Číslo: 16
21.04.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Hospodaření nemocnice skončilo ztrátou
V bazilice zněly varhany
Kolik stojí Slovácké divadlo?
Velké politikaření na malé vesnici?
Bomba na poště
O SEXUALITĚ A PARNERSKÝCH VZTAZÍCH

Hospodaření nemocnice skončilo ztrátou
#Vybavení přístrojovou zdravotnickou technikou nelze nazvat ani jako základní, řekl RNDr. Ing. R”ssler

Jednání o předělení lékarny v areálu nemocnice zpět pod NsP jsou v dohlednu. V současné době lékarnu provozuje OkÚ a lékařům chybí aktuální informace o zásobách. - Foto: šep
Uh. Hradiště (paf, šep) - Vyhodnocení hospodaření Nemoc-nice s poliklinikou v Uh. Hradišti za rok 1996, tak jak jej okresnímu shromáždění v pátek 18. dubna předložil ředitel NsP RNDr. Ing. Miroslav R”ssler, CSc., ukázalo, že situace v jediném lůžkovém zdravotnickém zařízení regionu, které slouží více než 150 000 obyvatelům, je havarijní. Nemoc-nice svou činnost provozuje v tzv. pavilonovém režimu ve 41 objektech, které se do současného stavu dostaly vinou desetileté stagnace údržby a investic do oprav. Z hlediska nákladovosti není zanedbatelný fakt, že NsP Uh. Hradiště plně zabezpečuje v našem regionu chybějící léčebnu pro dlouhodobě nemocné. Přitom ztrátovost na jednom lůžku se pohybuje podle odbornosti od 150,- po 250,- Kč na jeden ošetřovací den. Podle R”sslera celkové náklady vzrostly oproti roku 1995 o 13% a dosahují téměř 47 milionů.
Jak dále ředitel NsP na okresním shromáždění uvedl: #I když se na opravy a údržbu vynaložilo oproti roku 1995 o 43% více prostředků, v dlouhodobém srovnání dochází k poklesu na 61%. Velkým dílem se o to zasloužil obrovský nárůst cen servisních služeb, extrémních nákladů dosahuje smluvní servis a údržba výpočetní techniky a software a dalšího vybavení jednotlivých pracovišť.
Na naprostou absenci údržby budov, přístrojů a obslužných zařízení upozornil i předseda okresního sdružení České lékařské komory MUDr. Sládek. Reagoval na úvahu okresního úřadu přispět nemocnici z přebytku společného rozpočtu, který činí téměř 47 milionů, pětimilionovou částkou slovy, která vzbudila vlnu nevole: #Situace vybavenosti je havarijní a je možné očekávat kolaps, který bude mít velký dopad na občany, varoval Sládek, #nebudeme moci udržet chod nemocnice a lidé začnou jezdit za lékařskou službou do jiných měst. OkÚ se k nám chová macešsky a částka, kterou nám chce na vybavenost poskyt-nout, je směšná. Na dovybavení nemocnice by bylo potřeba alespoň 20 milionů.
Ředitel R”ssler se neodvažuje hodnotit vybavení přístrojovou zdravotnickou tech-nikou ani jako základní. #V některých oblastech (JIP, sonogra-fie) současný stav nepokrývá ani zákonem nařízená vybavení. Např. C - rameno pro zajištění operací žlučníku a úrazů kostí je zařízení maďarské výroby 15 let staré a z důvodů možného poškození pacienta iontovým zářením nebo výpadkem činnosti během operace musel být vyřazen z provozu, uvedl R”ssler ve své zprávě. Jako nevyhnutelné akce, jejichž spl-něním je podmíněn alespoň základní chod nemocnice, byly ve zprávě hospodaření jmenovány tyto: dostavba transfúzní stanice, pořízení C - ramene a ultrazvuku pro sledování průběhu gravidity, vybavení lůžek JIP neurologie a ortopedie, obměna zařízení HOLTER - monitoring, vybudo-vání radioterapeutického centra s adekvátní RTG diagnostikou, minimálně generální oprava stravovacího provozu, rekonstruk-ce kanalizace a dokončení osamo-statnění provozu mamografu a magnetoterapie.
Okresní shromáždění v pátek zprávu o hospodaření NsP za rok 1996 sice vzalo na vědomí, ale žádané navýšení příspěvku z přebytku za rok 1996 neschválilo. bylo však přijato usne-sení, že v případě prominutí téměř osmimilionové půjčky nemocnici z roku 1995, jí bude tato částka ponechána jako příspěvek OkÚ.V bazilice zněly varhany
Velehrad (VaMP) - Na dvě stovky milovníků varhanní hudby zaplnily včera, v neděli 20. dubna 1997 v 16 hodin, do posledního místečka Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Obecní úřad Velehrad ve spolupráci s Farním úřadem na Velehradě zde uspořádal koncert varhanního virtuóze Ivo Bartoše z Brna, který se kromě koncertní činnosti u nás i v zahraničí věnuje pedagogické činnosti na brněnské Masarykově univerzitě.
V téměř hodinovém programu zazněly skladby J.S. Bacha: Preludium a fuga Es dur, Trio na chorál #Herr Jesu Christ, dich zu uns Wend. Z díla Ch. M. Widora zahrál Ivo Bartoš čtyřvětou Gotickou symfonii a od L. Vierna skladbu Impromptu. Závěr nedělního odpoledne patřil v bazilice Improvizaci na Te Deum od Ch. Tournemiera, kterou v roce 1930 podle zachované nahrávky rekonstruoval M. Duruflé.
Dobrovolné vstupné, které se u příležitosti Varhanního koncertu vybralo, hodlají pořadatelé použít na charitativní účely.
Potleskem pak vyjádřili spoko-jenost nejen naši, ale i zahraniční návštěvníci Velehradu. #Jsem zde poprvé, ale něco podobného jsem ještě nezažil, svěřil se se svými dojmy bezprostředně po ukončení programu padesátiletý německý turista.Kolik stojí Slovácké divadlo?
Rozhovor nejen o penězích s Ing. Karlem Taftem
Slovácké divadlo přežilo na začátku devadesátých let plány na finančně nekrytou megalomanskou rekon-strukci z časů ještě komunistických a postupně se rozvíjelo až do dnešní podoby, kdy v útulných prostorách vítá neustále rostoucí počty diváků. Přitom z 82 zaměstnanců v roce 1991 se snížil jejich počet na současných pětašedesát, z toho 22 je herců: ve většině divadel je počet #neherců mezi zaměstnanci pod-statně vyšší. O spojení SD s čísly jsme si povídali s provozním ředitelem ing. Karlem Taftem.

Můžete nám představit Slovácké divadlo jako instituci?
Slovácké divadlo je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Okresní úřad v Uherském Hradišti. Mimochodem z 53 divadel v ČR je 42 zřizováno městy, 6 je řízeno ministerstvy kultury či školství a 5 právě okresními úřady. Vzhledem k tomu, že Uherské Hradiště je nejmenším městem s #kamenným divadlem, tedy stálou scénou i hereckým souborem, v ČR a možná i v Evropě, a že SD má nadregio-nální působnost, jeví se toto řešení v současných podmínkách jako nejlepší.

Jaké jsou zdroje financování provozu divadla?
Okresní úřad nám poskytuje na základě rozhodnutí Okresního shromáždění dotaci, která by měla zabezpečit provoz divadla. Kontrola našeho hospodaření s těmito prostředky je prováděna čtvrtletním rozborem a ročním hodnocením, kdy je posuzována celá sezóna jak po stránce umě-lecké, tak po stránce finanční.
V roce 1996 jsme takto obdrželi 11 324 000 korun. K této částce loni poprvé přispělo také ministerstvo kultury 833 tisíci korun. Máme dva stále sponzory - Komerční banku, a.s. a IMOS Veselí nad Moravou. V ostatních případech jde o jednorázové částky za reklamy na plakátech či programech. Na vstupném se vybral 1 650 000 Kč, ostatní tržby činí 2.850 000 Kč (pronájmy, doprava, cizí předsta-vení, reklama apod.) Celkem máme tržbu 4 500 000 korun. Z toho se dá odvodit, že dotace na jednu vstupenku představuje 150 korun.
Přitom vstupné ve SD je 50 a 45 korun, pro střední školy 25 korun, pro 2. stupeň ZŠ 20 a pro ty nejmladší 15 korun.
Naše soběstačnost představuje necelých 27%, což odpovídá celorepublikovému průměru. A když už mluvíme o penězích, pro herce jako zaměstnance příspěvkové organizace platí stejné platové tabulky jako třeba pro učitele.

Troufnete si říct, že Slovácké divadlo je úspěšné?
Myslím si, že počet diváků je základním ukazatelem úspěšnosti divadla, i když jde o kvantitativní ukazatel, který ne vždy vypovídá o kvalitě představení. Veškeré aktivity se snažíme směrovat právě k divákovi, protože divadlo bez diváků je nesmysl. Toto řeší i dramaturgický plán, který většinou nabídne široký repertoár našim předplatitelům i dalším divákům.
S uspokojením mohu konstatovat, že návštěvnost SD se v posledních letech neustále zvyšuje. V loňském roce naše představení shlédlo celkem 76.500 diváků, což představuje oproti roku 1995 desetiprocentní nárůst. Dokonce v žebříčku všech činoherních scén v republice jsme v počtu diváků na 6. místě, čímž předstihujeme divadla v mnohem větších městech.

Divadlo se neobejde bez předplatitelů. Kolik má těchto věrných diváků SD?
V osmi předplatitelských skupinách pro dospělé a pěti skupinách studentských má SD 1860 + 1236 abonentů. Na představení SD dojíždějí školy i ze sousedních okresů a nás mrzí, že domácí, uherskohradišťské střední školy si k nám kromě gymnázia najdou cestu jen sporadicky. V předplatném pro dospělé jsme dosud uváděli pět našich premiér a jednoho hosta, od příštího roku nabídneme předplatitelům šest domácích představení a hostující divadla vystoupí mimo předplatné.
Když jsme u těch čísel: Loni jsme odehráli 251 představení, z toho 156 představení na domácí scéně. Tento podíl je oproti minulým letům opačný, protože se snažíme převážně hrávat doma.
Divadlo se nedá pořádně hrát v kulturních domech, proto k nám jezdí lidé z hodonínského i zlínského okresu, místo abychom hráli u nich v sálech, kde divák pořádně nevidí na pódium a ve kterých nemůžeme poskytnout po světelné či zvukové stránce to, co můžeme poskytnout tady.

Ivo VojtíkVelké politikaření na malé vesnici?
Bývalému starostovi Jalubí zatím nebyla prokázána vina
Jalubí (paf) - Tak by se dal nazvat výsledek více než měsíční tahanice okolo údajného podivného hospodaření starosty obce Jalubí s obecním majetkem. V pátek 18. dubna vše vyvrcholilo, když byl zvolen nový starosta Antonín Horák, a nahradil tak ve funkci Františka Achillese (KDU - ČSL). Ten odstoupil k 17. březnu poté, co mu byla obecním zastupitelstvem vyslovena nedůvěra. (Zastupitelstvo funguje ve složení: 8 KDU - ČSL, dva nezávislí a 5 KSČM.) Kolotoč dohadů a hypotéz roztočil březnový otevřený dopis starostovi Achillesovi sepsaný členem rady OÚ a předsedou kontrolní komise Karlem Malovaným. Jak vyplývá z tohoto dokumentu, bývalý starosta je obviňován z nerespektování povinností informovat o svých záměrech obecní zastupitelstvo, ze svévolného manipulování s obecním majetkem a prostředky a ze zatajování skutečností o hospodaření s tímto majetkem.
Z výčtu všech údajných a doposud nepotvrzených nepravostí, kterých se měl odstoupivší starosta dopustit, je snad nejdiskutovanější nákup depozitních listů za 134 000 Kč, peněz neodevzdaných do pokladny OÚ z prodeje obecního domu. Listy měly být podle Malovaného dva roky v držení starosty a po skončení jejich platnosti měl starosta peněžní hotovost uložit na soukromou vkladní knížku. #Nepopírám, že se to stalo, ale odmítám nařčení, že o tom obecní rada nevěděla. Tím, že jsem peníze uložil na soukromou osobu a ne na knížku obecního úřadu, se mně podařilo pro obec na úrocích získat osmdesát tisíc, což je mnohem více, než kdyby byly peníze uloženy na knížku OÚ, vysvětluje Achilles, #v té době byla před námi plynofikace celé obce a byla dobrá každá koruna. Ale na to už si dnes nikdo nechce vzpomenout.
Současný místostarosta Josef Horák k případu dodává: #Při inventurách byla zjištěna celá řada nedostatků, např. uzavření smlouvy na pronájem budovy bez podpisu pronajímatele OÚ, čímž vznikla škoda 30 tisíc (dluh nájemce). A takových případů se našlo více. Je ale otázkou, nakolik jsou zveřejněné důvody odstoupení starosty Achillese primární. Více se totiž hovoří o záměrně vyvolaných politických roztržkách, které by měly být nápomocné tomu, aby se po příštích komunálních volbách (na podzim 1998) na postu starosty objevil člen KSČM. #Už jen to, že se všechna ta špína na starostu vytáhla až teď, kdy je v obci dokončena většina investičních akcí (plynofikace, oprava komunikací apod.), ukazuje na pravý důvod obvinění. Už toho na práci moc není, a tak je čas začít dělat politiku, říká jeden z občanů, který chce zůstat v anonymitě, #vždyť novým starostou se stal odpadlík lidovců, který přešel ke komunistům.
Bývalý starosta František Achilles s notnou dávkou skepse dodává: #Jsem z toho rozhořčený. Jednoznačně se jedná o dobře zinscenovanou akci s politickým podtextem. Už půl roku před zveřejněním výhrad vůči mé osobě jsem věděl, že se to na mě chystá. Věc je v současnosti ve stadiu hypotéz, jak řekl člen obecního zastupitelstva Chudoba, a je třeba, aby kompetentní úřady posoudily zda jsou pravdivé, či nikoli. Nezbývá, než mu dát za pravdu. Ať soud potvrdí, že starosta skutečně #povyrostl a svévolně manipuloval s obecním majetkem a nebo jej očistí.Bomba na poště
Uh. Hradiště (paf) - V úterý 15. dubna v 9.30 anonymní mužský hlas oznámil, že na poště na náměstí T.G. Masaryka v Uh. Hradišti za půl hodiny vybuchne bomba. Podle informací tiskového mluvčího PČR kpt. Krejčíře byla provedena evakuace zaměst-nanců, kterých je na poště více než stovka, a poté prostory prohlédlo deset policistů. Poplach byl naštěstí planý, nebyl nalezen žádný nebezpečný předmět a zhruba v půl jedenácté se provoz hradišťské pošty vrátil zpět do zaběhlých kolejí. Podle slov zaměstnanců to byla za poslední roky už třetí hrozba výbuchu bomby.O SEXUALITĚ A PARNERSKÝCH VZTAZÍCH
Uh. Hradiště (red) - Už posedmé se v Uherském Hradišti uskuteční setkání odborníků na sexualitu a partnerské vztahy. Konference proběhne v prostorách Malé scény Slováckého divadla od středečního poledne 23. dubna do pátečního odpoledne dubna pětadvacátého. Jak správně uvedly středeční Slovácké noviny, na konferenci bylo možno se přihlásit do 31. ledna.
A kdo všechno to stihl a aktivně se konference zúčastní? (Bez tiulů a vědeckých hodností): Jaroslav Zvěřina, Radim Uzel, Hana Fifková, Petr Weiss, Eduard Bakalář, Stanislav Kratochvíl, Petr Šmolka a spousta dalších předních odborníků z celé republiky. Mravenčí organizační práci všeho druhu vykonal, koná a v průběhu akce konati bude Petr Parma.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund