Číslo: 19
12.05.1997
Článků: 38

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Lidé věznění komunisty se vrátili do Hradiště
SPALOVNA VE VESELÍ ANO ČI NE?
Zagajduj gajdošku
Adolf Born v Uh. Hradišti
Zlom v dějinách Majálesu se nezdařil
Jakost zajištěna podle mezinárodního standardu

Lidé věznění komunisty se vrátili do Hradiště
Pietní setkání přivedlo do hradišťské věznice i známé politiky

V kapli uherskohradišťské věznice se ve čtvrtek 8. 5. pod pěticípou hvězdou sešly oběti perzekucí z padesátých let se současnými politiky a veřejností, aby si všichni společně připomněli komunistická zvěrstva.
Uherské Hradiště - Několik set lidí si ve čtvrtečním odpoledni u příležitosti státního svátku České republiky připomenulo utrpení, kterému byli vystaveni nevinní a stateční lidé za nacistické okupace a komunistické zvůle po roce 1948.
Ne náhodou právě do Uh. Hradiště si našlo cestu kromě desítek pamětníků těch neveselých let i několik představitelů našeho veřejného života v čele s předsedou Ústavního soudu ČR Zdeňkem Kesslerem. Roky chátrající více než stoletá hradišťská věznice totiž zažila dvě velmi neslavná období našich moderních dějin - nejprve německý fašismus a poté domácí komunismus.
Nelidskost toho, co se zde s lidmi dělo na přelomu čtyřicátých a padesátých let, násobí skutečnost, že Němci byli našimi nepřáteli ve světové válce a poté, v mírové době ve vítězné zemi, Čech Čecha ponižoval a týral krutěji než zvíře.
Jednu hodinu po poledni začala v kostele Sv. Františka Xaverského mše za oběti politicky motivovaného násilí. Vytrvalý déšť poněkud narušil následující program, kdy se měli zúčastnění sejít u pomníku občanů, kteří byli po únoru 48 umučeni nebo popraveni. Všichni se proto shromáždili až ve vězeňské kapli, kde vždy znovu překvapí strop apsidy vyzdobený pěticípou hvězdou, srpem, kladivem a nápisem Proletáři všech zemí, spojte se! (pamatujete na Rudé právo). S komunistickými symboly ostře kontrastují oprýskané církevní malby na stěnách kaple. Speciálně pro tuto příležitost připravil výstavu svých prací sochař Otmar Oliva, který má za sebou také zkušenost s komunistickým vězením. K vidění byla také Křížová cesta, kterou vytvořil Jaromír Šlesinger, jeden z těch, kterí doplatili na 50. léta životem.
K přítomným předneslo projevy několik pozvaných hostů. (Z těch avizovaných se nedostavil Milan Uhde.) Poslanci a senátoři za ODS a KDU - ČSL (pořádající strany) převážně akcentovali pohled do budoucna s tím, že je třeba si připomínat bezpráví spáchaná v minulosti. Václav Benda, stojící v čele úřadu, který zločiny vyšetřuje, přislíbil, že udělá, co bude v jeho silách.
Z těch, kteří prošli komunistickými lágry, ve vězeňské kapli promluvili kromě jiných i prezident českého PEN klubu spisovatel Jiří Stránský a předseda Konfederace politických vězňů Stanislav Drobný. Ve slovech některých bývalých vězňů byla navíc připomenuta nepříliš velká snaha politických stran jasně i činem vyjádřit názor na dění u nás po roce 1948. Setkání ve vězení rámoval svým vystoupením smíšený pěvecký sbor Svatopluk.
Na závěr čtvrtečního setkání zhlédli zájemci v kině Hvězda film Bumerang, natočený podle scénáře Jiřího Stránského režisérem Hynkem Bočanem. Vynikající snímek, jehož premiéra proběhla bez většího zájmu médií, se odehrává v jednom z lágrů v roce 1958 a vypráví o skutečných událostech. Po masových školních výpravách za oskarovým Koljou silně doporučuji pro žáky od desíti do sta let!
Ivo Vojtík, Miroslav RašticaSPALOVNA VE VESELÍ ANO ČI NE?
Veselí n. Mor. - Některé občany města Veselí nad Moravou už více než rok znepokojuje zamýšlená výstavba tzv. spalovny minerálních olejů. Vidí v ní patrně ekologickou hrozbu společnosti a obávají se nepříznivého dopadu na životní prostředí. Ve skutečnosti se nejedná o spalovnu, ale o Závod na recyklaci upotřebených olejů, který by podle mínění členů 1. olejářské recyklační společnosti (tato je investorem výstavby) neměl mít negativní vliv na životní prostředí, ale přímo naopak - tento podnik by měl řešit některé závažné problémy, které jsou v souvislosti s použitými oleji (např. vylévání olejů volně v přírodě apod.). Neinformovanost na straně veřejnosti však způsobila situaci, kdy napětí občanů vyvrcholilo podpisovou akcí proti výstavbě tohoto podniku.
Tato podpisová akce byla ukončena v pondělí 28. 4. 1997. V tento den se totiž konalo v sále kina Morava 15. mimořádné zasedání Městského zastupitelstva Veselí nad Moravou, které mělo záležitost této stavby rozřešit. Leč nestalo se tak. Bylo řečeno mnohé, ne však to podstatné. Městské zastupitelstvo prohlásilo, že hodlá podpořit záměr, aby ministerstvo životního prostředí umožnilo veřejnosti účast na projednávání předmětné stavby. Dále byl na návrh Českého svazu ochránců přírody ve Veselí nad Moravou uložen městské radě úkol zabezpečení vypracování nezávislého posudku od zpracovatele z aktuálního stavu přípravné dokumentace stavby, přestože 1. olejářská recyklační předložila nezávislý posudek, který má v držení od srpna minulého roku.
Nebylo řečeno ano, nebylo řečeno ne, otázka výstavby závodu na recyklaci upotřebených olejů zůstala otevřena, jednání bylo odloženo, obě strany byly ponechány v nejistotě, jediný, kdo z tohoto jednání získal, byl již zmiňovaný Český svaz ochránců přírody ve Veselí nad Moravou, kterému byl městským zastupitelstvem poskytnut jednorázový finanční příspěvek 30 000,- Kč.
Ivo CzakerZagajduj gajdošku
Uh. Brod (VaMP) - V Muzeu J. A. Komenského bude slavnostní vernisáží 16. května 1997 zahájena výstava Dudy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Součástí vernisáže bude koncert Zagajduj gajdošku, ve kterém se představí čeští i moravští gajdoši. Hrát na dudy se bude při opékání selete, pivu a vínu v hradním příkopu za muzeem, za nepříznivého počasí v prostorách muzea. Účinkovat budou například Pavel Číp, Pavel Malík, Zdeněk Chrastecký, Vlastimil Bjaček, Zdeněk Tofel, Jan Mička, Vladek Zogata, Aleš Adamí k, Eduard Turoň, Marta Gelnarová, Pavel Popelka, Kateřina Popelková, Martin Bičan, Katarina Bičanová, Jaroslav Hrnčiar, Katarina Brániková, Petr Pilát, Bohumil Gabrhel, Lydie Gabrhelová, Jan Vít Trčka a Hynek Sušil.
Vernisáž výstavy zahájí ředitel muzea PhDr. Pavel Popelka, CSc. Úvodní slovo pronese strakonický dudák Josef Režný, autor výstavy.
Výstava potrvá do 24. srpna 1997.Adolf Born v Uh. Hradišti

O autogram Adolfa Borna byl v galerii "D" Ludmily Dopitové obrovský zájem. - Foto: PAF
Uh. Hradiště (ivon) - V pátek prožila galerie #D paní Ludmily Dopitové malý svátek. Kunsthistorik, pedagog a autor monografií řady významných umělců Dr. František Dvořák tu zahájil výstavu obrazů a grafik akademického malíře Adolfa Borna.
Více než stovka přítomných zažívala nejdříve horké chvilky, protože Mistr dorazil do přeplněné galerie dvě minuty po sedmnácté hodině, takže málem nestihl připravený kulturní program, v rámci kterého herec Lubor Tokoš recitoval verše básníka Jana Skácela a poté s kytarou vystoupil mladý hudebník Petr Zetík.
Většinu ze dvou hodin, které v galerii #D Adolf Born strávil, věnoval podepisování knih se svými ilustracemi.
Výstava potrvá do 23. května.Zlom v dějinách Majálesu se nezdařil
Uh. Brod (EX) - Jako už tradičně se i letos konal v Uh. Brodě studentský Majáles. Kandidáti na krále, letos byli dva, si připravovali své programy a děkovné řeči pro případ úspěchu při volbě, zatímco pořadatelské ročníky si lámaly hlavy, čím letošní Majáles zpestřit, aby zůstal všem dlouho v paměti. Ačkoliv účast nebyla příliš hojná, domnívám se, že nikdo ze zúčastněných, ať ze studentů nebo náhodných přihlížejících, na ten letošní Majáles jen tak nezapomene.
Studenti se totiž pokusili o převrat, o svržení krále a monarchie a nastolení republiky, jejímž prezidentem by nebyl nikdo ze 4. ročníku, jak je tomu u volby krále, ale ten, kdo ještě rok bude studovat. Jedním z hlavních argumentů totiž byl fakt, že prozatím byli králové jen držitelé titulu a neplnili žádnou funkci pro ostatní studenty, jelikož pár týdnů po Majálesu odešli po maturitě ze školy. Oproti tomu by #president měl ještě rok své vlády na gymnáziu před sebou. Ohlasy studentů na tento nápad byly vcelku většinou kladné, do opozice se však postavil uherskobrodský starosta Veselý, jenž tuto ojedinělou akci považoval za porušování tradice, a protože je to právě on, kdo má poslední slovo ve volbě krále, byl opět a zas jako každý rok zvolen Majálesový král, který během pár týdnů odejde .....Jakost zajištěna podle mezinárodního standardu
Brodským ručním a automatickým zbraním byl udělen certifikát na systém kvality
Uh. Brod (jf) - Od května 1997 v České zbrojovce Uherský Brod je jakost zajišťována dle mezinárodního standardu. Dne 6. 5. 1997 byl České zbrojovce, a.s., Uherský Brod udělen certifikát systému jakosti dle ISO 9001. Po úspěšném auditu proběhlo slavnostní předání na veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 97 v Brně. Certifikát a vlajku předal Ing. Jiří Marek - zástupce certifikační organizace ITI TšV Bayern na stánku České zbrojovky Uherský Brod. Závěrem ceremoniálu, po odeznění fanfár, byla vztyčena i předaná vlajka. Udělení certifikátu je velkým úspěchem. Česká zbrojovka Uherský Brod se tím zařadila mezi několik málo firem s certifikovaným systémem jakosti v oboru výroby ručních palných a automatických zbraní na světe. Koncem roku 1993 bylo započato s budováním systému jakosti dle mezinárodních norem. Za konzultační pomoci RW TšV byla provedena analýza stávajícího systému jakosti.
V roce 1994 začal proces budování systému jakosti dle norem řady ISO 9001. Systém zahrnuje celý reprodukční proces od výzkumu a vývoje, přes výrobu, zkoušení až zpracování organizačních směrnic ve smyslu norem ISO. V roce 1996 pak byl dle této dokumentace systém zaváděn v praxi zároveň s uskutečňováním interních prověrek jakosti. Koncem roku byla navázána smluvní spolupráce s organizací ITI TšV , s.r.o., TšV Bayern - český člen, která má akreditaci pro výrobky zbrojního průmyslu.
V lednu 1997 provedla firma ITI TšV předcertifikační audit a 26. března bylo přikročeno k ostrému auditu. Po náročné kontrole implementace všech prvků systému auditorská skupina v závěrečném hodnocení doporučila udělení certifikátu ISO 9001 na systém jakosti v České zbrojovce, a.s., Uherský Brod.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund