Číslo: 21
26.05.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Opravdu víte, jakou zmrzlinu lížete?
Naučná stezka: Fauna a flóra Chřibů
CZ 75 pro tureckou policii
Vlčnovský král je z 6. B
Salmonela z Kroměříže
Plavbě na kanále zdar!
Mezinárodní konference na Velehradě

Opravdu víte, jakou zmrzlinu lížete?
59 vzorků, které v loňském roce nevyhovělo, překročilo republikový průměr

Zmrzlina je jednou z nejrizikovějších poživatin vůbec.
Okres Uh. Hradiště - Celkem osmdesát výrobců zmrzlin na našem okrese zkontrolovali v minulé #zmrzlinové sezóně pracovníci hygieny výživy Okresní hygienické stanice v Uh. Hradišti. Z tohoto počtu osmdesáti odebraných vzorků však téměř tři čtvrtiny nevyhověly předpisům, kterými činnost všech zmrzlinářů předepisuje hlavní hygienik. #Existují směrnice, jenž udávají, jak má zmrzlina vypadat po mikrobiologické stránce. A právě padesát devět vzorků z tohoto pohledu v minulém roce nevyhovělo, uvedla v rozhovoru pro týdeník Dobrý den, Slovácko MUDr. Izabela Králíková, vedoucí oddělení hygieny výživy. Tento fakt, jak dále prozradila MUDr. Králíková, ještě nemusí znamenat, že šlo o zmrzlinu zdraví škodlivou. Nepříznivost celkového stavu podtrhuje skutečnost, že v porovnání s republikovými počty náš okres překračuje celkový průměr. #Zmrzlina je jedna z nejrizikovějších poživatin vůbec, říká MUDr. Králíková, #vytváří totiž svými vlastnostmi podmínky pro růst různých mikrobů.
Navíc je třeba si uvědomit, že suroviny, ze kterých se zmrzlina vyrábí, obsahují vajíčka a to je další riziko...
Pokud kontrola vyjde pro výrobce špatně, je mu udělena pokuta, nebo je nucen podle příslušné vyhlášky uhradit náklady, které při kontrole vznikly OHS. Jestliže i následná opakovaná návštěva pracovníků OHS potvrdí předchozí nedostatky, je s okamžitou platností výrobna nebo prodejna zmrzliny uzavřena a výrobce i prodejce přichází o povolení. Může si pochopitelně znovu o povolení zažádat, ovšem celá operace se tak protáhne, že většinou, podle tvrzení pracovníků hygieny, to do konce sezony již nestihne a je #z kola ven. V loňském roce tak byla činnost zakázána dvěma výrobcům, šest výrobců muselo z důvodu zjištění nevyhovujících výsledků zaplatit náklady za laboratorní rozbor zmrzliny a dalších šest výrobců odešlo s pokutou v celkové výši 4.600 Kč. Z profesního hlediska však musela konkrétní jména zůstat utajena.
V těchto dnech už zase mají pracovníci hygieny plné ruce práce, aby nás, konzumenty sladké studené dobroty, ochránili před nekvalitními výrobky.
Po odborné stránce se zmrzlina dělí do dvou skupin. Na zmrzlinu vyráběnou tzv. studenou cestou (musí být zmražena nejpozději 1˙hodinu po namíchání) a tzv. teplou cestou (musí být zmražena do 48 hodin, do té doby ji lze skladovat při 5 st. Celsia). Obě zmrzliny se pak po zmražení mohou prodávat dva dny (48 hodin), po uplynutí této doby musí být zmrzlina stažena z prodeje a zlikvidována.
Co tedy můžeme dělat my, konzumenti zmrzliny v právě rozeběhnuté zmrzlinářské sezóně?
1. Předně musíme doufat, že pracovníci hygieny potravy na špatné výrobce dojdou. A pokud nám zrovna právě teď zakoupená ledová pochoutka chutná podezřele, chovejme se v duchu reklamačního řádu a ihned na tuto skutečnost upozorněme jak prodejce, tak pracovníky Okresní hygienické stanice. 2. Kolikrát už samotný vzhled místnosti a zařízení, kde se zmrzlina prodává, napoví něco o její kvalitě. Přičtěme k tomu vzhled prodavače zmrzliny, jeho čistotu. 3. Důležité je, aby voda, ve které se oplachuje lopatka na zmrzlinu, byla neustále čistá, často vyměňovaná. 4. Zmrzlina musí být dobře zmražená. Neměla by být vůbec #povolená a její vzhled by neměl vykazovat známky opětovného zmražení po rozmrazení (vrchní vrstva je tmavší než celý objem). 5. Výrazným signálem pro zjištění závadnosti zmrzliny jsou naše smyslové vjemy.
Tak dobrou chuť!
M. MiškeříkováNaučná stezka: Fauna a flóra Chřibů
Na pěti zastaveních se můžete seznámit s okolní přírodou
Staré Město, Modrá - Začátkem minulého týdne byla oficiálně otevřena naučná stezka s názvem Fauna a flóra v Chřibech, jejíž realizace od prvního nápadu trvala necelý rok. O uskutečnění se postarali pracovníci a studenti Střední zemědělské školy a rodinné školy ve Starém Městě pod vedením učitele Ing. Ivana Burdy. #Tato naučná stezka poskytne zájemcům základní přehled o flóře a fauně Chřibů, způsobem srozumitelným všem návštěvníkům. Ať přijedou z nejbližšího okolí, nebo budou v našem regionu třeba trávit dny volna, zdůvodnil vznik stezky Ivan Burda.
Vlastní naučná stezka začíná prvním zastavením u Hotelu na Velehradě a pokračuje dále přes obec Modrou, kde na začátku lesa je zastavení druhé, lesní zpevněná cesta okolo Orlové vás dovede k dalším dvěma zastávkám. Posledním, pátým místem Naučné stezky v Chřibech je spojnice se silnicí na Bunč.
Jednotlié zastávky mají své názvy: 1. U hotelu: #Přírodní poměry Chřibů, 2. Nad Modrou: #Společenstva lesních okrajů, sadů a luk, 3. U laveček: #Společenstva lesních rybníků a mokřadů, 4. Orlová: #Společenstva doubrav, 5. Hrušová: #Společenstva bučin. Každé z nich je vybaveno tabulí, na které návštěvník Chřibů získá informace doplněné obrázky a přehlednou mapkou s vyznačením trasy stezky. Autorem odborných textů je známý přírodovědec Pavel Bezděčka.
U všech zastávek nechybí lavička pro odpočinek, ze které je možné sledovat okolní přírodu.
#Záměrem zbudování stezky je upozornit na krásu, funkci, význam, ale i na problémy naší přírody, uvedl dále Ivan Burda, #stezku by mohli využívat k výuce učitelé základních škol. Žáci tak mohou být atraktivní a praktickou cestou informováni o přírodě v okrese a nenásilně vedeni k ekologické výchově. Podle tvrzení Ivana Burdy, nebylo zbudování naučné stezky jednoduchou záležitostí. Škole v tomto směru dotací pomohl projekt Školského úřadu v Uherském Hradišti, členové Školní honitby Velehrad, kterou stezka prochází a školní statek, který se společně se studenty stará o údržbu stezky. Bohužel jen co začala stezka sloužit svému účelu, našel se někdo, kdo se jí pokusil #vyzdobit pytli plnými odpadků.
Všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto ojedinělého projektu v Chřibech, jistě patří náš dík a přesvědčení, že jejich dílo splní své poslání.
M. MiškeříkováCZ 75 pro tureckou policii
Uh. Brod (paf) - Jedním z největších partnerů uherskobrodské České zbrojovky je Turecko, pro které v současné době brodští připravují několikatisícovou dodávku pistolí CZ 75 na vybavení turecké policie. Objednávka se ovšem neobešla bez problémů. Jak uvedl vedoucí kanceláře generálního ředitele České zrojovky ing. Jiří Frenzl: #Nejedná se o reklamaci našich výrobků, ale o upřesnění technické specifikace dodávek. Zhruba už před měsícem se měnily technické přijímací podmínky, které se týkaly např. snížení závadovosti. Vzhledem k tomu, že chceme vyhovět dlouhodobému odběrateli, akceptujeme požadavky z turecké strany.
Nutnost technických úprav se promítla do dokumentace a v současnosti už se změny realizují. Díky sobotním i nedělní pracím a přesčasům mohla už ve čtvrtek 22. května vícetisícová dodávka upravených zbraní opustit leteckým speciálem Českou republiku. Tato dodávka pistolí následovala únorovou zásilku se 100 tisíci zbraněmi. Další odběr uherskobrodských výrobků, odpovídajících technických parametrů, je načasován na červenec.Vlčnovský král je z 6. B
Vlčnov (paf) - O víkendu vsedl na koně jako král desetiletý David Vozár, žák 6. B základní školy. Stalo se tak poté, co mu v sobotu 24. května předal vládu loňský král Marek Dacík. Vlčnovské slavnosti ale otevřel už páteční večer s cimbalisty Uherskobrodska a sobotu pak plně ovládly tance a písně. Jamark lidových výrobků své stánky rozestavěl na návsi před obecním úřadem v neděli dopoledne. Samozřejmě nejvíce očekávanou událostí byla samotná jízda králů, kdy král se svou družinou projížděl obcí. Ještě před korunovací David přiznal, že se pro #kralování rozhodl sám a když s tím souhlasili i rodiče, bylo vyhráno. #Jsem trochu nervózní, ale těším se, řekl nám ještě před slavnostmi David, který už dopředu počítal s tím, že bude v neděli kralovat dlouho do noci, a rozhodl se, že v pondělí do školy nepůjde. Je přece král!Salmonela z Kroměříže
Kroměříž (VaMP) - V minulých dnech zaznamenali pracovníci Okresní hygienické stanice v Uherském Hradišti šířící se nákazu salmonelozy. "Bohužel zatím existuje pouze podezření, z čeho mohla nákaza vzniknout, patrně to budou opět vejce", uvedla pracovnice OHS. Centrem nákazy je sousední okres Kroměříž, ovšem s ohledem na blízkost našich okresů pracovníci hygieny apelují na dodržování zásad osobní čistoty a varují před konzumací rizikových potravin: zvláště pak všech vaječných výrobků a tudíž i zmrzliny.Plavbě na kanále zdar!
Uh. Hradiště (VaMP) - Přední představitelé měst Uherské Hradiště, Kostelany nad Moravou a Veselí nad Moravou, zástupci Veslařského oddílu Moravia a společnosti Povodí Moravy, společně s přibližně čtyřmi desítkami návštěvníků byli svědky slavnostního přestřižení pásky na Baťově kanále, které v sobotu 24. května provedl starosta Uh. Hradiště Ing. Ladislav Šupka. Ten krátce před tím připomenul historický význam řeky Moravy pro okresní město Uherské Hradiště a popřál všem zúčastněným jen šťastnou plavbu.
#Když se v roce 1993 rodily zárodky tohoto projektu, zdálo se neuvěřitelné, že by se Baťův kanál mohl probudit k životu, uvedl za Agenturu pro rozvoj turistiky na Baťově kanále na slavnostním zahájení Ing. arch. Ondračka. Podle něj obnova Baťova kanálu neznamená jen obnovu vodní cesty jako takové, ale může pomoci obcím k zahájení skutečné vzájemné spolupráce a k uskutečnění různých společenských a podnikatelských aktivit. #Kulturní, ale i obchodní činnost na Baťově kanále by mohla přinést obnovu a prosperitu nejednomu opuštěnému objektu na březích. Měla by být pochopitelně přínosem i pro ekologii v našem regionu, řekl mimo jiné Ing. Ondračka. Byl to rovněž on, který poděkoval všem organizacím a společnostem, jež přispěly na znovuzprovoznění dalšího úseku Baťova kanálu (celý kanál by měl být splavný během letošního roku).
Po slavnostní zahajovací části se mohli všichni přítomní, sobotního dopoledne využily především rodiny s dětmi, projet motorovými čluny přes plavební komoru v Kunovském lese do Kostelan. U příležitosti druhého otevření Baťova kanálu (to první proběhlo ve Veselí nad Moravou před čtrnácti dny) zde totiž byla veřejnosti zpřístupněna expozice Rybářství na řece Moravě.Mezinárodní konference na Velehradě
Velehrad (ivon) - V útulném hotelu Mlýn na Velehradě se minulou středu a čtvrtek sešli odborníci - etnografové k mezinárodní konferenci na téma Magie a náboženství. Protože jednání probíhala ve svižném pracovním tempu, prohlídku velehradské baziliky s lapidáriem i výstav ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti stihlo osazenstvo konference během čtvrtečního odpoledne, a tak se účastníci mezinárodního setkání rozjeli do svých často vzdálených domovů o den dříve, než bylo původně plánováno.
Spojení magie a náboženství představuje dosud nepříliš probádanou oblast, k jejímuž zkoumání se na Velehradě setkali naši etnografové se svými kolegy ze Slovenska, Polska, Bulharska a Maďarska, kteří se lidovými obyčeji a zvyky zabývají a studují je v rámci Karpatologické komise, která je součástí Mezinárodní komise pro studium lidových obyčejů v Karpatech.
V úvodu konference vystoupil profesor Komorovský ze slovenské Akademie věd, který vymezil pojmy magie a náboženství. Mezi více než třemi desítkami účastníků přednesli své referáty také #domácí etnografové.
P. Popelka z Muzea J.A. Komenského v Uh. Brodě a L. Tarcalová (předsedkyně Karpatologické komise a organizátorka konference), J. Pavelčík, R. Habartová a G. Směřičková.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund