Číslo: 21
25.05.1998
Článků: 67

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Firma Rolný, spol. s r.o. v likvidaci
I rodinná firma z Březolup zajišťuje volby
Mercedes skončil pod vlakem
Havárie zatím nedořešena
Při policejní akci uloženy blokové pokuty ve výši 43.700 Kč
R E D L, Hadivadlo a STŘIHAVKA v klubu Mír!!!
Na hranicích bylo opět rušno
Rekord se povedl

Firma Rolný, spol. s r.o. v likvidaci
zámek Nový Světlov v Bojkovicích lze koupit za vyjednávací cenu sto třicet milionů korun

Zahradu zámku Nový Světlov ničí vandalové. - Foto: archiv
Bojkovice - Zámek Nový Světlov v Bojkovicích je od podzimu loňského roku uzavřen a firma Rolný Nový Světlov, spol. s r.o. v likvidaci. Podaří se zámek prodat dříve, než zchátrá a zámeckou zahradu zničí vandalové? Dle očitého svědka, který si nepřál, aby jeho jméno bylo zveřejněno, jsou totiž vnitřní prostory zámku v neutěšeném stavu. Kapající kohoutky v apartmánech, plné popelníky nedopalků, stovky mrtvých much za okny. Všechny prostory zámku, mimo obřadní síňě a muzea, které spravujeme my, město Bojkovice, jsou uzavřeny. Svatby se tedy konají od dubna tohoto roku i nadále.
O ostatních místnostech vím jenom tolik, že o ně pečují pouze dva údržbáři, kteří na vše jistě nestačí. Řekl bych, že jelikož je zámek již od listopadu 1997 uzavřen, udržují jej vlastně v jeho chátrání, uvedl starosta Bojkovic dr. Kocman. Po bojkovicku a okolí se delší dobu šíří spousta fám a nesprávných informací. Je to pro mě úsměvné a nevím, který tragéd či komik je vymýšlí, pozastavil se nad informací o chátrání zámku právní zástupce Ing. Arnošta Rolného JUDr. Josef Augustin. O zámecký areál se starají zaměstnanci firmy Rolný Nový Světlov, spol. s r. o.
Po rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace jmenovala valná hromada společnosti dva likvidátory. Tito jsou nyní správci majetku a mají povinnost se o tento majetek, tedy i o areál zámku starat. Právě uvedení dva zaměstnanci o správu majetku bezprostředně pečují. Samozřejmě je i mou povinností a povinností ekonoma majitele v rámci řešení majetkoprávních záležitostí pečovat o nemovitý majetek. Ing. Arnošt Rolný je hlavní vlastník 80% nemovitostí na bojkovickém kopci, společnost v likvidaci je vlastníkem areálu zámečku, což tvoří zbývajících 20% hodnoty nemovitosti. Z hlediska majetkoprávního a ekonomického se starají o zámecký areál zástupci Ing. A. Rolného, převážný díl povinnosti z hlediska provozních záležitostí je v péči likvidátorů a dvou zaměstnanců společnosti. Při plném provozu zámku bylo zaměstnáno u společnosti téměř čtyřicet zaměstnanců. Dle mého osobního zjištění, kdy jsem naposledy byl na jednání v zámeckém areálu dne 14. 5. 1998, zámek nechátrá.
Dochází však ke krádežím květin a keřů v zámeckém parku. Vnitřní prostory zámku jsou v relativním pořádku. Dva zaměstnanci je nejmenší počet, který může zajistit únosnou ochranu majetku. Aby mohla být zabezpečena ostraha majetku 24 hodin denně, potřebovala by společnost další dva zaměstnance. Z uvedeného vyplývá, že v rámci údržby svěřeného movitého a nemovitého majetku, včetně zámecké zahrady, nestačí dva zaměstnanci na všechno. Prostory zámku, kterými jsem však před nedávnem procházel, byly v pořádku a v tuto chvíli nevidím dramatické zhoršení stavu péče o majetek zámeckého areálu.
Dle dalších slov JUDr. Augustina je pravdou, že 31. 10. 1997 byl zámek a zámeček uzavřen, byl zrušen provoz ubytovací a stravovací části. K 30. 6. 1997 byla zrušena také oděvní výroba v provozovně Bojkovice, která patřila společnosti Rolný, spol. s r.o. se sídlem v Prostějově. Tato společnost na sebe podala v dubnu 1997 návrh na konkurz. Společnost Rolný, spol. s r.o. měla, tak jako řada dalších podnikatelů, úvěry u bankovního ústavu. Společnost tyto úvěry v posledních dvou letech nesplácela pravidelně a jednalo se s úvěrující bankou o přeúvěrování ze čtyřech let na období osmi let. Jednatel společnosti měl spočítáno, že se vložené investice po sedmi letech vrátí, a tudíž budou do sedmi let splaceny veškeré bankou poskytnuté úvěry. Úvěrující banka však společnosti dle jejího práva přeúvěrování odmítla. Při tak velkém úvěrovém zatížení bylo pro společnost Rolný, spol. s r.o. v tu chvíli jasné, že nemá význam dále podnikat, upřesnil JUDr. Augustin.
Poté bylo jen otázkou času, kdy úvěrující banka přestane mít trpělivost a bude postupovat ve smyslu uzavřených úvěrových smluv. Pozitivním paradoxem však bylo, že v dubnu loňského roku, kdy rozhodoval dlužník o podání návrhu na konkurz, společnost zajišťovala špičkovou kvalitu výrobků a veškerý její odbyt byl smluvně zajištěn. Pokud se týká zámku Nový Světlov v Bojkovicích, JUDr. Augustin dále uvedl: Po převratných změnách ve společnosti a dále v letech 1991 a 1992 nastal v republice rozmach hotelnictví a podobných aktivit. Do republiky přijíždělo velké množství zahraničních návštěvníků a obchodních partnerů. V té době bylo započato s rekonstrukcí zámku a v letech 1994 a 1995 byl vystavěn objekt zámečku. Poté však přestal být ze strany zahraničních návštěvníků a obchodníků o náš stát tak enormní zájem. Pochopitelně Ing. Arnošt Rolný i společnost Rolný Nový Světlov, spol. s r.o. rekonstruovala objekt zámku a stavěla nový objekt zámečku mimo jiné z poskytnutých úvěrů.
Z uvedeného vyplývá, že vlastník nemovitostí i společnost byli velmi úvěrově zatíženi. Na základě toho se započalo v roce 1995 jednat s úvěrujícími bankami o transformaci komplexních podnikatelských aktivit Ing. Rolného a souvisejících společností s tím, že by měla vzniknout nadace, nebo dvě akciové společnosti. Kdyby jedna společnost zahrnovala hotelový areál zámku Nový Světlov a objektu Grandhotelu v Prostějově a druhá zajišťovala činnost v oboru oděvnictví jak v Prostějově, tak v provozovně Bojkovice. Je pochopitelné, že v obou společnostech by úvěrující banky měly nadpoloviční většinu akcií. Uvažovalo se rovněž o formě kapitalizace pohledávek. V průběhu roku 1996 obě úvěrující banky sdělily závěr, že se nemohou na transformaci podílet. Tato skutečnost vedla k vyšší aktivitě při prodeji zámeckého areálu. V těchto měsících je jednáno s několika zájemci a jistě pochopíte, že v rámci obchodního tajemství nelze sdělit konkrétní údaje.
Skutečnou hodnotu zámeckého areálu včetně jeho historické ceny nelze přesně stanovit. Uvedení jakékoliv částky by tak bylo pouhou spekulací. Je však skutečností, že vyjednávací cena se postupně ze strany majitelů nemovitostí snižovala z částky 450 na 350 milionů korun. Dnešní vyjednávací cena stanovená jednou z úvěrujících bank je 130 milionů korun. Tato částka však nezahrnuje veškeré závazky obou vlastníků nemovitosti.
Karin KuchtováI rodinná firma z Březolup zajišťuje volby
Březolupy (VaMP) - Od roku 1990 vyrábí firma Ludvíka Korábečného z Březolup pro potřeby obecních úřadů a škol po celé republice státní znaky a vlajky. Ve spolupráci s místními podnikateli a firmami z okolí Uherského Hradiště jsme postupně rozšířili svou nabídku zboží, uvedl v rozhovoru pro Dobrý den, Slovácko Ludvík Korábečný, o předměty potřebné k organizačnímu zajištění voleb. Firma K+K na začátek obeslala obce, města, ústřední a obvodní volební komise svou nabídkou. V letošním roce si v Březolupech můžou organizátoři voleb přiobjednat kromě hlasovacích uren i plenty, a to dvou velikostí. O ty mají podle slov březolupského podnikatele zájem především obecní úřady z míst, která postihla červencová povodeň a o vybavení přišli.
O skvělé kooperaci zdejších podnikatelů svědčí i to, že urny vyrábí březolupské stolářství, které se jinak specializuje na výrobu nábytku, prapory pak pocházejí z dílen šiček v hradišťském krejčovství a nezbytné nápisy zajistí staroměstská tiskárna. Z Březolup se nakonec veškeré zásilky expedují ke svým odběratelům.
Naše rodinná firma eviduje už dnes okolo tisícovky objednávek, které se týkají mimořádných voleb. Určitě je všechny do 6. června stihneme vyřídit, sdělil nám Ludvík Korábečný.Mercedes skončil pod vlakem
Uh. Hradiště (Kk) - Dne 20. května 1998 kolem 16.00 hodin došlo v Uherském Hradišti na železniční trati Staré Město - Kunovice, kterou křižuje místní komunikace, k dopravní nehodě. Pětapadesátiletý řidič červeného osobního vozidla značky Mercedes z Uherského Hradiště, který přijížděl k železničnímu přejezdu od města směrem na Štěpnice, zřejmě přehlédl zabezpečovací zařízení, které bylo dáváno přerušovaným červeným světlem. I přes signalizaci na tento přejezd vjel, když se však dostal na úroveň první koleje, projížděl zrovna motorový osobní vlak. Tento zachytil přední část vozidla a několik metrů jej táhl s sebou. Ke zranění osob ve vlaku ani řidiče uvedeného vozidla nedošlo. Podle prvotního odhadu byla vyčíslena hmotná škoda na osobním automobilu 90.000,-Kč, na majetku Českých drah vznikla škoda ve výši 40.000,-Kč, neboť bylo poškozeno výhybkové zařízení.Havárie zatím nedořešena
Kunovice (JiV) - Vodohospodářská havárie, která před necelými čtrnácti dny postihla tok Olšavy a zavinila úhyn ryb, není ještě dořešena. Nahlášenou havárií se ihned začal zabývat i Jiří Barouš z oddělení vodního hospodářství OkÚ a tuto skutečnost nahlásil také Obvodnímu oddělení Policie ČR v Uherském Hradišti. Při provedení předběžné prohlídky byl zjištěn úhyn ryb patrný od soutoku Olšavy a Olšovce, který byl evidentně způsoben nedostatkem kyslíku ve vodě. Na břehu byly dále zjištěny stopy po vypouštění kapaliny neznámého původu, která spálila okolní trávu, a byly patrné stopy, pravděpodobně po traktoru. Navíc v blízkém okolí prováděl postřik dusičnanem amonným traktorista ZD Kunovice, jehož SPZ bylo zjištěno. Jiří Barouš k tomu uvedl: K rozsahu havárie přispělo i to, že se jednalo o dlouhé bezdeštné a teplé období, při kterém se ve vodě vyskytovaly extrémně nízké průtoky a voda měla nízký obsah kyslíku.
Byly odebrány vzorky zeminy i vody a bylo zjištěno patnáctinásobné překročení u amonných iontů, vzorek zeminy vykazoval tutéž kontaminaci. Postih za porušení zákona o vodách může být stanoven ve výši deset tisíc až jeden milion korun. MO MRS Kunovice zároveň podala trestní oznámení na neznámého pachatele, který způsobil škodu ve výši 300 tisíc korun. Podle informací z Obvodního oddělení Policie ČR je případ i nadále v šetření.Při policejní akci uloženy blokové pokuty ve výši 43.700 Kč
Uh. Hradiště, Starý Hrozenkov (Kk) - V důsledku nepříznivého vývoje dopravní nehodovosti proběhla ve čtvrtek 21. 5. 1998 v době od 8.00 do 12.00 hodin dopravně bezpečnostní akce v rámci teritoria hraničního přechodu Starý Hrozenkov. Akce byla zaměřena přímo na prostor hraničního přechodu Starý Hrozenkov, kde byly prováděny technické prohlídky osobních i nákladních vozidel za účasti pracovníků STK Vlčnov a Staré Město. Za přítomnosti pracovníků Okresního úřadu Uherské Hradiště - referátu dopravy a Inspektorátu bezpečnosti práce probíhaly také kontroly v dodržování mezinárodních dohod a pokynů při přepravě nebezpečných nákladů. Kontrolovaly se také bezpečnostní přestávky řidičů mezinárodní nákladní dopravy a tachografy. Dále byla nákladní vozidla vážena, aby se ověřilo, zda jejich nápravové tlaky nepřesahují meze stanovené předpisy. Na dalších úsecích silnice I. třídy č. 50 v obci Bánov a Uherský Brod pak bylo prováděno měření rychlosti.
K dalšímu měření rychlosti přistoupili policisté i na úseku mezi obcemi Uherský Brod- Podolí. Do celé akce bylo zapojeno celkem sedmnáct policistů a šest civilních pracovníků úřadů a Inspektorátu bezpečnosti práce. Celkem bylo zjištěno pětaosmdesát přestupků, přičemž na místě bylo v blokovém řízení devětasedmdesát vyřízeno. Celková výše takto uložených pokut dosáhla 43.700,-Kč. Šest řidičů nákladní dopravy bylo oznámeno Okresnímu úřadu, referátu dopravy k dalšímu opatření. Stanovenou rychlost překročilo osmašedesát řidičů a k přetížení nákladního vozidla došlo ve třech případech. Zde byla uložena bloková pokuta v celkové výši 3.000,-Kč. Při této akci byla zadržena čtyři řidičská oprávnění a dvě vozidla byla vrácena zpět do Slovenské republiky, jelikož jejich řidiči nevlastnili předepsané doklady a vozy nebyly v řádném technickém stavu. Akci vyhlásil Krajský ředitel Policie ČR v Brně a podobné akce probíhaly i na ostatních hraničních přechodech v jihomoravském kraji.R E D L, Hadivadlo a STŘIHAVKA v klubu Mír!!!
Uh. Hradiště (red) - Tři hvězdy kulturního nebe se objeví tento týden na pódiu klubu Mír v Uh. Hradišti. Už dnes, tj. v pondělí 25.5. ve 20.00, vystoupí slavný písničkář Vlasta REDL se svojí kapelou Každý den jinak. Ve středu 27.5. ho vystřídá brněnské HADIVADLO, které uvede hru Luboše Baláka Aguarius. A na závěr týdne, v sobotu 3O.5. přivítáme poprvé v Hradišti hvězdu muzikálu Jesus Christ Superstar Kamila STŘIHAVKU se skupinou No Guitars!! (která ovšem má už kytary). Začátek koncertu je ve 21.00. Vstupenky na všechny akce můžete koupit ve Zlaté desce, klubu Mír, kině Hvězda či před začátkem představení.Na hranicích bylo opět rušno
Strání (Kk) - K násilnému průjezdu dodávkového vozidla nezjištěné tovární značky ani SPZ, bílé barvy, došlo dne 16. 5. 1998 kolem druhé hodiny ranní na hraničním přechodu ze Slovenské republiky Strání-Moravské Lieskové. Vozidlo projelo přes hraniční přechod vysokou rychlostí, a tudíž bez celního a pasového odbavení. Celníci o této skutečnosti okamžitě vyrozuměli hlídku pohraniční policie ve Strání, která se nacházela na silnici za obcí. Uvedené vozidlo kolem hlídky ale neprojelo. Z toho policisté usoudili, že zůstalo v obci. Po provedené kontrole jednotlivých ulic obce Strání však vozidlo nalezeno nebylo. Hned v průběhu následujícího dne bylo hlídkou Oddělení pohraniční Policie ČR Strání zajištěno přímo v obci osm osob Afgánistanu, z toho dva muži, dvě ženy a čtyři děti. Uvedení uprchlíci nedovoleně, bez dokladů potřebných k pobytu na našem území, překročili státní hranice ze Slovenské do České republiky. Dopustili se tak přestupku, za který jim byla udělena bloková pokuta.
Po provedení nezbytných úkonů byli předáni k dalšímu opatření. Případnou souvislost s násilným průjezdem vozu přes státní hranice a následným zajištěním uprchlíků nebyla příslušníky policie potvrzena.Rekord se povedl
Lipov (JiV) - Návštěvníci proslavené lipovské diskotéky se stali v sobotu večer po jedenácté hodině svědky zajímavé události. Devátenáctiletý František Brzák z Hodonína se pokusil o překonání světového rekordu v ponoru meče. Dosavadní rekord byl 56 cm a Františkovi se podařilo jej překonat o dva centimetry. Zápis do Guinnessovy knihy rekordů se tak může uskutečnit, neboť regulérnost produkce potvrdil přítomný zástupce agentury Dobrý den, která se podobnými akcemi zabývá. František je spolumajitelem Classic Production spolu s Antonínem Opavským, který nám prozradil, že už v brzké době chystají znovu překonání tohoto nového rekordu. Byl jsem přesvědčen, že rekord padne a jsem rád, že se to podařilo, řekl nám rekordman František.
A co je zapotřebí k tomuto neobvyklému výstupu? Jak nám prozradil, hlavně musí mít člověk předpoklady fyzické, což má přibližně jeden z deseti tisíc lidí, dále nesmí mít problémy s dávením a v žádném případě nesmí v daný okamžik kýchnout nebo polknout, protože by to mohlo znamenat těžké zranění či smrt.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund