Číslo: 22
31.05.1999
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Jízda králů nás všechny spojuje neviditelnou nití
Řady pohraničních policistů zhoustnou
Počet nových případů HIV klesl
Civilisté střeží muniční sklady
Změny v autobusové dopravě příliš nepocítíme
V Kunovicích bude soukromá vysoká škola
Staré Město se zařadilo mezi evropskou elitu měst

Jízda králů nás všechny spojuje neviditelnou nití

Na své kobyle Sylvě se Dušan několikrát projel už před jízdou - Foto: P. Paška
Vlčnov - Už po stodevadesáté se do Vlčnova o uplynulém víkendu sjelo okolo devíti tisíc milovníků slováckého folkloru, aby se stali svědky největší akce tohoto druhu u nás. Po tři dny, večery i noci se touto obcí nesl zpěv téměř dvaceti dětských souborů, cimbálových muzik i pěveckých sborů z Moravského Slovácka, Čech i Slovenska. Za letošního krále byl legrúty, tedy odvedeneckým ročníkem 1981, vybrán desetiletý Dušan Vráblík, který stejně jako jeho bratr před čtyřmi lety vzal na sebe břímě kralování nad lidovými kroji, tanci i písničkami.
Ačkoliv je předávání královské koruny relativně mladým programem, který si vyžádali návštěvníci, aby se s králem blíže seznámili, už se stal tradicí a patří v pestré nabídce k nejnavštěvovanějším pořadům. Na podiu v Klubu sportu a kultury se v sobotu večer se svými tradičními vyvolávkami představilo všech 16 legrútů královské družiny včetně dvou pobočníků a osmi děvčat stejného ročníku, které jezdce doprovázely při nedělním průvodu. Spolu s maminkou krále, ing. Miroslavou Vráblíkovou, nastrojily Dušana do dívčího kroje a poté v plachtě symbolicky odnesly jeho chlapecký kroj. Po složení slibu přijal nový král korunu od svého předchůdce Zbyňka Nechaly a do úst mu jedna z dívek vložila bílou papírovou růži na znamení mlčenlivosti.
Sobotní odpoledne i večer patří vždy k těm, které vlčnovskou Jízdu králů jakoby zahajují a dělají tu správnou lidovou atmosféru pro nedělní hlavní program. Vedle Jarmarku lidových výrobků, který letos netradičně připravili pořadatelé už na sobotu, a také poprvé zařazeného Ženského zpívání mohli návštěvníci spolu s domácími kapelami přivítat své hosty, soubor Lučinka z Prahy a již po několikáté také Kopaničiar z Myjavy. Samotný večer, noc i časné ráno pak provázel zpěv, ozývající se z proslulých vlčnovských búd, rozsetých ve vinohradech za vesnicí.
Horké nedělní dopoledne nakonec smazalo všechny stopy po krátké noční bouřce, ale příliš radosti neudělalo samotné družině jezdců, ze kterých se lil pot už při ranním přijetí starostou obce Janem Pijáčkem. Ten legrútům rozdal pamětní listy, které jim mají připomínat tento den, mezník mezi chlapectvím a dospělostí, a pobočníci zde slíbili, že krále budou hlídat proti případným únoscům. V té době už se u jednotlivých rodin strojili koně, na které je potřeba vždy okolo dvou set padesáti papírových růží, z nichž nejpracnější jsou slámové. Kolem poledne se k domu krále sjela jeho družina na omašlených koních a s tradičními vyvolávkami se pomalu přesunula do středu obce ke slavnostnímu průvodu a poté zakončila svou jízdu na fotbalovém stadionu.
Oficiálně skončila letošní Jízda králů odpolední Muzikantsků rozlůčků s dechovou hudbou Drietomanka. Oslava legrútů v búdách však v té době teprve začínala...
Jana CabákováŘady pohraničních policistů zhoustnou
Uh. Hradiště (Kk) - Na třicet volných míst nabízí v současné době Policie ČR. Přijatí uchazeči by měli posílit především řady pohraničních policistů. Zájem o práci u pohraniční policie je velký a měsíčně projednáváme až dvacet žádostí. Ne všichni uchazeči však přijímacím řízením, které trvá přibližně tři měsíce, projdou, uvedl pracovník personálního oddělení Okresního ředitelství policie v Uh. Hradišti Petr Kolář. Uchazeči o místo pohraničního policisty se musí totiž podrobit několika testům, a nežli vůbec dojde k zahájení přijímacího řízení, musí splňovat pět základních požadavků: je to bezúhonnost, stáří vyšší 18 let, absolvování základní nebo náhradní vojenské služby, státní občanství ČR a úplné střední vzdělání s maturitou. V průběhu řízení je nutno uchazeče také podrobit lékařskému vyšetření a psychickým a fyzickým testům. Největší problémy nevznikají u fyzických testů, jak by se dalo očekávat, neboť ty mohou uchazeči při nesplnění ještě jednou opakovat, ale u testů psychických.
U mladých lidí totiž mnohdy psycholog dojde k závěru, že jejich osobnost ještě není dostatečně vyzrálá, upřesnil dále Kolář a dodal, že volná místa nebudou zřejmě obsazena dříve než do konce roku.Počet nových případů HIV klesl
Uh. Hradiště (Kk) - V loňském roce bylo v České republice zachyceno celkem 31 nových případů infekce HIV/AIDS. Tento údaj svědčí o tom, že poprvé po sedmi letech počet nově registrovaných případů poklesl. Jednalo se o čtyřiadvacet mužů a sedm žen, z nichž tři byly gravidní. Celkový počet HIV infikovaných tím stoupl na 392 pozitivních občanů České republiky. Převládajícím způsobem přenosu zůstává i nadále homosexuální styk (15 případů), následuje heterosexuální přenos (8 případů - 5 žen a 3 muži), přenos při užívání drog - 3 případy, ve spojení s homosexuálními kontakty u jedné osoby. U třech případů nebyl doposud způsob přenosu zjištěn.
V roce 1998 bylo HIV infikováno na jižní Moravě 26 osob - nových případů 5, na severní Moravě 30, nových 1, ve východních Čechách 14 případů a žádný nový, v severních Čechách 28 a nově zaregistrovaný jeden, západní Čechy 27, nových 3, jižní Čechy 10, nových 3, střední Čechy 24 a žádný nový případ a v Praze pak celkem 233 infikovaných, přičemž nově zaregistrováno bylo 18 osob.
Jestli se jedná o dlouhodobější trend vývoje infekce HIV u nás, ukáže až čas. Přes tato poněkud optimistická čísla se odborníci staví k situaci HIV/AIDS u nás s rezervou, především vzhledem k tomu, že nejnovější trendy šíření infekce HIV v západní Evropě ukazují na zvýšený výskyt infekce v mladé a nejmladší populaci. Stejně tak je nutné počítat s explozivně probíhající infekcí ve východní Evropě, zejména na Ukrajině, upřesnila MUDr. Vladimíra Obdržálková z poradny AIDS v Uherském Hradišti. Co se týče našeho regionu, zájem o vyšetření je, dle jejích dalších slov, stále stejný a od začátku kalendářního roku navštívilo poradnu na 33 klientů.
Věková kategorie klientů se pohybuje od 17 do 25 let. Stane se, že přijde i starší člověk, je to spíš ale výjimka. Hojně lidé využívají přímou linku a dotazují se především na to, jak se AIDS projevuje. Jestliže pak uvedou, že měli rizikový kontakt, snažím se je přesvědčit, aby se vyšetření podrobili, neboť jim to, především po psychické stránce, pokud je výsledek negativní, velmi pomůže. Výsledky jsou hotovy do jednoho týdne a klient si pro ně musí přijít osobně. V každém případě však, pokud by byl klient před odběrem samotným či před výsledky odběru ve stresu, může k nám kdykoliv přijít a o problému hovořit, ukončila Vladimíra Obdržálková.Civilisté střeží muniční sklady
Popovice (fal) - Již rok se Popovice marně snaží získat jen půl kilometru vzdálený vojenský areál včetně přístupové cesty, která je v havarijním stavu, přičemž jeho střežení vyžaduje nemalé finanční prostředky. Bývalý muniční sklad v Popovicích byl uvolněn nařízením náčelníka Generálního štábu Armády České republiky v květnu 1995, avšak vláda České republiky způsob jeho uvolnění dosud neprojednala, sdělila pro DDS pracovnice tiskového oddělení Ministerstva obrany České republiky Hana Tichá.
Již před rokem jsme zažádali o bezplatný převod přístupové cesty a celého vojenského areálu, uvedl starosta Popovic Vladimír Vacula. Naším cílem je dostat areál do svého vlastnictví, protože jsou zde krásné lesy a budovy by mohly být využity k místním zájmovým činnostem modelářským kroužkem nebo tanečním souborem Popovjánek. Celý areál by vlastně měl sloužit našim občanům.
Jak však dále starosta uvedl, má ale ministerstvo obrany zájem vojenský areál prodat nebo výhodně pronajmout. Podle Tiché budou podmínky eventuálního převodu bývalého muničního skladu na obec záviset na usnesení vlády. Ovšem pro Popovice může být potěšující ten fakt, že do dnešního dne neeviduje kompetentní orgán, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, žádné žádosti o pronájem nebo odkoupení. Dříve jezdili střežit tento areál vojáci posádky v Uherském Hradišti. Ovšem již rok, protože se doposud jedná o vojenský majetek, je hlídán šesti civilními zaměstnanci.
Střežení skladu zajišťuje Správa vojenského bytového fondu, region Brno, přičemž roční náklady se podle informací tiskové služby pohybují údajně kolem sto sedmdesáti tisíc. Avšak skutečné náklady jsou zřejmě daleko vyšší. Náklady na mzdy, elektriku a topení se totiž dají předpokládat ve výši asi půl milionu korun, investovaných samozřejmě z našich daní.
Důvodem střežení je snaha zabránit rozkrádání státního majetku, vysvětlila Tichá.
Přestože si myslím, že tento majetek nebude prodán ani pronajat z důvodu velkých investic, které bude nutné do něj v budoucnu vložit, nedostali jsme doposud žádné vyjádření, a ani nebyla stanovena lhůta, ve které by k vyřízení naší žádosti mohlo dojít, řekl Vacula.
Návrh materiálů po projednání vlády ČR k vydání souhlasu k převodu vlastnictví přebytečného nemovitého majetku státu v právu hospodaření resortu obrany byl po vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení předložen ministru obrany Vladimíru Vetchému 21. 5. letošního roku, přičemž materiál obsahuje i položku Popovice - muniční sklad, objasnila Tichá.
S největší pravděpodobností není bývalý muniční sklad v Popovicích jediným vojenským majetkem, který čeká na svého budoucího majitele. Nutno dodat, že než vláda odsouhlasí jakákoli řešení, bude hlídání a provoz takových chátrajících vojenských majetků i nadále financován z kapes daňových poplatníků.Změny v autobusové dopravě příliš nepocítíme
Region (Miki) - V neděli 30. května 1999 začal platit nový jízdní řád ČSAD Uh. Hradiště i ostatních autobusových společností, které provozují veřejnou dopravu na území našeho okresu.
Na linkách MHD v souměstí Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice jsou jen drobné změny, autobusy pojedou přibližně ve stejných časových polohách a rozsahu jako v minulém období.
Na dálkové lince 800700 Uherský Brod - Uherské Hradiště - Brno je vedeno 23 spojů, některé z nich slouží především pro přepravu studentů a žáků do brněnských škol. Celkem 10 spojů nepojede v době od 28. června do 30. srpna 1999, kdy jsou hlavní školní prázdniny. Pro cestu v letním období lze doporučit zakoupení nístenky přímo v předprodejní kanceláři ČSAD na autobusovém nádraží v Uh. Hradišti.
ČSAD Uh. Hradiště provozuje i dvě linky do Prahy. První z nich 800500 Uh. Brod - Uh. Hradiště - Brno - Praha odjíždí z Uh. Brodu již v 4.00 hod., z Uh. Hradiště v 4.25 hod. V pondělí je spoj veden mimo Brno přímo na dálnici a dále do Prahy. Na druhé lince 820902 Zlín - Uh. Hradiště - Brno - Praha nyní jezdí šest spojů, které zastavují také v Březolupech, Bílovicích a ve Starém Městě. Jízdní doba z Uherského Hradiště do Prahy je 3 hodiny a 50 minut, což je o 40 minut kratší čas než při použití nejrychlejšího expresu Šohaj.
Dopravce Karel Housa - HOUSACAR povede ve směru na Brno a Prahu 10 spojů, z nichž čtyři ukončí jízdu na brněnské Zvonařce. Při jízdě s touto společností lze nyní nově nastoupit i vystoupit ve Starých Hutích na horní zastávce, zachovány zůstaly zastávky ve Starém Městě a Buchlovicích na rozcestí. Dopravce Housacar i nadále zajišťuje spoje na linkách 820024 Zlín - Uh. Hradiště - Uh. Brod a 820025 Zlín - Uh. Brod - Uherské Hradiště, ale pouze v pracovní dny. Deset spojů Housacaru nepojede v době dovolených od 19. července do 13. srpna 1999.V Kunovicích bude soukromá vysoká škola
Kunovice (Kk) - Jak potvrdil náměstek ředitele VOŠ Kunovice Ludvík Zimčík, prošla jejich vyšší odborná škola několika koly akreditačního řízení a nyní již čeká pouze na udělení státního souhlasu ministerstva školství provozovat soukromou vysokou školu neuniverzitního typu. Mezi deseti vyššími odbornými školami, které požádaly o zřízení soukromé vysoké školy, jsme obstáli a hlavní akreditační komise doporučila ministerstvu, aby nám byl státní souhlas ke zřízení soukromé vysoké školy udělen, uvedl Zimčík. Jak následně dodal, nejtvrdším a nejpřísnějším požadavkem akreditační komise bylo vzdělání pedagogů. Pedagogové VOŠ nesplňovali požadavky komise, která stanovila, že výuku na soukromé vysoké škole neuniverzitního typu musí garantovat pedagogové s tituly CSc a doc. Tyto pedagogy se nám podařilo zajistit a již nyní jsou s nimi uzavřeny pracovní poměry. Jsou to špičkoví odborníci, dodal závěrem náměstek ředitele VOŠ Kunovice.Staré Město se zařadilo mezi evropskou elitu měst
St. Město (Miki) - Občané Starého Města udržují již čtyři roky vřelé vztahy s francouzským městem Sées. Delegace ze země galského kohouta již byla několikrát ve Starém Městě, těsné jsou vztahy členů partnerského výboru a městských zastupitelstev obou měst, k poznávacím návštěvám každoročně vyjíždějí žáci základních a středních zemědělských škol.
Od roku 1998 jsou Staroměšťané v kontaktu se zástupci německého města T”nisvorst, které leží v blízkosti Dsseldorfu. Partnerská smlouva mezi T”nisvorstem a Starým Městem byla stvrzena společným podpisem starostů Alberta Schwarze a Františka Slavíka na Radničním náměstí v centru T”nisvorstu. V precizně připraveném společenském a kulturním programu se dobře uvedla Staroměstská kapela v pásmu nazvaném Aus Tschechien kommt die Musik.
Dorostenci FC SYNOT sehráli přátelské utkání, volejbalisté - senioři měli za úkol potvrdit loňské přesvědčivé vítězství, kdy excelovali v hale na Širůchu a svým německým kolegům nedarovali ani jediný set.
Podpisu partnerské smlouvy byli přítomni i zástupci francouzského města Sées, kteří udržují vřelé kontakty s T”nisvorstem již 20 let.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund