Číslo: 2
12.01.1998
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Lidé se odnaučili chodit do prodejny v Mařaticích
Vystěhování neplatiče
Gymnázium ve Starém Městě
Teplé zima škodí stromům
V okresním rozpočtu sníženy příjmy a výdaje
Snížení hmotného zabezpečení
Procento nezaměstnaných se zvyšuje
Z Fruty v Miroslavi chce Hamé sklady

Lidé se odnaučili chodit do prodejny v Mařaticích
aneb jak to dopadá, když se nedomluví dva podnikatelé

Opuštěná prodejna potravin na školní ulici - Foto: JiV
Uh. Hradiště - Prodejna je od slova prodávat. Ne vždy to ovšem platí. Například v případě prodejny potravin, která sídlí na Školní ulici v Mařaticích a na kterou si všichni místní obyvatelé velmi lehce zvykli. Tento obchod si pochvalovali všichni hlavně tenkrát, když byla v nájmu Petra Klempíře, zkušeného obchodníka z Kunovic, který vede další prodejnu s potravinami ve Staré Tenici. Od Miroslava Matušky ji měl v pronájmu od 21. 6. 1997 do 6. 12. 1997. Do jeho nástupu byla prodejna rozdělena na dvě části, z jedné byl sklad a teprve v druhé polovině bylo možno nakupovat. Mnohdy bylo těžké v těchto stísněných prostorách manévrovat s košíkem. Teprve s příchodem nového vedoucího, který prodejní plochu rozšířil, se stala tím, čím by každá dobrá prodejna měla být. Dobře zásobená, prostorná, rozsáhlý sortiment v potravinářském i uzenářském zboží a taktéž v oboru drogistického zboží. Ceny mírné, obsluha vzorná.
V dobách povodně si sem našlo cestu daleko víc lidí, než bylo běžné, a ani v tuto dobu se rozhodně nenechala zahanbit. O to bylo překvapivější, že v době, kdy každý obchodník završí v prosinci své roční úsilí bohatými žněmi, zůstala zavřená. Podle Petra Klempíře, kterého jsme se pochopitelně na důvod opuštění prodejny zeptali, bylo ovšem neúnosné zůstat v obchodě, kde nebylo vybudováno topení. Přestože pan Matuška od nás dostal nájemné dopředu, aby mohl topení do zimy vybudovat, nedočkali jsme se ho. Prodavačky, které začaly hodně marodit, už jsem také nemohl nutit, aby tady zůstávaly, a tak mi nezbylo nic jiného, než prodejnu opustit. To víte, že bych tam rád zůstal, ale k dohodě mezi mnou a Matuškou prostě nedošlo.
A co k tomu uvádí Miroslav Matuška? V prodejně se musí zrekonstruovat topení, které praskalo, a to byl hlavní důvod, proč jsme ji museli na zimu zavřít. K rozporu mezi námi došlo kvůli tomu, že odmítal platit nájemné. Takže jsme se spolu nerozešli v nejlepším. Počítám ale s tím, že v průběhu ledna dám všechno do pořádku a v co nejkratší době ji znovu otevřeme. Snad to stihneme do prvního února. Tolik nám k celé věci řekl majitel Matuška. (Nutno dodat, že Matuška nám odmítl sdělit, kdo vlastně oním nájemcem byl). Jedno je jisté. Sliby dané majitelem nebyly splněny, a tak nájemce - ač nerad - musel už zavedený obchod opustit. Škoda vznikla všem. Obchodníkovi, kterému ušel zisk, pronajímateli, který se připravil o nájemné, a hlavně zákazníkům, kteří jsou nuceni nákupy tahat z města nebo ze sídliště.
Jindra VáverkováVystěhování neplatiče
Uh. Brod (JF) - O první soudní vystěhování neplatiče z družstevního bytu v ulici Tkalcovská v Uherském Brodě se pokoušela soudní vykonavatelka spolu se zástupci SBD Panorama Uh. Brod již 3. listopadu loňského roku. Exekuce však musela být přerušena a nájemce podepsal prohlášení, že se do 3. prosince 1997 vystěhuje sám. Svůj slib však nedodržel, a proto za asistence soudního vykonavatele, soudní a městské policie, zástupců SBD Panorama a Městského úřadu Uherský Brod bylo vystěhování dokončeno až 15. prosince 1997. Je zarážející, že vystěhování proběhlo bez přítomnosti pana Babušíka - nájemce bytu, neboť ten se ve stanovený čas nedostavil. Podle slov právničky bytového družstva JUDr. Šmídové zajistilo SBD Panorama pro tohoto neplatiče náhradní ubytování v ubytovně Integrované střední školy na ulici Větrná v Uherském Brodě. Bytové zařízení je v současné době uskladněno v areálu SBD Panorama a jestliže si je majitel nevyzvedne do půl roku, bude prodáno v dražbě.Gymnázium ve Starém Městě
Uh. Hradiště - Ministerstvo školství v závěru loňského roku schválilo a potvrdilo optimalizační projekt na Střední zemědělskou školu a Rodinnou školu ve Starém Městě. Podstatou tohoto projektu je postupné ukončení studia na rodinné škole a počínaje prvním září t. r. se otevřou na této škole dvě třídy gymnázia, obor všeobecné gymnázium. Jak nám sdělila metodička školského úřadu Věra Machová, náš okres je v počtu studentů gymnázia pod celorepublikovým průměrem, takže z tohoto důvodu dochází k posílení kapacity gymnázií. Okres je spádově rozdělen na dvě oblasti. Pro brodskou část, která tvoří asi třetinu okresu, je brodské gymnázium dostačující, ale na Hradišťsku je nutno kapacitu gymnázií posílit. Výhodou ve Starém Městě jsou prostorové kapacity, je možno ubytovat žáky i na internátu, který je přímo v areálu školy a pro zájemce o studium se zaměřením na biologii jsou právě tady velmi dobré podmínky. Pro dobrý začátek je domluvena metodická i personální pomoc z Gymnázia v Uh. Hradišti.
Proběhlo několik jednání mezi oběma řediteli a část úvazku budou krýt také profesoři z gymnázia. Taktéž je dohodnuta spolupráce před přijímacími zkouškami. Okruhy témat i náročnost při zkouškách by měly být na obou gymnáziích rovnocenné. Obě gymnázia budou postupovat podle stejného učebního plánu, teprve ve třetím a čtvrtém ročníku, kdy jsou volitelné předměty, by školy spolupracovaly tak, že by si tyto předměty mohli žáci vybírat na obou školách.
Jindra VáverkováTeplé zima škodí stromům
Uh. Hradiště (Kk) - Nezvykle teplé lednové počasí může ohrozit úrodu ovocných stromů. Ačkoliv by měla v tomto ročním období zahrada spát, v letošním roce tomu tak není. Některé stromy nalévají pupeny, klíčí jarní rostliny. Krásné slunné, téměř jarní dny, kdy se slunce opírá do kmenů a větví stromu, tyto probudí a míza začne proudit do větví a pupenů. Při mrazech, které mohou přijít později, tak dojde k tomu, že nasycená kůra vodnatou mízou zmrzne a praskne. Především na jižních stranách stromů může dojít ke vzniku mrazových desek a mrazových trhlin. Před těmito úklady zimy lze chránit stromy tím, že je budeme krýt před zimním sluncem, aby se stromy příliš brzy neprobudily. Proto například meruňky a broskvoně kryjeme chvojím nebo slámou, případně vlnitou lepenkou. Ke kmenům ovocných stromů dáváme kolíky na jižní stranu, aby kmen stínily.
Kmeny a silné větve je třeba bílit vápnem, protože bílá barva odráží tepelné sluneční paprsky. Do vápna je vhodné přimíchat také protiplísňové přípravky, které zamezí i výskytu mechu, například skalici,uvedl Pavliš z Územní rady Českého zahrádkářského svazu v Uh. Hradišti. Za normální zimy se o stromy starat vůbec nemusíme, vzhledem však k možné zimě a mrazům je také vhodné počkat s řezem stromů i vinné révy.V okresním rozpočtu sníženy příjmy a výdaje
Uh. Hradiště (VaMP) - V úterý 6. ledna se ve velkém zasedacím sále Okresního úřadu sešli zástupci všech obcí okresu, aby společně na XI. zasedání okresního shromáždění projednali návrh rozpočtu na rok 1998. Okresní shromáždění podle zákona o okresních úřadech schválilo návrh rozpočtu na rok 1998 v celkovém objemu příjmů a výdajů 359.976 tisíc korun. Shromáždění 6. ledna rovněž schválilo rozdělení dotací do rozpočtu obcí na rok 1998 v celkovém objemu 105.174 tisíc korun. Na poslední chvíli se oproti původnímu návrhu snížila celková dotace ze státního rozpočtu o zhruba 14 milionů korun. O stejnou částku došlo rovněž ke snížení výdajů na sociální dávky. Tato částka byla přerozdělena na neinvestiční dotace v sociálních dávkách čtyř měst. Uherské Hradiště získá celkové neinvestiční dotace ve výši téměř 43 milionů korun, Uherský Brod skoro 28 milionů, Bojkovice 6 a Uherský Ostroh 4 miliony korun.
Tyto úpravy byly provedeny dle přílohy zákona o státním rozpočtu, kterou Okresní úřad v Uherském Hradišti obdržel až 5. ledna 1998. Dodržením tohoto zákonného rozpisu, kdy finanční vztahy jsou v zákoně poprvé členěny samostatně ve vztahu k obcím a okresnímu úřadu, se v roce 1998 bude muset okres na sociálních dávkách obejít bez zhruba 7 milionů korun.Snížení hmotného zabezpečení
Uh. Hradiště (Kk) - Zákonem č. 286/1997 Sb. se od 1. 1. 1998 snížila procentní sazba pro výpočet hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání. Hmotné zabezpečení se stanoví v prvních třech měsících ve výši 50% (dosud 60%), ve zbývajícím období na 40% (dosud 50%) a při nástupu rekvalifikačních kurzů, na které byl uchazeč vyslán úřadem práce, 60% (dosud 70%). Snížení se týká i hmotného zabezpečení přiznaného v roce 1997. V platnosti zůstává maximální výše hmotného zabezpečení, odpovídající 1,5 násobku životního minima (4.560,-Kč), při rekvalifikaci 1,8 násobku životního minima (5.472,-Kč), platného pro jednotlivého občana staršího 26-ti let. Tato změna je součástí balíčkových opatření,uvedl ředitel uherskohradišťského Úřadu práce. Změna výše hmotného zabezpečení bude s každým uchazečem projednána při plánované návštěvě úřadu práce. O informaci může každý zájemce požádat i mimo tyto návštěvy.Procento nezaměstnaných se zvyšuje
Uh. Hradiště - Jelikož došlo ke snížení podpory v nezaměstnanosti a vzrůstu procenta nezaměstnaných občanů v našem okrese, požádali jsme o podrobnější informace Ing. Richarda Janíčka, ředitele Úřadu práce v Uherském Hradišti.

Pane řediteli, mohl byste uvést, jaký byl vývoj nezaměstnanosti v loňském roce?
V první polovině roku 1997 jsme mohli hovořit téměř o plné zaměstnanosti, poněvadž počty uchazečů o zaměstnání se pohybovaly kolem 1500 osob, při míře nezaměstnanosti do 2,3%. Od července však nastal ve vývoji nezaměstnanosti obrat. Od tohoto měsíce se přichází zaevidovat stále více propuštěných lidí v souběhu s čerstvými absolventy škol, kteří nenašli uplatnění. K datu 30. 9. 1997 evidoval náš úřad práce 2063 uchazečů (3,0% míra nezaměstnanosti). V září se rovněž přišlo zaevidovat rekordních 656 občanů. Měsíce říjen a listopad byly klidnější, ale v prosinci se opět zvýšil příliv uchazečů, takže na konci roku 1997 bylo evidováno 2243 osob, což představuje v míře nezaměstnanosti 3,25%.

Co si myslíte o příčinách tohoto vývoje?
Ve výčtu zdrojů růstu nezaměstnanosti lze uvést na prvém místě stagnaci ekonomiky, která rozhodujícím způsobem ovlivňuje zvýšení nezaměstnanosti. Pokud jde o vliv povodně, její následky v nezaměstnanosti nebyly nijak výrazné. Přestože bylo propuštěno kolem 300 zaměstnanců, odhaduji, že nové zaměstnání si našla více jak polovina bez pomoci úřadu práce. Třetím zdrojem byli absolventi škol. Celkem jich prošlo evidencí úřadu práce 800. Toto mimořádně vysoké číslo je především důsledkem nesouladu oborové kvalifikační struktury mezi produkcí škol a požadavky trhu práce. Jsem osobně rád, že se nám podařilo většinu z nich zaměstnat, a to i prostřednictvím námi dotovaných pracovních míst. Přesto bylo na konci loňského roku v evidenci ještě 300 absolventů.

Po jakých profesích je největší poptávka?
Nelze uvést všechny profese, ale kdybych měl jmenovat alespoň ty, po kterých je extrémně vysoká poptávka, jednalo by se například o zedníky, svářeče, šičky konfekce, dělnice v potravinářské výrobě, soustružníky a strojní zámečníky. V každé z těchto profesí evidujeme kolem stovky volných pracovních míst. Velký zájem je rovněž i o dělníky dřevozpracující výroby, nástrojáře, zámečníky, frézaře, svrškaře v obuvnické výrobě, železobetonáře, krejčí, elektromontéry apod., kde evidujeme desítky pracovních míst. Zaměstnavatelé mají rovněž zájem o technické pracovníky ve strojírenství, jako jsou konstruktéři a technologové. Z uvedeného výčtu a rozsahu poptávky lze soudit, že ani současné zvýšení nezaměstnanosti nepřispěje významněji k uspokojení poptávky zaměstnavatelů v řadě dělnických profesí, protože značná část uchazečů má pouze základní vzdělání (590 osob) a 522 osob jsou občané se ZPS.

Jak hodnotíte snížení podpor v nezaměstnanosti, o jejichž úpravě informujeme na jiném místě?
Nepovažuji toto opatření za promyšlené, neboť se dle mého názoru mine účinkem. Změna zákona byla motivována balíčkovými opatřeními v zájmu vyrovnanosti státního rozpočtu. Snížení poskytovaného hmotného zabezpečení povede ale k tomu, že daleko větší část uchazečů o zaměstnání se obrátí na sociální referáty pověřených městských úřadů se žádostí o poskytnutí nárokovatelného doplatku do životního minima. Co se ušetří na úřadech práce, o to více vyplatí městské sociální referáty. Navíc člověk, který měl tu smůlu, že přišel o zaměstnání, bude muset běhat z úřadu na úřad. Samozřejmě, že nemám na mysli ty nezaměstnané, kterým se nechce pracovat, a kteří by si zasloužili přísnější podmínky, ale hlavně ty, kteří pracovat chtějí, ale nemají odpovídající kvalifikaci, či mají vyšší věk nebo zdravotní omezení, a z těchto důvodů budou práci déle hledat. Snížení hmotného zabezpečení vypláceného úřady práce tedy nejenže nesplní účel úspory výdajů státního rozpočtu, ale zatíží občana v nelehké situaci nezaměstnaného větším bře menem byrokracie.

Jaký vývoj očekáváte v nejbližším období?
Nápor uchazečů z počátku ledna naznačuje, že loňský vývoj bude pokračovat i letos. Na konci ledna se počet uchazečů o zaměstnání přiblíží číslu 2500 a překročí míru nezaměstnanosti 3,5%. Myslím si, že tendence povede i nadále k růstu, ale přesnější odpověď budu moci poskytnout až na konci února, kdy dokončíme každoroční analýzu trhu práce, včetně prognózy dalšího vývoje.

Děkuji za rozhovor, Karin KuchtováZ Fruty v Miroslavi chce Hamé sklady
Babice (VaMP) - V druhé polovině září došlo ke kapitálovému ovládnutí výrobní společnosti Fruta Podivín, sdělil tehdy Dobrému dnu generální ředitel a předseda představenstva Hamé, a.s. Babice Leoš Novotný. V prosince minulého roku k ní přibyla i Fruta v Miroslavi, v okrese Znojmo. Zatímco se vedení společnosti rozhodlo přemístit část výrobních linek do Fruty na Břeclavsku, miroslavská Fruta se začala zbavovat svých zaměstnanců. Díky propouštění ve Frutě v Miroslavi zůstalo bez práce více než sto lidí, uvedl vedoucí příslušného odboru znojemského Úřadu práce Pavel Ondrák. Naproti tomu se jeví logickým tvrzení generálního ředitele Novotného, že: Všude ve světě je nyní trend koncentrovat výrobu. Proto závod v Miroslavi, který měl podobnou výrobu jako Fruta Podivín, přestěhujeme z části do Podivína. Ve Frutě Podivín se v současné době jako v jediné firmě v republice zpracovávají nejmodernější technologií rajčata na rajčatový protlak.
Objekt Fruty v Miroslavi hodlá Hamé využít jako skladovací prostory. Což je pro místní jistě více než nepřijatelné, neboť zdejší Fruta prý neměla existenční problémy a za posledních pět let prošla značnou rekonstrukcí. Před více než rokem spolu s ní postavilo město čističku odpadních vod v hodnotě pětapadesáti milionů korun, z nichž třináct milionů zaplatila právě Fruta.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund