Číslo: 25
23.06.1997
Článků: 36

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


V Brodě v pátek předčasně volili nové radní
Parlamentní návštěva ve Zbrojovce
Mezinárodní studentské dílny v Brodě
Ve 13.00 h vyšli z výlohy!

V Brodě v pátek předčasně volili nové radní
Dva nejvyšší radní zůstávají, za šňůrky ale bude tahat někdo jiný

Páteční zasedání zastupitelstva Uh. Brodu se setkalo s velkým zájmem veřejnosti. Jak je vidět, mnohým členům zastupitelstva (v prvních dvou řadách) do smíchu při stínání hlav vybraných radních nebylo.
Uh. Brod - Causa tří milionů z městské kasy Uh. Brodu, které neoprávněně převedl místostarosta ing. Lubor Kunc ze zkrachovalé České banky na soukromou firmu, měla v pátek 20. června své další pokračování. Na 16. zasedání zastupitelstva proběhly předčasné volby. A posty starosty, jeho zástupců i městské rady se otřásly.
V úvodu zasedání vystoupil se svou rezignací na funkci místostarosty ing. Lubor Kunc (Koalice za UB rozvoj), který je v současnosti vyšetřován policií pro trestný čin překročení pravomoci veřejného činitele. Jako důvody své rezignace uvedl čtyři argumenty. Jedním z nich byla neschopnost dostát slibu vyřčenému na posledním zasedání zastupitelstva, kde se zavázal vést nadále jednání s brněnskou firmou Intra toys, na kterou byly tři miliony převedeny a která nedostála svému závazku poukázat peníze do konce roku 1996 na účet města. #Nemohu s firmou Intra toys vést žádná jednání, protože by to bylo ovlivňování svědků, řekl Kunc, #uvědomuji si, že jsem porušil zákon o obcích v tom, že jsem o svém záměru převést městské peníze na firmu neinformoval ani městskou radu ani zastupitelstvo. Nemohl a nechtěl jsem je informovat, musel jsem respektovat bankovní tajemství.
Jak dále Kunc uvedl, v době, kdy probíhala jednání s tehdejší ředitelkou ČB, nebyl brodský místostarosta jediným, komu byla podobná transakce nabídnuta. Ze tří byla pohledávka města nejvyšší. #Nesu důsledky sám, snažil se Kunc předejít osočování ostatních radních ze spoluviny, #při všem, co je mi svaté prohlašuji, že jsem postupoval v zájmu města, řekl na závěr svého prohlášení ing. Kunc.
Místostarosta Zápeca dal návrh na odvolání rady a poté vystoupili Kuncovi koaliční kolegové ústy ing. Nováčky (Strana zelených) s prohlášením, ve kterém odmítli spoluzodpovědnost za kauzu České banky a označili tlak na odvolání rady za čistě politický akt. Pro odvolání rady současně hlasovali zejména členové zastupitelstva zvolení za ODS, KSČM, KDU-ČSL. Vše proběhlo jakoby podle předem připraveného scénáře. Staronovým starostou se stal ing. Jiří Veselý (KDU - ČSL), jeho zástupcem zůstal Stanislav Zápeca (KDU - ČSL) a ing. Kunce nahradil ve funkci druhého místostarosty PaedDr. Jan Kočař (Moravská sociální dohoda). Volba radních proběhla ve dvou kolech, z bývalých radních si své křeslo udržel pouze Pavel Turza (KDU-ČSL). Dalšími zvolenými byli v prvním kole: MUDr. Antonín Karásek (ODS), ing. Pavel Josefík (ODS), MUDr. Lubomír Zloch (SPŽR), ve druhém kole se k nim přidali: Jarmila Tomancová (KDU - ČSL) a Dušan Surý (nezávislý - KSČM).
Bezprostředně po volbě členů městské rady odstoupivší místostarosta Kunc prohlásil: # Z průběhu celého jednání je zřejmý scénář. Je nutné uvědomit si, že výsledek voleb je v přímém rozporu s výsledkem posledních komunálních voleb. V odvolané radě měla nejvíce křesel Koalice za UB rozvoj a KDU - ČSL (3+3), v nové radě Koalice za UB rozvoj vůbec nefiguruje a nahradili ji kandidáti za ODS a KSČM. Po volbách byla v kuloárech snad nejdiskutovanější kandidátka Vojtěcha Boráně (Moravská sociální dohoda), předlistopadového místopředsedy MNV Uh. Brod, který kandidoval neúspěšně jak na post starosty, tak i člena městské rady. Své zklamání z nezvolení do městské rady při odchodu z jednacího sálu komentoval slovy: #Dohody jsou od toho, aby se neplnily.
Pavlína KřůmalováParlamentní návštěva ve Zbrojovce

Předseda branně bezpečnostního výboru Petr Nečas se svými parlamentními kolegy navštívil brodskou Českou zbrojovku.
Uh. Brod - Ve čtvrtek 19. 6. zavítala do České zbrojovky sedmičlenná skupina, složená z pracovníků a poslanců Parlamentu ČR. O několik slov pro náš týdeník jsme požádali bývalého náměstka ministra obrany a současného předsedu branně bezpečnostního výboru Petra Nečase:

Je to vaše první zastávka v tomto regionu?
Moje určitě ne, jelikož pocházím z Uherského Hradiště, kde jsem bydlel až do roku 1988. Jsme zde s delegací výboru pro obranu a bezpečnost, která se zajímá o situaci v podnicích se zbrojní výrobou v této části republiky. Do tohoto momentu jsme navštívili v Uherském Hradišti firmu Mesit a Dicom, dále jsme zavítali do podniků nacházejících se v areálu Letu Kunovice, tedy do samotného Letu a do firmy Ramet. Dnes kromě České zbrojovky se chystáme i do jiných míst, jako je například strojírenský a opravárenský závod ve Šternberku, Přerovské strojírny či Nový Jičín, kde je vojensko - opravárenský podnik.

Vaše návštěva v České zbrojovce tedy není náhodná?
Ne, byla to naplánovaná akce, protože jsme se chtěli seznámit se situací v podniku, s tím, co podnik připravuje, jaké má technologické kapacity, jak funguje jeho spolupráce se státem, především s resortem obrany a vnitra, co tato spolupráce přináší a prodiskutovali jsme směry, jakými se bude vyvíjet zbrojní výroba. To jsou témata, která jsme probírali ve všech podnicích.

Jak jste spokojen se stavem podniků v našem regionu, potažmo v České zbrojovce?
V prvé řadě je třeba říci, že největším bohatstvím firem, které jsme v okrese Uh. Hradiště navštívili, je vysoce kvalifikovaný lidský potenciál, od techniků, konstruktérů, managementu až po dělníky, který je schopen produkovat kvalitní výrobky nejen pro domácí trh, ale i pro export. Zároveň je třeba přijmout určitá opatření, aby stát v oblasti strojní výroby nesl jakousi garanci a tyto firmy podpořil.

Přejděme teď na téma, které je v současné době aktuální. Blíží se možnost vstupu do NATO. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že občané jsou málo informovaní.
Je to pravda, ale situace se zlepšuje a je to vidět i v nárůstu podpory. Samozřejmě je to zodpovědnost v prvé řadě politiků, aby o tom více mluvili. Já osobně se počítám k těm, kteří tuto problematiku v médiích hodně frekventují.

Občané jsou ke vstupu spíše skeptičtí. Co vlastně získá náš stát začleněním do severoatlantické aliance?
V prvé řadě je třeba říct, že získá dlouhodobou garanci z hlediska bezpečnosti. Po zkušenostech, které máme v našich moderních dějinách, kdy jsme byli dvakrát okupovaní a velmoci o nás jednaly za našimi zády, je příjemné vědět, že se to nebude opakovat a tuto garanci zaručuje náš vstup do NATO.

Co nám vstup přinese z hlediska ekonomického, mám na mysli např. modernizaci armády?
Přinese nám to určité výdaje, ale z hlediska ekonomiky i klady. Být v tomto paktu znamená pro náš stát obrovskou prestiž. Staneme se zemí, která bude bezpečná pro investice, což zaručí větší příliv zahraničního kapitálu. Co se týče modernizace armády tak jak, ji vnímám já, musí to být příležitost hlavně pro české firmy, protože obrovská část prostředků, které se budou investovat do armády, se vrátí v podobě daní, zdravotního a sociálního pojištění, takže je to ve svých důsledcích z hlediska ekonomického plusová záležitost. Kdybychom si měli zajišťovat obranu sami, tak by nás to přišlo podstatně dráž.

Vy jste před časem odmítl křeslo ministra vnitra. Můžete říci proč?
Zvážil jsem všechny důvody a musím konstatovat, že vedle svých politických a veřejných funkcí mám odpovědnost ke své rodině. Jsem otcem tří malých dětí a samozřejmě chci být dobrým tátou i manželem, a to by v této situaci nebylo možné.

Jakým směrem se bude vyvíjet vaše politická kariéra?
V současnosti jsem předsedou výboru pro obranu a bezpečnost v parlamentu. Funkce mě uspokojuje a hodlám v ní působit co nejdéle.

Evžen SlavíkMezinárodní studentské dílny v Brodě
Uh. Brod (paf) - Loni, při příležitosti stého výročí založení, zahájilo uherskobrodské gymnázium tradici pořádání mezinárodních studentských dílen, která letos pokračuje svým druhým ročníkem. Spolupořadatelem je Muzeum J. A. Komenského a Dům kultury v Uh. Brodě. Téma roku 1997, #Evropanství a různé tadice evropské kultury, navazuje na loňské téma #Tolerance. Dílen se od pondělka 23. června učastní na padesát studentů ze Slovenska, Polska, Chorvatska, Německa a Anglie a osmdesát brodských studentů. Jak říká sama autorka zajímavého projektu, středoškolská profesorka Marie Rosenfeldová: #Chceme oživit myšlenky a tradici J. A. Komenského, myšlenku tolerance a porozumění. Letošní téma je zaměřené na hledání něčeho společného v různých kulturách a zemích. Studenti každé dopoledne pracují v sedmi dílnách - výtvarné, hudební, taneční, filmové, filozofické, psychologické a dramatické. Jednotlivé dílny vedou odborníci, učitelé ze základních uměleckých škol, z gymnázia, ale také vysokoškolští studenti.
Tak například psychologickou dílnu vede student absolventského ročníku psychologie FF UP v Olomouci a jeho dvě kolegyně, kteří studenty seznamují s nonverbálními metodami komunikace zaměřené na sebepoznávání a dovednost komunikovat s lidmi. Právě o tuto dílny studenti projevili největší zájem.
Neméně atraktivní je filozofická dílna zaměřená především na filozofické směry dvacátého století. #Je přirozené, že studenty zaujala filozofická dílna, protože se budou pokoušet hledat hodnoty ve dvacátém století. Na vedení této dílny se také podílí absolvent filozofie FF UP v Olomouci a jeho o dva roky mladší kolega, řekla Marie Rosenfeldová, která vede hudební dílnu rozdělenou na tři sekce. Jedna ze sekcí je sborová, v rámci které studenti nacvičí sborové písně přivezené zahraničními účastníky, další je pěvecká a instrumentální.
II. ročník mezinárodních studentských dílen je nejenom projekt zajímavý, ale také nákladný. #Projekt, vypracovaný i s ekonomickou rozvahou, jsme odeslali na Školský úřad a byli jsme úspěšní ve snaze získat na něj peníze. Navíc se podařilo získat také finanční prostředky na studentské noviny Doutnák, říká Rosenfeldová, Celkem jsme na projekt dostali 177 tisíc korun, které investujeme nejenom do ubytování a stravování, ale také do zájezdů do Strážnice na folklórní festival, do Buchlovic, Luhačovic.
Slavnostní zahájení II. ročníku mezinárodních dílen bude dnes v pondělí 23. června v 19.30 v Atriu muzea (za nepříznivého počasí v Domě kultury), ve středu 25. června ve stejnou hodinu proběhne večer hudby, tance a poezie a v sobotu se studenti slavnostně rozloučí prezentací tvůrčích výsledků jednotlivých dílen.Ve 13.00 h vyšli z výlohy!
Manželé Esterkovi nezažili těžké chvíle

Manželé Esterkovi udržovali kontakt s okolím díky živým vstupům rozhlasového vysílání.
Zlín (VaMP) - V pátek 20. června 1997 úderem 13. hodiny za zájmu všech kolemjdoucích a vedení Hit rádia Publikum opustili manželé Esterkovi výlohu Obchodního domu Modus. Zde na rozloze čtyři krát čtyři metry strávili 268 hodin v rámci reklamní kampaně Rádia Publikum. Lenka Esterková dostala kytku a její manžel Mirek obálku s poukázkou na nákup nábytku s kouzelnou částkou 150 tisíc korun. Nechyběla láhev šampaňského a v očích obou partnerů stopy po dojetí, že něco končí. Na oslavu do Zlína přijeli mladý pár pozdravit i rodiče. #Bylo to bezva, začínám si uvědomovat jakýsi pocit svobody, svěřil se se svými bezprostředními zážitky Dobrému dnu Mirek, #musím uznat, že jsme se za tu dobu, kterou jsme ve výloze strávili, nedostali do těžkých chvil. Lenka odcházela v pondělí 9. června 1997 do výlohy s úmyslem uplést Mirkovi svetr: #Bohužel jsem stihla jen přední díl. Mysleli jsme, že máme moc času, nakonec jsme skoro nic nestihli. Domů vezeme i nepřečtené knihy.
Oba partnery čeká teď návrat do práce, Mirek měl před sebou sobotní (21. 6. - pozn. red.) přijímačky na vysokou školu.
Jan Dudek z Hit Rádia Publikum si v pátek 20. června jak pochvaloval průběh akce Hnízdečko lásky, tak se vrátil i k prvotnímu výběru dvojice: #Byli opravdu skvělí.
Jediným problémem, jak se zdá, byla bolest Lenčina zubu, který začal zlobit den před ukončením akce. Naštěstí vše pomohl zažehnat bolest tišící prášek.
Podle Jana Dudka rádio v příštím roce neplánuje reprízu Hnízdečka lásky, ale hodlá své posluchače překvapit něčím zcela novým.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund