Číslo: 17
26.04.1999
Článků: 57

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Postižení byli v minulosti izolováni za vysokými ploty, říká Antonín Ondráš
Třetí uherskohradišťský autosalon návštěvníky rozhodně nezklamal
Brány kasáren se otevřely
Druhý letošní případ pervitinu před okresním soudem
Druhé kolo přijímacích zkoušek proběhne 13. května

Postižení byli v minulosti izolováni za vysokými ploty, říká Antonín Ondráš
Kunovice (jah) - Být ředitelem znamená být zároveň vlastníkem pevných nervů, silné, vůdčí osobnosti, mít přehled o mnoha jiných činnostech. Být ředitelem Okresního ústavu sociálních služeb navíc vyžaduje kladný vztah k˙postiženým lidem, jejich problémům a mít široké srdce. Mgr. Antonín ONDRÁŠ splňuje všechny tyto předpoklady.

Ve funkci ředitele OÚSS v˙Uherském Hradišti jste již od roku 1990. Prozraďte, co Vás již tolik let drží nad vodou?
V první řadě je to moje rodina, která má pro mou práci velké pochopení; potom samozřejmě fyzická práce, která kompenzuje psychické vypětí, a do značné míry také má láska k˙přírodě.

Která zařízení spadají pod OÚSS, jaké činnosti zabezpečuje?
Náš ústav pokrývá 19 zařízení na okrese, z˙toho 5 domovů důchodců, 3 penziony pro dospělé, 4 ústavy pro mládež, 1 ústav pro dospělé chovance, rozsáhlou pečovatelskou službu, 1 zařízení občanů bez přístřeší, 3 zvláštní pěstounská zařízení, kde jsou umístěny opuštěné děti, máme dokonce předmanželskou a manželskou poradnu v˙centru Uh. Hradiště. Poskytujeme tedy komplexní činnost, která se neodvíjí pouze od nutné starosti o naše obyvatele a chovance, ale organizujeme pro ně i spoustu jiných aktivit. Ve sportovní oblasti je to například Pepíkovský turnaj ve stolním tenise, Májový turnaj v˙kopané, atletika. Dokonce se naši svěřenci zúčastnili olympijských her v˙Atlantě, kde v˙plavání získali 2. a 3. místo. Dále jim zabezpečujeme rehabilitační pobyty na horách, u moře, koupání v˙bazénu, turistické pochody. V˙kulturní oblasti probíhají celostátní přehlídky zájmové a umělecké činnosti, účast na mezinárodním festivalu v˙Plumlově, návštěvy kin, divadel, výstav, zájezdy, besídky, diskotéky.

Domníváte se, že poslední revoluce přinesla změny ve vztahu veřejnosti k˙postiženým dětem?
V˙minulosti naše společnost zabezpečovala těmto lidem pouze základní potřeby # stravu a ubytování. Byli zcela izolováni od okolního světa, ústavy se zřizovaly pouze na okraji zapadlých vesniček, za vysokými ploty. Dnešní společnost nejen prezentuje tuto skupinu lidí, ale chce se o ně starat. Řada objektů byla rekonstruována, vznikly nové ústavy. Dětem je poskytováno velmi slušné zázemí domácího typu, mají společenské místnosti, mají své soukromí, své hračky, rádia, magnetofony , děti pomáhají třeba v˙kuchyni nebo v˙prádelně # Všem, kdo jsou alespoň trochu vzdělavatelní, umožňuje rozvoj pohybových schopností i intelektu. V˙Uherském Brodě je detašované pracoviště zvláštní školy, kde má učitelka ve třídě 6 dětí s˙nižším a středním stupněm vzdělávání. Podobné elokované pracoviště je i na Velehradě. Je zde dětem poskytována speciální forma výuky a sebevzdělávání. Mohu zcela zodpovědně říci, že jsou zde skutečně dost výrazné výsledky.
Výrazný posun je zřetelný i tam, kde se snažíme se zdravotně postiženými dětmi cvičit. Tato aktivita vznikla na základě našeho podnětu, za spolupráce školského úřadu a všem nám přináší osobní uspokojení z˙dosažených výsledků.

Máte na své cestě překážky, narážíte na ní na byrokracii zodpovědných lidí nebo na jiné problémy?
Na tomto místě musím uvést, že řada institucí, ministerstvem počínaje, přes školský úřad až po obecní úřady se nám hodně snaží vyjít vstříc. S˙řadou institucí i obcí vycházíme velmi dobře. V˙naší profesi je součinnost nezbytně nutná, tady prostě stavět druhým zdi nejde. Je ale jedna věc, která mi činí starosti. Vybavení našich zařízení byla projektována jen zčásti pro občany, kteří se o sebe # z˙pohledu pohybového - nemohou sami postarat. V˙současné době si vlivem nejrůznějších finančních dotací může většina rodin dovolit ponechat alespoň částečně pohyblivé občany doma. Přílivový poměr občanů ležících a chodících se tedy radikálně změnil. Naše zařízení jsou opravdu jen z˙části přizpůsobena této skladbě obyvatel, jednak každý takový obyvatel potřebuje zvýšenou péči, narůstá zde tedy i potřebnost vyššího počtu zaměstnanců, což se dále odráží ve mzdové politice, musíme reagovat i po technické stránce #Třetí uherskohradišťský autosalon návštěvníky rozhodně nezklamal

Uh. Hradiště - Od pátečního dopoledne až do včerejšího dne mohla široká veřejnost obdivovat automobily nejrůznějších značek na třetím uherskohradišťském autosalonu.
Slavnostní zahájení proběhlo za přítomnosti Mědílkovy skupiny mažoretek za doprovodu Velké dechovky Zlín v 9.30 na zimním stadioně, půl hodiny poté také ve sportovní hale, kde starosta Uherského Hradiště Ladislav Šupka přestřihl pásku, čímž autosalon oficiálně otevřel se slovy: Myslím, že se již dá hovořit o tradici, kromě toho se zřejmě také stává tento autosalon součástí vystavovatelských plánů našich prodejců a dovozců automobilů. Změny, které nastaly v našem autoparku v tom, co jezdí po našich silnicích, jsou za poslední roky opravdu převratné. Domnívám se, že v současnosti se trabant stává téměř takovou raritou, jako byl dříve Jaguar nebo Rolls-Royce.
Podle starosty je proto dobře, že se na silnicích výrazně zvýšil počet automobilů, které už splňují všechny ekologické požadavky a tím pomáhají relativně udržovat nezměněný stav životního prostředí.
Na autosalonu byly k vidění nejen osobní automobily, ale také užitková a sportovní vozidla, tahače i autodoplňky s autopříslušenstvím.
Celkem zde bylo na pět desítek vystavovatelů s více než sty automobily, řekl pro DDS hlavní pořadatel Libor Dostál. Úroveň letošního autosalonu byla opravdu vysoká. Bylo zde mnoho novinek, které nelze ani vyjmenovat.
V nepřeberném množství nablýskaných automobilů ale nelze nevzpomenout Hyundai XG 30, který měl v Uherském Hradišti evropskou premiéru, a jediné vozidlo v České republice Audi A3. Faktem je, že se rok od roku pořádání takových velkých akcí stává složitější, ale tuto tradici chci zachovat, uvedl Dostál.
Kromě atrakcí pro děti zde byla, stejně jako každý rok, možnost zkušebních jízd. V předváděcích autech si návštěvníci mohli vyzkoušet komfort a jízdní vlastnosti vozidel.
Je hrozně těžké si vybrat v takovém množství automobilů světových značek, řekl obdivně při pátečním otevření starosta Šupka, ale mým snem již od mládí je bavorák.
Třetí uherskohradišťský autosalon byl zakončen slosováním vstupenek, přičemž první cenou z padesáti byl tuzemský zájezd.
Všichni návštěvníci si určitě zpříjemnili uplynulý víkend akcí, která jistě stála za to.
Lenka FalešníkováBrány kasáren se otevřely
Uh. Hradiště (Kk) - Především děti si přišly na své v pátek 23. dubna na Dni otevřených dveří uherskohradišťských kasáren. Kromě vystavené vojenské techniky zde totiž mohly obdivovat i ukázky kynologů, či si vyzkoušet práci s vysílačkami. U veškeré vystavené techniky, mezi níž nechyběl tank T55 nebo OT64 - spojovací verze, byly k dispozici cedulky s technickým popisem. Případné dotazy ochotně zodpovídali přítomní vojáci. Ti rovněž nabízeli návštěvníkům pravý vojenský guláš. Na začátku akce vyhrávala k poslechu a příjemné atmosféře, kterou násobilo pěkné jarní počasí, posádková hudba Brno. Den otevřených dveří pořádáme teprve podruhé. Rád však konstatuji, že zájem veřejnosti je vysoký, vždyť nás dnes navštívilo na 800 lidí. Přítomní mohli vidět nejen bojovou techniku, ale také ruční zbraně, samopaly, kulomety, pistole a dalekohledy. Dětem se nejvíce, dle mého názoru, líbilo, když je výsadkáři namalovali maskovacími barvami. Úspěch slavila i střelba ze vzduchové pušky a pistolový trenažér.
Svou techniku a zásah v podobě vyprošťování zraněného z automobilu předvedlo výcvikové středisko zdravotníků. Den otevřených dveří se budeme snažit uspořádat i příští rok, uvedl plk. Milan Klepanec. Podobné akce, které měly za účel prezentovat armádu veřejnosti, a které byly současně spojeny i se vstupem ČR do Severoatlantické aliance, proběhly ve stejný den i v Praze na Staroměstském náměstí a v Táboře.Druhý letošní případ pervitinu před okresním soudem
Obžalovaný se doznal údajně pod nátlakem policie
Uh. Hradiště - Minulý týden ve čtvrtek stanul před Okresním soudem v Uherském Hradišti osmnáctiletý mladík z Jarošova, který byl obžalován z trestného činu nedovolené výroby a držení psychotropních a omamných látek. M. B. tuto trestnou činnost prováděl nejen v průběhu roku 1997, kdy byl ještě mladistvý, ale zejména během roku loňského. Státní zástupce jej obžaloval z opakovaného prodeje pervitinu, minimálně 1,7 g, za 1700,- korun. U hlavního líčení, které vedla předsedkyně senátu Radomíra Veselá, ale jak obžalovaný, tak svědci měnili své výpovědi. Obžalovaný M. B. totiž přiznal, že v uvedené době prodal pervitin jen 1x, a to svědkovi M. H., množství prodané drogy si ale nepamatoval. Své výpovědi z přípravného řízení u hlavního líčení měnil, některé dokonce popřel.
Svědka znám jeden rok, nevím, kdy to bylo přesně, prodal jsem mu 0,5g v pěti lajnách pervitinu, zabalené v psaníčkách za celkovou cenu 500,- korun. On říkal, že to má pro sebe, co s tím dělal, nevím. Tuto výpověď jsem ale učinil na nátlak policie, vypověděl před soudkyní obžalovaný. Státní zástupce jej ale následně uvědomil o tom, že nepravdivou výpovědí o policii může být obviněn z trestného činu křivého obvinění. Policie mi vyhrožovala bitím a vzetím do vazby, uvedl obžalovaný s tím, že za svou výpovědí si stojí.
Kromě toho ale hodlá státní zástupce stíhat pro křivé svědectví také jednoho ze svědků, který si v rámci přípravného řízení celou výpověď proti obžalovanému údajně vymyslel. Původně totiž tvrdil, že si od M. B. koupil 3 dávky pervitinu. Chtěl jsem se obžalovanému pomstít za to, že mě v munulosti obvinil z krádeže tří tisíc korun, uvedl svědek M. H. Domníval jsem se, že moje křivé obvinění nemůže mít žádné následky,protože když mě on křivě obvinil, tak se mu nic nestalo.
Náhodně v hospodě přišla řeč na perník a on mi dal 2 lajny. Taky mi poradil, jak jej namíchat. Sice injekce dávat neumím, ale povedlo se mi to. Chtěl jsem to prostě zkusit, vypověděl další ze svědků. Obžalovaný však jak v rámci přípravného řízení, tak i u hlavního líčení trval na tom, že pervitin svědkovi aplikoval sám. Na dotaz soudkyně, co jej vedlo k tomu, že svědkovi M. S. pervitin aplikoval do žíly, obžalovaný odpověděl: Aplikoval jsem mu ho na jeho žádost, možné nebezpečí jsem považoval za jeho riziko. Pervitin je jednou z látek, jejíž škodlivost je vysoká pro své psychostimulační a narkotické účinky. Snižuje totiž chuť k jídlu a potřebu spánku, zvyšuje krevní tlak a srdeční výkon. Při opakovaném podávání se ale účinek této drogy zeslabuje, takže k dosažení stejného efektu je potřeba stále vyšších a častějších dávek.
Předávkování, ke kterému může dojít velmi snadno, se projevuje zvýšeným krevním tlakem, zrychlením srdeční činnosti, objevují se bolesti u srdce, nepravidelnost srdečního rytmu, může dojít ke krevním výronům do mozku, zvýšené tělesné teplotě, neuropsychózám, halucinacím, křečím, šoku a následné smrti. Navíc dlouhodobější užívání pervitinu také může vést k rozvinutí psychotického onemocnění - paranoidní schizofrenie. Léčení této záležitosti je velmi zdlouhavé, trvá měsíce a výsledek je značně nespolehlivý.
Obžalovaný byl již v minulosti soudně trestán v roce 1997 pro trestný čin krádeže, z něhož vyvázl s odloženým trestem odnětí svobody. V této zkušební době však prováděl obchody s již výše zmíněnou drogou, za což mu hrozí odnětí svobody v rozpětí dvou až deseti let. Přesto ale v tomto případě konečný rozsudek nebyl vynesen. Hlavní líčení totiž bylo odročeno za účelem výslechu dalšího svědka F. B.
V letošním roce je to již druhý případ, v němž figuruje pervitin, dodává na závěr Veselá.
Lenka FalešníkováDruhé kolo přijímacích zkoušek proběhne 13. května
Region (mat) - I když studenti většiny středních škol a učňovských oborů s maturitou měli v pondělí 19. dubna volno, školní lavice neosiřely. Stovky nových adeptů studia pokoušely štěstí při přijímacích zkouškách. Podle ministerské vyhlášky však záleží pouze na řediteli školy, jakým způsobem přijme nové studenty. Mezi námi a školami byla uzavřena dohoda, spíše gentlemanská, že přijímací zkoušky jsou podmínkou na školách s maturitou, tvrdí Věra Machová, metodička uherskohradišťského školského úřadu. Proto se v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích museli obávaným přijímačkám podrobit všichni zájemci o studium. Výjimku tvoří pouze SOU obchodu a služeb, s.r.o., kde bylo všech 16 uchazečů uspokojeno bez přijímacích zkoušek, a SUPŠ v Uherském Hradišti. Zde sice zkoušky proběhly, ale pouze talentové. Projít zdárně sítem výběrového řízení vyžaduje nejčastěji dobré znalosti z mateřského jazyka a matematiky.
Spektrum požadovaných vědomostí je na některých školách doplňováno testem z všeobecného přehledu, zdravotní a zemědělská škola přidávají biologii. Český jazyk je opomíjen pouze na střední průmyslové škole. Češtinu jsme vyloučili. Považoval bych za tragédii, kdyby například v jiných oborech vynikající dyslektik nemohl studovat střední školu jen kvůli svým problémům. Prioritní je pro nás matematika, vysvětluje ředitel Beneš.
Největší zájem byl již tradičně o SUPŠ a o Gymnázium v Uherském Hradišti. Více uchazečů než v minulých letech se hlásilo na odborná učiliště. Zatímco na obchodní akademii by přivítali větší zájem chlapců, na střední průmyslové škole by chtěla studovat pouze dvě děvčata.
Neúspěšní kandidáti budou mít šanci ještě ve druhém kole. To se uskuteční 13.5.1999. Výběr už bude ovšem omezen. Školy, které mají nejlepší renomé - SUPŠ a Gymnázium v Uherském Hradišti - svou kapacitu pro příští školní rok naplnily. Druhé dějství tak může být jak pro studenty, tak pro jejich rodiče náročné i na psychiku. Po roku existence jsme pocítili zvýšený zájem o naši školu. Zvlášť do druhého kola se k nám hlásí velká síla, avizuje Jan Beneš, zástupce ředitele Střední zemědělské školy, Gymnázia a Rodinné školy ve Starém Městě.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund