Číslo: 24
16.06.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Kdopak nám v Chřibech prostřel Králův stůl?
Pravěký astronomický kalendář
Kroky pro zdravější prostředí
Křest kompaktu Olšavy
Svatopluk do Anglie, Hradišťánek do Kanady
Zrušení jeslí na obzoru

Kdopak nám v Chřibech prostřel Králův stůl?
Archeologové se z lesů vrátili zpět do královského města...

Archeologové ze Slováckého muzea na Králově stole.
Modrá - V posledních letech, kdy se konečně můžeme bez překážek seznamovat s národní minulostí, zvýšil se u nás prudce zájem o historii, zvláště pak o tu spjatou s tajemným národem Keltů. Králův stůl, po dlouhá desetiletí oplocený balvan, snadno přehlédnutelný při cestě z Modré ve směru na Zdounky v jižní části Chřibů...
A protože právě s Kelty bývá Králův stůl spojován, není divu, že se věci daly v poslední době do prudkého pohybu. Na žádost obecního úřadu v Modré, který má zájem, aby Králův stůl byl upraven do podoby určitého památníku, zde v loňském roce pracovníci archeologického oddělení Slováckého muzea pod vedením Dr. Jiřího Pavelčíka zahájili průzkumné práce. Na doporučení odborné komise letos na jaře proběhl několikatýdenní archeologický průzkum stejného týmu, jehož výsledky byly v úterý 10. června 1997 posouzeny komisí, ve které zasedl také Dr. Luděk Galuška z Brna.
Kolem Králova stolu do těchto dnů existovaly nejrůznější hypotézy. Jedna z nich předpokládala, že na tomto místě byla volena slovanská knížata. Tu další o Přemyslu Otakaru I., který zde se svou družinou poobědval, zpochybňuje první písemná zmínka z roku 1228, (tehdy byly vyměřovány hranice nově vzniklého panství velehradského kláštera), kdy je Králův stůl uváděn jako hraniční kámen tří panství, buchlovského, velehradského a napajedelského. Jen těžko si totiž lze představit, že by za tak krátkou dobu od královské zastávky toto pojmenování zlidovělo (navíc se nenašla žádná stopa po této hostině. Ani kůstka...) Zkoumání Králova stolu jako případného pravěkého astronomického kalendáře se ujal Dr. Štěrba z Kunovic a o jeho práci píšeme podrobněji na jiném místě.
K jakým závěrům se odborníci ohledně Králova stolu dobrali?
S největší pravděpodobností je kámen Králův stůl autochtonní, tedy leží na původním místě. Byl opracován lidskou rukou, ovšem v průběhu posledních sta let došlo k jeho poškození a vychýlení z původní roviny.
Archeologický průzkum doložil značné poškození terénní situace staršími průzkumy a těžbou kamene. V okolí kamene byly místy nacházeny větší i menší opracované kameny, přičemž některé z nich vytvářejí shluky, o nichž lze předpokládat, že leží v původní pozici. U některých nelze vyloučit, že byly součástí nějakého dnes jen těžko definovatelného objektu (snad ohrazení).
Výzkum také objevil 4 stopy po kůlech. Jako jediný nález archeologické povahy lze uvést menší keramický zlomek pravěké nádoby. (Na lokalitě Králův stůl už před lety objevil archeolog Antonín Zelnitius ze Starého Města srp, o kterém se komise vyjádřila, že patrně pochází z doby hradištní, tedy z 8.-9. století. Další předměty, které by pomohly blíže určit dobu vzniku a původní účel Králova stolu, se archeologům nepodařilo objevit).
Komise v závěru své zprávy konstatovala, že výzkum proběhl na odpovídající odborné úrovni a doporučila, aby okolí Králova stolu bylo účelově upraveno do podoby památkového místa a výsledky výzkumu byly prezentovány v odborné i populární literatuře. Možnou úpravu okolí Králova stolu vidí Dr. Pavelčík v rekonstrukci ohrazení a nainstalování kamenů, které původně stály, dovnitř takto vzniklého areálu.
Co k tomu dodat? Současný výzkum proběhl podle Dr. Štěrby na drobtech, které nám zanechali předchozí výzkumníci, protože kdo chtěl, tak tam kopal, největší škody způsobili patrně stavitelé silnice z Modré na Zdounky. I proto si Dr. Pavelčík z archeologického hlediska netroufá říci víc, než že Králův stůl je místo, které lidé upravili do určité podoby. Tajemstvím patrně zůstane, kdy k tomu došlo a k jakým účelům kámen sloužil. Ale třeba nás nakonec příjemně překvapí výsledky výpočtů ohledně astronomického kalendáře...
Ivo VojtíkPravěký astronomický kalendář

Králův stůl i s měřící technikou...
Chřiby (Dítě) - Jednu z nejvážnějších hypotéz ohledně účelu Králova stolu vyslovil v roce 1903 katecheta německého gymnázia v Uh. Hradišti pan Chodníček, který se zabýval historií a archeologií. Tento muž ovládal také deskriptivní geometrii a identifikoval na Králově stole určitou soustavu, ze které vyvodil, že se jedná o obzorový kalendář neboli vizír. Takovýto kalendář je založený na ekliptice, tzn. na pohybu Slunce po obloze během roku. Chodníček na Králově stole popsal hledí i mušky, které udávaly jistý směr.
Před závěrem současného archeologického výzkumu zahájil svá měření Dr. Štěrba, který se s výše uvedenou hypotézou ztotožňuje. Měření komplikuje fakt, že severní zemský pól není stálý, ale pohybuje se po takzvané precesní křivce a na stejné místo se vrací vždy jednou za 25 600 let. (Tuto skutečnost naopak můžeme využít při určování stáří např. pyramid, pokud byly směrovány podle světových stran. Podle odchylky od dnešního stavu lze odvodit, kdy byly tyto stavby vybudovány).
Z hlediska své práce pohlíží Dr. Štěrba na Králův stůl takto: #Králův stůl sestával původně ze tří fragmentů, býčí či beraní hlavy a dvou rohů. A právě pro léta 1900 př.n.l. až 700 n.l. byl jarní bod, od kterého se určovalo vše ostatní, jako třeba východ Slunce v den jarní rovnodennosti, ve znamení býka či skopce. Půdorys kamene je opracován, jasně patrné jsou např. rýhy v místě nozder, na kameni jsou znaky dvojího druhu. Jednak hieroglyfy, kterým se říká také runy (bohužel, Králův stůl je za poslední století poškozen tím, že spousta kolemjdoucích do něj vyryla letopočty a iniciály), a potom jsou tam prohlubně a jamky, o nichž se dá předpovídat, že jde o body přímek nějakého směru.
Jak Dr. Štěrba zdůraznil, jeho práce je zatím ve stadiu získávání vstupních údajů a chystá se ještě spousta měření přímo na Králově stole, následovat budou složité výpočty. Na definitivní závěry si musíme počkat zhruba do konce prázdnin...Kroky pro zdravější prostředí
Veselí nad Moravou (IvC) - Už před třemi lety schválilo zastupitelstvo města Veselí nad Moravou své budoucí připojení ke hnutí Národní síť zdravých měst.
Díky členství v tomto hnutí by mohlo Městské zastupitelstvo docílit dostatečné předpoklady pro zdravější životní prostředí občanů města a také proto, aby toto prostředí bylo i esteticky lepší. S tímto projektem se však zastupitelstvo mohlo podrobně seznámit teprve nyní (tedy se tříletým zpožděním), během pondělního zasedání Městského zastupitelstva ve Veselí nad Moravou, kde byl tento projekt podrobněji projednáván. Projekt se nazývá Zdravé město a je to pouze jedna část programu sdružení Světová zdravotní organizace #Zdraví pro všechny do roku 2000.
Celkově obsahuje přibližně šedesát částí, z nichž každá jedna znamená jednu akci pro lepší životní prostředí města, pro všechny možné oblasti, počínaje ekologií a zdravotnictvím a konče kulturou a školstvím.
V nynější době je v České republice již dvacet jedna měst, v nichž tento program probíhá, a Veselí nad Moravou a dvanáct dalších usilují o začlenění. O tom se sice rozhodne až na podzimním zasedání valné hromady hnutí Národní síť zdravých měst, avšak tomuto členství nestojí v cestě žádné překážky, které by ho mohly překazit. Přesto existuje jedna překážka, která je sice relativní, ale kdyby se vyskytla, tak ta největší, a to jsou finance. Ovšem to už je záležitost výkonných orgánů města a prostý občan může jen doufat, popřípadě držet palce, ať už je pro, nebo proti.Křest kompaktu Olšavy
Uh. Brod (VaMP) - Kompaktní disk a magnetofonová kazeta Dívča z Javoriny, obsahující devatenáct skladeb, budou pokřtěny v sobotu 21. června 1997 v uherskobrodském koncertním sále Domu kultury. V nahrávkách se autorsky střídá cimbálová muzika Olšava, brněnský BROLN a bratislavský O•UN. Folklorní večer, jak je celý program označen, se skládá ze dvou částí. V první, kde zazní skladby z nového alba, proběhne slavnostní křest kompaktu. Účinkovat budou Jitka a Lubomír Málkovi, cimbálová muzika, dívčí a mužský sbor Olšavy, Radim Havlíček a Jan Rokyta (jeden z posledních dvou jmenovaných se zhostí role kmotra kompaktu).
Druhá část: Na šťastnou cestu, je tanečním pořadem Olšavy před zájezdem do Japonska. Tvůrci vystoupení jsou Lenka Švehlíková, Boris Papp a Lubomír Málek. Večer v Uherském Brodě uvede Miroslav Potyka.
Po ukončení pořadu chystají organizátoři večera přátelské setkání pro své nejbližší spolupracovníky a známé u skleničky dobrého vína.
Sponzorsky se na celém projektu vedle České zbrojovky podílela řada firem z Brodu, např. Slovácké strojírny, EGP Invest, Video-art-centrum, nivnická Linea atd. Předprodej vstupenek byl 10. června zahájen v galerii Domu kultury, tel. 0633/634802.Svatopluk do Anglie, Hradišťánek do Kanady
Uh. Hradiště (VaMP) - V pátek 13. června 1997 odcestoval na zahraniční umělecké turné do Anglie smíšený pěvecký sbor Svatopluk. Během svého pobytu zazpívá hned na několika místech, jedním z nich bude vysokoškolský Royale Free a 15. června kostel na londýnské Piccadelly. #Prestižním vystoupením bude jistě účinkování ve Windsoru, které je naplánováno na 18. června, uvedl ředitel Klubu kultury PhDr. Jaroslav Zapletal. 20. června se Svatopluk přemístí do Německa, kde v družebním městě Mayen uspořádá hned dva koncerty. Pak se zpěváci vrátí domů.
Velkou cestu má před sebou i dětský folklorní soubor Hradišťánek, který byl vybrán na X. Mezinárodní dětský festival v kanadském Quebecku. Sem se na dny 27. června až 6. července 1997 sjedou soubory z celého světa. Výpravu tvoří 37 muzikantů, tanečníků a doprovod.
Akce s mottem: #Mír zítřka začíná přátelstvím dneška, bude prezentací dětského lidového, zejména pak tanečního umění. #Velice důležitou je i samotná prezentace země a města, které soubor na tuto akci vysílá, upřesnil pro novináře ředitel Zapletal. Hradišťánek proto s sebou poveze propagační materiály, které by ostatní kanadské účastníky měly informovat o kultuře a celkovém způsobu života v našem regionu. Podmínkou účasti Hradišťánku na festivalu je, jak uvedl dále Zapletal, aby soubor po svém návratu uspořádal vystoupení a besedy pro žáky škol na okrese Uherské Hradiště a mimo jiné i natáčení speciálního programu v České televizi.
O hrazení nákladů 634 tisíce korun, na které byl připravovaný zájezd Hradišťánku vyčíslen, se částečně podělí rodiče dětí, fond Klubu kultury a sponzoři souboru: firmy British Petrol a Baťa.Zrušení jeslí na obzoru
Uh. Brod (VaMP) - Ve středu 11. června 1997 na svém pravidelném zasedání rozhodla Městská rada o tom, že na nejbližším jednání zastupitelstva navrhne hlasování o zrušení jeslí v Obchodní ulici. K 1. červenci 1997 přestává pracovat I. oddělení jeslí, k 1. lednu 1998 by pak mělo být zrušeno i II. oddělení a tím celé jesle. #V současnosti se jesle nacházejí v upadajícím stavu. K prvnímu září by do jeslí mělo nastoupit šest přihlášených dětí. Ovšem pět z těchto dětí by už vzhledem ke svému věku mohlo začít navštěvovat mateřskou školu, upřesnil dnešní situaci radní města Mgr. Miroslav Štěrba, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí. Kapacita jeslí na Obchodní ulici je ovšem dvacet pět dětí.
Loni činily celkové náklady na provoz jeslí 862.563 korun, které spotřebovaly značnou část ročního rozpočtu města. Ten byl pro neinvestiční akce na letošek vyčíslen na 900 tisíc korun. Podle Miroslava Štěrby by tedy s ohledem na všechny okolnosti mělo zastupitelstvo 20. června bez větších problémů rozhodnout o zrušení jeslí.
Město zatím nemá konkrétní představy o tom, jak hodlá uvolněné prostory využít. #Protože jesle jsou součástí domu, ve kterém se nachází mateřská škola, domníváme se, že je při výběru potřeba tuto skutečnost zohlednit, řekl Miroslav Štěrba.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund