Číslo: 18
05.05.1997
Článků: 36

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zdravý nemocný generální manažer
Kdo za studia platil, nepůjde k maturitě
Odměna pro svědky
Mezi víny zvítězila kvalita
Osm základních škol zeje prázdnotou
Sociální fond záchranou pro CTZ

Zdravý nemocný generální manažer
aneb že by nebyl na všechny stejný metr?

Na tribuně se mezi fanoušky Slovácké hovoří o tajuplném marodění Mgr. Botka již hodně dlouho. - Ilustr. foto: AD
Uh. Hradiště - Velkou zásluhu na obnovení pořádku ve fotbalovém klubu Slovácké Slavie, ale také na jeho vyvedení z krize, která se v oddílu neustále prohlubovala, má jistě současný generální manažer FC Mgr. Ladislav Botek. Zásadou Mgr. Botka byla vždy otevřenost a upřímnost.
Proto nejen nás, ale i jistě mnoho dalších, velmi překvapil dopis, který obdržela naše redakce.

Manažerské #fair play
Každý den se v televizi a tisku probírá ekonomická situace naší republiky. Mnozí volají: #Stínejme hlavy, odvolejme předsedy, ministry, ... Ale tam, kde nyní jsme, nás nedostalo jen těchto deset či dvacet #vyvolených nahoře. Vždyť my všichni jim pomáháme nebo nepomáháme tvořit naši budoucnost. Nemusíme chodit pro příklad daleko. Proč v okresním městě, které není zase tak veliké, aby se lidé navzájem neznali, nikomu nevadí:
- že generální manažer fotbalistů Slovácké Slavie s.r.o. Mgr. Ladislav Botek si klidně už měsíce chodí do zaměstnání, přestože jako zaměstnanec - učitel, je ve stavu nemocných a pobírá nemocenskou,
- jeho zaměstnavateli, vysoce postavenému panu okresnímu úředníkovi to nevadí také,
- je s podivem, že už vůbec to nevadí úředníkům kontrolního oddělení práce neschopných. Právě těm, kteří nás, obyčejné smrtelníky, kontrolují velmi často a nekompromisně vyžadují nemocenské průkazy. Vždyť co kdybychom podváděli a ujídali tak ze státních peněz?
- také městská rada je spokojená, vždyť pan generální manažer má pro ně jen krásná slova a plány. Rada pěkně poslouchá, zatleská a přidá miliónky.
Tak teď nevíme, koho vlastně odvolat.
Dana Vycudilíková, Anna Pavlíčková, Yveta Opravilová, Naďa Pavlíková
Uh. Hradiště 30.4.1997

Jak jsme se dozvěděli od pisatelek výše uvedeného otevřeného dopisu, byl tento předán již před více než čtrnácti dny redakci jiných okresních novin, se žádostí o jeho zveřejnění. Redakce ovšem pojala celou záležitost vskutku šalamounsky: s dopisem seznámila všechny osoby, které by mohly mít s uvedeným případem problémy. A ke zveřejnění dopisu pochopitelně nedošlo. Prostě vše v duchu zachování jakési, rádoby diplomacie.
Jaká jsou tedy fakta celého případu?
V utkání podzimního kola I. B třídy nastupoval Botek za mužstvo TJ Bílovice a v zápase si při srážce s rozhodčím způsobil zranění stehenního svalu, které se později ukázalo vážnějšího rázu a vyžádalo si operaci. V pracovním procesu, tedy jako učitel tělesné výchovy na III. ZŠ, nám. Míru v Uh. Hradišti byl Botek naposledy 6. 12. 96. Pak následoval týden neplaceného volna a od 9. 12. 96 je Mgr. L. Botek ve stavu nemocných až do dnešních dnů. Potud by tedy bylo všechno v pořádku. Těsně před nástupem do stavu nemocných, přesně od 25.11.96, však nastoupil Botek do funkce generálního manažera FC Slovácké Slavie s.r.o.
To, že funkce generálního manažera si vyžaduje vysoké pracovní nasazení, o tom hovoří i sám Botek v Programu Slovácké Slavie z 29. března, kde na dotaz: #Jaká je vaše nejlepší relaxace od všedních starostí ve fotbalovém klubu? mimo jiné říká: #Relaxace? Od 25. 11. 1996 nevím, co to je. Doufám, že se zase brzy vrátím k normálnímu stylu života....Teď jsem ale na Slovácké a pracovní den nekončí v 15.30 hodin.
My se však ptáme, jak může člověk, který je na pracovní neschopnosti, a který má od svého ošetřujícího lékaře (MUDr. Jiří Maňák) povolené vycházky od 10.00 do 14.00 hodin, vykonávat jiné zaměstnání, ve kterém stráví více než 8 pracovních hodin denně.
Prvního, kterého jsme se dotázali na situaci okolo Botka, byl ředitel III. ZŠ, ve které je Botek zaměstnán, Mgr. Pípal. Ten nám řekl: #Mgr. Botek je u nás v pracovní neschopnosti od 9.12.96. Jsem si vědom toho, že vykonává funkci generálního manažera. Jako ředitel však nemůžu udělat vůbec nic, to je záležitostí zaměstnavatele.
Co na to zaměstnavatel, tedy Školský úřad v Uh. Hradišti? Ředitel ŠÚ ing. Jiří Vařecha mimo jiné řekl: #Dle informace od ošetřujícího lékaře není Mgr. Botek schopen momentálně s ohledem na svůj zdravotní stav vykonávat funkci učitele tělocviku. Na základě upozornění byla prověřována pracovní neschopnost pana Botka Okresní správou sociálního zabezpečení. Při kontrole ovšem nebyl dvakrát zastižen doma, a proto mu byla také dvakrát krácena nemocenská dávka. Konzultoval jsem celou záležitost s právníkem, avšak pokud je Mgr. Botek stále ve stavu nemocných, nemůžu jako zaměstnavatel nic podniknout a celá záležitost je pouze v pravomoci Okresní správy sociálního zabezpečení.
Co na to Okresní správa sociálního zabezpečení? Jelikož se nám nepodařilo zastihnout ředitelku dr. Hrabcovou, dozvěděli jsme se pouze, že o případu Botek všichni vědí, že je to ojedinělý případ, který je v řešení. Zarážející je ovšem skutečnost, že tohle řešení se hledá již celých pět měsíců, po které je Mgr. Botek ve stavu nemocných.
Samotný Mgr. Botek se k celé situaci odmítl vyjádřit.
Závěr ať si udělá každý čtenář sám.
Vojta JohaníkKdo za studia platil, nepůjde k maturitě
Uh. Hradiště (paf) - Rozhodnutí ministerstva školství z minulého týdne, které těsně před maturitami shledalo placené nástavbové studium provozované na státních středních školách zakončené maturitou jako neplatné, vyvolalo i na našem okrese u stovky studentů zděšení. Na Uherskohradišťsku probíhala taková příprava k maturitám na dvou státních školách pod organizací Institut vzdělávání Doubrava, který po svých studentech požadoval asi sedm tisíc korun za jeden školní rok (studium bylo tříleté). Ze zákona je u nás ale středoškolské studium na státních školách bezplatné. A to je kámen úrazu. Institut vzdělávání organizoval výuku, ale protože nemohl vykonávat maturitní zkoušky, zaštítil své aktivity státní institucí. Ředitel SOU Jiřího z Poděbrad Jan Jurek spolupráci s Institutem odmítl: #Jeho zástupci mě navštívili dvakrát, ale jejich nabídka se mi nezdála být v souladu se školskými předpisy. Tím, že by studenti zaplatili, by si v podstatě pojistili úspěšnost u maturit.
Navíc nabízeli lákavé výhody jak pro vyučující (padesáti procentní navýšení platu za odučenou hodinu), tak dokonce i pro vedení. Hned se mi to nelíbilo. Ředitel Školského úřadu v Uh. Hradišti ing. Jiří Vařecha uvedl: #Letošní absolventi nástaveb na hradišťské střední průmyslovce a brodské zemědělce určitě k maturitám v jarním termínu nepůjdou. Studentům by ale měla být nabídnuta možnost přestoupit na státní školu, pod podmínkou, že složí rozdílové zkoušky. Konkrétní závěry budu ale teprve vyvozovat. Mgr. Smetana, ředitel Střední zemědělské školy v Uh. Brodě, které se problém týká na našem okrese asi nejvíce, neshledává rozhodnutí ministerstva jako správné.
#Studenti už mají za sebou písemné zkoušky," říká Smetana, "není možné nepustit je k maturitám. Jsou to dospělí lidé, kteří se dobrovolně rozhodli zaplatit si studia sami. Jsou to většinou lidé, kteří pracují ve státní sféře a maturita je pro ně nezbytná. Je třeba uvědomit si, že státní dotace pro nástavbové denní studium je pouze 50 % a pro dálkové 30 %. Když stát na toto studium, o které je velký zájem, peníze nedá a lidé jsou ochotni si jej zaplatit sami, tak proč ne? Naopak ministerské rozhodnutí plně respektuje ředitel Střední průmyslové školy Lubor Beneš, který dal Institutu Doubrava okamžitou výpověď. Na celou aférku ale samozřejmě doplatí nejvíce nepřipuštění maturanti.
V souvislosti s tím se nabízí otázka, zda je vůbec někdo schopen zajistit, aby se do sítě škol nedostávaly takové, jejichž výuka bude později shledána jako nezákonná. Vždyť diskutované nástavbové studium nabízel pod důvěryhodnou hlavičkou státních škol dokonce i hradišťský úřad práce prostřednictvím svého Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání.Odměna pro svědky
Dne 10. dubna 1997 cca v 11 hodin došlo v Klášterní vinárně Kovak v Uherském Hradišti, Nádražní ulici k loupežnému přepadení a odcizení větší finanční částky. Pachatel, který byl oblečen ve světlém balonovém plášti a tmavých kalhotách, z místa činu uprchl. Vyzýváme případné svědky o poskytnutí informací policii v Uherském Hradišti osobně nebo na tel. č. 0632/551381. Mezi osoby, které přispějí k dopadení pachatele a navrácení odcizených peněz bude rozděleno 35.000,- Kč.Mezi víny zvítězila kvalita
909 vzorků prošlo dubnovým hodnocením
Uh. Hradiště (VaMP) - Již devatenáctou výstavu vín zorganizovali vinaři Mařatic, členové Českomoravské vinohradnické a vinařské unie. 1. května 1997 bylo k vidění a především pak k ochutnání připraveno rovných 909 vzorků, které prošly hodnocením v Kulturním domě v Mařaticích dne 20. dubna. Hodnotící porota byla ve složení ing. Václava Křivánka z Polešovic a ing. Františka Mádla z Velkých Bílovic, kteří používali dvacetibodový systém. První jarní den byly na zimním stadionu zastoupeny vedle vín z okolních vesnic i vzorky z Podluží, Mělnicka, Skalicka, Znojemska a Brněnska. Nejvíce vín vystavovali vinaři z Mařatic, kteří předložili celkem 157 vzorků. 63 vzorky reprezentovaly Uh. Hradiště, 55 Traplice, 37 Boršice, po jednom vzorku dodalo Dolní Němčí, Perná, Milotice, Chomutov a exotická Grand Canaria.
V odrůdách co do počtu zvítězila odrůda Rulandské bílé. Nejlépe hodnoceným odrůdovým vínem, které muselo být zastoupeno minimálně devíti vzorky v kategorii, se stalo Rulandské modré, ročník 1990, s 19,4 body od Metoděje Lapčíka z Topolné. O jednu desetinu méně získala vinařka Hana Štěrbová z Mařatic za Tramín červený, ročník 1995. Pomyslný bronz si odnesla odrůda Chardonnay od Josefa Hanáčka z Mařatic, ročník 1992 s 19,2 bodu.
#Všechna vystavovaná vína se letos vyznačovala vysokou kvalitou. Za dlouhou dobu trvání tradiční výstavy vín v Hradišti nepamatuju, kdy se ochutnávalo něco tak skvělého, shodla se hned celá řada vinařů, ale i laiků. Bohužel dnes nedokáže nikdo předpovědět, jak dopadne úroda letošních hroznů a zda z ní bude dostatečné množství na příští výstavu.Osm základních škol zeje prázdnotou
Lékaři zůstávají nad blíže neurčeným virovým onemocněním bezmocní
Uh. Hradiště (paf) - V uplynulých dnech všemi masmédii probíhají zprávy o záhadném virovém onemocnění, které postihuje uherskohradišťské děti. Podle informací školského úřadu, v důsledku toho byly ještě koncem minulého týdne uzavřeny první stupně základních škol v Jarošově, Mařaticích, přímo v Hradišti škola na náměstí Komenského a na Mojmíře, opuštěné zůstaly i třídy základní školy na náměstí Míru, dále ve Starém Městě, Nedakonicích a Dolním Němčí. MUDr. Juřičková, epidemiolog OHS Uh. Hradiště, uvedla: #Nemůže být řeč o chřipkové epidemii, protože virus chřipky nikdo neprokázal. Nejedná se ani o epidemii, pouze o zvýšený výskyt zatím blíže neurčeného virového onemocnění, které je typické těžším průběhem. Podle MUDr. Juřičkové se nejedná o nic neobvyklého vzhledem k tomu, že letošní duben byl snad nejchladnější za poslední desetiletí.
Mnohem větší znepokojení zažívají dětští lékaři, mezi nimi i MUDr. Gricová, lékařka dětského zdravotního střediska na sídlišti Východ:
#Nemohu souhlasit s tím, že se jedná o běžnou záležitost. Minulou neděli jsme totiž na pohotovosti vyšetřovali 110 dětí, které byly ve velmi špatném stavu. Podle lékařů všechny děti trpí vysokými horečkami, zvrací, mají bolesti hlavy a přidal se i kašel. Neobvyklé je také to, že takové onemocnění zaznamenáváme jen na Uherskohradišťsku. Vzhledem k tomu, že zatím není známo o jaký druh virového onemocnění se jedná, lékaři, kteří se brání zbytečnému nasazování antibiotik, zůstávají často bezmocní. #Nemáme se čím řídit, říká MUDr. Gricová, #výsledky serologie budou k dispozici nejdříve koncem tohoto týdne, a tak zbytečně nenasazuji antibiotika, která by v případě výskytu mykoplazmy nebyla účinná. Vzhledem k dramatickému průběhu nemoci, někdy i šestý den přetrvávají horečky 41oC, se obávám příštích dní. Virus totiž nepostihuje už jen děti prvních až třetích tříd, ale i předškoláčky.
Hygienici hovoří o zbytečně senzačních zprávách, o #zcela normální situaci, vyvolané chladnějším jarem a pediatři, denně navštěvovaní stovkami dětí, obdivují jejich klid.Sociální fond záchranou pro CTZ
Uh. Hradiště (VaMP) - Převedením majetku dříve státního podniku CTZ (Centrální tepelný zdroj), dnes společnosti s ručením omezeným, se stoprocentním vlastníkem monopolního výrobce tepla na území okresního města od loňského října stal Městský úřad v Uherském Hradišti. V minulém roce došlo v hospodaření společnosti k účetním ztrátám, které ovšem: #V žádném případě nebudou mít dopad na zvyšování cen tepla, ujišťuje starosta města Ladislav Šupka. Město se tedy rozhodlo vyřešit schodek v hospodaření poskytnutím půjčky do sociálního fondu. #Půjčka je stanovena podle běžných komerčních úrokových podmínek, jak ji stanovují auditoři, upřesnil tajemník úřadu František Rochovanský. #Nechci, aby vznikly představy, že CTZ hospodaří špatně. Ztráty jsou dány tím, že moře prostředků bylo v době převodu na nového vlastníka vázáno v zásobách a na druhé traně chybějí tržby, řekl v této souvislosti starosta.
Uhlí určené pro topnou sezonu se totiž podle informací města nakupuje mimo topnou sezonu za nízké ceny, kdy CTZ pochopitelně nevykazuje žádné tržby.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund