Číslo: 22
01.06.1998
Článků: 63

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Míkovice a Vésky budou mít plyn, jen když lidé sáhnou hlouběji do své kapsy
Nově instalovaný rentgen lze závidět
Městská policie pokutovala číšníky
Za podvody byla žena odsouzena k 3,5 letému vězení
Soutěžit bude zřejmě i ministr Lobkowicz
Konference řešila problém národnostních menšin
Karviné jde o všechno, ODS také!
Trestní stíhání proti bývalému vedení firmy SAS, a.s. zastaveno

Míkovice a Vésky budou mít plyn, jen když lidé sáhnou hlouběji do své kapsy

Devadesát procent obyvatel čtvrtí Vésky a Míkovice, které souhlasí, stačí, aby město rozjelo plynofikaci. - Foto: VaMP
Míkovice, Vésky - Město bude budovat plynové přípojky, protože Jihomoravské plynárny od třetího čtvrtletí 1998 změnily svou obchodní politiku a nadále přípojky neprovádí ve své režii, píše se v tiskové zprávě města. Z tohoto důvodu, pro nedostatek rozpočtových prostředků města, budou na zbudování plynové přípojky spotřebovány peníze, které občané poskytli městu jako kauci. 5.000 korun, které občané před časem složili, se jim proto vracet nebude, jak se původně počítalo.
S tímto záměrem města však nesouhlasí deset procent obyvatel obou městských částí. Proč bych měl za přípojku plynu zaplatit pět tisíc korun, když mám barák dva metry od silnice, a tudíž skutečné náklady na připojení budou zhruba polovic, netajil se s rozčarováním okolo rozhodnutí města jeden z obyvatel Míkovic. Město si totiž stanovilo průměrné náklady na zbudování jedné přípojky ve výši právě oněch 5.000 korun, přičemž nejlevnější z nich má stát 3.890 a nejdražší více než 11.000 korun. Připouštíme, že nastaly obrovské problémy právě tam, kde cena přípojky je o něco nižší než vybraná suma 5.000 korun, připustil tajemník města František Rochovanský. Naproti tomu naprostá spokojenost může panovat tam, kde náklady z důvodu vyšší vzdálenosti domu od plynového rozvodu překračují 5.000 korun.
Podle tajemníka Rochovanského je v Míkovicích i Véskách řada těch, kteří kroky města odsuzují. Ti, kteří nesouhlasí s naším rozhodnutím, budou mít možnost nechat si vybudovat přípojku sami, uvedl Rochovanský. Podle něj však budou muset počkat, až stavba plynovodu projde kolaudací, a to včetně přípojek provedených v součinnosti s městem.
Jestliže bude stavba dokončena do 30. září, všichni ti, kteří nevyužijí nabídky města na spolupráci, mohou zahájit práce na připojení nejdříve v říjnu, řekl Rochovanský.
Výstavba plynovodu v Míkovicích a Véskách by měla být podle smlouvy mezi městem a majiteli domů zahájena nejpozději 30. června 1998. Realizací plynovodních přípojek pak město pověřilo firmu PaPP, se kterou koncem května uzavřelo smlouvu. V cenách přípojek jsou přitom započítány pouze montážní práce, výkopové práce si zajistí majitelé rodinných domů na vlastní náklady. V obou čtvrtích města by plyn měl být zaveden do 320 bytových jednotek.
Na majitelích domů zůstane tedy financování přípojek i plynoinstalace. Při hrubém odhadu bude muset každý plynuchtivý sáhnout pro více než padesát tisíc korun. Finanční náročnost stavby plynovodu chce město kompenzovat možností využít fond rozvoje bydlení. Právě kvůli Véskám a Míkovicím jsme v minulém roce novelizovali vyhlášku, kde je zahrnuta půjčka na plynofikaci rodinného domku, řekl tajemník města. Jedná se o půjčku s pětiprocentním úročením na dobu pěti let.
M. MiškeříkováNově instalovaný rentgen lze závidět
Uh. Hradiště (JiV) - Dalším z rekonstruovaných pracovišť v místní nemocnici bylo předání univerzálního RTG pracoviště do užívání. Za téměř neomezeného provozu celého oddělení byla provedena instalace tohoto přístroje. Tento přístroj nahrazuje spoustu jiných pracovišť a lze na něm dělat širokou škálu vyšetření, která šetří nejenom čas zaměstnanců, ale hlavně zdraví pacienta. A v neposlední řadě je důležitým kritériem také ochrana personálu, který s přístrojem pracuje, neboť nový Atomový zákon požaduje zabezpečení pracovišť se zářením. Tento nový přístroj firmy General Electric splňuje všechna přísná kritéria tohoto zákona, říká Jan Kuběna, který firmu GE Medical System zastupuje. Úplně nová technologie, která byla použita, zaručuje životnost tohoto přístroje minimálně na deset let dopředu. Také z pohledu efektivnosti je to výborná investice a navíc máte přístroj, jaký vám ostatní nemocnice závidí, řekl nám dále Jan Kuběna.
Prozatím jsou v naší republice umístěny tři univerzální rentgeny, přičemž v tomto TOP vybavení je pouze v Uherském Hradišti. Cena tohoto RTG i s výstupní laser-kamerou Agfa je 17,5 milionu korun.Městská policie pokutovala číšníky
Uh. Hradiště (Kk) - Na začátku uplynulého měsíce proběhla ve spolupráci Městské policie Uherské Hradiště a referátu sociálních věcí okresního úřadu akce zaměřená na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let. Na základě takto provedené kontroly bylo zjištěno, že se skutečně alkoholické nápoje podávaly mladistvým ve dvou restauracích v Uherském Hradišti. První z nich byla restaurace Rossi bar, druhou pak VK bar Pod pivnicí, celkem tak bylo zjištěno pět mladistvých, kteří požívali alkohol. Číšníci a obsluhující personál byli městskými policisty dle jejich pravomoci řešeni blokovými pokutami, mladiství předvoláním na okresní úřad, referát sociálních věcí. Tyto akce provádíme nepravidelně a namátkově, rozhodně to není akce první ani poslední. Pokuď bude docházet k podávání alkoholu mladistvým opakovaně, dopustí se obsluhující personál již trestného činu, upřesnil jeden z městských policistů.Za podvody byla žena odsouzena k 3,5 letému vězení
Uh. Hradiště (Kk) - V úterý 26. 5. 1998 ve 12.00 hodin stanula před soudcem Okresního soudu v Uherském Hradišti žena středního věku, která byla obžalována ze spáchání čtyř trestných činů, dvojnásobného trestného činu podvodu dle ő 250/1,3 písm. b) tr. zákona a dalšího dvojnásobného tr. činu podvodu dle ő 250/1,2 tr. zákona. Obžalovaná podvedla celkem osm lidí, od kterých vylákala nemalé finanční částky. Poškozeným tvrdila, že podniká v půjčování svatebních šatů a že pokud jí peníze půjčí, tak nejenom že je včas vrátí, neboť uváděla, že se jí v podnikání dobře daří, ale že tyto půjčené peníze bude pokládat taky jako vklad do podnikání a poškozeným tak proplatí podíly na zisku. Tito se však svých peněz nedočkali. Obžalovaná se u hlavního líčení hájila tím, že jeden z poškozených byl údajně lichvář, od kterého si půjčila peníze a on po ní vymáhal velké úroky.
Aby pak byla schopna tyto úroky splácet, musela vylákat peníze od dalších šesti lidí, u těchto však již nepopírala, že je skutečně podvedla. Celkem obžalovaná vylákala na poškozených částku 492.000,-Kč.
Soud ji uznal vinnou ze spáchání třech trestných činů podvodu, přičemž ze spáchání jednoho trestného činu ji zprostil, neboť se neprokázal. Ženě byl uložen trest odnětí svobody v trvání 3,5 roku se zařazením do věznice s ostrahou a povinnost uhradit škodu všem poškozeným. Obžalovaná se proti rozsudku ihned u hlavního líčení odvolala a rozsudek nenabyl právní moci.Soutěžit bude zřejmě i ministr Lobkowicz
Uh. Hradiště (JiV) - V plném proudu příprav je 6. mistrovství ČR v pomalém kouření dýmky, které pořádá hradišťský Pipe Academic Club. Ten vznikl už v roce 1991, má devět členů a mezi jeho zakládající členy patřili Ivan Gavanda, Ivo Frolec, Ladislav Šupka a Jan Bimka. Členství v tomto klubu je přísně výběrové. Jak nám řekl Ivan Gavanda, o soutěž je velký zájem a přihlášené jsou také ženy. Přihlášených může být maximálně sedmdesát soutěžících, ale zájemců je daleko více. Mezi nejzajímavější hosty bude rozhodně patřit ministr obrany Michal Lobkowicz, který projevil o účast v soutěži velký zájem. Ivan Gavanda nám k tomu řekl: O tom, že přijede ministr Lobkowicz jsme se dozvěděli minulý týden a bude to pro nás velká čest, pokud se soutěže zúčastní. Pan ministr je velký příznivec kouření dýmky a má zájem hlavně o připravovanou prodejní výstavu.
Při soutěži se bude kouřit z dýmky od výrobce Jirsa Nové Strašecí, model billiard, kouřit se bude tabák značky The Malthouse a soutěžící budou muset dodržovat velmi přísná pravidla soutěže. Soutěž je velmi kvalitně sponzorována výrobci i dodavateli kuřáckých potřeb a z domácích firem zejména Synotem a Otmou.Konference řešila problém národnostních menšin
Kroměříž (JiV) - Dvoudenní konference Klubu Unesco, nad kterou převzal záštitu Petr Pithart, byla zahájena v pondělí 25. května v prostorách kroměřížského zámku. Referáty byly přednášeny ve starobylém Sněmovním sále. Své referáty přednesli např. Petr Pithart, Msgre. Jan Graubner, Jaroslava Moserová, Tomáš Halík, Jiří Novák a další osobnosti politického života. Jednalo se o minulosti a současnosti práv občanů, národů a národnostních menšin. Jak uvedl Pithart ve svém úvodním referátu, naše země je jedním z nejhomogennějších států v Evropě, neboť jsme etnicky a národnostně velmi jednolitou společností, v níž převládá xenofobie a nedůvěra k čemukoliv cizímu. Jaroslava Moserová k tomu na tiskové konferenci dodala, že východisko z této situace vidí především ve výchově dětí.
Na naši otázku, zda je nebezpečnější skrytý či otevřený rasismus, pak Petr Pithart odpověděl takto: Mohl bych nabídnout i jiné typologie, ale řekl bych, že nejnebezpečnější je lhostejnost k projevům rasismu. Tichá podpora, která se bojí projevit a která se na povrchu jeví jako lhostejnost.
Jaroslava Moserová pak přidala slova o falešném rasismu, kdy vztek na příslušníka jiné etnické skupiny v souvislosti s vlastní nepříjemnou zkušeností může přerůst až do rasismu. Všichni přítomní se pak shodli na tom, že obrovský kus práce v potírání rasismu mohou udělat právě média, která se budou problémem zabývat a ne jenom zveličovat jednotlivé případy. Petr Pithart celou situaci zhodnotil takto: Sešli jsme se tu samí vlivní lidé, ale nejvlivnější jste právě vy - novináři.Karviné jde o všechno, ODS také!
Uh. Hradiště (VaMP) - Tímto sloganem zhodnotila blížící se duel mezi FC Synot Staré Město a Karvinou a výsledky červnových voleb jednička za ODS pro jižní Moravu Miroslava Němcová. ta se krátce před 15. hodinou setkala v pátek v salónku hotelu Grand se zástupci tisku.
Lidé se začínají více zajímat o budoucnost svého státu, o to, co bude po volbách, v tom dnes vidí Němcová pozitivní krok v myšlení lidí v porovnání s rokem 1996. Také, a v tom se shodla s dvojkou Jaroslavem Plachým, se z ODS stala strana, která si díky své pozici v politice mohla dovolit stát se razantnější. ODS bude spokojená, když získá ve volbách 51 procent. Na jižní Moravě dosáhneme 19,66 procenta, zkusila si Němcová tipnout. Podle představitelů ODS by si voliči měli uvědomit hrozbu, kterou s sebou nese vznik trojkoalice stran ČSSD, DŽJ a KDU-ČSL. Díky existenci strany komunistů je totiž pravděpodobné, že tato část parlamentu získá více než 100 mandátů.
Miroslava Němcová, která se během víkendu zúčastnila ještě Jízdy králů ve Vlčnově, znovuotevření Slovácké búdy, vernisáže výstavy Adolfa Borna a již zmiňovaného fotbalového utkání, zahájila právě v Uh. Hradišti předvolební kampaň, kterou 16. června na Masarykově náměstí ukončí předseda ODS Václav Klaus.Trestní stíhání proti bývalému vedení firmy SAS, a.s. zastaveno
Uh. Hradiště (Kk) - V trestním oznámení ve věci SAS Uherské Hradiště, a.s. bylo Okresním úřadem vyšetřování Policie ČR v Uherském Hradišti provedeno šetření. Jednalo se především o prvopočáteční úkony, přičemž následně byla věc postoupena Krajskému úřadu vyšetřování Policie ČR v Brně. Vyšetřovatelka kpt. Krátká k celému případu uvedla: Věc byla postoupena z důvodu příslušnosti na Krajský úřad vyšetřování v Brně, přičemž byly sděleny tři věci. V prvním případě se jednalo o pokus trestného činu podvodu, kde bylo celkem pět obviněných, dále trestný čin podvodu dle ő 250/2 trestního zákona, kde byli obviněni dva bývalí představitelé SASu a jeden byl také obviněn ze spáchání trestného činu krádeže. Trestní stíhání bylo zahájeno 29. 7. 1997 a 16. 3. 1998 bylo zastaveno, přičemž usnesení o zastavení nabylo právní moci 27. 3. Konkrétně se jednalo o čtyři nebo pět vozidel, která měla firma SAS zakoupena na leasing a tato vozidla mělo bývalé vedení společnosti nějakým způsobem převést na sebe.
Vzhledem k tomu, že se však neprokázalo, že by spáchali obvinění trestný čin tak, jak to uvádělo nové vedení firmy SAS ve svých trestních oznámeních, došlo k zastavení trestního stíhání.
Podle našeho zjištění si členové bývalého vedení SASu založili vlastní novou firmu.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund