Číslo: 2
11.01.1999
Článků: 51

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


V kunovické firmě Rochus uniklo velké množství amoniaku
O epidemii se zatím nejedná
Radar je v Octavii
Nezaměstnanost v okrese stále narůstá
Lidé si stěžují na vandalismus
Na výstavě Regiontour visely klobásky ze stromu a víno teklo proudem

V kunovické firmě Rochus uniklo velké množství amoniaku
Provoz byl zastaven, lidé v maskách likvidují havárii

Příčinu úniku čpavku ve firmě Rochus bude vyšetřovat Inspekce životního prostředí. - Foto: DDS - Pavel Paška
Kunovice - Ve středu 6. ledna 1999 v brzkých ranních hodinách došlo v Kunovicích k ekologické havárii. V jedné z mrazicích komor firmy Rochus, s.r.o., která se zabývá výrobou, skladováním a prodejem mražených výrobků, uniklo více než půl tuny amoniaku. Ve firmě byl okamžitě přerušen provoz a zaměstnanci posláni domů. Silný zápach zamořil okolí. Amoniak neboli čpavek používají jako chladicí médium nejenom mrazírny a chladírny, ale i zimní stadiony. Ve firmě Rochus došlo k prasknutí potrubí, jímž je veden čpavek od zásobníku do chladicího systému. Uniklý tekutý amoniak se přeměnil do plynného stavu a byly jím postiženy nejen prostory uvedené firmy, ale i okolí. Co se týče životního prostředí, má nA něj větší množství amoniaku samozřejmě negativní vliv, řekl Jaroslav Hrabec z referátu životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti. Od vzniku havárie až do dnešního dne probíhají opakovaná měření koncentrace amoniaku v prostorech společnosti.
Ve středu, kdy k havárii došlo, bylo možné změřit koncentraci amoniaku v mrazicí komoře pouze za pomoci dýchacích přístrojů. Měření ukázalo, že koncentrace byla 30 x vyšší, než je povolená hladina. Vyšší množství amoniaku bylo naměřeno i ve dvou výrobních dílnách firmy. Doporučili jsme proto řediteli společnosti Pavlu Bartošovi, aby zaměstnanci nastoupili do práce až po výsledcích pondělního měření detekčními trubičkami. Jak vedlejší mrazírny Moravia Frost, tak i Let přijaly v době havárie taková opatření, aby se jejich zaměstnanci co nejméně zdržovali venku. Amoniak totiž může poleptat dýchací sliznici a oční spojivky, upřesnila dr. Hampalová, která se zabývá hygienou práce.
Na místě úniku zůstali pouze strojníci, kteří, vybaveni dýchacími přístroji a pogumovanými obleky, likvidovali znehodnocené zboží. I jim hygienici doporučili, aby se v mrazicím boxu zdržovali co nejkratší dobu a po likvidaci havárie se podrobili lékařské prohlídce. Kontrolu uskladněných potravin v místě havárie provedl dr. Jaroš: Všechny potraviny, které byly v mrazicím boxu uskladněny, čpavek poškodil. Čpavek je těžší než vzduch, tudíž na potravinách ulpěl. Znehodnocení potravin nezabránily ani jejich obaly, je tedy nutná likvidace. Rovněž vyrobené knedlíky, které se v komoře zmrazovaly, jsme nařídili vyvézt na skládku. Bude nutné prověřit i nezávadnost mouky, škrobu a ostatních surovin, ze kterých se knedlíky vyrábí.
Aby mohly být následky kunovické havárie zcela zlikvidovány, nezbývá než počkat, až se zamořené prostory odvětrají. Poté bude za pomoci hasičů provedeno buď zkrápění vodou, na kterou se amoniak naváže a vznikne čpavková voda, která se musí rychle odklidit, tak, aby nebyla zamořena kanalizace, nebo zkrápění jinými chemikáliemi, aby čpavek vytvořil sloučeniny, které sednou a dají se odstranit. Příčinu úniku amoniaku bude šetřit Inspekce životního prostředí. Ředitel firmy Rochus se k celé záležitosti nevyjádřil.
Karin KuchtováO epidemii se zatím nejedná
Uh. Hradiště (Kk) - Jak potvrdila zpráva Krajské hygienické stanice v Brně, i když přes svátky mírně stoupla nemocnost, o epidemii chřipky se rozhodně nejedná. Na přelomu roku bylo v našem regionu 1304 nemocných na sto tisíc obyvatel. O epidemii se dá hovořit pouze v tom případě, kdy počet nemocných přesáhne hranici 2000 na sto tisíc obyvatel, uvedla okresní hygienička Zdenka Skulová.
Na území naší republiky byl izolován virus chřipky stejného typu jako vloni, při léčbě by tak dle dalších slov Skulové nemělo dojít k žádným problémům. Jak však dodala, díky nevlídnému teplému a vlhkému počasí s velkými výkyvy může epidemie vzniknout. Kdy k tomu však dojde, není schopen nikdo odhadnout. Situaci sledujeme a spolupracujeme rovněž se školami, které nám budou telefonicky hlásit případnou vysokou nemocnost dětí. Doposud se však žádná škola neozvala, uzavřela hygienička.Radar je v Octavii
Uh. Hradiště (Kk) - V loňském roce bylo Dopravním inspektorátem v Uherském Hradišti evidováno 2 149 dopravních nehod. Jak uvedl vedoucí dopravního inspektorátu Jaroslav Prchlík, bylo při těchto nehodách těžce zraněno sedmaosmdesát osob a způsobena hmotná škoda přes šestasedmdesát milionů korun. Nejčastější příčinou byl především nesprávný způsob jízdy, jehož následkem vzniklo 1 214 dopravních nehod, následovala nepřiměřená rychlost - 420 nehod, nedání přednosti v jízdě na křižovatkách nebo v jízdních pruzích - 329 nehod. Při nesprávném předjíždění vzniklo 68 nehod. U ostatních 129 nehod byl zjištěn u jejich účastníků alkohol. Počet nehod v obcích ovlivnilo snížení rychlosti na 50 km/hod. V obcích jsme zaznamenali o dvě stě nehod méně, horší situace však je mimo obec, kde je evidován nárůst, uvedl dále vedoucí dopravního inspektorátu.
Za jedenáct měsíců loňského roku uložili dopravní policisté v rámci silničního dozoru celkem 6 386 pokut, ve výši zhruba dva a půl milionu korun. Ve správním řízení, které probíhá s řidiči, již se dopustili vážných přestupků, pak policisté uložili na 1 319 pokut, v celkové částce téměř tři a půl milionu korun. V roce 1998 bylo zadrženo celkem 101 řidičských průkazů řidičům, u nichž bylo prokázáno požití alkoholických nápojů. Pro ztrátu spolehlivosti přišlo o řidičské oprávnění šestnáct osob. V letošním roce budou policisté i nadále provádět v rámci možností dopravně- bezpečností akce zaměřené na kontrolu řidičů. V rámci výkonu služby se budou i nadále policisté zaměřovat na úseky se zvýšenou dopravní nehodovostí a úseky se zvýšenou dopravou. Jedná se především o průtah Starým Městem, Uherským Hradištěm a Kunovicemi, dále silnice I. třídy č. 50 a 55.
Ke kontrole a usměrnění řidičů, překračujících stanovenou rychlost, nám pomůže i nový radar RAMER 7M, který byl zakoupen sponzorským způsobem v září loňského roku. Celková částka na pořízení radaru činila přibližně tři čtvrtě milionu korun, přičemž velkou měrou se na jeho uhrazení podílel Okresní úřad v Uherském Hradišti. Nový radar se nachází v našem služebním vozidle značky Škoda Octavia, druhý pak, který používáme, je instalován ve Felicii, prozradil na závěr Prchlík.Nezaměstnanost v okrese stále narůstá
Během prvních dnů v novém roce přišlo o práci rekordních 580 lidí
Uh. Hradiště - Zatímco v prosinci roku 1997 registroval hradišťský Úřad práce celkem 2.243 uchazečů o zaměstnání, v závěru loňského roku to bylo již 3.704 lidí bez práce. Procento míry nezaměstnanosti tak během jediného roku vzrostlo z 3,25 na 5,15 procent, přičemž volných míst nabízených prostřednictvím Úřadu práce bylo ještě v roce 1997 1.393 a o rok později jen 411.
Nejhorší oblastí regionu Uherskohradišťska je oblast Bílých Karpat, kde se už nějaký čas míra nezaměstnanosti pohybuje nad 6,5 procenty. Přitom v této části okresu zaznamenává nejkritičtější situaci obec Lopeník, kde je dnes míra nezaměstnanosti 15,57 procent. Naproti tomu nejmenší nezaměstnanost (1,83%) vykazuje obec Tučapy spadající do regionu Chřibů. Je ale třeba uvést, že tato čísla značně zkresluje fakt, že obě obce patří mezi ty s nejmenším počtem obyvatel v okrese, tudíž míra nezaměstnanosti narůstá a klesá výrazněji než jinde.
Dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech čtyř sledovaných mikroregionů má Uherskohradišťsko (4,67%), Uherskobrodsko (5,33%), Chřiby (5,52%) a Bílé Karpaty (6,78%).
Očekáváme, že i nadále, a to dlouhodobě, bude pokračovat nárůst nezaměstnanosti, je si vědom ředitel uherskohradišťského Úřadu práce Richard Janíček. To s sebou pochopitelně podle odborníků na lidskou psychiku přinese i prohloubení sociální deprivace a ztrátu soudržnosti mezi lidmi a ve společnosti. Lidé si mohou začít více stěžovat na situaci ve státě, a s ohledem na své sociální postavení si budou stále více přát změnu politiky v zemi, připustil Janíček.
O katastrofické situaci na poli nezaměstnanosti vypovídá fakt, že během měsíce ledna 1999, tedy jen za několik dnů nového roku, zaevidoval Úřad práce v Uh. Hradišti 580 nových nezaměstnaných. Běžně jich v měsíci chodí 600 až 800. Situaci s vlnami propouštění ve větších podnicích se rozhodl Úřad práce zvládat zbudováním jakýchsi detašovaných pracovišť přímo v podnicích, které propouští. Poslední odchytnou akcí úřadu byla registrace lidí ve společnosti Strabag, která se uskutečnila 4. ledna 1999. Chtěli jsme především vyjít vstříc lidem, kteří přišli o zaměstnání, aby nebyli vystaveni stresující situaci, která provází každého, má-li poprvé přijít ucházet se o zaměstnání na Úřad práce, uvedla vedoucí oddělení zprostředkování práce ÚP Zpěváková. Úřad práce tak během jednoho dne, přímo ve Strabagu zaregistroval celkem 87 lidí (z toho 25 pro pobočku v Uh. Brodě). Stejně hodlá Úřad práce postupovat v dalších podnicích, kde dojde k výraznému propouštění zaměstnanců.
Už dnes se ví, že vedle Zevety Bojkovice a České Zbrojovky to bude AVX Uh. Hradiště a TON Uh. Hradiště, otazník visí nad Colorlakem.
Během prvního čtvrtletí roku 1999 by v okrese Uh. Hradiště mělo podle prognóz přijít o práci až 900 lidí. Koncem ledna předpokládá hradišťský Úřad práce ve své registraci 4.100 nezaměstnaných, při míře nezaměstnanosti 5,7 procent. V únoru by to mělo být již 6,0 procent a v březnu 6,5 procent.
M. MiškeříkováLidé si stěžují na vandalismus
Uh. Hradiště (fal) - Bastion, jak je nazýván park za Základní školou Komenského, byl vytvořen zejména k odpočinku a relaxaci lidí všech věkových kategorií. Již delší dobu si však obyvatelé Uherského Hradiště stěžují nejen na nepořádek, ale zejména na chování mládeže v této lokalitě.
Abych pravdu řekl, byla doba, kdy jsem si v těchto místech rád poseděl, říká jeden z blízkých obyvatelů, který nechce být jmenován, v současnosti jsem ale spíše znechucen tím, co zde denně vidím včetně následků vandalů. Mládež totiž začala bastion využívat k relaxaci po svém. V průběhu celého dne je zde vidět hloučky mladých lidí, kteří vysedávají na opěradlech laviček a často znečišťují své okolí různými papíry a nedopalky z cigaret. Požádali jsme příslušný odbor městského úřadu, aby se prostor parku přes noc zamykal. V současné době se tomu již tak děje, vysvětluje velitel Městské policie Uh. Hradiště Jaroslav Ježo, kromě častějších kontrol v bastionu se snažíme udržet pořádek tím, že mládež upozorňujeme na jejich přestupky proti veřejnému pořádku, kontrolujeme jejich totožnost a informujeme příslušnou školu i rodiče.
Podle jeho slov městský úřad připravuje provozní řád bastionu, který by měl být dokončen již v brzké době. Chtěli bychom se zasadit o zákaz kouření v tomto prostoru, což by k řešení celého problému mohlo výrazně pomoci, říká Ježo a dodává, se stejnými problémy se však potýkáme s mládeží, která se po večerech schází v areálu Mateřské školy v Jarošově a ve Staré Tenici v oblasti železňáku. K těmto problémům se nestavíme zády, ba naopak vítáme spolupráci našich občanů.Na výstavě Regiontour visely klobásky ze stromu a víno teklo proudem
Brno (mat) - V uplynulém týdnu bylo Brno již podeváté dějištěm mezinárodního veletrhu cestovního ruchu GOď a poosmé i svědkem výstavy Regiontour. Zatímco GOď99 je skutečně mezinárodní kontraktační veletrh, Regiontour je spíše ukázkou turistických možností regionu.
Náš okres je pravidelným účastníkem této přehlídky od roku 1993, přičemž jeho expozice měla v průběhu šesti let vždy odlišný charakter. Od počátečních problémů spojených s příliš malým stánkem či jeho nevýhodným umístěním přes třetí místo za výtvarnou podobu v roce 1995 až například k avantgardnímu pojetí v roce 1997.
Autoři jednotlivých návrhů se většinou snažili vyhnout tradičnímu chápání tohoto regionu jako ryze folklórní bašty. Na druhou stranu je těžké ubránit se tomu, aby zde folklór nebyl zastoupen vůbec. Neměl by ale být dominantní, vysvětluje I. Skrášek z referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti.
Také proto přišla letos R. Habartová ze Slováckého muzea s originálním nápadem ukázat zbytku republiky tento okres tak, jak si ho většinou všichni představují. To znamená, že tady teče víno v potoku a klobásky rostou na stromech.
Když se ke všemu přidalo výtvarné řešení z dílny malíře M. Evena, zůstal mnohý návštěvník veletrhu v němém úžasu. Není divu. Centrem expozice byl obrovský živý strom, na němž skutečně visely klobásky, hrozny a víno. Uvnitř ovšem už dominovala nabídka pobytů v přírodě Chřibů a Bílých Karpat, doplněná originálními směrovkami z cykloturistických stezek. Je daleko lepší, když si nás lidé spojí s touto možností, vysvětluje I. Skrášek.
Organizačním garantem celé akce byl Okresní úřad v Uherském Hradišti, rovnoprávnými účastníky se stala i města Uherské Hradiště a Uherský Brod. Všichni tři se také rovnou měrou podělili o finanční náklady ve výši 120 000 Kč. Ve srovnání s jinými okresy je to sice částka nižší, přesto se i v této souvislosti jako obecný problém jeví otázka spolupráce orgánů státní správy a místních firem. Ačkoliv ve stánku byly prezentovány informace o možnostech ubytování, stravování apod., žádná z firem na uvedenou akci nepřispěla. Všichni cítí, že spolupráce by měla být lepší. My bychom ale potřebovali jasného partnera, například Hospodářskou komoru, konstatuje Skrášek a dodává. Pro rozvoj cestovního ruchu by byla prospěšná existence regionálních rozvojových agentur, které jsou schopny využít peněz poskytovaných na tyto účely například Evropskou unií. Mám radost, že podobná agentura s názvem Slovácko vznikne také u nás. Jsem přesvědčen, že vše se podaří zvládnout již během tohoto roku.
Jediným, zdaleka ne zanedbatelným, ziskem státní správy se tak ukazuje fakt, že i díky podílu na podobných iniciativách, jakou je v neděli ukončený veletrh GOď, se cestovní ruch v regionu roztáčí na vyšší obrátky.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund