a vypsat samostatná výběrová řízení. Tak by dostali šanci i menší dopravci," říká Jaromír Čáp. Podle něj by potom autobusová nádraží nebyla majetkem ČSAD, ale měst, která by všem dopravcům mohla dát stejné podmínky. Okresní úřad ale před pěti lety zvolil nejjednodušší variantu, neboť je zřejmé, že mnohem lepší komunikace je s jednou a ne například s pěti společnostmi.

Jak je možné, že jeden dotaci potřebuje a druhý ne?
V současné době tedy ČSAD dostává od státu dotace s tím, že jeho autobusová doprava je silně ztrátová, zatímco Housacar žádné peníze nepožaduje. Obě společnosti však jezdí i ztrátové linky. "Nevím, jak budeme lidem vysvětlovat zhoršení dopravní obslužnosti a to, že se na dosud neziskovém spoji uživily dvě společnosti a teď ani jedna. To je totiž naprosto nelogické," upřesnil Petr Kukla. Navíc je zvláštností, že ČSAD Uh. Hradiště, které bylo nedávno v médiích vyhodnoceno jako třetí nejlépe prosperující v České republice, vykazuje v autobusové dopravě ztrátu ve výši 62 milionů korun. Přitom mu ještě musela firma Housacar platit za používání autobusového nádraží půl milionu ročně. Město navíc vyšlo ČSAD vstříc upuštěním od placení nájmu za pozemky, na nichž společnost sídlí. To odůvodnil starosta Šupka slovy: "Nechceme, aby se placení nájmu odrazilo na výši jízdného." Právě na základě prokazatelné ztráty požaduje ČSAD příslušnou výši dotace. Například v letošním roce dostane firma téměř 40 milionů korun. Z toho jedenáct milionů je určeno na nákup pěti autobusů.

Jsou dotace řádně investovány?
To samozřejmě nikdo neví! "Paradox je, že ačkoliv dotace plynou ze státních prostředků, zákon již neumožňuje jejich následnou kontrolu a proinvestování. Jestliže si tedy společnost zřídí svoje další divize, jak je tomu například u ČSAD, je potom těžké prokázat jejich skutečně vynaložené náklady. Je vůbec podivné, že dvě třetiny ČSAD prosperují skvěle a jedna je v tak vysoké ztrátě," zamýšlí se starosta Pašovic.
V souvislosti s touto problematikou navštívili starostové obcí přednostu Okresního úřadu v Uherském Hradišti Ivana Palackého. Ten je ujistil, že případem se bude dále zabývat a pokusí se dohodnout s ČSAD patřičné úpravy jízdních řádů tak, aby se změny co nejméně dotkly dopravní obslužnosti. "Věřme tomu, že to bude ke spokojenosti občanů," dodal starosta Březolup.
Karin Kuchtová, Jana Cabákováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund