Číslo: 18
03.05.1999
Článků: 54

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda si připili slivovicí
Jeden z převáděčů byl odsouzen k patnácti měsícům vězení
Řešení dopravní situace bude dlouhodobé
Kašna nemá tvůrce
O osudu posádky se teprve jedná
Poslankyně Zdeňka Stránská navštívila Staré Město

Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda si připili slivovicí

Uh. Hradiště - Za velkého zájmu novinářů se setkali ve čtvrtek 29. dubna 1999 v odpoledních hodinách v uherskohradišťském hotelu Grand premiéři České republiky a Slovenska. Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda se spolu poprvé setkali vloni v Bratislavě, kde si slíbili, že podobná jednání budou probíhat nejméně dvakrát do roka. Jelikož tato doba uplynula, zhodnotili právě v Uherském Hradišti, co se za pět měsíců změnilo. Mám radost a jsem potěšen, že se dnes mohu setkat v blízkosti našich společných hranic s premiérem ČR Milošem Zemanem. Naše setkání proběhlo ve velmi přátelském, ale současně velmi konstruktivním duchu, sdělil novinářům na následné tiskové konferenci slovenský premiér. Za zavřenými dveřmi, bez přítomnosti ostatních členů jak slovenské, tak české delegace premiéři zhodnotili dosavadní rozvoj vzájemných vztahů. Za necelých šest měsíců současné slovenské vlády došlo již k téměř třiceti meziministerským setkáním, což dle dalších slov Dzurindy svědčí o dobrém vztahu mezi ČR a Slovenskem.
Hlavním bodem setkání byla především diskuse premiérů na stále otevřenou sféru - dělení majetku ČSFR. Premiér Zeman dnes přišel s jistou novou myšlenkou řešení dělení majetku mezi ČR a Slovenskem. Nyní ji však nebudu blíže komentovat, neboť je třeba se nad ní blíže zamyslet. Reakce z naší strany bude ale rychlá a o navržené alternativě budeme diskutovat, prozradil dále Mikuláš Dzurinda. Ani český premiér nebyl k novinářům sdílnější: Pozval jsem premiéra Dzurindu na oficiální návštěvu Prahy, a to na podzim letošního roku. Chtěl bych vyjádřit naději, že na tomto setkání budeme moci podepsat tzv. Velkou dohodu, to znamená dohodu, která řeší jediný otevřený problém mezi oběma zeměmi - problém určitého majetkového vyrovnání. Nyní ještě o této iniciativě nic neprozradíme, poněvadž je nutné, aby se jí zabývali experti v obou zemích. Nicméně jakýsi politický impulz je již na světě a já věřím, že bude mít úspěch. Premiéři se dotkli i otázce krize v Kosovu.
Naše stanoviska týkající se Kosova se shodují. I když Slovensko dosud není členem NATO, domnívám se, že zastáváme obdobná stanoviska. Jsou to stanoviska suverénních vlád, suverénních států. Pokud jde o bývalého ministra zahraničí SR Eduarda Kukana, který byl jmenován zmocněncem OSN Kofiho Annana, chtěl bych Slovenské republice blahopřát. Pokládám to jak za ocenění osoby pana Kukana, tak i ocenění Slovenské republiky a současně slovenské vlády, dodal Zeman.
Toto mezinárodní setkání, které se stalo jednou z mimořádných událostí nejen pro Uherské Hradiště, ale současně pro hotel Grand, si vyžádalo jistá opatření. Celou akci řídil Protokol vlády, který již předem stanovil hotelu Grand podmínky zabezpečení. Nosným gastronomickým programem, neboť setkání bylo v odpoledních hodinách, se staly teplé nápoje, káva a čaj. Delegacím bylo rovněž podáváno suché slané a sladké pečivo, ovoce a nealkoholické nápoje. V salonku pak byly přítomným přichystány nářezové mísy ze šunky, debrecínské pečeně a sýra. Na stolech nechyběly ani koláčky, bábovky a jablkové záviny. Premiéři obou zemí si nejprve sami a poté s celými delegacemi symbolicky připili pravou slováckou slivovicí. O skvělou atmosféru setkání se postarala cimbálová hudba, složená ze žáků uherskohradišťského gymnázia.
Karin KuchtováJeden z převáděčů byl odsouzen k patnácti měsícům vězení
Uh. Hradiště - Před soudem Okresního soudu v Uherském Hradišti stanula v úterý 27. dubna 1999 skupina tří převáděčů. Státní zástupce je obžaloval z trestného činu nedovoleného překročení státní hranice, kterého se dopustili na podzim loňského roku, kdy nelegálně převedli přes česko-slovenské hranice celkem pětašedesát uprchlíků. První dva z obžalovaných figurovali v trestné činnosti jako autodopravci a u hlavního líčení se hájili především tím, že do poslední chvíle nevěděli, jaký náklad ze Slovenské republiky povezou. Oba obžalované nakontaktoval předem poslední z trojice, J. P., který byl před soud předveden z vazby. Ten vypověděl, že k myšlence spoluorganizovat nelegální přechod běženců přišel v jednom ze zlínských barů, kde se seznámil s jistými slovenskými občany. Ti poté zajistili hladký průběh naložení uprchlíků na Slovensku. Obžalovaný J. P. pak nabídl oběma dopravcům práci s tím, že bližší informace jim dodá na Slovensku.
Když jsem zjistil, o co jde, vyschlo mi v krku. Přemýšlel jsem, že uteču, ale uvědomil jsem si, že tam mám svoje auto, vzpomíná jeden z obžalovaných dopravců na okamžik, kdy mu do nákladního prostoru začali na Slovensku naskakovat běženci. Svědci, kteří se dostavili před soud, byli především z řad policistů. Po takto provedeném dokazování odsoudil soudce obžalovaného J. P. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců. Dalším dvěma obžalovaným uložil trest v trvání deseti měsíců, který podmíněně odložil na zkušební dobu tří let, a peněžitý trest ve výši 30 000,-Kč. Ačkoliv státní zástupce navrhoval také zabrání nákladních vozů a mobilních telefonů, které sloužily k trestné činnosti, soud rozhodl o jejich navrácení. Obžalovaní i státní zástupce si ponechali po vynesení rozsudku zákonnou lhůtu na rozmyšlenou.
Karin KuchtováŘešení dopravní situace bude dlouhodobé
Region (fal) - Minulý týden ve středu se uskutečnilo vyhodnocení dopravního generelu Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic. Jeho hlavním cílem bylo zejména vytvoření podmínek pro zlepšení dopravy v městské aglomeraci.
Mezi nejzajímavější návrhy, které by měly přispět nejen ke zlepšení dopravy, ale také i životního prostředí, je například propojení obchvatu s Průmyslovou ulicí v Uherském Hradišti. Bude to velmi účelné zejména z hlediska dopravní obsluhy centra města, uvedl jednatel společnosti Saura Jaromír Stejskal, která se na vyhodnocení generelu podílela. Silniční síť je zde nedostatečně rozvinutá, proto navrhujeme také vybudování městského okruhu mezi Starým Městem, novým mostem přes Moravu propojením na Mojmír I a II. Podle našich návrhů by po vybudování obchvatu mělo dojít ve všech třech městech nejen k úbytku hluku až o několik desítek procent, ale také k úbytku exhalací. Ovšem to předpokládáme spíše dokonalejším vybavením vozového parku, vysvětluje Stejskal.
Návrhy dopravního řešení téměř kopírují komunikační kostru, kterou máme v územním plánu již schválenou, říká městský architekt Aleš Holý. Avšak bude se muset pracovat na rozvinutí a budování silniční sítě. Obchvat totiž odvede část dopravy na Velehradské a Malinovského třídě včetně Kunovic, ale jen na určitou dobu. Podle něj by se s největší pravděpodobností začalo právě s již výše zmíněným městským okruhem. Náklady na tuto akci se podle zpracovatelů generelu ale pohybují kolem 150 milionů korun. Tato komunikace může nejvíce pomoci odlehčení dopravy hlavnímu průtahu, uvádí Holý. Kromě toho je navrženo také silniční propojení mezi Starým Městem, Jarošovem a Mařaticemi.
Co se týká parkování, byly návrhy zaměřeny především na organizaci dopravy v centru Uherského Hradiště. Není údajně vhodné zvyšovat kapacity uvnitř historického jádra Uherského Hradiště, ale naopak vytvořit systém záchytných parkovišť na jeho okraji tak, aby docházková vzdálenost do centra byla do 5 minut.
Mezi další významné návrhy patří také vytvoření husté cyklistické sítě, která je v současnosti nedostatečná. Z výsledků vyplynul jasný signál pro město i veřejnou správu v tom smyslu, že je nutné cyklistům věnovat více pozornosti než doposud. Je to jedna z otázek, kterou se budeme muset zabývat v nejbližší době. Všechno je ale otázka finančních prostředků, řada akcí by se totiž dala již postupně připravovat, dodává Holý.Kašna nemá tvůrce
Uh. Hradiště (red) - Umělecká porota, která hodnotila ideově výtvaruhá místa. Tito umělci budou vyzváni k vypracování návrhu z úrovně ideové do podoby definitivního řešení, objasnil starosta Uherského Hradiště Ladislav Šupka a dodává, koncem května ale městská rada o návrhu, který se bude realizovat, musí již definivně rozhodnout.O osudu posádky se teprve jedná
Uh. Hradiště (fal) - Přestože velitel uherskohradišťské posádky Karel Kredba v jednom z deníků potvrdil, že o osudu vojáků a místních kasáren v Uherském Hradišti je již rozhodnuto, oficiální rozhodnutí doposud nepadlo.
Zamýšlené dislokační změny by neměly dosáhnout již takových rozměrů jako v letech předešlých, uvedl pro DDS pracovník tiskového odboru Ministerstva obrany kapitán Vladimír Lukovský. Tyto změny vyplývají z navrhované koncepce výstavby armády České republiky do roku 2003 s výhledem do roku 2008. Tato koncepce ale doposud nebyla schválena, tudíž není možné hovořit o jednoznačném závěru a o tom, že je o osudu posádek, které jsou v návrhu koncepce dislokačními změnami dotčeny, již rozhodnuto. V současnosti totiž teprve probíhá proces posuzování jednotlivých posádek. Prozatím zrušení uherskohradišťské posádky nemohu vyloučit, ale také ani potvrdit.
Přesto však Kredba již oficiálně potvrdil vyklízení mobilizačních základen, snížení počtu lidí v místní posádce a také to, že do roku 2002 zde pravděpodobně nezůstane žádný ze čtyř útvarů.
Tato koncepce bude projednána na zítřejším zasedání bezpečnostní rady státu, avšak s největší pravděpodobností ani na tomto jednání o osudu místní posádky ještě nebude s konečnou platností rozhodnuto.Poslankyně Zdeňka Stránská navštívila Staré Město
Staré Město (MIKI) - V pondělí 26. dubna 1999 navštívila staroměstskou radnici poslankyně Parlamentu ČR Zdeňka Stránská (ČSSD). Paní poslankyně je členkou zemědělského a petičního výboru, členkou podvýboru pro rozvoj venkova a podvýboru pro bydlení a členkou komise pro Středoevropskou iniciativu. Na Městském úřadě ve Starém Městě se Zdeňka Stránská setkala se zástupcem starosty Miroslavem Sch”nbaumem. Během třicetiminutového setkání se hovořilo o rozvoji zemědělství, bytové politice i celkové vážné situaci ve společnosti. Součástí programu poslankyně ve Starém Městě byla návštěva Školního statku při zemědělské škole, kde bylo hlavní téma dne, kterak docílit sjednocení, aby se místní nemuseli řídit pokyny dvou ministerstev - školství a zemědělství. Zdeňka Stránská byla pozvána i do Zemědělského družstva Dolina ve Starém Městě, kde ji čekalo projednání složité situace v družstvu.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund