Číslo: 20
19.05.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Hradišťský penzion = Dům hrůzy?
Prototyp letounu L 610G v úterý vzlétl
Sněm přijal zásadní usnesení
Prodej bytů na startovací čáře
Radek John o drogách
Ve funkci velitele MP střídá Ježo Dočka

Hradišťský penzion = Dům hrůzy?
Mezi obyvateli i zaměstnanci penzionu jsou nabourané mezilidské vztahy

Hradišťský penzion pro důchodce, který spolkl investici 48 milionů, má v současnosti 72 obyvatel.
Uh. Hradiště - 7. května roku 1996 byl v Uh. Hradišti slavnostně otevřen penzion pro důchodce, o kterém se v současnosti, tedy po roce fungování, začíná hovořit jako o domu hrůzy. Mezi jeho sedmi desítkami obyvatel zavládla nedůvěra, lidé se dělí na znepřátelené tábory, vedoucí ztrácí autoritu jak u části personálu, tak i nájemníků, ale hlavně všem lidem, kteří sem přišli strávit zbytek svého života chybí to, kvůli čemu sem přišli - klid. Společné místnosti jako je klubovna a jídelna zejí prázdnotou, pedikúra a rehabilitace jsou minimálně využívány a na městském úřadě, zřizovateli penzionu, se hromadí stížnosti, jejichž společným jmenovatelem je nespokojenost s vedením - Jarmilou Nyklovou. Ta je obviňována z nedostatku sociálního cítění, vstřícnosti ke starým lidem a despotického jednání.
Spory došly tak daleko, že jsou předmětem jednání městské rady a šetření Sociální komise. Na co si skupina nespokojenců stěžuje? Ve své stížnosti, s 25 podpisy (tedy asi 35% obyvatel), zmiňují např. nereálné vyúčtování vodného a stočného, pochybné účtování telefonních hovorů, neochotu vedoucí zabývat se stížnostmi.
Dalším problémem jsou poskytované služby. Penzion je ústavní zařízení, určené pro staré lidi, jejichž celkový zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči. Obyvatelům ale musí být poskytovány služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu. Tolik říká zákon. Strohý výklad, ten, který je také uplatňován v případě hradišťského penzionu, říká, že nájemník by byl povinen hradit tyto služby, i když je nevyužívá a je schopen zajistit si je sám. Jak se ale vyjádřila předsedkyně Sociální komise MUDr. Marie Žertová: #Život v penzionu je dán do určité míry příslušnými vyhláškami ministerstva práce a sociálních věcí, nicméně se domníváme, že v každém takovém zařízení by měl vždy zvítězit zdravý rozum a pochopení pro potřeby obyvatel nad byrokratickým přístupem. Tajemník MÚ ing. Fr. Rochovanský k věci uvedl: #Připouštíme, že chyba se stala. Jestli někdy někdo řekl, že penzion je bytový dům, dopustil se omylu. Lidé šli do penzionu s jiným očekáváním.
Podle zákona ale jsou povinni hradit i služby, které ve skutečnosti nevyužívají. Jak to bude dál fungovat v penzionu, tím se bude zabývat nejbližší městská rada.
Ze zákona je také dáno, že vedení penzionu musí utvářet podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života a zájmové činnosti obyvatel ústavu. Zákon, který se zdá v případě vymáhání poplatků neporušitelný, je v případě zajišťování kulturního života hradišťského penzionu naprosto opomíjený. Zatímco v jiných penzionech našeho okresu jsou pro důchodce organizovány až čtyři akce do měsíce, v Hradišti jakoby paní vedoucí zákon nedočetla do konce. Po Mikulášské besídce se důchodci dočkali až Svátku matek. Členové sociální komise ve svém vyjádření navrhují: #Domníváme se, že člověk, který pracuje jako vedoucí penzionu, by měl zcela jistě být vybaven sociálním cítěním a pozitivním vztahem ke starým lidem. A to ke všem obyvatelům, nikoliv pouze k některým. Měl by si uvědomovat, že čím je člověk starší, tím je psychicky labilnější, zranitelnější. Nemůže být zraňován a urážen ani arogancí, ani šikanováním....
V případě, že se situace zásadním způsobem nezmění a špatné poměry budou v zařízení přetrvávat, byla by vhodná výměna vedoucího zařízení. Přesto v penzionu existuje početná skupina těch, kteří jsou nadmíru spokojeni a děkují městu za ušlechtilost.
Pavlína KřůmalováPrototyp letounu L 610G v úterý vzlétl
Kunovice (JOH) - V úterý dne 13. 5. 1997 v 16.56 vzlétl z kunovského letiště ke svému prvnímu letu v pořadí již pátý létající prototyp letounu L 610. Jednalo se o druhý stroj s americkými motory CT7 - 9D, který tentokráte odstartoval s posádkou Stanislav Sklenář a Jaromír Novák. Tento letoun bude zákazníkům představen nejen na PARIS AIR SHOW 97, ale je také určen pro dokončení typových certifikačních zkoušek.
Technický náměstek a. s. Let Kunovice Ing. Jan Fridrich nám u příležitosti startu tohoto letounu řekl: #Tato verze L 610G se představí na Aerosalónu v Paříži, na kterou by měla odletět 11. června, v obchodním provedení, tedy vlastně ve stavu, v jakém si ji budou moci zákazníci koupit. Tento letoun je také již schopen být zařazen do certifikačního procesu dle amerického předpisu FAR - 25, v kategorii letounů pro kratší vzdálenosti.
Na mechaniky, ale také na piloty čeká však ještě před odletem na Aerosalón spousta práce, neboť letoun musí ve zkušebním provozu splnit požadavek Úřadu civilního letectví, což znamená absolvování 50 zkušebních letových hodin.
#Jsme rádi, řekl nám dále Ing. Fridrich, #že při výrobě letounu L 610G došlo i k oživení spolupráce s dalšími podniky jako např.: Mesitem Uh. Hradiště, VZLÚ Praha, Technometrou Hostivař, Jihlavanem, Jihostrojem Velešín, Mikrotechnou Modřany a dalšími. Řekl bych, že mnozí v tuto spolupráci již nevěřili. Řada těchto podniků se totiž v poslední době již orientovala na jinou výrobu než leteckou, a proto je pro nás jistě úspěchem, že jsme je dokázali opět získat pro zapojení do letecké výroby.
Velkou zásluhu na tom, že se v kunovickém Letu podařilo dokončit další letoun L 610G mají nejen starší zkušení pracovníci, ale také nová mladá generace, která se v letectví pomalu začíná prosazovat. Věřme proto, že Let Kunovice a. s. nyní nepromarní svou šanci zařadit se opět mezi úspěšné letecké podniky.Sněm přijal zásadní usnesení
...odmítl krácení peněz na opravu památek

Účastnící Sněmu historických sídel Čech, Moravy a Slezska si ve čtvrtek prohlédli památkové objekty Uh. Hradiště.
Uh. Hradiště (VamP, paf) - Šest skupin vytvořili ve čtvrtek 15. května účastníci Sněmu historických sídel Čech, Moravy a Slezska při prohlídce památkových objektů v centru Uh. Hradiště. Sněmu se zúčastnili členové Sdružení historických sídel, tzn. měst, na jejichž území jsou kulturní památky, dále pak představitelé měst a obcí s památkovými rezervacemi a s památkovými zónami.
Hosté z celé republiky navštívili Františkánský klášter, Starou radnici v Prostřední ulici, Dům sv. Alžběty, Galerii a Slovácké muzeum, po celou dobu prohlídky města zajišťovali pracovníci muzea odborný výklad. Čtvrteční večer pokračoval mimořádným představením ve Slováckém divadle. Pracovní jednání byla ukončena v pátek a po sobotní dopolední projížďce účastníků historickými automobily Slováckého veteran car clubu krajem pod Buchlovem se více než stovka starostů měst České republiky s Hradištěm rozloučila. Předsedou letošního Sněmu byl starosta Tábora Jiří Vaníček, který po závěrečných jednáních uvedl: #Priority Sdružení se poněkud posunuly. Dříve bylo hlavním úkolem zajistit dostatek financí na zachování památek, ale teď jde už i to, jakým způsobem památky udržovat. Náš zájem jsem rozšířili dále o propagaci památek, tzv. o podporu cestovního ruchu. Jak dále Vaníček řekl, v zájmů udržení kontaktu měst i mimo sněmy budou zřízeny regionální sekce Sdružení, jakési místní orgány.
IV. řádný sněm vydal usnesení, ve kterém vyslovuje svůj zásadní nesouhlas s jakoukoli redukcí objemu prostředků ze státního rozpočtu určených pro rok 1997 na obnovu památek. Díky ekonomickému balíčku byl totiž program regenerace památek krácen z 300 mil. na 57,5 a program záchrany architektonického dědictví utrpěl krácení o 90 mil. korun. Jak uvedl starosta Uh. Hradiště ing. Šupka: # Hradiště, které loni získalo 6 milionů dostalo letos příslib pouze na 1.9 mil. korun. To může negativně ovlivnit v současnosti probíhající rekonstrukci hradišťské Reduty.Prodej bytů na startovací čáře
Uh. Hradiště (VaMP) - Městské zastupitelstvo by se mělo 24. června 1997 na svém zasedání zabývat Obecně závaznou vyhláškou, která bude vymezovat prodej městských bytů.
Do 30. června 1997 totiž dočasně město pozastavilo prodej nemovitostí hned z několika důvodů. Mezi ně lze počítat i rozdílné zkušenosti města s prodejem bytů, kdy se například lidé při nákupu cítili pod tlakem. Kromě toho v dnes již neplatné vyhlášce o prodeji nebyla domyšlena otázka fondu oprav, který je pro každý dům, tím spíše pro ty staršího data, nepo-stradatelný. Když se město 25. března 1997 rozhodlo prodej bytů dočasně pozastavit, řekl starosta města Ladislav Šupka: #...že mezi lidmi panuje díky sdělovacím prostředkům nejistota z dalšího zvyšování nájemného. I proto chtěla radnice do konce června počkat, než (a jestli) se situace uklidní a vyjasní. I díky nové koncepci zbrusu nového ministra pro místní rozvoj Tomáše Kvapila to městu možná vyjde. Nový start v prodeji bytů by tudíž mohl teoreticky nastat hned 1. července 1997.Radek John o drogách
Uh. Hradiště (ivon) - Na pozvání Klubu kultury v Uh. Hradišti se v závěru minulého týdne uskutečnila zajímavá akce.Po dvě dopoledne se ve čtvrtek a v pátek střídaly v sále uherskohradišťského kina Hvězda stovky žáků základních i středních škol, se kterými přijel (nejen) na téma Drogy besedovat známý publicista a novinář Radek John. Svižně a s humorem vedená One man show o problémech velmi vážných se setkala s velmi vstřícnou reakcí mladého publika.
Radek John vždy na úvod svého pořadu přítomné stručně seznámil se svou publikační praxí, čímž vymezil oblast, ve které si troufal poskytnout zasvěcené a přesné informace. Takže byla otevřena témata drog, AIDS, prostituce či obchodu s bílým masem.
Nepříliš známou skutečností totiž je, že v současné době převážně nedobrovolně přebývá na italském území asi deset tisíc mladých žen a dívek nucených k prostituci. Na seznámení s výsledky ankety, v níž více než polovina studentů čtvrtého ročníku uherskohradišťského Gymnázia přiznala zkušenost s nějakou drogou, reagoval Radek John konstatováním snad nejvážnějšího problému stran mládeže a drog.
Že totiž drogy se u nás stávají v očích mládeže módou, že v určitém věku je prostě třeba drogu okusit, aby se člověk v očích svých vrstevníků neznemožnil. Důkaz této skutečnosti spatřuje Radek John mimo jiné i v tom, jak vysoké procento maturantů uvádí, že má zkušenosti s drogou. Že tudíž uváděný údaj je nadnesený a k experimentu s drogou se hlásí mladí lidé proto, že se to nosí. V opačném případě bychom totiž byli zemí s největším počtem narkomanů na světě.Ve funkci velitele MP střídá Ježo Dočka
Uh. Hradiště (VaMP) - #K 31. květnu na vlastní žádost odstupuje z místa šéfa Městské policie Jiří Doček, kterého ve funkci nahradí Ing. Jaroslav Ježo, zněla stručná informace starosty města Ladislava Šupky. Na funkci velitele Městské policie, stejně jako na místa dalších pěti strážníků bude vypsáno výběrové řízení, v případě strážníků bude proveden nábor. #Bohužel, lidé, kteří se k městské policii hlásí, většinou nesplňují psychické nároky, které s sebou jejich funkce nese, konstatoval v souvislosti se situací v řadách strážníků starosta.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund