Číslo: 22
02.06.1997
Článků: 37

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


KORUNA OSLABILA, ALE PANIKA SE V BANKÁCH NEKONALA
Na hrací automaty po pracovní době
Spytihněv dostupná lodí
Děti oslavily svůj svátek
Školy doplácí na špatný zákon
V Uherském Brodě si nalili čistého vína

KORUNA OSLABILA, ALE PANIKA SE V BANKÁCH NEKONALA
Běžné služby našich zákazníků byly plně uspokojeny, řekl ing. Juřík

Budova KB banky v Uherském Hradišti - v poslední době jedno z nejvíce navštěvovaných míst.
Uherské Hradiště - V uplynulém týdnu koruna podle očekávání prudce poklesla. Jak jsme se informovali ve finančních ústavech, které se nachází v našem městě, byl sice patrný nárůst nákupu valut, ovšem žádné šílenství nepropuklo. Získávání informací bylo velmi obtížné, mnohdy jsme narazili na neochotu kompetentních pracovníků jednotlivých ústavů o cokoliv se s námi podělit.
Na aktuální situaci v pobočce jednoho z největších bankovních ústavů u nás, Komerční bance, jsme se zeptali jejího ředitele ing. Vlastimila Juříka, který nám mimo jiné řekl: #V uplynulém období se u našich klientů projevila určitá nervozita ve spojitosti s poklesem naší měny. Tím mám na mysli, že byl poněkud vyšší zájem o valuty, ale o žádný nouzový stav se nejednalo. Běžné služby našich zákazníků byly plně uspokojeny a v současné době je situace stabilizovaná. Dále jsme se dozvěděli, že s platností od 29. 5 nabídla Komerční banka svým klientům dva nové termínované účty navázané na pohyblivou referenční sazbu pro krátkodobé uložení finančních prostředků. Zároveň KB nově nabídla svým zákazníkům sedmidenní vklady s fixní úrokovou sazbou 30 % p. a.
Právě o tyto vklady byl především nějvětší zájem. Že se propad naší měny neprojevil jen v bankovním sektoru, svědčí nákupní horečky, které se týkají především spotřebního zboží. První koho se pokles koruny dotkne, budou zákazníci benzinových čerpadel a cestovních kanceláří. Předpokládá se, že v podstatě okamžitě porostou ceny dovozového zboží a později i tuzemského. Navíc obchodníci nemají prostor v rabatech, tudíž po vyprodání skladů ceny rovněž vzrostou. Co se týče trhu s nemovitostmi, provedli jsme průzkum v některých realitních kancelářích. Na průběh krizových dnů jsme se dotázali pana René Ludvíka, majitele realitní kanceláře Reality system 01 spol. s. r. o., který nám v rozhovoru pro týdeník Dobrý den, Slovácko prozradil:
"K mírnému vyhrocení situace přece jen došlo, protože lidé cítili potřebu výhodného uložení peněz a v podstatě existovaly dvě formy. Buď úspory převést na valuty nebo investovat do pozemků či nemovitostí. V dnešní době je trh ustálený. Samozřejmě, jak jsem uvedl výše, nastalo mírné napětí a zvýšený zájem, ale lidé už se nevrhají do bezhlavých investic, uvedl Ludvík. Na otázku, jaký bude vývoj na trhu s nemovitostmi v blízké budoucnosti, nám René Ludvík odpověděl takto: # Tato patová situace, která nastala v souvislosti s propadem koruny dopadla i na obchodníky s realitami. Nechtěl bych se pouštět do velkých prognóz, ale obchod s nemovitostmi pokvete dál. V denním tisku se vyskytly názory, že reality půjdou s cenou dolů. S tím lze souhlasit jen částečně, protože objekty nacházející se na lukrativních místech budou stále v kurzu a u těch ostatních by pokles nastal dříve nebo později, bez ohledu na současnou situaci, podotkl na závěr pan Ludvík.
Co říci na konec? Jediný, kdo má ze současného stavu radost, jsou spekulanti a veksláci, kteří se v hojném počtu vrací do ulic.
Evžen SlavíkNa hrací automaty po pracovní době
Uh. Hradiště (VaMP) - #V pracovní dny, v době od 7 do 18 hodin, nebude na území města možné provozovat hrací automaty, uvedl jednu ze zásad chystané nové obecně závazné vyhlášky tajemník Městského úřadu v Uherském Hradišti Ing. František Rochovanský. Interpelaci na vymezení provozu hracích automatů vznesl na pravidelném zasedání městského zastupitelstva koncem dubna Igor Stránský. Proto se rada města Uh. Hradiště tímto problémem zabývala na svém jednání 27. května. Z něj vyplývá, že pokud zastupitelstvo 24. června 1997 odsouhlasí novou, obecně závaznou vyhlášku O omezení hracích automatů, bude provoz automatů na území okresního města časově omezen. Podle vyjádření tajemníka úřadu Františka Rochovanského lze předpokládat, že vyhláška vstoupí v platnost dnem schválení, proto se bude vztahovat na všechny automaty, jejichž provoz bude schvalován na druhé pololetí roku, tedy od 1. července 1997.
#V ostatní dobu by měli mít rodiče své děti pod kontrolou, obhajuje rozhodnutí města Rochovanský.
Dodejme jen, že diagnozou F 63/0, kterou lékaři označují Patologické hráčství, bylo od jejího zavedení 1. ledna 1994 až do dneška na okrese Uh. Hradiště postižena necelá desítka pacientů. Ti byli hospitalizováni buď v opavském nebo brněnském psychiatrickém zařízení. Vždy se jednalo o mladistvé. Ústavní léčba byla ovšem doporučena i dospělým (vždy mužům), jenž ale tuto možnost odmítli. K těmto počtům je rovněž třeba připočíst několik desítek pacientů, kteří jsou léčeni ambulantně. Uherské Hradiště tak bude zřejmě jediným městem, kde se radní rozhodli sáhnout k jinému řešení, než je vytlačit hrací automaty z míst, které by byli školní mládeži snadno na dosah. Na území okresního města je v současnosti v provozu 176 hracích automatů, které každoročně přinesou do městské pokladny zhruba 4 miliony korun. Pokud by město o část těchto peněz přišlo, není to ústy zástupkyně starosty Boženy Tvrdíkové taková škoda.Spytihněv dostupná lodí
Spytihněv (VaMP) - V sobotu 7. června 1997 by měla být otevřena další část Baťova kanálu na úseku řeky Moravy Uh. Hradiště - Spytihněv. Stává se téměř tradicí, že zahájení plavby bude provedeno v půjčovně motorových člunů - Veslařském klubu Moravia (u mostu přes Moravu na Tyršově náměstí v UH), odkud by po krátkém oficiálním zahájení, které je plánováno na 9 hodin, měla vyplout flotila lodí po Moravě do Spytihněvi. Zde si budou moci návštěvníci prohlédnout plavební komoru a pohyblivý jez. Plavební sezóna 1997 na řece Moravě probíhá pod záštitou hned několika států a 100.000 Kč věnovala pro provoz v roce 1997 společnost ŽPSV Uh. Ostroh.
Pokud tedy chcete strávit se svými dětmi příjemné dopoledne, nahlaste svoji účast na tel. 0631/325330, protože kapacita lodí je omezená.Děti oslavily svůj svátek

První červnovou neděli ožilo eldorádo ze dřeva a provazů.
Uh. Hradiště (Dítě) - Spolu s ostatními jsem oslavilo v neděli svůj svátek. Protože jsem z Uherského Hradiště, mohlo jsem si zařádit v prostorách nově zpřístupněného bastionu na prolézačkách robinsonského hřiště. Vše se obešlo bez řečí, jakoby se tušilo, že děti řeči nerady. Jen doufám, že žádné dítě nespadlo do betonové skruže, budoucí to fontány. Ve škaredém bílém domě hrála muzika, soutěžilo se, byla cukrová vata (mňam)...Školy doplácí na špatný zákon
Uh. Hradiště (paf) - Na našem okrese existuje několik malotřídních škol, které se pohybují na hranici zákonné existence, protože nevykazují patřičný počet žáků. Jedním z posledních případů, který byl i předmětem jednání městské rady, je Základní škola ve Véskách. Právě této dvoutřídní škole, která má mít ze zákona 13 žáků v jedné třídě, schází dva žáci. Díky tomu, že městská rada schválila na školní rok 1997/1998 šedesátitisícový doplatek školskému úřadu, se škola ve Véskách rušit nebude. Doplatek vyrovnává náklady na mzdy, odvody, učebnice a školní pomůcky ve výši 2 497 Kč na jednoho žáka za měsíc. Bohuslav Jandásek, zástupce ředitele ŠÚ Uh. Hradiště dodává: #Školský úřad nemá zájem školy rušit. Malotřídní školy mají možnost žádat o výjimku a pokud se příslušná obec zaváže doplatit chybějící žáky, vyhoví se jim. Loni byla výjimka udělena devíti školám. V současnosti se téměř do podobné situace dostává škola v Komni, Nezdenicích a Kudlovicích.
Na našem okrese je také udělena jedna trvalá výjimka, a to škole ve Starém Hrozenkově. Ředitelé malotřídních škol často doplácí na nelogičnost zákona, který říká, že dvoutřídní škola musí mít v jedné třídě nejméně 13 žáků a pětitřídní 15. Všechny ostatní, nesmyslně tedy i trojtřídní a čtyřtřídní, mají limit 17 žáků v jedné třídě.V Uherském Brodě si nalili čistého vína
3 miliony nepohřbila Česká banka, byly převedeny na soukromou firmu
Uh. Brod (DaK) - Překvapivý průběh mělo 15. mimořádné zasedání zastupitelstva v Uherském Brodě ve středu 28. května. Hned v úvodu požádal starosta ing. Veselý přítomné členy zastupitelstva, aby mohl mimo ohlášený program vystoupit zástupce starosty ing. Kunc se svým prohlášením. To přineslo zásadní zvrat v cause 3 milionů údajně pohřbených vinou místostarosty Kunce v České bance po jejím krachu. V současnosti je už ale tato informace nepravdivá. Ing. Kunc minulou středu uvedl nové skutečnosti, podle kterých v době, kdy Česká banka oznámila neschopnost dostát závazkům vůči vkladatelům, mu byla ze strany banky nabídnuta možnost převedení závazku banky k uloženým městským pěnězům na jiný subjekt, který na rozdíl od banky neměl blokované finanční prostředky a který přislíbil dostát svému závazku do konce roku 1996. Podle slov Kunce se tato nabídka zdála být v tu dobu jedinou reálnou možností, jak zachránit městu uložené peníze. Podmínkou však byla nutnost učinit celou záležitost rychle a diskrétně.
Ing. Kunc pod tlakem času a bez možností ji konzultovat s volenými orgány města tuto transakci provedl. Předmětná firma do konce roku 1996 svůj závazek vůči městu nesplnila a následná jednání nebylo možno dovést do konce, protože její jednatel odcestoval do zahraničí a vrátí se až 30. května. #Dobře si uvědomuji, a věřte, že mě to velmi tíží, že moje jednání v celé záležitosti nebylo až dosud vůči vám a všem obyvatelům Uherského Brodu plně odpovědné, bylo však motivováno snahou o záchranu peněz a prospěch města, uvedl doslova místostarosta a požádal členy zastupitelstva o zvážení svého dalšího setrvání ve funkci.
Poté vystoupila bývalá ředitelka pobočky České banky ing. Štěpánková, která slova ing. Kunce potvrdila a uvedla, že je oba vedla v této záležitosti snaha pomoci městu získat zpět finanční prostředky. Starosta Veselý navrhl, aby kontrolní komise rozšířená o starostu, místostarostu Zápecu, člena zastupitelstva mgr. Krpala a právníka prošetřila a shromáždila materiály k tomuto případu a výsledky předložila zastupitelstvu. Projednávání žádostí ing. Kunce o zvážení jeho dalšího setrvání ve funkci navrhl odložit na další zasedání zastupitelstva.
Po vyhlášené přestávce, ve které se politické kluby mohly dohodnout, vystoupil MUDr. Karásek s výzvou, aby všichni uvolnění funkcionáři, popř. celá rada, dobrovolně odstoupili. Když na to rada ani starosta nereflektovali, navrhl, aby se hlasovalo ihned o důvěře starosty i obou místostarostů. Jeho návrh ale nezískal potřebný počet hlasů, naopak byly přijaty návrhy starosty Veselého. Od pátku je případ v šetření policie ČR.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund