Číslo: 19
09.05.2000
Článků: 96

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Kvůli podchodu se výstavba obchvatu odsouvá
Za týden se rozhodne o osudu Letu
Nehoda si vyžádala tři oběti
Případ byl ukončen, žena odsouzena, ale nejasnosti stále trvají

Kvůli podchodu se výstavba obchvatu odsouvá

Prozatím pokračují práce na části obchvatu Kunovice - Vésky - Foto: L. Falešniková
Uh. Hradiště - Na podzim se mělo začít s výstavbou další části obchvatu Vésky - Veletiny. Už dnes je ale jisté, že se tento termín posune minimálně o půl roku. Město Uherské Hradiště totiž vyvolalo jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic Brno ohledně řešení problému křížení plánované přeložky silnice I/50 s komunikací, která spojuje Vésky a Míkovice. Podle původního projektu by zde totiž místní museli přecházet frekventovanou silnici.
"Město Uherské Hradiště chtělo tuto situaci vyřešit výstavbou nadchodu nebo podchodu," objasnila Jana Solarová z Ředitelství silnic a dálnic Brno. "Po projednání s projektantem je v tomto případě jediným možným řešením vybudování podchodu."
"Budovat nadchod je nesmyslné řešení. Znamenalo by to totiž výškový rozdíl 6,6 m, pro kočárky a vozíčkáře by se musely vystavět rampy v délce 90 metrů z každé strany. Řešením je tedy podchod, který město převezme do svého majetku a bude jej spravovat," zkonstatoval starosta Uherského Hradiště Ladislav Šupka. Úrovňová křižovatka bude osazena zábradlím, nebude zde ani rychlostní omezení nebo světelná signalizace.
"Je to věc, která se u některých občanů Vések a Míkovic zřejmě setká s kritikou. S tímto řešením ale musíme souhlasit," řekl Šupka.
"Započetí výstavby obchvatu v úseku Vésky - Veletiny se plánovalo v letošním roce. Protože však na realizaci podchodu bude muset být zpracován projekt, můžeme doufat, že se práce rozběhnou alespoň na jaře příštího roku," dodala Solarová. V současnosti se v Kunovicích buduje odbočovací a připojovací pruh, v příštím roce se počítá s výstavbou estakády
Lenka FalešníkováZa týden se rozhodne o osudu Letu
Kunovice (PS) - Přesně za týden v úterý 16. května se v Brně u obchodního soudu rozhodne o dalším osudu Letu Kunovice. Návrh na vyhlášení konkurzu na tuto leteckou továrnu, která je nyní v rukou americké společnosti Ayres Corporation, podalo několik věřitelů.
Vedení odborů Letu, znepokojeno stávající situací, se na posledním mítinku se zaměstnanci rozhodlo požádat o pomoc také některé významné osobnosti. "Domnívám se, že i s vámi, zástupci odborového svazu Kovo, najdeme v nejbližší době uspokojivé řešení, tak abychom navázali na dlouholetou úspěšnou tradici leteckého průmyslu," zareagoval na dopis z Letu místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Ve stejném duchu zareagovala i Konsolidační banka, která s vedením firmy Ayres vede i nadále intenzivní jednání. "Právě dnes, v úterý 9. května, by měl do Letu přijet poslanec za náš region Jaroslav Plachý, který projevil zájem dle svých možností pomoci při řešení situace v tomto podniku," prohlásil předseda odborů Letu Kunovice Zdeněk Zajíček. Odboráři, jak nám potvrdil Zajíček, mají rozjednáno také osobní setkání s ministrem průmyslu Miroslavem Grégrem. Jako jeden z prvních, aniž by byl osloven, zareagoval na výzvu odborů komunistický předák Miroslav Grebeníček.
"Jednou z účinných forem při řešení problémů by mohl být i tlak na vládu, aby dostála závazkům, které na sebe stát vzal," napsal ve svém dopise odborům Letu Grebeníček.
"Mrzí mne, že na náš dopis neodpověděl bývalý ministr průmyslu Karel Khnl, za kterého byl uskutečněn prodej Letu zahraničnímu investorovi a který by mnohé mohl objasnit," posteskl si předseda odborů Zajíček. Je jistě také zarážející, že o problémy Letu zatím neprojevil zájem ani hradišťský senátor Jaroslav Petřík, který, ač byl osloven, tak si zřejmě nechce své šestileté volební období vyplňovat nepříjemnostmi.Nehoda si vyžádala tři oběti
Salaš (red) - V neděli 30. dubna došlo na Salaši k tragické autonehodě, která si vyžádala tři mladé životy. Řidič ze Spytihněvi ve velké rychlosti po projetí levotočivé zatáčky vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Při nehodě byl smrtelně zraněn sedmnáctiletý spolujezdec, o pár hodin později zemřely také další dvě spolujezdkyně. Podle nepotvrzených informací nehodu přežila dívka, která je dosud v nemocnici, a řidič. Ten byl údajně již propuštěn do domácího ošetřování.Případ byl ukončen, žena odsouzena, ale nejasnosti stále trvají
Uh. Hradiště - Druhým hlavním líčením byl ukončen ve čtvrtek v dopoledních hodinách u Okresního soudu v Uherském Hradišti případ týkající se podplácení. Referentka okresního ředitelství policie ČR byla státním zástupcem obžalována ze spáchání trestného činu podplácení, kterého se měla dopustit v létě loňského roku tím, že položila svému kolegovi z dopravního inspektorátu na stůl bílou nepopsanou obálku s penězi a vyzvala jej k jejímu převzetí.
"V úřední hodiny mě navštívila kamarádka a požádala o zjištění sankce, která hrozí jejímu příteli. Ten je řidičem z povolání a dopravní hlídka mu při kontrole zjistila přítomnost 0,32 zbytkového alkoholu v krvi. Jelikož si vycházíme s ostatními kolegy na pracovišti vstříc, zeptala jsem se pracovníka DI na bližší informace. Ten byl nejen ochoten sdělit, jaká sankce muži hrozí, ale dokonce jej přijal k vyřízení přestupku o den dříve," vysvětlila své jednání u předešlého líčení u soudu obžalovaná.
Jelikož byla již do případu s přestupkem zapojena, zajímalo ji následně, jak byla věc ukončena a po odchodu řidiče přišla do kanceláře dopravní policie. "Obžalovaná se mě zeptala, jaké sankce hrozí muži, jenž se dopustil dopravního přestupku. Řekl jsem jí, že podle zákona mu nebude odebráno řidičské oprávnění, ale výši sankce sdělím řidiči osobně až při ústním projednání a vyřízení přestupku," řekl pracovník DI. Podle jeho dalších slov přišla poté obžalovaná k němu do kanceláře a na stůl položila obálku. Co mu ale přesně k předávané obálce řekla, nevěděl, uvedl pouze, že to mělo být prý poděkování za to, že muži nebyl řidičský průkaz odebrán. Tento postih mu však stejně podle zákona nehrozil a svědek ženu vyzval, aby si obálku vzala zpět. To také následně udělala. Obžalovaná se hájila tím, že v tu dobu měla u sebe složku s úředními dopisy. "Je možné, že jsem některou z obálek položila na stůl. Byla jsem rozrušená, neboť se v ten den konal pohřeb mého blízkého rodinného příslušníka. Řidič ani jeho přítelkyně mi navíc žádné peníze k poskytnutí úplatku nedali. Nevím, jaký bych tedy měla důvod dávat svědkovi úplatek ze "svého." V kanceláři se v uvedenou dobu nacházeli pouze referentka a pracovník DI. Ten na dotaz obhájkyně uvedl, že neví, co v obálce bylo a také to, že podávání informací kolegům, ale i veřejnosti není v tomto směru zvláštností. Z jeho výpovědi rovněž vyplynulo, že obžalovaná po něm nepožadovala pro řidiče žádné konkrétní zvýhodněné rozhodnutí.
Zvláštností zůstává i fakt, že událost s údajným úplatkem nahlásil pracovník DI svým nadřízeným až o tři dny později. To u soudu odůvodnil slovy: "Až později mi došlo, že v obálce byly asi peníze." Právě nejasnosti s nahlášením události měli vysvětlit pracovníci policie, na které se pracovník DI obrátil. Shodou okolností však ani žádný z nich nebyl přímým nadřízeným ani DI, ani oddělení, kde obžalovaná pracovala. Případ byl tedy nahlášen na úrovni zástupců vedoucích. Zvláštní je rovněž fakt, že skutečný nadřízený obžalované se o celé události oficiálně dověděl až v době, kdy byla věc předána okresnímu úřadu vyšetřování. Což bylo dva až tři týdny po nahlášení. Zástupce vedoucího oddělení obžalované rovněž vypověděl: "Navštívila mě obžalovaná a řekla mi, že nese dotyčnému pracovníkovi DI peníze, aby vrátil jejímu známému řidičák. Radil jsem jí, ať to nedělá. V ruce přitom držela bílou obálku. Proč mi svůj záměr sdělila ale nevím."
"Je pravdou, že jsem svědka navštívila. V té době bylo již jisté, že pracovník DI přijme řidiče, jenž spáchal přestupek, o jeden den dříve. Přišla jsem se tedy svědka zeptat, jestli by bylo vhodné dát kolegovi z DI láhev slivovice, kterou přinesl zmíněný řidič jako pozornost. Obálek jsem ale s sebou měla v tu chvíli několik, neboť jsem je nesla na poštovní oddělení," oponovala referentka. Jak řidič, tak i jeho přítelkyně shodně uvedli, že žádný úplatek ve formě peněz ani obžalované, ani policistovi nepředali. K chování a pracovní morálce referentky se vyjádřili také odboráři. "Obžalovaná si vždy bezchybně plnila své povinnosti, byla vstřícná a na pracovišti oblíbená." Ačkoliv obhájkyně navrhla soudci zproštění obžalované s tím, že tvrzení o obálce s penězi je spekulací, soud nakonec uznal referentku vinnou. Neuložil jí však peněžitý trest ve výši osm tisíc korun, který požadoval státní zástupce, ale trest odnětí svobody v trvání jednoho roku, podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let. Verdikt soudce odůvodnil slovy: "Nebyl to projev klasické korupce, nýbrž jen ojedinělé selhání této pracovnice. Z toho důvodu jí nebyl uložen zákaz činnosti." Obžalovaná podala ihned po vynesení rozsudku odvolání. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.
Karin Kuchtováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund