Číslo: 26
30.06.1997
Článků: 34

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Užitečný vynález na pomoc vozíčkářům
Hradišťská radnice hořela
Česká zbrojovka vyplatí dividendy
Automaty čeká příští rok omezení
Sraz přednostů okresních úřadů v Benešově
SVATOPLUK ZPÍVAL EVROPĚ

Užitečný vynález na pomoc vozíčkářům
Výzva pro instituce a podnikatele, kteří nejsou lhostejní
Uherské Hradiště - Celé to začalo přede dvěma lety poměrně banální příhodou. Romanu Herinkovi se cestou do Prahy v nepříjemné vánici porouchalo na dálnici auto. To se občas stává, řeknete si. Ale Roman coby vozíčkář zůstal za hustého provozu ve svém autě nedobrovolně uvězněn. Než se mu dostalo pomoci, rozhodl se propříště tuto nepříjemnou situaci vyřešit.
Netrvalo dlouho a spolu se svými přáteli a odborníky přivedl na svět dosud neznámou pomůcku, která nese jméno Sym-Blik. Jedná se o panel, který není větší než známá modrá placka označující vozidlo řízené osobou zdravotně postiženou, vybavený diodami. Zobrazuje červený symbol vozíčkáře na černém podkladu, což jsou kontrastní barvy, které vyhovují uživatelům a souhlasil s nimi i zkušební ústav. Základní verze Sym-Blik 01 sestává z panelu a kabelu, který se zapojí do auta a může svítit nebo blikat. Součástí zařízení je dálkový ovladač.
O co vlastně jde? Vozíčkář přijíždějící k čerpací stanici, budově úřadu, obchodu či kulturní instituci se ovladačem #přihlásí někomu uvnitř. Zároveň se zviditelní světelným, případně i zvukovým signálem. Potom už nic nestojí v cestě k tomu, aby mohla být řidiči poskytnuta požadovaná služba. Pouze maličkost - aby místo, kam se vozíčkář vydává, bylo vybaveno tzv. podnikatelskou verzí Sym-Blik 02, která sestává ze dvou totožných panelů: Jeden panel je umístěn na budově a zachytí signál z auta, druhý uvnitř budovy přivolá pomoc.
V této souvislosti je důležité zdůraznit, že Policie České republiky i Státní zkušební ústav v Praze potvrdily, že Sym-Blik má vlastní frekvenci a neruší žádnou bezpečnostní techniku ani mobilní telefony.
Po rozšíření tohoto šikovného zařízení se stane skutečností záměr Mgr. Romana Herinka a jeho kolegů - osamostatnit vozíčkáře, který je schopen přivolat si pomoc a nepotřebuje neustálý doprovod další osoby. Může se vydat sám na nákup či za kulturou, na úřední jednání nebo k čerpací stanici. Sym-Blik 02 může mít nainstalován také doma.
Na Uherskohradišťsku patří mezi první, kdož pochopili význam Sym-Bliku a vybavili tímto zařízením své objekty, Servis Barum na Huštěnovské ulici ve Starém Městě (ing. Bakeš), ortopedická a protetická firma MA (Aleš Miklica), která sídlí v areálu okresní nemocnice, firma Sep (pan Tuček) - za benzínkou Aral ve směru na Kunovice. Sym-Blik je instalován také v budově Okresního úřadu v Uherském Hradišti. Firmy, které mají zájem si Sym-Blik pořídit, se mohou kontaktovat s výrobcem na tel. čísle 067/721 2609.
Podrobné informace o systému Sym-Blik pro zájemce z řad vozíčkářů jsou již díky firmě Chráněné dílny, Roman Herink k dispozici na sociálních referátech okresních úřadů. Sym-Blik 01 stojí 2.500 korun, z této částky stát hradí 80 procent, zbylých 500 korun jsou sociálně slabším připraveni poskytnout z konta Bariéry.
Ivo VojtíkHradišťská radnice hořela

Uh. Hradiště (ivon) - Ve čtvrtek krátce po poledni zachytil náš pohotový spolupracovník požár stromu za budovou radnice. Zatímco hasiči úspěšně likvidovali oheň, silný vítr přenášel žhavé jehličí desítky metrů daleko. Ušetřeny nezůstaly ani okapy přístavby radnice, odkud se oheň rozšířil na střechu. Po dlouhém boji bylo nebezpečí ničivého požáru zažehnáno. Odhadovaná škoda na majetku činí 350.000 korun, zelený koutek na Komenského náměstí mnoho šancí na přežití nemá...
Foto: ArcheologČeská zbrojovka vyplatí dividendy
Uh. Brod (red,DaK) - V úterý 24. června se konala řádná valná hromada akcionářů České zbrojovky v Uherském Brodě. Zpráva o činnosti akciové společnosti v roce 1996 konstatuje, že ČZ patří mezi úspěšné a stabilní firmy. Disponibilní zisk dosáhl v uplynulém roce výše 65 miliónů korun. Zároveň bylo rozhodnuto, že na dividendách bude rozděleno téměř 31 miliónů korun. Na 1 akcii tak před zdaněním připadne 45 korun. Ing. Jiří Martinec, generální ředitel České zbrojovky, a.s., dále uvádí:
#Schválená koncepce podnikatelské činnosti počítá s pokračující revitalizací společnosti a optimalizací početního stavu zaměstnanců (v roce 1996 průměrně 2815 zaměstnanců). Úspěšně byl implementován systém řízení jakosti podle norem ISO 9001 a v březnu udělen certifikát. Bude pokračovat implementace ekonomického informačního systému SAP R/3 a jeho integrace se stávajícími SW pro řízení výroby a prodeje. Důraz bude kladen na další rozšiřování obchodních aktivit s orientací zejména na ekonomicky a politicky stabilní země, na výrobkovou inovaci v kategorii ručních palných zbraní, modernizaci výrobních technologií, snižování nákladovosti a aktivní politiku přibližování se zákazníkovi. První pozitivní výsledky by procesy intenzifikace hospodářské činnosti České zbrojovky, podporované ofenzívní marketinkovou strategií, měly přinést již v roce 1997.
Česká zbrojovka si zachová svou právní strukturu a postupně se přemění ve společnost holdingového typu. Založí nové obchodní i výrobní dceřinné společnosti. Velmi perspektivním se jeví výroba zbraní pro ozbrojené složky vzhledem k chystanému začlenění České republiky do NATO. V civilním sektoru míní zbrojovka zvýšit výrobu sportovních a loveckých zbraní tak, aby dosáhla 10 procentního meziročního nárůstu prodeje.Automaty čeká příští rok omezení
Uh. Hradiště (paf) - Městské zastupitelstvo na svém 16. zasedání 24. června schválilo návrh obecně závazné vyhlášky o omezení provozování hracích přístrojů. Přijatý návrh, upravený v Článku 2, který hovoří o omezujících opatřeních, nabude platnosti 1. ledna 1998. Jak uvedla mgr. Božena Tvrdíková, zástupkyně starosty: #Původní návrh vyhlášky, který byl konstruován časově tak, že jsme omezovali provozování hracích automatů od 6 do 18 hodin, a to na celém území města, musel být upraven. Posuzovatel - okresní úřad omezení shledal v rozporu s omezením podnikání a živnostenským zákonem. Časová lhůta tak byla upravena od 9.00 do 15.30 hodin a bude se týkat pouze vybraných míst blízkých škol, nejedná se tedy o celoplošné omezení.
Konkrétně byly, jak řekl tajemník MěÚ ing. František Rochovanský, na základě subjektivních zkušeností, určeny k omezení ulice Františkánská, Havlíkova, Hradební, Na Morávce, Pivovarská, Poštovní, Protzkarova, Sadová, Sokolovská (od nám. Míru po ul. Vinohradskou), Stanclova, Stonky, Šafaříkova, Šromova, Větrná, Všehrdova, nám. Mariánské, Masarykovo, Republiky, Palackého, Zelný trh a prostory náraží ČD a ČSAD. Naopak vyhláška se vůbec nevztahuje např. na sídliště Štěpnice. Na jmenovaných místech nesmí být hrací přístroj napojen na zdroj elektrického proudu ve vyhláškou stanovené době, denně s výjimkou dnů pracovního volna a pracovního klidu. Původně měla vyhláška nabýt účinnosti dnem schválení, ale její platnost byla odsunuta až k 1. lednu 1998. #Jedním z důvodů, proč jsme se tak rozhodli, je fakt, že se připravuje novela zákona o obcích, která by umožnila obcím omezovat tyto činnosti, řekla Tvrdíková, #dalším důvodem je to, že podnikatelé poplatky za provozování automatů zaplatili až do konce roku.
Tyto poplatky znamenaly pro městskou kasu příjem 4,2 milionů korun. Ing. Rochovanský dodal: #Očekáváme, že provozovatelé se budou bránit. A pokud to neudělají oni, tak dáme my podnět k ústavnímu soudu zabývat se touto problematikou. Proto jsme si nechali půlroční rezervu. Kdyby ústavní soud uznal, že jsme šli nad své pravomoce, neslo by to s sebou finanční vyrovnání s podnikateli, kterým jsme způsobili určité újmy. V současné době je na území města Uh. Hradiště 176 hracích automatů a na většinu z nich se bude nová vyhláška vztahovat.Sraz přednostů okresních úřadů v Benešově
Uherské Hradiště, Benešov - Ve dnech 21. a 22. června se konalo v Benešově pracovní zasedání přednostů okresních úřadů. Schůzky se zúčastnil také zástupce našeho města ing. Ivan Palacký, který nám mimo jiné sdělil: # Porady se konají pravidelně každé čtvrtletí a vláda na nás přenáší úkoly, které zrovna cítí a které by se měly uskutečňovat na tom nižším stupni. Ač značně zaneprázdněn, zavítal mezi nás premiér Václav Klaus, mimochodem podruhé v celé historii těchto schůzek, a jeho vystoupení se týkalo škrtů ve státním rozpočtu a dopadů s nimi souvisejícími na jednotlivé regionální rozpočty.
Tyto škrty mají dopad hlavně na okresní úřady, kterým byl krácen limit jak mzdových prostředků, tak věcných výdajů. Mzdy vzrostou za tento rok pouze o 4,5 procenta místo plánovaných 11,2 procenta. V tomto opatření je zaneseno i zrušení čtrnáctého platu. Co se týče věcných výdajů, neboli provozních prostředků okresních úřadů, ty byly sníženy o patnáct procent.
Jak nám dále sdělil ing. Palacký: #Premiér apeloval na jednotlivé účastníky v tom smyslu, aby se s finančními prostředky nakládalo nanejvýš uvážlivě. Konkrétně pro hradišťský okresní úřad to znamená snížení mezd asi o jeden a půl milionu a věcných výdajů o čtyři a půl milionu korun. Troufám si říci, že jsme určité opatření provedli a není důvod k tomu, abychom tuto situaci nezvládli. Pochopitelně existuje jakási rezerva, se kterou můžeme počítat.
V rámci úsporných opatření jsme museli zastavit všechny naše vlastní investiční akce. Uskromnit se musejí také organizace, jejichž jsme zřizovateli v oblasti kultury, jako jsou např. Slovácké muzeum nebo Slovácké divadlo. Kromě projednávání problematiky související s balíčky ekonomických reforem přišla na přetřes otázka rozčlenění na vyšší územně správní celky. K tomuto bodu nám ing. Palacký řekl: Vyšší územně správní celky zřízeny budou, jak to vyplývá z Ústavy.Provládní návrh, který byl dán ke schválení do parlamentu, předpokládá třináct územně správních celků.
Návrhy ostatních předkladatelů se poněkud liší a mělo by se dospět k určitým závěrům v nejbližší době. Důležité podle mě je, jaké budou mít jednotlivé celky kompetence a z toho vyplyne přínos těchto změn.
Jaký vliv budou mít tato opatření na strukturu státní správy, nám přednosta odpověděl takto: Je pravděpodobné, že za několik let bude státní správa strukturována úplně jinak. Určité kompetence přejdou z okresních úřadů přímo na obce. Samotné okresní úřady by se měly změnit v průběhu deseti až patnácti let na Magistrátní úřady, které by spravovaly státní správu v bývalých okresních městech. Zásadou je, že by to měla být správa čistá, bez zřizovatelských záležitostí, to znamená bez zbytečných institucí, které pod nás spadají, uzavřel ing. Palacký.
Evžen SlavíkSVATOPLUK ZPÍVAL EVROPĚ
Uh. Hradiště (eld) - Smíšený pěvecký sbor Svatopluk se vrátil ze svého koncertního turné po Anglii a Německu. Ve dnech 12. - 23. června 1997 sbor s velkým úspěchem uvedl celkem sedm vystoupení, z nichž k nejvýznamnějším patřila tři následující:
První v Eton College Chapel s díly J. Suka, Ant. Dvořáka a G. Faurého. Ve sborově vokálních kompozicích (Dvořák Mše D dur a G. Fauré Requiem) účinkovalo 160 zpěváků s 50 profesionálními hudebníky a tento hudební ansámbl střídavě řídil Ben Gunner z Windsoru a Karel Dýnka z Uh. Hradiště.
Druhé v kostele města Windsoru se konal hlavní koncert. Vysoce uměleckým provedením děl duchovní hudby českých autorů jak a capella, tak s doprovodem varhan s vynikajícím anglickým varhaníkem Adrianem Bawtree si sbor Svatopluk podmanil početné přítomné posluchače.
Třetí hlavní vystoupení proběhlo v družebním městě Mayen a mělo velký význam pro přátelství obou měst. Konalo se v kostele sv. Víta v Mayenu za účasti mnoha návštěvníků koncertu. Byl to dramaturgicky zajímavý koncertní program z děl. D. Buxtehudeho, W. A. Mozarta a Ant. Dvořáka. Komorní hudbu v áriích G. F. H„ndela s výbornou sopranistkou Christiane Jordan řídil Lorenz Harig a sborová díla s orchestrem i se závěrečným H„ndlovým Alleluia řídil Karel Dýnka.
Kromě koncertů mohli členové sboru také navštívit mnoho zajímavých míst - Oxford, zámek Windsor, přímořské město Brighton v Anglii, zámek Brresheim a malý pěvecký festival ve Volkesfeldu v Německé spolkové republice. Velmi příjemnou byla dvouhodinová projížďka lodí po řece Temži z anglického města Marlow do města Henley.
Na dlouho zůstanou živé vzpomínky na tento koncertní zájezd Svatopluku.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund