Číslo: 25
21.06.1999
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zeveta Bojkovice vstala z mrtvých a chce vrátit lidem ztracenou důvěru
Na nůž se švagr údajně nabodl sám
Konkurz na ředitele školského úřadu stále nemá vítěze
Kdo bude ředitelem na průmyslovce?
Humanizace sídliště potrvá léta
Kostel ve Starém Městě znovu otevřen
Rybárny čeká kompletní rekonstrukce

Zeveta Bojkovice vstala z mrtvých a chce vrátit lidem ztracenou důvěru

Bojkovice - "Nikdo neudělal nic pro to, aby vytvořil výrobní program pro dva tisíce lidí, kteří zde dříve pracovali," tak zhodnotil předešlé vlastníky Zevety Bojkovice její současný generální ředitel Antonín Krumnikl.
V minulosti patřila Zeveta k největším podnikům na uherskobrodsku. Vznikla již v roce 1936 pod jménem Kyšer a spol. a zabývala se chemickou, zbrojní a pyrotechnickou výrobou. Již o dva roky později se začal budovat nový podnik, s čímž byl spojen nárůst výroby a zvýšení počtu zaměstnanců. V roce 1940 došlo ke konfiskaci majetku firmy Kyšer a název podniku byl změněn na Chemické a zbrojní závody. V tu dobu byla výroba přeorientována na zbrojní a tvořila celých 70 % produkce. O šest let později, v roce 1946 byl podnik začleněn do Zbrojovky Brno a převažovala v něm především pyrotechnická výroba pro ministerstvo obrany. Závod se stal samostatným podnikem s názvem Vlárské strojírny n. p. Bojkovice v roce 1954 a hlavní náplní výrobního programu byla speciální výroba signální munice a civilní pyrotechnika.
Velký význam pro celou republiku má podnik v roce 1964, kdy se zavádí výroba hliníkových výrobků. Zpočátku to byla především hliníková krupice a prášky. V roce 1966 pak již i hliníkové pasty a aerosolové nádobky, ve kterých získal podnik monopol. V roce 1969 vzniká samostatný podnik s názvem Zeveta Bojkovice, začleněný do VHJ - ZVS Brno. V roce 1990 se však Zeveta osamostatňuje, stává se státním podnikem a je zařazena do první vlny privatizace. V privatizaci dochází k odprodeji hliníkových produktů německé firmě Albo Schlenk a výroba aerosolových nádobek je vyčleněna jako samostatná akciová společnost Moravia Cans. V roce 1993 jsou do představenstva a dozorčí rady zvoleni zástupci privatizačních fondů a po dobu pěti let je podnik majetkem akcionářů.
Časté střídání vedení společnosti zapříčinilo, že firma postrádala jednotnou strategii a koncepci řízení. Tato skutečnost se odrazila nejen na pozastavení vývoje, investic, ale měla vliv také na odprodej výrobních kapacit, ztrátu výrobních programů a důvěry zákazníků. Změnu k lepšímu by měl přinést únor loňského roku, kdy se stala Zeveta majetkem dvou fyzických osob z Prahy. Ty do čela nové akciové společnosti Zeveta Bojkovice, a. s. postavily Antonína Krumnikla, jenž se stal generálním ředitelem. Počet zaměstnanců se stabilizoval na 450 a současné vedení nevylučuje další přijímání schopných pracovníků, neboť se již začíná projevovat zvýšení objemu výroby. "Chtěli bychom využít preciznosti zdejších lidí pro automobilový průmysl, v tomto směru jsme schopni zvyšovat výrobu ať již se jedná o plynové pedály, brzdové válce nebo ostatní přesné součástky. Zeveta se prosadila na trhu jakostí svých výrobků, kterou bychom chtěli i nadále udržet," uvedl generální ředitel Zevety Krumnikl.
Dle jeho dalších slov od nástupu nového vedení zaznamenala již Zeveta ke konci května letošního roku zisk přes jeden a půl milionu korun. Jednu třetinu její výroby zaujímá speciální výroba munice pro armádu. "Stát se v tomto směru chová ke zdejším zbrojařským firmám macešsky a státní zakázky pro armádu jsou malé. Jestliže se však rozhodne, že bude používat náš druh munice, jsme připraveni ji vyrobit v dostatečném množství, kvalitě a s menšími náklady. Čekáme na rozhodnutí a doufáme, že tuzemský výrobce dostane šanci," řekl generální ředitel.
V Zevetě rovněž pokračuje výroba zábavné pyrotechniky. I když zdejší výrobky budou zřejmě proti těm z dovozu o něco dražší, sází nový management na jejich kvalitu a připravuje nové výrobky tohoto druhu. Do budoucna si Zeveta klade nemalé cíle a chce zvýšit svoji výrobu o 20 %, s tím by měla přijít i vytoužená nová pracovní místa, tolik potřebná pro tento region.
"Přijímání nových pracovníků však nesmí být za cenu toho, že tito budou nekvalitní. Zeveta přišla o spoustu odborníků a ty chceme získat zpět," ukončil Krumnikl.
Karin KuchtováNa nůž se švagr údajně nabodl sám
Uh. Hradiště (red) - "Na nůž se švagr nabodl sám," hájil se před soudem v Uherském Hradišti František Janků z Lopeníku, který byl státním zástupcem obžalován z trestného činu ublížení na zdraví. Toho se měl dopustit, tak, že po vypití většího množství alkoholu a následné hádce bodl svého švagra vloni v zimě nožem do břicha. Poraněného mladíka zachránila před smrtí pouze okamžitá operace, neboť měl poškozené střeva, játra a slinivku.
Z výpovědí svědků, provedených důkazů a konstatování soudního znalce, však vyplynulo, že si mladík nemohl tak rozsáhlé poranění způsobit, tím, že by na nůž skutečně sám naběhl. Po provedeném dokazování proto odsoudil soud obžalovaného k trestu odnětí svobody v trvání tři roky, který vykoná ve věznici s dozorem. Soud při úvaze o výši trestu zohlednil především dobrou pověst obžalovaného, který je již druhé volební období členem místního obecního zastupitelstva.Konkurz na ředitele školského úřadu stále nemá vítěze
Uh. Hradiště (JOH) - Ministerstvo stále ještě nerozhodlo o novém řediteli školského úřadu v Uh. Hradišti, který by zaujal místo po Jiřím Vařechovi, jež odešel ředitelovat Školskému úřadu do Zlína. Dva kandidáti, kteří byli vybráni ze šesti uchazečů již v měsíci květnu, tak stále čekají na to, kdo se stane vítězem. Jedním z nich je Bohuslav Jandásek, bývalý Vařechův zástupce, který v současnosti v plném rozsahu zastupuje post ředitele školského úřadu.
"Informace o tom, zda již bylo rozhodnuto, či nebylo, jsem žádné nedostal, takže zatím vše zde zůstává při starém," potvrdil nám Jandásek.
Druhým kandidátem na tento post, který vyšel z konkurzu je Ludvík Zimčík, bývalý ředitel Základní školy v Dolním Němčí a současný učitel v soukromé škole v Kunovicích. "Váhání ministerstva je již značně zarážející, a já mám takový pocit, že konkurz nakonec nevyhraje ani Jandásek a ani Zimčík," řekl nám jeden z pracovníků školství, který si nepřál být jmenovaný.Kdo bude ředitelem na průmyslovce?
Uh. Hradiště (JOH) - Od nového školního roku by měl na post ředitele Průmyslové školy v Uh. Hradišti usednout nový ředitel. Vítěz s největší pravděpodobností vzejde z pětice přihlášených do konkurzu, znichž čtyři jsou současní učitelé na této škole.
"Své přihlášky zaslali Ing. Jiří Omelka, Ing. Pavel Hašek, Dr. Vladimír Koníček, Ing. Jaroslav Zatloukal a Ing. Jiří Durďák ředitel základní školy Na Východě," potvrdil nám kandidatúru Bohuslav Jandásek zastupující ředitel školského úřadu. Samotný konkurz by měl proběhnout v úterý 29. června.Humanizace sídliště potrvá léta
Uherské Hradiště (fal) - Na schválení městským zastupitelstvem čeká studie, která se týká humanizace jarošovského sídliště.
"Přestože toto sídliště není veliké, vykazuje všechny charakteristické znaky a nectnosti těchto panelových sídlišť jako je nedostatek občanské vybavenosti, špatně udržované plochy, nedostatek parkovacích ploch, a také nedostatek pracovních příležitostí," uvedl na tiskové konferenci uherskohradišťskiý starosta Ladislav Šupka.
"Jedná se o dlouhodobý program, jehož postupná realizace si vyžádá několik desítek milionů korun. Tento program by se měl postupně naplňovat a vyhodnocovat a případně podle potřeb také korigovat. Protože se jedná o mladé sídliště, začneme pravděpodobně s výstavbou dětského hřiště pro nejmenší děti a poté hřiště pro mládež," objasnil pro DDS městský architekt Aleš Holý.
"Pak přijde na řadu řešení parkovacích míst, kterých je zde nedostatek. Dále také chceme v této lokalitě podpořit drobné a střední podnikání a tím také vytvoření pracovních míst."
Podle něj ale postupné naplňování tohoto dlouhodobého programu záleží na tom, jak se bude vyvíjet rozpočet města. "Pokud se podaří ještě v letošním roce vyčlenit část finančních prostředků, vytvořily by se alespoň pro malé děti průlezky a pískoviště, v příštím roce bychom se zaměřili na hřiště a řešení parkování," dodal Holý.Kostel ve Starém Městě znovu otevřen
Staré Město (Miki) - Farní kostel sv. Michala ve Starém Městě bude znovu slavnostně otevřen 25. června úvodní mší svatou v 18 hodin, kterou bude koncelebrovat arcibiskup Jan Graubner. Opravy tohoto kostela včetně venkovní fasády probíhaly od katastrofální povodně v červenci 1997, kdy byl staroměstský svatostánek vážně poškozen vodním živlem. Interiéry kostela byly dokončeny v květnu a v této době jsou k nahlédnutí volně přístupné základy známé velkomoravské rotundy. Zdivo je velmi zachovalé a základ poskytuje pohled o mnoho století zpět. Také v sousedství kostela stojí jedna z nejstarších staveb na Moravě - kaple sv. Jana Křtitele a i v tomto objektu se pracovalo na konzervaci a zajištění středověkých omítek.Rybárny čeká kompletní rekonstrukce
Uh. Hradiště (fal) - Program regenerace Rybáren, který si vyžádá nemalé finanční prostředky, bude trvat deset až patnáct let.
"Regenerace Rybáren se dá rozdělit do několika projektů. Jednou z prvních akcí bude rekonstrukce kanalizace, dále pak venkovního vzdušného vedení nízkého napětí, veřejného osvětlení, komunikací, nakonec také ozelenění," uvedl místostarosta Petr Taťák.
Podle městského architekta Aleše Holého však k rekonstrukci infrastruktury dojde až poté, co odezní největší objem stavební činnosti. Mnoho domů zde totiž bylo zbouráno, přičemž na jejich místech vyrůstají domy nové.
"Abychom uhlídali původní charakter Rybáren, což je hustá zástavba a úzké malebné uličky, stanovili jsme si urbanistické architektonické kritéria podle kterých se při povolování nových staveb snažíme postupovat."
"Projekt regenerace Rybáren je ale dlouhodobý, vyžádá si nemalé investiční nároky a bude postupně zařazován do plánu rozpočtu příštích let.
Slovácké vodárny a kanalizace nemají pro letošní rok rekonstrukci v Rybárnách ve svém investičním programu, tato akce teprve bude předmětem jednání mezi nimi a městem," dodal Taťák.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund