Číslo: 23
07.06.1999
Článků: 48

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Vinárna si na zprovoznění musí počkat
Za prodej pervitinu si mladík odsedí osmadvacet měsíců
V Letu se výplat opět nedočkali
Vše pod jednou střechou - to je Dům bytové kultury
Staví si Všeobecná zdravotní pojišťovna paláce za naše peníze?
Neshody s nájemníky řeší majitel domu po svém
Na úřad práce přibude téměř polovina letošních absolventů

Vinárna si na zprovoznění musí počkat
Uh. Hradiště (Kk) - Uherskohradišťská vinárna hotelu Grand, jejíž prostory dosud nejsou opraveny po ničivé povodni, si bude muset na své znovuotevření ještě počkat. Záměrem Pavla Machálka, majitele vinárny, bylo totiž vinárnu pronajmout soukromému podnikateli Josefu Bujákovi. Ten, však, jak se později ukázalo, od svého záměru upustil a nečekaně před převzetím vinárny zmizel. Škoda naštěstí majiteli vinárny žádná nevznikla, přesto je již nyní jisté, že druhou šanci na pronájem vinárny, tento podnikatel nedostane. Prvotním majitelem vinárny byl olomoucký stavební podnikatel, kterému byla budova Grandu vrácena v restituci, tento ji následně prodal firmě Otma-Mařatice, od níž ji po povodni odkoupil Pavel Machálek.Za prodej pervitinu si mladík odsedí osmadvacet měsíců
Uh. Hradiště (fal) - Minulý čtvrtek opět stanul před Okresním soudem v Uherském Hradišti obžalovaný devatenáctiletý M. B., na něhož státní zástupce podal obžalobu pro trestný čin nedovolené výroby a držení psychotropních a omamných látek. I přes obhajobu zpochybňující výpovědi svědků uváděné v přípravném řízení, které svědčily proti obžalovanému, zněl verdikt soudu - osmadvacet měsíců nepodmíněně ve věznici s dozorem.
Hlavní líčení, o kterém jsme vás informovali již koncem dubna, bylo odročeno za účelem vyslechnutí posledního svědka, sedmnáctiletého F. B..
Obžalovaného jsem poznal o loňských prázdninách, kdy jsme spolu v parku kouřili marihuanu. Zjistil jsem, že prodává perník, tak jsem jej požádal ze zvědavosti, jestli by mi nějaký nemohl sehnat. Pak za nějakou dobu mě skutečně prodal 5 lajn za 500 korun. Já jsem ten pervitin spotřeboval tím způsobem, že jsem si jej píchal stříkačkou sám, protože jsem věděl, jak se to ředí, prostě ve vodě. Někdy jsem použil vodu z vodovodu nebo z kaluže. Koupil jsem si od něj 2x po pěti lajnách celkem za 1000,- korun. Píchal jsem si je vždycky po jedné lajně, pervitin od obžalovaného byl vždycky dobrý. Cítil jsem se asi tak deset hodin plný energie. Zpracovával jsem mnoho informací naráz, prostě bylo mě dobře, uvedl poslední svědek v rámci přípravného řízení. Při hlavním líčení však tuto výpověď popřel.
To odůvodnil tím, že jeho výpověď měla být pomstou za to, že mu údajně obžalovaný o minulých prázdninách odcizil tři tisíce korun.
Zatímco na policii téměř všichni svědkové svědčili proti obžalovanému, u hlavního líčení výpověď změnili.
Za této situace soud svědkům, pokud se týká jejich výpovědí, u hlavního líčení neuvěřil. Po provedení všech důkazů soud shledal obžalovaného vinným v souladu s podanou obžalobou. Byla naplněna skutková podstata činu, neboť bez povolení jinému opatřoval psychotropní látku a takový čin spáchal vůči osobám mladším 18 let, odůvodnila rozsudek předsedkyně senátu Radomíra Veselá. Dále uvedla, že přestože prokázané množství pervitinu (1,5g) není nijak zvlášt velké, vzal soud v úvahu společenskou nebezpečnost, zejména však posuzoval osobu obžalovaného. Jedná se totiž o mladíka, který byl souzen již v roce 1997 jako mladistvý pro trestné činy krádeže. Tehdy mu hrozil trest odnětí svobody v délce trvání 3 až 18 měsíců, přičemž mu byl uložen podmíněně odložený trest odnětí svobody se zkušební dobou na dva roky, tedy do 8. ledna letošního roku. Soudu nezbylo než zkonstatovat, že další podmíněný trest by v tomto případě byl nedostačující, odůvodnila rozsudek Veselá.
Obžalovaný si po vyhlášení rozsudku ponechal pro odvolání zákonnou lhůtu na rozmyšlenou.V Letu se výplat opět nedočkali
Kunovice (PS) - Zaměstnanci Letu Kunovice v dubnu letošního roku po podpisu kolektivní smlouvy mezi odborovým svazem a majitelem Letu americkou firmou Ayres, zřejmě jásali předčasně. I když se v této kolektivní smlouvě americký majitel zavázal, že výplaty mezd budou zaměstnancům poukázány na jejich účty vždy nejpozději do 25. dne v příslušném měsíci, přesto se tak již v měsíci červnu nestalo. Věřím, že mohou s platbami nastat potíže, řekl nám jeden z techniků a.s. Let, ale alespoň by se mohl najít ve vedení jeden odvážný pracovník, který by zaměstnancům tento stav vysvětlil a informoval je o tom, kdy výplaty na konta přijdou.
V pátek 4. července byly sice zaměstancům rozdány výplatní pásky, ale ani ty mnoho neznamenaly. Peníze do spořitelny v pátek přišly, ale na konta jednotlivých zaměstnanců Letu budou převedeny nejdříve v pondělí 7. července, prozradil nám úředník České spořitelny.Vše pod jednou střechou - to je Dům bytové kultury
Uh. Hradiště (Kk) - Po zdlouhavé realizaci byl v úterý 1. června 1999 slavnostně zahájen provoz Domu bytové kultury v Uherském Hradišti na Otakarově ulici. Zákazníci zde ve čtyřech patrech najdou vše, co pro zařízení svého domu či bytu potřebují. Dům bytové kultury nabízí nejen široký sortiment nábytku, ale i zařízení koupelen, okna, dveře, plovoucí podlahy, ratanový nábytek a koberce. V současné době mají šanci na úspěch pouze specializované obchody, které zákazníka zaujmou něčím novým a zajímavým, přičemž sortiment by měl odpovídat jisté kultuře prodeje. Proto jsme se zákazníkům rozhodli v tomto směru vyjít vstříc a v Domě bytové kultury nabídnout vše pro dům a byt, včetně návrhu interiérů. V brzké době bychom chtěli zřídit ještě kuchyňské studio, uvedla jednatelka společnosti Dům bytové kultury ing. Jana Zálešáková.Staví si Všeobecná zdravotní pojišťovna paláce za naše peníze?

Částku vynaloženou na rekonstrukci nového objektu VZP její ředitel neprozradil. - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště - Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení k Vrchnímu státnímu zastupitelství na vedení VZP ČR za nákup předražených domů a jejich následné rekonstrukce. Trestní oznámení údajně vychází z výsledků kontroly, kterou v nedávných dnech uzavřela kontrolní skupina pracovníků Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí. Jelikož se v současné době dokončuje i rekonstrukce nové budovy pro okresní pojišťovnu v Uherském Hradišti, zeptali jsme se jejího ředitele ing. Ladislava Čecha:

Jaký je Váš názor na fakt, že v některých okresech vytkla VZP kontrola NKÚ nehospodárnost staveb?
Žádná nehospodárnost pojišťovně nebyla prokázána. Výtky pramení totiž z toho, že kontrola posuzovala některé současné objekty původními podmínkami zadání bez respektování nutnosti dalšího rozšiřování jejich činností i pracovníků a toho, že objekty se pořizují na desítky let. Co se týče naší rekonstrukce, bylo od počátku postupováno zcela ve smyslu obecných i interních pravidel. Výběr objektu a jeho rekonstrukci postupně schválilo vedení VZP ČR, Správní rada a nakonec v rámci zdravotně pojistného plánu a následných výročních zpráv VZP ČR na příslušné roky i MZ a Parlament ČR. VZP si však nikdy nestavila paláce z peněz pojištěnců. Vynaložené finanční prostředky do oblasti stavebních investic nikdy nebyly čerpány na úkor základního zdravotního fondu a neovlivnily platební schopnost VZP ČR.

Jak je to vlastně s provozními objekty okresních pojišťoven obecně?
Usnesení vlády z roku 1991 uložilo okresním úřadům, aby byly nápomocny konstituování pojišťovny poskytnutím budov či prostor pro práci. Nám přednosta vyšel vstříc rezervováním prostor v pronájmu na tehdy vzniklém Úřadu práce v ulici Na Morávce. S rozšiřující se činností a nárůstem zaměstnanců bylo však nutno se záhy rozšířit. Po vstřícném jednání nám pronajala další prostory Česká spořitelna. Od začátku jsme však věděli, že jde o stav přechodný, neboť dlouhodobě investovat do úprav, údržby a nájmů pronajatých objektů jsme považovali za nehospodárné. Shodou okolností oba smluvní pronájmy právě končí.

Proč se rozhodla VZP právě pro rekonstrukci objektu ve Františkánské ulici?
Když se nám nepodařilo bezúplatně získat od státu budovu bývalé Nemocenské pojišťovny (za jejíhož následníka se považujeme), na ulici J. Stancla, ze které se stala v roce 1954 poliklinika, začali jsme situaci řešit ve spolupráci s Městským úřadem Uherské Hradiště. Zprvu jsme uvažovali o novostavbě, avšak na každé z asi šesti nabízených variant (např. u Klubu kultury, na Mariánském náměstí, vedle synagogy aj.) byla shledána, tehdy obtížně překonatelná podmínka - nevyjasněné majetkové vztahy, přemrštěná cena, značná břemena apod. Zaměřili jsme se tedy na výběr vhodné budovy pro rekonstrukci. Objekt nynější tržnice na Palackého náměstí těsně nevyhovoval, zato druhý pokus s bývalou rodinnou a posléze zvláštní školou na Františkánské ulici již vyšel.

Co pokládáte za rozhodující přednosti tohoto výběru?
Především velmi dobrou dostupnost pro pojištěnce, vyjasněné majetkové vztahy MěÚ, což bylo základem pro nekomplikovaná a korektní cenová jednání. Přestože je budova bohužel nepodsklepená, je velmi dobře provozně disponovaná, umožňuje jednotlivým odborům okresní pojišťovny téměř optimální technologickou dislokaci a je přiměřeně prostorná. Je sice zatížena břemenem umožnění dalších aktivit veřejnosti v nádvoří - to však zájmům pojišťovny dokonce vyhovuje, neboť je může naplnit zřízením oční optiky.

Které místní organizace a firmy zajišťovaly vaši rekonstrukci?
Přípravně a projekčně GG Archico Uherské Hradiště. Hlavním dodavatelem byl Zevos plus Uherský Brod. Za mnoho subdodavatelů nutno jmenovat především firmu Tradix, přičemž stavební dozor vykonávala firma Stings Uherské Hradiště. Tyto firmy byly vesměs vítězi výběrových řízení, která bylo nutno podstoupit. Podařilo se tak vybrat spolehlivé osvědčené partnery, kteří svou dobrou pověst plně prokázali. Investorem byla VZP ČR Praha.

Jaké jsou Vaše osobní pocity těsně před dokončením?
Jsem rád, že se změní dosavadní nevhodné pracovní prostředí padesáti zaměstnanců a zejména se zlepší podmínky pro styk s klienty, které na dosavadních dvou oddělených pracovištích nebyly zdaleka optimální. Doufám, že racionálně smýšlející část veřejnosti, včetně té zdravotnické, vnímá vzniklý objekt vstřícně, nebo alespoň variantu rekonstrukce lépe než případnou novostavbu. Osobně významně hodnotím i to, že se dokončení rekonstrukce podařilo zkoordinovat se zkrášlujícími pracemi města Uherského Hradiště na nádvoří Staré radnice i v samotné Františkánské ulici.

Kdy se tedy VZP bude stěhovat?
V půli června, věcně a bez velké slávy, abychom si na budovu přes prázdninové volnější období mohli zvyknout. Čeká nás totiž řada úkolů souvisejících se zkvalitněním styku s pojištěnci a zlepšením služeb pro ně.

Karin KuchtováNeshody s nájemníky řeší majitel domu po svém

Uh. Hradiště (Kk) - Zvláštními metodami řeší neshody majitel domu na ulici 1. máje v Uherském Hradišti - Mařaticích se svým nájemníkem Petrem Medkem. Ten má v jeho domě již třetí rok pronajaty prostory, v nichž si zřídil prodejnu papíru a kancelářských potřeb. Ve čtvrtek ráno se však Petr Medek do své prodejny nedostal. Proč? Majitel domu mu totiž vstup do prodejny zatarasil velkým kovovým stolem a přepravníkem, které vzájemně propojil řetězi, jenž upevnil na ochrannou mříž obchodu a uzavřel na zámek. Na stůl, který zaujal snad každého kolemjdoucího, bez dalšího vysvětlení ještě připsal nápis, který varoval pana Medka, že při porušení zátaras se dopustí škody ve výši 5 200,-˙Kč.
S pronajatých prostor hodláme odejít a najít si lepší a výhodnější místo. Do 30. 6. však stále platí smlouva, kterou jsme podepsali. Nicméně od začátku roku začaly mezi mnou a panem domácím problémy. Co zamýšlí, nemám tušení. Jestli nás chce takovým způsobem odtud dostat? není jasné panu Medkovi, kterému k zátarase nic bližšího majitel domu neřekl. Dodnes jsme platili a řádně plnili všechny závazky. Další smlouvu, kterou nám pan majitel nabízel jsme se však rozhodli nepodepsat, protože pro nás byla značně nevýhodná a nepřijatelná, vysvětlila nám kolegyně Petra Medka, postávající před prodejnou.
Po ústním nahlášení situace panem Medkem na policii mu bylo sděleno, že policie se tímto případem zabývat nebude a na místo zátarasů nepojede. Z jakého důvodu se nám nepodařilo zjistit. Jisté je však to, že panu Medkovi nezbývalo, než zátarasy na vlastní náklady odstranit.Na úřad práce přibude téměř polovina letošních absolventů
Uh. Hradiště (fal) - V letošním roce ukončí studium na školách celkem 2˙300 absolventů. Uplatnění v zaměstnání však stejně jako v loňském roce všichni nenajdou. Evidencí uherskohradišťského Úřadu práce totiž podle předpokladů projde během jednoho roku na čtyřicet procent.
Oproti konci dubna, kdy bylo v naší evidenci celkem 4˙447 uchazečů o zaměstnání, což představovalo míru nezaměstnanosti 6,1˙%, jsme o měsíc později zaznamenali mírný pokles na hranici šesti procent. Tento trend se ale v dalších měsících již neudrží, vysvětlil ředitel Úřadu práce v Uherském Hradišti Richard Janíček. Projevuje se totiž propouštění LETu Kunovice, kdy jsme jen za první dva dny zaregistrovali kolem tří set nově příchozích uchazečů. A to během dalších měsíců očekáváme příliv absolventů, kterých z celkového počtu 2˙300 projde evidencí úřadu práce zřejmě kolem 1˙100. Během nejbližší doby tedy očekáváme mírný nárůst míry nezaměstnanosti, v lepším případě její stagnaci. Přesto i nadále zůstává hradišťský okres se šestiprocentní mírou nezaměstnanosti v za Vsetínem (9,8˙%), Kroměříží (8,9˙%) i Zlínem (6,5˙%) na posledním místě.
Již nyní se ale podle Janíčka projevuje účinnost aktivní politiky zaměstnanosti formou absolventských praxí, rekvalifikací, o které je stále větší zájem, dále také podpora chráněných dílen a podpora vzniku nových pracovních míst a veřejně prospěšných prací.
Je také potěšující, že už i firmy jsou ochotny ve veřejných soutěžích nabírat uchazeče o zaměstnání z úřadu práce, říká Janíček.
Do dubna letošního roku bylo uzavřeno 176 dohod absolventských praxí, jen za loňský rok do nich úřad práce investoval téměř dva a půl milionu korun. I když je tato částka letos více než dvojnásobná, i ta je podle Janíčka nedostatečná.
Mezi těžko uplatnitelné obory patří podle údajů úřadu práce rodinné školy, ekonomika a zahraniční obchod, bankovnictví a managementi strojírenství, uvedl vedoucí oddělení poradenství Úřadu práce v Uherském Hradišti Bronislav Vajdík. Přestože je tlak nezaměstnanosti velmi vysoký, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou celkem účinné a je o ně takový zájem, že jsme v průběhu dubna měli vyčerpány finanční prostředky k tomuto účelu určené, sdělil Janíček. Z tohoto důvodu jsme museli pozastavit dotace na absolventské praxe a veřejně prospěšné práce, a také jsme omezili přispívání na nová pracovní místa.
Vláda však již uvolnila 350 milionů korun pro pracovní úřady v České republice právě na podporu aktivní politiky zaměstnanosti. Na tyto účely předpokládá uherskohradišťský úřad práce zvýšení finančních prostředků o dva miliony korun.
U absolventů škol je ale také důležitý jejich přístup k práci a odpovědnost. Dá se ale říci, že úspěšnost uplatnění absolventů po absolventských praxích je minimálně sedmdesátiprocentní, uzavírá Vajdík.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund