Číslo: 24
14.06.1999
Článků: 54

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Obžalovaní celníci byli odsouzeni za špatné zkontrolování barelů, v nichž byl místo octu líh
Sluneční záření může způsobit bezvědomí
V Kunovicích přibude nový autosalon
Proč obchvat kulhá
Bomby jsou hitem letošního školního roku
Vzhled Františkánské ulice kazí neudržované domy

Obžalovaní celníci byli odsouzeni za špatné zkontrolování barelů, v nichž byl místo octu líh

Své povinnosti jsme si splnili řádně, jsme nevinní, tvrdili před soudem obžalovaní celníci. - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště - Obžalovaní Roman Eliáš (1969) a Jaromír Čumíček (1965) jsou vinni, a to dle obžaloby v plném rozsahu, čímž spáchali trestný čin maření úkonu veřejného činitele z nedbalosti a jsou odsouzeni k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, který je jim podmíněně odložen na zkušební dobu čtyř let. Dále jim soud ukládá trest, spočívající v zákazu činnosti v orgánech státní správy na dobu pěti let. Tak zněl verdikt soudu, před nímž stanuli v úterý 8. června 1999 dva celníci. Tito byli obžalováni z toho, že v květnu loňského roku nedostatečně zkontrolovali zásilku čtyřiaosmdesáti dvousetlitrových barelů, v nichž se namísto vinného octu nacházel šestadevadesátiprocentní líh.
Odebráním vzorků bylo totiž zjištěno, že ocet se nachází pouze v prvních osmi barelech, celníci však všechny sudy proclili jako vinný ocet, čímž státu na cle, DPH a spotřební dani vznikla škoda ve výši čtyři miliony šest set tisíc korun.
Oba obžalovaní se hájili tím, že své povinnosti si splnili a zásilku řádně zkontrolovali odebráním vzorků. Z provedených důkazů ovšem vyplynulo, že zbylé sudy, které kontrolovány nebyly, byly označeny jako hořlavina. V odůvodnění vyhlášeného rozsudku soudce Eduard Ondrášek uvedl: Bylo otázkou, zda obžalovaní porušili či neporušili své povinnosti, nebo zda jejich chování lze označit za nedbalostní. Generální ředitelství cel v Praze konstatovalo, že obžalovaní neporušili žádnou povinnost stanovenou jim zákonem ani interní předpisy. Pohled svědka, pracovníka inspekce, je však odlišného názoru. Soud dospěl k závěru, že se jedná o nedbalostní jednání, neboť sudy, které zjevně neobsahovaly stejné zboží, kdy většina z nich byla označena jako hořlavina a nápisem etanol, byly deklarovány jako jeden druh zboží, a to vinný ocet. Je smyslem práce celníka toto prověřit a zjistit, zda je deklarováno zboží správně nebo nikoliv.
Oba bývalí celníci nebyli dříve soudně trestáni a po vyhlášení rozsudku si ponechali zákonnou lhůtu na rozmyšlenou, zda si podají odvolání. Ačkoliv byli celníci potrestáni, nepodařilo se však doposud orgánům činným v trestním řízení zjistit, komu vlastně byla zásilka lihu, která putovala z Rakouska přes Maďarsko až do Uherského Brodu, určena. Existují pouze kusé informace o tom, že to měla být některá ze severomoravských firem. V prvopočátku vyšetřování bylo totiž mimo odsouzené celníky zadrženo dalších pět osob, z nichž čtyři byli Vietnamci a pátý údajně jeden z kunovických podnikatelů.
Karin KuchtováSluneční záření může způsobit bezvědomí
Uh. Hradiště (fal) - Sluneční paprsky, které v současnosti lákají děti i dospělé k vodě a opalování, mohou být i nebezpečné. Mohou způsobit až ztrátu vědomí.
Tento stav může vzniknout působením infračervených a ultrafialových paprsků, kdy dojde k přehřátí hlavy, a tím také k jejímu lokálnímu překrvení.
Sluneční úžeh se může projevit popáleninami prvního a druhého stupně (zarudnutí pokožky, tvorba puchýřků), nápadné bývají bolesti hlavy, zvracení a u dětí křeče, vysvětlil kardiolog František Vaškovic. První pomocí u těchto případů je uvolnění oděvu a chladné zábaly na prsa a na hlavu. Ovšem nastává-li již porucha vědomí, je nutná spolupráce s lékařskou službou první pomoci. V tomto případě nějaké vyčkávání nebo místní zákroky nemají smysl, objasňuje Vaškovic.
Prevencí těchto stavů je nejen vhodné oblečení a pokrývka hlavy, ale také odpočinek a dostatek tekutin, což mnoho lidí podceňuje. Dospělí by měli vypít 3 až 5 litrů denně, přičemž polovina by měla být hrazena minerálkami, děti podle věku 1,5 až 3 litry. Doporučují se neslazené bylinkové čaje ochucené raději kyselinou citronovou než cukrem. Fotosenzitivním lidem stačí 20 - 30 minut pobytu na sluníčku, trénovaným pak maximálně hodina, radí Vaškovic a dodává, před sluněním se v žádném případě nedoporučuje požívání alkoholu. Jedním z takových případů byl i pacient, který na rekreaci, posilněn vínem a pivem, usnul na sluníčku. Probudil se až večer, samozřejmě s úžehem. Zbytek dovolené strávil v hotelu, užíval nejrůznější léky a jeho první cesta po příjezdu domů vedla do nemocnice.V Kunovicích přibude nový autosalon
Kunovice (jah) - Mezi supermarketem Slovácko a čerpací stanicí Tamoil v blízké době vyroste autosalon Peugeot. Investorem stavby je firma Lion car, s.r.o., Kunovice. Plánovaný termín dokončení stavebních prací je září 1999, v říjnu by pak mělo proběhnout oficiální zahájení. Kromě prodejny automobilů zn. Peugeot zde bude také servis pro 6 - 7 vozů a elektroservis pro všechny ostatní značky aut.Proč obchvat kulhá
Region (jah) - Stavba obchvatu se posunuje do budoucnosti. Důvodem je mimo jiné rázné snížení částky pro výkup pozemků, doposud trvající projednávání detailů prováděcího plánu (například problém v místě odbočení ze Zlechova, doprojektování propustku vody) a v neposlední řadě také to, že na základě výše uvedených skutečností dodnes nebylo vydáno stavební povolení. A pokud toto všechno ještě není jasné, nemůže být vypsána ani veřejná soutěž na investora stavby, z čehož plyne, že se dodnes neví, kdo bude stavbu financovat.Bomby jsou hitem letošního školního roku
Uh. Hradiště (fal) - Již podruhé v letošním školním roce byla na Středním odborném učilišti Jiřího z Poděbrad v Uherském Hradišti nahlášená bomba.
Minulou středu v ranních hodinách oznámil neznámý mužský hlas na linku 158, že na škole Jiřího z Poděbrad v 9.10 hodin vybuchne bomba, a poté zavěsil, uvedl uherskohradišťský tiskový mluvčí Policie České republiky Jaroslav Krejčíř. Na místo ihned vyjelo dvanáct policistů, byla provedena evakuace školy, byl uzavřen hlavní přívod plynu a elektřiny. Kromě toho ale bylo také provedeno částečné vyklizení sousedních budov - Střední zdravotnické školy, Střední průmyslové školy a Okresního úřadu v Uherském Hradišti.
Protože byl úřední den, odcházeli návštěvníci okresního úřadu rozladěni. Na více než hodinu jsme totiž museli přerušit provoz, uvedl přednosta Okresního úřadu v Uherském Hradišti Ivan Palacký.
Došlo k odklonění dopravy, protože byly uzavřeny ulice Jiřího z Poděbrad, Kollárova, Svatováclavská, Na Morávce a Svatoplukova. Ve spolupráci s psovodem z Brna byl celý objekt prohledán, avšak žádný nástražný ani výbušný systém nebyl nalezen. V současnosti je případ v šetření, upřesnil Krejčíř. Podle něj se v letošním školním roce jedná již o osmý případ nahlášené bomby na základních a středních školách našeho regionu.
Taková situace je pro nás nepříjemná zejména z hlediska organizace. Musí se totiž evakuovat celá škola, navíc hrozí nebezpečí úrazu, řekl ředitel Středního odborného učiliště Jiřího z Poděbrad Jan Jurek. Protože se ale jedná již o druhý případ, je zde možná souvislost s koncem pololetí, kdy se píší závěrečné písemné práce a zkouší se trochu více než obvykle. Pro učitele a žáky však více než hodinové zdržení znamená nutnost nahrazení výuky, a tím pádem také prodloužení celého vyučovacího dne, dodal Jurek.Vzhled Františkánské ulice kazí neudržované domy
Uh. Hradiště (fal) - Minulý čtvrtek byla s definitivní platností zkolaudována a přestřižením pásky také pomyslně předána veřejnosti Františkánská ulice v Uherském Hradišti.
Provedenou komplexní rekonstrukcí konečně získává tato ulice svým stavebně technickým řešením podobu, která odpovídá její poloze. Historicky, a řekl bych ještě do nedávné doby, byla zanedbávána a ještě dvě stě let po zrušení pevnosti vnímána jako periferní ulička přiléhající k městským hradbám, úvodem slavnostního projevu přiblížil uherskohradišťský starosta Ladislav Šupka historii ulice. Po většinu doby nesla název Františkánská, v letech 1961 - 1990 pak ulice Bedřicha Smetany. Určitě nejen díky návratu k historickému názvu, ale také restituci a privatizaci se velmi rychle začala měnit podoba ulice i charakter využívání jednotlivých nemovitostí.
Rekonstrukce Františkánské ulice si vyžádala téměř sedm a půl milionu korun, přičemž se polovinu finančních prostředků podařilo zajistit z programu Phare díky Agentuře pro rozvoj střední Moravy.
Investice města spočívala v rekonstrukci vozovky, chodníků, veřejného osvětlení, vybudování šestačtyřiceti parkovacích míst pro podélné stání se dvěma parkovacími automaty, hodnotí starosta. V našem městě vznikl další moderně řešený prostor, který odpovídá poloze ve městské památkové zóně, vyhovuje požadavkům intenzivní dopravy, potřebám zásobování centra a rozšiřuje prostředí vhodné pro podnikání. Doufám, že se v dohledné době stane důstojným a konkurence schopným partnerem ulice Prostřední a Havlíčkovy, uvedl Šupka.
Dokonalost rekonstruované ulice však nabourávají některé z domů.
Vzhled Františkánské ulice poněkud kazí neudržované domy, jejichž majitelé zemřeli, přičemž dědici jsou v zahraničí, uvedl místostarosta Městského úřadu v Uherském Hradišti Petr Taťák, přitom až do doby vyřešení dědických práv tyto objekty musí město zajistit tak, aby neohrožovaly bezpečnost kolemjdoucích.
Dalšími rekonstruovanými ulicemi budou Mlýnská a Šromova, v budoucnu se počítá také s ulicí Havlíčkova. Ovšem vše je závislé na investičních možnostech města, dodal závěrem Šupka.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund