Číslo: 26
29.06.1998
Článků: 71

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Telecom možná zavinil loňské protržení hráze
I postižené děti si zaslouží mít své místo na slunci...
Dávejte si pozor na cikánky
Rekreační chaty neustále lákají zloděje
Jediným zástupcem našeho okresu v novém parlamentu je Jaroslav Plachý (ODS)
Výstava Zahrada Moravy splnila svůj účel
Děti z Kunovic nasbíraly přes deset tun papíru
U osmnácti případů zajistili policisté drogy
Muž se zastřelil vlastní zbraní

Telecom možná zavinil loňské protržení hráze
Ovšem tvrdit to s jistotou je podle ředitele Povodí Moravy spekulací

Jestli hráz praskla z důvodu stavebních úprav v roce 1988, je jen jedna z možností... - Foto: VaMP
Uh. Hradiště - Netroufám si spekulovat, jestli vyvrácený strom a stavební úpravy v břehu řeky byly příčinou havárie hráze nad Mesitem 11. července 1997, zamítl jednostranný pohled na události předcházející loňskou povodeň v našem okrese František Ondrůšek, ředitel Povodí Moravy, a.s., závodu Uh. Hradiště. Pravdou ale zůstává, že hráz praskla zhruba v místě přechodu dálkového kabelu přes Moravu. Ten zde v roce 1988 nechal položit hradišťský závod Telecom a podle mnohých dohadů mohly právě stavební úpravy související s překladem kabelu mít vliv na začátek loňské katastrofy v našem okresním městě. Ať jsou postoje zainteresovaných orgánů jakékoliv, musí se zákonitě dojít ke shodě v momentu, že jakýkoliv zásah do tělesa hráze nebo do její vzdušné paty neprospívá její stabilitě. Jak se podařilo zjistit Dobrému dnu, kvalita a způsob provedení stavebních úprav hráze v roce 1988 se nelíbí ani Tenisovému klubu Uh. Hradiště. Protože mu povodeň přinesla nemalé škody, uvažuje o podání žaloby na Telecom.
Co bylo prvotní příčinou destrukce hráze, nedokáže dnes nikdo přesně říci, vrací se k událostem ředitel Ondrůšek. Podle něj se dá jen odhadovat, jestli by k poškození hráze nedošlo, kdyby nebyla vyvrácena jedna z líp, jejíž kořenový systém zvyšoval pevnost hráze. Ono totiž došlo k narušení hráze i v jiných místech, kde žádný kabel nebyl, uvedl dále Ondrůšek. Fakt je ten, že jsme si po loňských povodních řekli, že budeme důslednější při udělování souhlasu k vedení dálkových přenosů v ochranném pásmu našich toků.
Proto už dnes Povodí Moravy požaduje, aby sítě byly vedeny co nejdále od hráze. Podle Ondrůška však mohla hráz loni prasknout kdekoliv jinde. V místě, kde se to nakonec stalo, je nejvyšší převýšení hráze nad okolním terénem: To znamená, že zde byl i největší tlak vody a navíc zde došlo k prosakování paty hráze, připustil Ondrůšek. Proto je podivné, že právě v tomto místě bylo nakonec kopání schváleno. Na havárii se podle odborníků mohla podepsat i vyhrabaná díra hryzců, lišky, jezevce, vyhnilé kořeny stromů, což se už dnes nedá zpětně zjistit.
Prvopříčinu protržení vidíme v tom, že mezi Jarošovem a Mesitem bylo dlouhodobě plné koryto, ukončil debaty kolem možných spekulací ředitel Povodí Moravy.
A jaká je situace na toku Moravy dnes? Chtěli jsme se během tří let vyrovnat s následky povodní na našich tocích, konstatoval ředitel Ondrůšek. Je ale pravděpodobné, že z důvodů chybějících financí se všechno protáhne do roku 2000. Současně s odstraňováním škod by se pak mělo najet na preventivní práce. V současné době byl Povodím konečně zpracován protipovodňový generel, jenž nastíňuje, kudy by mělo vést případné snížení rizik. V něm je zakotveno, že by se proti povodním měly ochraňovat pouze města a obce a průmyslová centra, přiblížil Ondrůšek obsah generelu. Mimo zastavěné části by se kromě nezbytného vyčištění s korytem nedělalo nic. Prostě by se počítalo s tím, že by zde docházelo k rozlivům.
Do dnešního dne stála povodeň hradišťské Povodí Moravy okolo 600 milionů korun.
M. MiškeříkováI postižené děti si zaslouží mít své místo na slunci...
Kunovice - Potkat se znovu s přáteli, s kterými se čas od času scházejí, změnit na chvíli zaběhnutý denní režim, překonat sám sebe - asi tak by vypadala stručná charakteristika akce, kterou už třetím rokem pro mentálně postiženou mládež připravují organizátoři akce sportovní hry. Letos se na fotbalovém hřišti TJ Kunovice a v prostorách haly uskutečnil již její třetí ročník.
V pondělí 22. června dorazily do Kunovic výpravy sedmi sociálních zařízení z Medlovic, Uherského Brodu, Velehradu, Uherského Hradiště a domácí z Bělinky. Do soutěží zručnosti a lehkoatletických závodů se postupně zapojilo okolo dvou stovek soutěžících.
Pro svěřence všech ústavů okresu je, dovolím si tvrdit, velkým zážitkem potkat se na společném místě, strávit spolu více než půl den a přitom si dokázat, že umím překonávat různé překážky a třeba i vyhrát, uvedla pro Dobrý den, Slovácko hlavní rozhodčí III. sportovních her Hana Lexová, dříve pracovnice brodského ústavu. Na soutěže těžce mentálně postižené mládeže se jejich účastníci velice pilně zhruba s půlročním předstihem připravují a trénují, aby dosáhli nejlepších výsledků. V této kategorii nakonec všichni zvítězí, řekla dále Hana Lexová. I když vlastně nikdo z nich si neuvědomuje proč. Ví, že něco musí uběhnout, něco musí splnit a jdou pevně za svým cílem. Disciplíny, které museli závodníci plnit, se pochopitelně řídili jejich schopnostmi. Proto se v Kunovicích s nafukovacím míčem překonávala slalomová dráha, házelo se kriketovým míčkem do makety hlavy šaška, na vytyčené dráze se překonávaly přírodní překážky.
Pro těžce handicapovanou mládež z ústavů je každá, byť nepatrná, událost velkou událostí. Určitě i proto před třemi lety nechala ředitelka ústavu sociální péče Na Bělince v Kunovicích vzniknout každým rokem se opakujícím sportovním hrám. Pro naše děti a mládež podobná sportovně laděná setkání hodně znamenají, vrací se k počátkům sportovních her ředitelka Bělinky Eva Kyseláková. Proto jsem chtěla, aby vznikla jakási tradice, ke které bude směřovat každoroční úsilí našich svěřenců. S výjimkou minulého ročníku, kdy se hry stěhovaly do Starého Města a kde se hlavním pořadatelem stal velehradský ústav, se sportovní hry v předprázdninovém období konaly v Kunovicích. V roce příštím to budou možná Medlovice nebo Uh. Brod, kdo po Kunovicích převezme štafetu.
Podobnou akci by se pořadatelům jistě nepodařilo zorganizovat bez sponzorů. Ti připravili kromě cen pro nejlepší závodníky i velké dorty pro všechny zúčastněné ústavy. Snad mluvím za všechny, když řeknu, že III. sportovní hry pro mentálně postiženou mládež se vydařily, zhodnotila na závěr akci Eva Kyseláková.
Podle nás je jen trochu škoda, že si ředitel Okresního ústavu sociálních služeb neudělal více času, aby svou účastí projevil dík za zdařenou akci všem, kteří se na ní podíleli.
M. MiškeříkováDávejte si pozor na cikánky
Uh. Hradiště (VaMP) - Nepříjemná zkušenost může kohokoliv potkat na tržnici u obchodního domu Centrum v okresním městě. Už když jsem platila za nákup v potravinách v Centrumu, všimla jsem si, jak v prostoru kolem košíků bezcílně obcházejí dvě mladé cikánky, svěřila se Dobrému dnu devětapadesátiletá žena. Byla to ona, která zanedlouho při nákupu ovoce u jednoho ze stánků na prostranství u obchodního domu měla nepříjemný pocit, že se jí chce někdo dostat do kabelky. Jsem sice trochu nahluchlá, ale slyšela jsem zvuk zipu. Těžko někomu popíšu pocit, který jsem měla, ale cítila jsem, jako by mi někdo otevíral kabelku, kterou jsem měla přehozenou přes rameno. Když se žena otočila, samozřejmě, že se mladá cikánka tvářila naprosto nezúčastněně a po chvilce ještě se svojí parťačkou zmizely. Ty holky vůbec neznám, jsou tu nové, prozradila Dobrému dnu jedna z prodávajících, která si podivného počínání dívek tmavé pleti rovněž povšimla.
Strategie asi čtrnáctiletých cikánek je přitom patrně promyšlená. Nejdříve si v obchodním domě u kasy podle nákupu a částky, kterou zákazník zaplatí, vyhlédnou svou budoucí oběť. Té se poté doslova pověsí na paty. U stánku jsem byla jediná a ta mladá se na mě tlačila jak v tlačenici, vrací se k zážitku před několika dny žena, která díky špatně otevírajícímu zipu zůstala neodlehčena o peněženku. Pak ať se nediví, že se o cikánech mluví tak špatně. Jen kvůli tomu mohl v parlamentu Sládek zůstat!Rekreační chaty neustále lákají zloděje
Uh. Hradiště (Kk) - Od začátku letošního roku k dnešnímu dni došlo k pětadevadesáti případům vloupání do rekreačních chat. Z toho množství bylo čtyřiapadesát již objasněno. Celková škoda se pohybuje kolem 429.000,-Kč. Nejčastěji dochází k vloupání v rekreační oblasti Smraďavka, dále na Osvětimanských a Stříbrnických pasekách. Nejvíce lákají zloděje málo zajištěná okna, okenice a dveře. Vloupání do chat provádí vesměs pachatelé, kteří nemají zaměstnání. Opuštěná chata je tak pro ně lehkým zdrojem příjmů. Hledají zde převážně potraviny, lihoviny, ošacení a další věci za účelem prodeje. Berou vše, co je možné zpeněžit, ať už jsou to televize, rádia, motorky, kola, dokonce i lůžkoviny. Ochrana chat je velmi problematická. Řádně zajištěné chaty jsou spíše výjimkou, neboť zajištění je nákladné. Znám případ, kdy dokonce jeden pachatel, který se nemohl do chaty dostat, nalezenou motorovou pilou doslova rozřezal dveře.
Jedinou prevencí je větší všímavost chatařů a rekreantů ohledně pohybu podezřelých osob. Dále je vhodné zamřížovat okna, pokud to jde, a nenechávat nářadí a nástroje volně u chaty, neboť tím pachateli jen usnadní práci, uvedl pro Dobrý den tiskový mluvčí policie Jaroslav Krejčíř.Jediným zástupcem našeho okresu v novém parlamentu je Jaroslav Plachý (ODS)
Uh. Hradiště - Jihomoravská dvojka ODS Jaroslav Plachý se stal staronovým poslancem Parlamentu ČR. Byl to právě on, kdo ve čtvrtek 25. června v malém salonku hotelu Grand odpovídal čtyřem novinářkám (poslanec společně s manažerem strany Jaroslavem Zapletalem byli jedinými mužskými zástupci) na otázky, které se týkaly nejen výsledků předčasných parlamentních voleb.

Jak hodnotíte výsledky ODS dosažené v červnových volbách?
Za sebe považuji za povinnost poděkovat voličům, kteří dali hlas ODS. Dosažené volební výsledky, ať už v rámci města Uh. Hradiště, nebo celého okresu, nebo celé republiky jsem, přiznám se, rozhodně nečekal. Moje horní odhady končily u 25 procent. V této souvislosti bych rád vyzval občany, aby se více zajímali o politiku, více se v ní angažovali, protože není možné přijímat vše, co se kolem děje, jen negativně a vidět všude spálenou zemi, policejní státy apod. Podle výsledku voleb soudím, že řada lidí, která dala ODS svůj hlas, je ochotná se do politické práce zapojit.

Nepodcenily trochu nelevicové strany v boji o voliče venkov?
Už po volbách 1996 nám bylo jasné, že pokud chceme dosáhnout dobrých výsledků, nesmíme tyto oblasti přehlížet. Bohužel se nám aktivně nedaří vstupovat a zakládat zde místní sdružení a kandidovat v komunálních volbách. Proto tam vyhrávají nezávislí nebo je zde činná jen jediná politická strana. V okrese máme 78 obcí, z toho možná jen ve dvou jsou zastoupeny místní organizace politických stran.

Pojďme konkrétně do našeho okresu...
Můj soukromý postřeh mi říká, že okres Uh. Hradiště má velmi silný voličský kapitál pravicových, nelevicových, konzervativních voličů. Jejich počet se od voleb v roce 1996 změnil zhruba jen o půl procenta. Těchto bezmála padesát procent nelevicových voličů činí jakousi jistotu, na které se dá velice dobře stavět. ODS zvítězila v Uh. Hradišti, což je pro nás velký závazek, především směrem ke komunálním volbám. Protože doufám, že voliči, kteří nám dali hlas teď, na nás ani v komunálních nezapomenou.

Jak dlouho bude podle vás trvat sestavení nové vlády?
Je skutečně jen otázkou času, než dojde k druhému kolu jednání o sestavení vlády a než se ji podaří sestavit z KDU-ČSL, US a ODS, ze stran, které představují v parlamentu 102 mandátů. Pevně doufám, že se podaří překonat různé překážky mezi jednotlivými lidmi v té či oné straně, protože to jsou věci nevýznamné, malicherné, osobní a stát od politiků očekává něco úplně jiného: přehled a stabilitu. Rád bych proto vyzval všechny pravicové strany, aby si závazek plynoucí z voleb neustále uvědomovaly a nebyly ochotny kolaborovat s levicí. Pokud zde totiž vznikne nějaká levostředová vláda, pak vznikne pouze díky kolaboraci některých pravicových stran.

Myslíte si, že ČSSD nebude úspěšná při sestavování vlády?
Předpokládám, že se jí po týdnech jednání nepodaří sestavit nic, co by mohlo projít hlasováním ve sněmovně. Pak lze očekávat, že prezident pověří jednáním o sestavení koaliční vlády někoho dalšího a tento pokus bude učiněn směrem doprava, nikoli doleva.

Jak se to stalo, že jste se stal jediným zástupcem našeho okresu v parlamentu?
Pan exposlanec Borák byl sedmý v pořadí jihomoravské kandidátní listiny KDU-ČSL, a tak se dostal těsně mimo volitelné místo. Otázka je, proč nebyl vylosován ve druhém skrutiniu, když jsme toho názoru, že Uh. Hradiště si z pohledu lidovců a jejich dosažených volebních výsledků na okrese jistě zaslouží mít svého poslance.

Myslíte si, že parlament udělal loni dost pro pomoc firem postižených povodní?
Program Rekonstrukce, který byl na toto určen, se bohužel nepodařilo vyčerpat. Podmínky přidělování prostředků byly velmi přísné a striktní, a z těchto důvodů část prostředků přechází do letošního roku. Řešení problému sklouzlo v podstatě do programu podpory malého a středního podnikání, který má letos k dispozici zhruba 875 milionů plus další prostředky pro povodně. Já sám jsem v hospodářském výboru vždy usiloval o to, aby podmínky pro udělování podpor byly co nejširší. Ať jsou prostředky raděj už v pololetí vyčerpány, než aby se vracely do státního rozpočtu, jak tomu bylo třeba v roce 1995, kdy se vracele zhruba čtvrtina.

Vraťme se k nedávnému auditu v ODS. Lze očekávat, že brzy padnou jména konkrétních viníků?
Audit je všeobecně znám a přístupný všem. Pokud na jeho základě bude zjištěno něčí provinění, tak v duchu hesla předsedy Zemana: Padni komu padni, bude třeba vyvodit osobní zodpovědnost. Zatím se ukazuje, že té osobní odpovědnosti tam zase až tolik nebude. Celý audit dostala Policie ČR a na ní je vyšetřit všechny podrobnosti. Je třeba říci, že váha vyšetřování se týká především Plzně a Hradce Králové. Uh. Hradiště stejně jako desítky dalších oblastí nemají žádné problémy se zákonem.

Dovolte na závěr menší odlehčení. 7. července odstartuje stálé zasedání parlamentu. Už víte, vedle koho budete v poslanecké lavici sedět?
To v žádném případě. Zasedací pořádek ustavujícího jednání bývá určen podle abecedy. Posledně, pokud si dobře pamatuju, jsme byli v řadě Plachý - Plechytá - Pilip. Na první schůzi se rozdělí křesla podle jednotlivých stran a sestaví se závazný zasedací pořádek. Takže v rámci prostorů vyčleněných pro každou politickou stranu si může každý vybrat. Jeho místo je pak opatřeno jmenovkou.

Přeji hodně úspěchů. M. MiškeříkováVýstava Zahrada Moravy splnila svůj účel

Staré Město (Miki, Mac) - V pořadí již šestý ročník regionální výstavy Zahrada Moravy #98 se uskutečnil ve dnech 26.-28. června v areálu Střední zemědělské školy, Gymnázia a Rodinné školy, Školního statku ve Starém Městě.
V pátečních dopoledních hodinách proběhlo za slunečného počasí a za přítomnosti hostů slavnostní zahájení.
Úvodní slovo přednesl starosta Starého Města František Slavík, který popřál celé výstavě mnoho zdaru a návštěvníkům pěkné zážitky. Poté přednesl pár vět o výstavě ing. Josef Vaculík z Ministerstva zemědělství. Závěrečné slovo patřilo ing. Jiřímu Vařechovi, řediteli Školského úřadu v Uherském Hradišti.
Výstava byla již tradičně zaměřena na podnikání v oblasti venkova, zemědělství, řemesel, módy a hobby. Významné místo Zahrady Moravy patřilo nejen firmám ze Slovácka, ale také malým a středním podnikatelům, jejichž obchodní zájmy směřují do našeho regionu. Po celou dobu výstavy byly v areálu školy a školního statku umístěny expozice zemědělské mechanizace a zájmových organizací. Stejně jako v minulých letech se představili také rybáři, myslivci a letečtí modeláři. Stovky návštěvníků, kteří o víkendu navštívili prodejní a výstavní akci, určitě nelitovali. Na své si totiž přišel opravdu každý.
V areálu se sešli všemožní prodejci a vystavovatelé všeho možného. Přes léčivé čaje, výrobky z kůže a z vosku, módních doplňků, hudebních nástrojů přes sladkosti pro nejmenší až po prezentaci zahradních stromečků a zahrádkařských potřeb. Atmosféru výstavy dotvářely také vystavené automobily značek Hyundai, Daewoo, Škoda. V sobotním programu organizátoři nabídli všem přítomným ukázku letu ultralehkých letadel, jízdu v kočárech a příjemné posezení u cimbálové muziky. Odpoledne byly na programu ukázky plemene Quarter Horse, parkurové soutěže a módní přehlídka Klubu kultury z Uherského Hradiště. V neděli měli možnost návštěvníci zhlédnout ukázku výcviku služebních psů, seskok parašutistů a odpoledne zpříjemnila módní přehlídka DV Móda. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na ponících nebo si zaskotačit ve skákacím hradu.
O dobrou pohodu se postarala folková skupina, Staroměstká kapela a Velehradská cimbálová muzika.Děti z Kunovic nasbíraly přes deset tun papíru
Kunovice (Kk) - Děti z kunovické Základní školy na Červené cestě se již třetí rok účastní sběru papíru. Letos jej nasbíraly přes deset tun. V současné době máme zatím odvezena tři auta, na odvoz dalšího papíru čekáme. Sběr papíru provádíme každoročně a prostředky, které takto získáme, jsou použity například na koupi lyží, počítačů, zkrátka na věci, na které běžně již peníze nezbývají. Do akce se zapojili žáci od první do deváté třídy. Na prvním místě se umístila třída 3.B, která si sběr papíru opravdu hlídala a nasbírala přes dvě tuny, druhé místo s tunou a půl obsadili sedmáci, jako třetí skončila třída šestá, která nasbírala necelou tunu sběru, upřesnila zástupkyně ředitelky školy. Vedení školy odměnilo vítězné třeťáky velkým dvoupatrovým dortem, druhé a třetí místo dostalo po dortech menších, ostatním, kteří sbírali také, ale neumístili se, byly rozdány alespoň sáčky bonbonů.
Kunovická škola má se sběrem dobré zkušenosti a doufá, že příští rok bude moci odevzdat ne deset, ale rovných dvacet tun sesbíraného papíru.U osmnácti případů zajistili policisté drogy
Uh. Hradiště (Kk) - Celkem v osmnácti případech od začátku letošního roku zajistili policisté drogy. Dle sdělní ředitele Okresního úřadu vyšetřování policie ČR v Uh. Hradišti se naštěstí o tvrdé drogy nejednalo a zajištěna byla především marihuana. Pachatelé jsou věkem vesměs mladiství až nezletilí a trestného činu se dopouští tím, že drogu vypěstují a předávají dál. Postihy za tyto spáchané trestné činy se většinou pohybují při dolní hranici trestní sazby. V porovnáním se stejným obdobím loňského roku došlo zhruba ke stejnému počtu takto spáchaných trestných činů.Muž se zastřelil vlastní zbraní
Šumice (Kk) - Ke tragické dopravní nehodě došlo uplynulý víkend na silnici II. třídy č. 495 mezi obcemi Šumice a Uherský Brod. Kolem třetí hodiny odpolední v klesání přímého úseku silnice se zřejmě plně nevěnovala řízení svého vozu VAZ 2101 54-letá řidička z Uherského Brodu, která sjela za deště mimo mokrou vozovku do travnatého příkopu, kde následně čelně narazila do betonové propustě. Žena byla na místě usmrcena.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund